Folk, Vandring og velferd.

Folk, Vandring og velferd.

Sammen med flere nordiske organisasjoner er Stiftelsen Arkivet gått inn i et samarbeid for å sette fokus på de skandinaviske demokrati- og velferdsmodeller. Gjennom tre konferanser vil vi utfordre politikere, forskere og andre beslutningstakere til å diskutere de utfordringer vi står overfor.

Er våre demokratier i stand til å gi svar på spørsmål som fordeling av velferd, den teknologiske utviklingen, klimaforandringene og flyktninge- og migrasjonssituasjonen? Hva betyr dette i forhold til de europeiske og nordiske demokratier og deres fremtid? Innebærer disse utfordringene en trussel eller gir det fantastiske muligheter til å virkeliggjøre økt frihet og det gode liv for alle?
Gjennom 3 demokratidialoger i 2016 og 2017 tar vi pulsen på den aktuelle situasjonen og de utfordringer vi i Skandinavia står over for. Vi samler forskere, beslutningstakere og samfunnsengasjerte mennesker til refleksjon og dialog.
Her kan du lese programmet for den første demokratidialogen som finner sted i Helsingør (Danmark) 26. og 27. oktober 2017. 
Påmelding senest 3. oktober til :[email protected]

De to neste demokratidialogene vil finne sted i Uppsala (Sverige) 23. mars 2017 og i Uke 33/2017 under Arendalsuka (Norge). Program for disse vil bli presentert etter hvert