Fem tidsvitner fra Arkivet til Ravensbruck

I tidsrommet 1940-1945 satt 243 kvinner fra Agder fengslet i Kristiansand. Av disse ble 14 sendt i fangenskap til Tyskland. 5 av dem kom til Ravensbrück, den eneste leiren for kvinner i det tyske konsentrasjonsleirsystemet.

Vi skal leve! tar utgangspunkt i historiene til fem kvinner som ble arrestert på Sørlandet og sendt til fangeleiren Ravensbrück i Tyskland.

Kvinnene satt på Arkivet i Kristiansand før de ble sendt videre via Grini til Ravensbrück. Kvinnene hadde forskjellige utgangspunkt for arrestasjonen og opplevde fangeoppholdet ulikt. Hjemkomsten til Norge med de hvite bussene opplevdes ulikt for kvinnene. Det samme gjorde tiden etter krigen. Hvor kvinnene tok med seg opplevelsene fra Ravensbrück på ulik måte inn i livene sine etter krigen.  

Stiftelsen Arkivet åpnet i 2013 utstillingen Vi skal leve! Fem tidsvitner fra Arkivet til Ravensbrück.