Forskningssamarbeid med Kambodsja

Forskningssamarbeid med Kambodsja

Stiftelsen Arkivet skal i samarbeid med det kambodsjanske dokumentasjonssenteret, DC-Cam utvikle en digital online publiseringskanal ment å formidle navnene og korte biografier om ofrene for folkemordet i Kambodsja.

Målet er at opp mot 2 millioner navn skal offentliggjøres. Prosjektet som har fått navnet ”Book of Memory” er også ment å bli del av et større komparativt forskningsprosjekt knyttet til problemfeltet bruken av navn i overgangsrettferdighetsprosesser. Les mer om prosjektet