Fanger fra Agder 1940-1945


Registeret over fanger fra Agder-fylkene 1940-1945 er et resultat av omfattende undersøkelser og kildestudier gjennom mange år. Arbeidet pågår fremdeles. Vær vennlig å melde fra dersom du oppdager feil eller mangler.
 

Bruk av fangeregisteret

Bruk menyen øverst på siden for å søke etter navn. Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen ctrl+f og få opp et eget søkevindu, der du kan foreta søk etter bosted, yrke, arrestasjonsdato og så videre. Finner du feil eller mangler? I så fall hører vi gjerne fra deg. Kontakt: thomas.hagen(a)stiftelsen-arkivet.no.

Kildegrunnlag

Fangeregisteret bygger på et svært omfattende kildemateriale. Som utgangspunkt er Norsk fangeleksikon. Nordmenn i fangenskap 1940-45 (1995/2004) benyttet. Her er 44 000 navn gjennomgått. Disse opplysningene er senere supplert og korrigert mot Norsk fangeleksikon. Grinifangene (1946) og Våre falne (1948-50) med over tretti tusen personnavn. Nasjonale registre og oversiktsbøker har imidlertid manglet opplysninger om fanger som satt fengslet lokalt på Agder, spesielt for kortere tid. Det har derfor vært nødvendig å hente inn kildemateriale lokalt.

Mye av dette er hentet fra Statsarkivet i Kristiansand. Både kartotekkort og fangeprotokoller har bidratt til å gi verdifull innsikt i de mange arrestasjonsbølgene i landsdelen. Like viktig har en systematisk gjennomgang av lokalhistoriske bøker, skrifter og rapporter vært. Endelig er fangeregisteret også gjennomgått av flere tidligere fanger på Arkivet og i Kretsfengslet i Kristiansand.

Avgrensing

Registeret omfatter nærmere 3600 personer. Den generelle hovedregelen er at fangene ble arrestert av politiske og/eller ideologiske årsaker, og satt fengslet i minst fire dager. De vanligste årsakene til arrestasjon var:

  1. Deltakelse i eller medvirkning og hjelp til enten den militære eller den sivile motstandsbevegelsen
  2. Som gissel for familie, venner eller hjemland
  3. Tilfeldigheter, forveksling av navn m.v.
  4. På grunn av bosted eller yrke (ved større aksjoner)
  5. Tilhørighet til en bestemt folkegruppe eller trosretning


Tre grupper er ikke tatt med i registeret. Først og fremst gjelder det vanlige kriminelle som utførte straffbare handlinger mot okkupanten og/eller medborgere under krigen, men som ikke har noe med politisk fangenskap å gjøre. For det andre gjelder det personer som ble fengslet, men som frivillig eller under tvang lot seg verve til Abwehr og Sipo/SD for å infiltrere fengsler og motstandsgrupper i Agderfylkene. Flere av dem er å finne i oversiktsverket Nordmenn i fangenskap (1995), men de tilhører rettsoppgjøret 1945-1949, og regnes ikke med blant politiske fanger. Det samme gjelder medlemmer av Nasjonal Samling.

Ikke bare sørlendinger

For at en fange skal komme med i registeret, må ett av tre kriterier være oppfylt: A. Personen er født og oppvokst i Agder. B. Personen var bosatt i Agder på tidspunktet for arrestasjonen. C. Personen satt fengslet i Agder.

Registeret omfattet til å begynne med kun fanger som oppfylte kriteriene A-B. Formålet med fangeregisteret i dag er utvidet: vi ønsker også å få med navn på alle fanger som satt fengslet i Agder under annen verdenskrig og som kom fra andre deler av Norge eller fra utlandet. Vi har valgt å gjøre et unntak fra regelen ovenfor med hensyn til en kategori: misjonærbarn født i utlandet i perioden 1939-1945 av foreldre fra Agder, og som ble internert sammen med sine familier, er også tatt med i fangeregisteret.


Leirene


Norge

Dersom ikke annet er angitt, dreier det seg om et fengsel. Leirer er nevnt eksplisitt (driftsperiode i parentes). Vær oppmerksom på at dette ikke er en fullstendig oversikt over alle fengsler og leirer i Norge. Her finner du bare navn som faktisk er brukt i dette  fangeregisteret. 

Akerhus festning, Deutsches Kriegswehrmacht-Gefängnis, Oslo

Arendal, Aust-Agder: arrest i tilknytning til Arendal politistasjon

Bardufoss fangeleir (1944-45), Troms: utekommando for fanger fra Grini og Falstad

Bastøy, Vestfold: skolehjem for gutter med atferdsproblemer; en del mindreårige sonet deler av straffen her

Berg fangeleir (1942-45), Vestfold: internerings- og krigsfangeleir ved Tønsberg opprettet av det norske statspolitiet; direkte underlagt Politidepartementet

Bergen kretsfengsel, Hordaland

Bredtveit (1941-45), Oslo: NS-myndighetenes sentrale fengsel

Egersund, Rogaland: arrest i tilknytning til Egersund politistasjon

Espeland fangeleir (1943-45), Arna, Hordaland: Polizeihäftlingslager underlagt Sipo u. SD i Bergen; sommeren 1943 ble samtlige fanger fra Ulven leir overført til den nye leiren øst for Bergen

Falstad fangeleir (1941-45), Skogn ved Levanger, Nord-Trøndelag: Polizeihäftlingslager underlagt Sipo u. SD i Trondheim

Flekkefjord, Vest-Agder: arrest i tilknytning til Flekkefjord politistasjon 

Framnes ved Norheimsund, Hordaland (1942-44): interneringsleir for kvinner og barn samt menn over 65 år etter Telavåg-affæren

Grini fangeleir (1941-45), Bærum, Akerhus: Polizeihäftlingslager underlagt Sipo u. SD i Oslo; i alt 19 247 fanger

Håøya, Akershus: en del av Oscarsborg festningsanlegg i Drøbaksundet

Jørstadmoen, Oppland: transittleir for arresterte lærere (1942)

Kirkenes fangeleir, Finnmark (1942)

Kongsvinger, Hedmark

Kristiansand kretsfengsel, Vest-Agder: herfra ble mange fanger hentet opp til Gestapo-hovedkvarteret på Arkivet for å bli avhørt

Krøkebærsletta fangeleir (1942-45), Tromsdalen, Troms: Polizeihäftlingslager underlagt Sipo u. SD i Tromsø; overtok som leir etter Sydspissen i november 1942

Kvænangen fangeleir (1942), Troms; besto egentlig av to leirer, Veidal og Badderen; utekommando for fanger fra Grini samt jøder fra Falstad; fangene utførte arbeid for Organisation Todt 

Lyngdal, Vest-Agder

Mandal, Vest-Agder: arrest i tilknytning til Mandal politistasjon

Mysen (1945), Østfold: SS-Lager Mysen skulle bli Norges første egentlige konsentrasjonsleir; fanger fra Grini startet arbeidet på Momarken travbane i mars 1945, under ledelse av SS-Sturmbannführer Hans Aumeier; ble aldri ferdigstilt

Møllergata 19 (Oslo kretsfengsel avd. A), Polizeigefängnis: Gestapos sentrale fengsel i Norge

Stavanger, Rogaland: Stavanger kretsfengsel

Stavern (1943-44), Vestfold: Fredriksvern verft (Lager Briesen) ble brukt som transittleir for arresterte studenter på vei til Tyskland

Sydspissen fangeleir (1941-42), Tromsø, Troms: Polizeihäftlingslager underlagt Sipo u. SD i Tromsø; leiren ble flyttet til Tromsdalen i november 1942

Trandum, Ullensaker, Akershus

Trondheim: Gestapos regionale hovedkvarter på Trøndelag Misjonshotell ("Misjonshotellet") i Trondheim

Ulven leir (1940-43), Os i Hordaland: Polizeihäftlingslager underlagt Sipo u. SD i Bergen

Victoria Terrasse, Oslo: Gestapos hovedkvarter

Vollan (Trondheim kretsfengsel avd. A): tatt i bruk som Polizeigefängnis i 1940; Gestapos regionale fengsel i Midt-Norge

Åkebergveien (Oslo kretsfengsel avd. B): fengsel drevet av det norske statspolitiet; Sipo u. SD brukte en fløy som Gerichtsgefängnis

 

Utlandet

Der land er angitt i parentes, vises det til beliggenhet i dag. A = Østerrike, D = Tyskland, F = Frankrike, PL = Polen. 

Alexanderplatz (D): fengsel i tilknytning til politipresidiet i Berlin

Alt Garge (D): satelittleir i delstaten Niedersachsen tilhørende Neuengamme i perioden august 1944-februar 1945; arbeidsleir knyttet til kullkraftverket Ost-Hannover

Allach (D): satelittleir i delstaten Bayern tilhørende Dachau-komplekset; kjent for produksjon av porselen; beliggende i bydelen Ludwigsfeld i München

Auschwitz-Birkenau (PL): konsentrasjonsleir ved Katowice med 50 satelittleirer

Bautzen (D): fengsel (Bautzen I og Bautzen II) i delstaten Sachsen; fungerte også dels som satelittleir tilhørende Gross-Rosen-komplekset

Bergen-Belsen (D): konsentrasjonsleir nær Lüneburg i delstaten Niedersachsen

Brandenburg (D): tukthus i bydelen Görden i Brandenburg an der Havel i delstaten Brandenburg

Buchenwald (D): konsentrasjonsleir ved Weimar i delstaten Thüringen med 129 satelittleirer

Dachau (D): konsentrasjonsleir ved München i delstaten Bayern med nesten to hundre satelittleirer

Dreibergen-Bützow (D): tukthus i nærheten av Rostock i delstaten Mecklenburg-Vorpommern

Ebensee (A): satelittleir i delstaten Oberösterreich tilhørende Mauthausen-komplekset

Erzingen (D): satelittleir ved Balingen i delstaten Baden-Württemberg tilhørende Natzweiler-Struthof-komplekset

Falkenhagen/Briesen (D): satlittleir i delstaten Brandenburg tilhørende Sanchsenhausen-komplekset; Aussenlager knyttet til IG Farbens industrivirksomhet

Flossenbürg (D): konsentrasjonsleir ved Neustadt i Bayern med mer enn hundre satelittleirer 

Fredrikshavn (DK): tyskernes marinehovedkvarter i Danmark

Fuhlsbüttel (D): tukthus i Hamburg som ble bygd innenfor et eksisterende bygningskompleks som tidligere var straffeanstalt; forskjellige benevnelser i nazi-tida, blant annet Polizeigefängnis; også kjent som Kola-Fu; på et tidspunkt satelittleir under Neuengamme

Glasmoor (D): fengsel i Norderstedt nord for Hamburg i delstaten Schleswig-Holstein

Gotenhafen (P): satelittleir tilhørende Stutthof-komplekset i dagens Gdynia; Aussenarbeitslager tilknyttet skipsbyggingsselskapet Deutsche Werke Gotenhafen

Gross-Rosen (PL): konsentrasjonsleir i Niederschlesien med 118 satelittleirer; stedet heter i dag Rogoźnica

Grune (PL): underleir (Zweiglager) tilhørende Oflag XXI-C (Schildberg); betegnet Oflag XXI-C/Z; etablert ved landsbyen Grünchen, idag Gronówko

Gusen (A): fellesbetegnelse på tre leirer øst for Linz i delstaten Oberösterreich

Heidelberg (D): fengsel i Heidelberg i delstaten Baden-Württemberg

Hütten (D): fengsel i Hamburg

Kiel (D): tukthus i bydelen Hassee i Kiel i delstaten Schleswig-Holstein; kalt "Drachensee"; fanger herfra utførte blant annet hjelpearbeid ved Arbeitserziehungslager Nordmark ("utdanningsleir")

Leipzig (D)

Leonberg (D): satelittleir i delstaten Baden-Württemberg tilhørende Natzweiler-Struthof-komplekset; i den tidligere Engelbergtunnelen ble det anlagt lager og fabrikk for flyprodusenten Messerschmitt AG

Luckau (D): tukthus i delstaten Brandenburg

Luckenwalde (D): krigsfangeleir ved Luckenwalde i Brandenburg, om lag 50 km sør for Berlin; benevnt Stammlager (Stalag) III A

Mauthausen (A): konsentrasjonsleir nær Linz i delstaten Oberösterreich

Marlag u. Milag Nord (D): fangeleir ved Westertimke i Niedersachsen for allierte marine- og sjøfolk; Marlag (Marine-Lager) var for marinepersonell, Milag for krigsseilere i handelsflåten (Marine-Internierten-Lager)

Natzweiler-Struthof (F): konsentrasjonsleir sør for Strasbourg i det besatte Elsass (fransk Alsace) med 50 satelittleirer

Neuengamme (D): konsentrasjonsleir ved Hamburg med 90 satelittleirer

Neumünster (D): fengsel i delstaten Schleswig-Holstein

Oflag XXI-C (PL): krigsfangeleir for offiserer ved byen Ostrzeszów (tysk Schildberg) nord for Poznań

Ottobrunn (D): satelittleir sør for München i delstaten Bayern tilhørende Dachau; kjent for slavearbeid under byggingen av Luftfahrtforschungsanstalt München (LFM)

Ravensbrück (D): konsentrasjonsleir nord for Berlin med 45 satelittleirer; kjent som kvinneleir

Rendsburg (D): sikringsanstalt og tukthus i delstaten Schleswig-Holstein; mange norske NN-fanger

Sachsenhausen (D): konsentrasjonsleir i Oranienburg nord for Berlin med 74 satelittleirer

Schülp (D): utekommando i delstaten Schleswig-Holstein tilhørende tukthuset Hamburg-Fuhlsbüttel; mange norske tukthusfanger ble sendt til det store myrområdet ved Rendsburg for å utvinne torv for Schülper Torfwerk

SS-Ausbildungslager Sennheim (F): utdanningsleir for SS i Cernay (tysk Sennheim) i departementet Haut-Rhin i Alsace 

Sonnenburg (PL): tukthus i Preussen ved landsbyen Sonnenburg, i dag Słońsk i Polen; hit kom de fleste av besetningsmedlemmene fra de såkalte kvarstadbåtene i 1943

Staaken-Falkensee (D): satelittleir vest for Berlin tilhørende Sachsenhausen-komplekset; kjent for slavearbeid for maskinfirmaet Demag

Stalag Luft III (PL): krigsfangeleir for allierte luftforsvarsstyrker nær byen Sagan, i dag Żagań i Polen; flere norske flyvere var fanger her

Stutthof (PL): konsentrasjonsleir ved Gdansk (tysk Danzig) med nesten 150 satelittleirer

Tegel (D): fengsel i Berlin

Vaihingen (D): satelittleir ved Vaihingen an der Enz nær Stuttgart i delstaten Baden-Württemberg tilhørende Natzweiler-Struthof-komplekset; også kjent som Konzentrationslager Wiesengrund

Waldheim (D): tukthus i Waldheim nord for Chemnitz i delstaten Sachsen

Aalborg (DK): tysk marinelager

Århus (DK): Gestapos regionale hovedkvarter i Århus; lokalisert i rekvirerte bygninger på universitetsområdet

 

Kilder

Lorenz, Einhart: Leirene, i HL-senterets temahefte nr. 3, Oslo 2007

Ottosen, Kristian: Bak lås og slå: historien om norske kvinner og menn i Hitlers fengsler og tukthus, Oslo 1993

Schwarz, Gudrun: Die nationalsozialistischen Lager, Frankfurt am Main 1997

 

Andre ressurser

I NOU 1988:12 gis en samlet oversikt over de ulike fangeleirene og fengslene som ble brukt i Norge under annen verdenskrig. Les mer her (s. 183-193). Det autoritative referanseverket om de utenlandske leirene på tysk er nibindsverket Der Ort des Terrors (München 2005), med Wolfgang Benz og Barbara Distel som hovedredaktører.

 


Fanger med etternavn som begynner på A


+ Bosted/Wohnsitz/Residency   * Født/Geboren/Born   # Yrke/Beruf/Occupation   & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity  dødDød/Tod/Death

 

Abelseth, Magnus + Kristiansand * 3.3.1911 # Lærer/Lehrer/Teacher & 21.11.44–18.12.44: Kristiansand

Abelseth, Rudolf Martinius + Bjelland * 19.6.1902 # Bonde/Bauer/Farmer & 19.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Abelseth, Torkel + Bjelland * 9.4.1916 # Handelsfullmektig/Handelsbevollmächtigter/Salesman & 17.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Abrahamsen, Abraham Johan + Kristiansand * 22.6.1886 # Stasjonsmester/Zollstationsleiter/Station master & 22.9.42–20.12.43: Kristiansand, Grini

Abrahamsen, Albert + Søgne * 22.5.1893 # Bonde/Bauer/Farmer & 31.5.44–7.6.44: Kristiansand

Abrahamsen, Alf Bjerum + Kristiansand * 28.2.1923 # Jernbanetelegrafist/Eisenbahnfunker/Railway telegraphist & 16.3.44–6.11.44: Kristiansand, Grini

Abrahamsen, Alfred Håkon + Farsund * 15.9.1912 # Advokat/Anwalt/Lawyer & 20.12.40–1.10.42: Kristiansand, Bergen, Ulven, Akershus festning, Fuhlsbüttel

Abrahamsen, Arthur Johan + Farsund * 22.9.1928 # Student/Student/Student & 20.3.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Abrahamsen, Birger + Kristiansand * 13.5.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 10.9.42–?: Kristiansand, Arendal

Abrahamsen, Bjarne William + Fjære * 2.6.1918 # Motormann/Mechaniker/Mechanic & 17.5.42–23.2.45: Santo Tomas, Los Baños (Filippinene)

Abrahamsen, Finn + Høvåg * 1.1.1905 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s Master & 14.10.42–8.5.45: Frankrike, Marlag u. Milag Nord

Abrahamsen, Gunvald Johan + Kristiansand * 23.5.1897 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 9.4.44–14.4.44: Kristiansand

Abrahamsen, Harald + Mandal * 16.8.1897 # Organisasjonsleder/Organisationsleiter/Organisation head & 20.6.44–22.12.44: Kristiansand, Berg

Abrahamsen, Ragnar Fridtjof + Arendal * 6.9.1920 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 8.7.43–5.8.43: Kristiansand

Abrahamsen, Thorn John + Mandal * 16.4.1916 # Skomaker/Schuhmacher/Shoemaker & 20.6.44–10.7.44: Kristiansand

Abusdal, Gunnar + Arendal * 21.10.1917 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Abusdal, Notto + Kristiansand * 6.8.1911 # Fengselsbetjent/Gefängnisangestellter/Prison worker & 18.4.44–8.5.45: Kristiansand, Akershus festning, Tyskland

Abusdal, Peder + Kristiansand * 5.9.1923 # Student/Student/Student & 27.10.44–7.11.44: Kristiansand, Møllergata 19

Abusland, Aanon + Hornnes * 30.9.1890 # Lærer/Offiser Lehrer/Offizier Teacher/Officer & 16.8.43–8.5.44: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Adolfsen, Gudrun Marie + Kristiansand * 7.5.1912 # Syerske/Näherin/Seamstress & 10.1.42–31.3.42: Kristiansand

Akiorov, Nikolaj Ivanovitsj + Sovjetunionen * 25.12.1924 # Krigsfange/Kriegsgefangener/Prisoner of war & 22.9.43: Kristiansand

Akselsen, Helge + Kristiansand * 11.8.1924 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 12.11.43–11.1.44: Kristiansand

Aksnes, Herborg Vilhelm + Lista * 26.8.1890 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 14.6.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Albert, Anders + Kristiansand * 20.7.1890 # Agent/Handelsreisender/Salesman & 20.11.41–17.11.42: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Albert, Bjørn + Kristiansand * 17.9.1902 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 18.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Albert, Egil + Kristiansand * 3.8.1925 # Student/Student/Student & 9.2.43–9.3.43: Kristiansand

Albert, Leif + Kristiansand * 12.9.1912 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 26.3.43–18.12.44: Kristiansand, Grini, Kristiansand

Albert, Thorbjørn + Kristiansand * 17.1.1877 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 7.9.44–20.9.44: Kristiansand

Albert, Thorstein + Kristiansand * 10.9.1925 # Student/Student/Student & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Albrektsen, Andreas Hedelund + Farsund * 2.12.1909 # Slakter/Fleischer/Butcher & 23.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Albrektsen, Karl Kristian + Farsund * 13.7.1908 # Slakter/Fleischer/Butcher & 28.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Albrektsen, Martin + Farsund * 24.10.1914 # Slakter/Fleischer/Butcher & 28.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Bardufoss

Albretsen, Gunnar + Holt * 10.4.1914 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Alfsen, Alf (Solli) + Øyestad * 29.4.1913 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 24.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Alfsen, Ånund  + Åmli * 13.12.1901 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 29.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Almedal, Harry + Greipstad * 29.1.1927 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 11.2.44–21.4.44: Kristiansand, Grini

Almedal, Knut + Hægeland * 23.7.1905 # Vegformann/Ingenieur im Straßenwesen & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Almedal, Knut + Vennesla * 3.4.1910 # Kontorist/Fenrik Büroangestellter/Fähnrich Clerk/Second lieutenant & 4.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død22.9.43

Alsand, Anton Gustav William + Fjære * 24.3.1906 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 9.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Amundsen, Albert + Arendal * 20.11.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknowvn & 21.10.42–8.12.42: Grini

Amundsen, Annie + Arendal * 13.1.1900 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 21.10.42–28.10.42: Grini

Amundsen, Else + Kristiansand * 7.12.1923 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 12.3.42–31.3.42: Kristiansand

Amundsen, Johann + Farsund * 27.7.1904 # Murer/Maurer/Mason & 13.5.42–15.5.43: Møllergata 19, Akershus festning, Fuhlsbüttel

Amundsen, Sverre + Kristiansand * 7.7.1920 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 21.7.42–20.11.42: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Andersen, Aksel Ferdinand + Kristiansand * 30.5.1892 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 10.10.42–17.10.42: Kristiansand

Andersen, Albert + Flekkefjord * 25.3.1897 # Vegformann/Ingenieur im Straßenwesen & 22.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Andersen, Alf Oskar (Arnli) + Kristiansand * 25.8.1910 # Politimann/Polizist/Policeman & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Andersen, Alf Øyvind Marius + Kristiansand * 1.11.1925 #  Student/Student/Student & I 11.40–04.42: Kristiansand, Arendal, Bastøy, Møllergata 19, Åkebergveien II 9.11.448.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Andersen, Alfred + Vennesla * 6.8.1909 #  Arbeider/Arbeiter/Worker & 8.10.44–7.12.44: Kristiansand, Grini, Åkebergveien

Andersen, Anders + Kristiansand * 2.11.1909 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.1.45–6.2.45: Kristiansand

Andersen, Anders + Vennesla * 18.5.1887 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 12.5.44–?: Kristiansand, Møllergata 19

Andersen, Andreas Ø. + Søgne * 3.3.1915 # Fisker/Fischer/Fisherman & 29.5.43–28.6.43: Kristiansand

Andersen, Anker Kristoffer + Søgne * 9.7.1918 # Fisker/Fischer/Fisherman & 28.5.43–28.6.43: Kristiansand

Andersen, Arne Tørner + Mandal * 1.1.1922 #  Student/Student/Student & 20.6.44–21.8.44: Kristiansand

Andersen, Arnt + Vestre Moland * 18.3.1914 #  Bonde/Bauer/Farmer & 14.4.43–6.8.43: Kristiansand, Grini

Andersen, Arthur + Kristiansand * 2.3.1918 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 28.1.42–22.8.42: Kristiansand, Arendal, Fuhlsbüttel

Andersen, Bernhard + Lillesand * 5.8.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 29.10.42–17.12.42: Kristiansand, Grini, Møllergata 19

Andersen, Birger Alf + Oddernes * 3.1.1923 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 26.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Andersen, Bjarne Johan + Kristiansand * 13.12.1922 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & 7.10.42–?: Kristiansand

Andersen, Borghild Påske + Bygland * 13.10.1926 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Cookmaid & 15.4.44–14.6.44:  Kristiansand

Andersen, David Sigurd + Fjære * 16.6.1887 # Pensjonist/Rentner/Pensioner & 21.10.42–20.11.42: Grini

Andersen, Edith + Kristiansand * 26.7.1917 # Sykepleier/Krankenschwester/Nurse & 2.12.42–1.3.43: Kristiansand

Andersen, Edvin Gustav + Flekkefjord * 16.4.1879 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 8.9.42–14.9.42: Kristiansand

Andersen, Egil Sande + Vennesla * 9.12.1914 # Adjunkt/Studienrat/Established Graduate Secondary-school Teacher & 27.1.44: Kristiansand, Møllergata 19 omkom DS "Westfalen" 8.9.44

Andersen, Einar Theodor + Kristiansand * 5.2.1916 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 10.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Andersen, Erling + Kristiansand * 9.2.1914 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 25.10.41–14.11.41: Kristiansand

Andersen, Evelyn Synnøve + Kristiansand * 10.4.1925 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Cookmaid & 23.1.43–1.11.44: Kristiansand, Åkebergveien, Fuhlsbüttel

Andersen, Gerd + Kristiansand * 3.2.1926 # Student/Student/Student & 4.2.45–8.5.45: Kristiansand, Bredtveit

Andersen, Gunvald Reidar + Kristiansand * 6.10.1905 # Trearbeider/Holzarbeiter/Woodsman & 24.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Andersen, Gunvor + Fjotland * 15.10.1924 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 25.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Andersen, Hans + Kristiansand * 31.1.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 18.4.45–8.5.45: Kristiansand

Andersen, Harriet + Vennesla * 3.3.1914 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 22.5.42–30.5.42: Kristiansand

Andersen, Henry + Mandal * 1.12.1919 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 29.9.43–31.1.44: Kristiansand, Møllergata 19

Andersen, Håkon + Farsund * 4.9.1909 # Tolk/Dolmetscher/Interpreter & 16.2.43–11.3.43: Kristiansand

Andersen, Johan Edvin (Kaberg) + Kristiansand * 28.4.1920 # Lagerekspeditør/Lagerarbeiter/Warehouseman & 22.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Fuhlsbüttel, Waldheim

Andersen, Johanne + Fjære * 21.10.1886 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 21.10.42–31.10.42: Grini

Andersen, John + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 6.1.1926 # Snekker/Tischler/Joiner & 20.10.42–29.10.42: Grini

Andersen, Karl + Arendal * 14.8.1908 # Blikkenslager/Klempner/Tinsmith & 23.8.44–30.8.44: Bredtveit

Andersen, Karl Johan + Kristiansand * 21.3.1918 # Sjømann/Seemann/Sailor & 3.10.43–19.2.44: Grini

Andersen, Kåre Ludvig + Birkenes * 7.2.1912 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 10.4.42–30.4.42: Bredtveit

Andersen, Lauritz + Kristiansand * 4.8.1922 # Skredder/Schneider/Tailor & 10.2.45–22.3.45: Kristiansand

Andersen, Leif + Mandal * 30.9.1918 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–30.11.44: Kristiansand

Andersen, Liv + Arendal * 10.8.1925 # Syerske/Näherin/Seamstress & 1.4.44–28.4.44: Kristiansand

Andersen, Odd + Kristiansand * 26.5.1925 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 21.1.44–29.2.44: Kristiansand

Andersen, Olaf + Hisøy * 11.7.1917 # Offiser/Offizier/Officer & 28.7.41: Kristiansand, Møllergata 19, Akershus festning, Håøya død16.3.42

Andersen, Olaf Theodor Frank + Kristiansand * 18.1.1915 # Politimann/Polizist/Policeman & 13.12.42: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau, Vaihingen død2.3.45

Andersen, Olav Oddvin + Høvåg * 27.3.1919 # Gårdsarbeider/Poståpner Landarbeiter/Poststellenleiter Farmhand/Post office manager & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død24.1.44

Andersen, Ole Langfeldt + Arendal * 12.11.1921 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 13.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Andersen, Oluf B. + Kristiansand * 24.2.1911 # Byggetekniker/Bauingenieur/Building engineer & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Andersen, Oscar Storm + Kristiansand * 14.3.1909 # Revisor/Rechnungsprüfer/Auditor & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Andersen, Paul Angell + Kristiansand * 26.1.1921 # Børsemaker/Büchsenmacher/Gunsmith & 7.10.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Andersen, Petter + Grimstad * 20.8.1897 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 25.6.40–16.11.42: Port Lyautey, Sidi el Ayachi, Oued Zem (Marokko)

Andersen, Ragnar + Kristiansand * 24.2.1911 # Regnskapssjef/Rechnungsprüfer/Auditor & 30.10.43–8.8.44: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Andersen, Randi + Kristiansand * 5.3.1923 # Tolk/Dolmetscher/Interpreter & 11.8.43–12.10.43: Kristiansand, Grini

Andersen, Reidar Engelhardt + Kristiansand * 9.11.1914 # Murer/Maurer/Mason & 22.5.42–1.6.42: Kristiansand

Andersen, Reinholdt + Kristiansand * 20.7.1901 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 22.5.42–10.10.42: Kristiansand

Andersen, Rolf + Kristiansand * 16.8.1916 # Sagmester/Sägewerksmeister/Sawmill master & 3.7.40–11.7.40: Kristiansand

Andersen, Rolf + Kristiansand * 28.8.1918 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 27.6.42–4.7.42: Kristiansand

Andersen, Rolf Ola + Kristiansand * 13.12.1925 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 16.8.44–14.10.44: Kristiansand

Andersen, Sven Kåre + Halse og Harkmark * 2.2.1917 # Gårdbruker/Landwirt/Farmer & 23.12.42-8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Andersen, Sverre + Evje * 12.5.1893 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 12.1.42–22.11.42: Kristiansand, Grini

Andersen, Thoralf + Mandal * 4.3.1907 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 1.12.44–29.1.45: Kristiansand, Grini

Andersen, Thorleif Aleksander + Risør * 12.3.1918 # Lærer/Lehrer/Teacher & 2.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Andersen, Thorleif + Evje * 2.11.1901 # Kjøpmann/Løytnant Kaufmann/Leutnant Merchant/Lieutenant & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Oflag XXI-C, Luckenwalde

Andersen, Thorleif + Mandal * 3.2.1924 # Student/Student/Student & 25.5.44–8.5.45: Kristiansand, Berg

Andersen, Thorvald + Mandal * 15.4.1898 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 15.8.44–23.12.44: Kristiansand sykehus

Andersen, Tjøstel + Åmli * 21.7.1908 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 30.8.40–8.5.45: Åkebergveien, Berlin, Fuhlsbüttel

Andersen, Waldemar Johan + Mandal * 10.2.1915 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 27.9.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Andersen, Willy Ansgar + Kristiansand * 26.6.1914 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 18.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Andersen, Ørnulf + Sandefjord * 12.5.1925 # Skoleelev/Schüler/Student & 17.11.43–4.5.45: Kristiansand, Grini

Andersen, Aabert Bjarne + Oddernes * 27.3.1894 # Sekretær/Sekretär/Secretary & 8.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Anderson, Erling + Kristiansand * 17.11.1902 # Offiser/Offizier/Officer & 10.3.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Oflag XXI-C

Anderson, Gladys + Kristiansand * 12.6.1923 # Husmor/Sykepleier Hausfrau/Krankenschwester Housewife/Nurse & 20.10.42–25.11.42: Grini

Anderson, Harry + Kristiansand * 6.11.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.10.42–25.11.42: Grini

Anderson, Karl August + Mandal * 12.8.1882 # Smed/Schmied/Blacksmith & 31.1.45–8.5.45: Grini

Andersson, David Georg + Arendal * 23.1.1890 # Veverimester/Webereimeister/Master weaver & 28.7.44–22.8.44: Kristiansand, Grini

Andersson, Fridtjof + Lillesand * 10.1.1894 # Byggmester/Baumeister/Builder & 10.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Andreassen, Alf + Herefoss * 23.12.1916 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 10.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Andreassen, Andreas + Kristiansand * 5.1.1924 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 17.1.44–26.2.44: Kristiansand

Andreassen, Borge + Arendal * 14.6.1918 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 19.4.42–25.4.42: Kristiansand

Andreassen, Georg + Farsund * 19.7.1896 # Bonde/Bauer/Farmer & 10.1.45–?: Kristiansand

Andreassen, Henry + Tvedestrand * 8.12.1920 # Student/Student/Student & 12.10.44–7.12.44: Kristiansand

Andreassen, Kristen + Tvedestrand * 14.1.1907 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 8.12.41–8.5.45: Shanghai

Andreassen, Oddfred + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 16.11.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 25.1.45–26.2.45: Kristiansand

Andreassen, Olaf Blom + Arendal * 11.11.1920 # Sjømann/Seemann/Sailor & 7.8.41–29.8.41: Bergen

Andreassen, Olaf + Kristiansand * 2.8.1903 # ? & 14.11.44–28.11.44: Kristiansand

Andreassen, Olav + Kristiansand * 15.10.1904 # Butikksjef/Ekspeditør Geschäftsführer/Verkäufer General manager/Seller & I 20.3.44–20.5.44: Kristiansand II 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Victoria terrasse, Grini, Berg

Andreassen, Sven + Søgne * 14.6.1915 # Lærer/Lehrer/Teacher & 30.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Andreassen, Trygve + Sør-Audnedal * 22.10.1915 # Bonde/Bauer/Farmer & 10.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Andresen, Arthur Georg + Vennesla * 5.4.1896 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.11.42–6.3.43: Kristiansand

Andresen, Johan + Kristiansand * 9.8.1887 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 4.9.42–28.10.42: Grini

Andresen, John Petter + Vennesla * 14.1.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.9.43–: Møllergata 19

Andresen, Robert + Kristiansand * 12.11.1924 # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Andresen, Tonning + Kristiansand * 24.7.1906 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 1.2.44–24.2.44: Kristiansand

Anikejev, Nikolaj + Sovjetunionen (Russland) * 14.8.1917 # Lærer/Krigsfange Lehrer/Kriegsgefangener Teacher/Prisoner of war & 26.8.44: Kristiansand død21.10.44

Antonsen, Nils Kristian + Arendal * 6.9.1908 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 14.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Antonsen, Sigvart + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 3.11.1887 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 6.10.42–7.11.42: Kristiansand

Arctander, Signy Anette + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 26.10.1895 # Sekretær/Sekretär/Secretary & 5.9.44–8.5.45: Åkebergveien, Grini

Ariansen, Trygve + Mandal * 17.10.1886 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 4.3.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Arndt, Alf Egon + Risør * 22.4.1908 # Apoteker/Apotheker/Pharmacist & 13.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Arneberg, Elisabeth + Arendal * 25.9.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 19.4.44–25.4.44: Kristiansand

Arnesen, Erling + Kristiansand * 23.3.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.1.43–?: Møllergata 19, Åkebergveien

Arnesen, Reidar + Kristiansand * 31.1.1911 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 9.4.44–14.4.44: Kristiansand

Arnevik, Bernhard + Landvik * 14.8.1916 # Gartner/Gärtner/Gardener & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Arnevik, Helge J. + Landvik * 14.7.1918 # Gårdsarbeider/Sjømann Landarbeiter/Seemann Farmhand/Sailor & 5.2.43: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen død8.12.43

Arnevik, Kåre + Landvik * 24.12.1919 # Student/Student/Student & 17.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Arntsen, Adolf Georg + Kristiansand * 6.2.1915 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Arntsen, Niels + Kristiansand * 14.6.1917 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 16.1.41–24.2.42: Kristiansand, Akershus festning, Fuhlsbüttel

Arntzen, Arnold + Lillesand * 24.11.1898 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 4.7.42–12.12.43: Raider, Marlag u. Milag Nord

Arntzen, Gunnar + Kristiansand * 28.4.1921 # Skoleelev/Schüler/Student & 25.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Fuhlsbüttel, Rendsburg, Dreibergen-Bützow

Arntzen, Leiv Alfred + Kristiansand * 24.6.1922 # Student/Student/Student & 11.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Erzingen

Arntzen, Oskar + Lillesand * 10.12.1894 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 17.3.45–8.5.45: Vollan

Aronstorp, Odd Sigurd + Evje * 18.2.1917 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 16.11.41–8.7.42: Bredtveit, Møllergata 19

Asbjørnsen, Harald + Kristiansand * 17.10.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 12.6.42–22.6.42: Kristiansand

Asbjørnsen, Lillian + Arendal * 6.11.1921 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 28.12.43–3.7.44: Kristiansand

Ask, Harry + Kristiansand * 1.3.1906 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 2.4.42–13.4.42: Kristiansand

Askildsen, Arne + Mandal * 25.8.1898 # Lensmann/Landpolizist/Country policeman & 25.2.42: Kristiansand

Askildsen, Håkon + Mandal * 19.4.1924 # Student/Student/Student & 21.2.42–23.12.43: Kristiansand, Grini

Askildsen, Kaare Magne + Mandal * 5.10.1926 # Student/Student/Student & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Askildsen, Thomas + Mandal * 1.12.1902 # Lensmann/Landpolizist/Country policeman & 3.9.43–28.4.45: Kristiansand, Grini

Askland, Olav O. + Arendal * 1.8.1906 # Politimann/Løytnant Polizist/Leutnant Policeman/Lieutenant & 4.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Melk død1.2.45

Aslaksen, Aksel G. + Arendal * 29.1.1899 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 7.4.43–12.2.45: Akershus festning, Fuhlsbüttel, Waldheim

Aslaksen, Anders + Vegårshei * 15.8.1892 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 12.9.44–8.5.45: Grini, Mysen

Aslaksen, Johnny + Kristiansand * 13.6.1905 # Maskinist/Maschinist/Operator & 30.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Aslaksen, Knut + Bygland * 21.10.1905 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.10.42–10.10.42: Kristiansand

Aslesen, Per + Kristiansand * 21.12.1923 # Student/Student/Student & 31.8.42–24.6.44: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Tyskland

Aspaas, Thorleif + Kristiansand * 10.11.1895 # Glassmester/Glasermeister/Master glazier & 26.1.43–30.4.43: Kristiansand, Berg

Auestad, Aslak + Kristiansand * 11.5.1912 # Politibetjent/Polizist/Policeman & 27.7.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Augensen, Reidar Johan + Kristiansand * 16.1.1917 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 9.9.42–27.12.43: Kristiansand, Vollan, Trondheim, Fuhlsbüttel

Augland, Gunstein + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Augland, Tønnes + Vestre Moland * 18.1.1906 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau død5.9.44

Aukland, Torleiv + Vigmostad * 28.6.1906 # Vegformann/Ingenieur im Straßenwesen & 20.6.44–7.7.44: Kristiansand

Auli, Sigurd + Kristiansand * 4.7.1902 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 10.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Aurebek, Jørgen + Oddernes * 26.10.1920 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 31.1.42–13.2.42: Kristiansand

Ausland, Trygve + Gjerstad * 3.9.1915 # Rutebilsjåfør/Busfahrer/Bus driver & 8.11.44–23.12.44: Kristiansand

Austad, Aslak + Kristiansand * 11.5.1912 # Politibetjent/Polizist/Policeman & 27.7.43–8.5.1945: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Austad, Hans Jakob + Flekkefjord * 11.9.1888 # Postassistent/Postassistent/Post office assistant & 4.5.42–2.7.42: Kristiansand

Austad, Helge + Nes * 17.5.1925 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & I 1.5.42–1.7.42: Kristiansand II 1.7.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Austad, Herman Olai + Kristiansand * 8.3.1895 # Jernbanekonduktør/Eisenbahnschaffner/Railway guard & 11.8.42–30.6.43: Kristiansand, Grini

Austegard, Knut + Hornnes * 29.4.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 18.11.42–2.1.43: Kristiansand

Austegard, Ånon + Åseral * 23.8.1891 # Bonde/Bauer/Farmer & 5.1.45–29.1.45: Kristiansand

Austrud, Borghild + Åseral * ? # Husmor/Hausfrau/Housewife & 20.4.45–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Austrud, Kari + Åseral * ? # Husmor/Hausfrau/Housewife & 20.4.45–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Austrud, Magnus + Åseral * 8.2.1927 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 23.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Austrud, Olga + Åseral * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Husmor/Hausfrau/Housewife & 20.4.45–8.5.45: Kristiansand

Austrud, Oliver + Åseral * 22.7.1921 # Selger/Verkäufer/Seller & 4.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Axelsen, Johan + Mandal * 25.11.1911 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.6.44–5.7.44: Kristiansand

Axelssen, Carl Jørgen + Kristiansand * 14.10.1925 # Student/Student/Student & 12.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Axelssen, Torstein + Risør * 18.7.1923 # Student/Student/Student & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Axelssen, Viggo + Kristiansand * 7.9.1912 # Skipsmegler/Schiffsmakler/Ship broker & 24.6.42–1.7.42: Kristiansand

 

 


Fanger med etternavn som begynner på B


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Backer, Finn + Kristiansand * 28.6.1894 # Politifullmektig/Polizeirat/Deputy chief constable & 31.12.40–30.8.41: Møllergata 19, Stettin, Neumünster

Backer, Rolf + Hægebostad * 2.10.1903 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 12.5.42–28.5.42: Bredtveit

Bakkan, Einar + Vennesla * 7.12.1914 # Snekker/Tischler/Joiner & 24.2.45–8.5.45: Bredtveit

Bakke, Arne Kristian + Risør * 3.3.1921 # Student/Student/Student & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Melk, Neuengamme død14.4.45 (Ramlösa, Sverige)

Bakke, Bjørgulf + Bygland * 4.3.1895 # Sagmester/Sägewerksmeister/Sawmill master & 21.1.43–2.3.43: Kristiansand

Bakke, Erling + Kristiansand * 12.11.1921 # Student/Student/Student & 5.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Bakken, Else Marie + Kristiansand * 25.2.1926 # Student/Student/Student & 7.9.44–15.9.44: Kristiansand

Bakken, Erling + Kristiansand * 7.8.1913 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 22.7.44–?: Kristiansand, Åkebergveien

Bakken, Kjell + Flekkefjord * 15.5.1913 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 20.12.43–8.5.45: Bandung, Java, Singapore

Bakken, Lilly Anna Josefine + Vennesla * 14.8.1895 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 14.3.43–11.5.43: Kristiansand

Bakken, Olaf + Kristiansand * 26.12.1898 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 27.6.40–?: Kristiansand, Åkebergveien

Bakken, Olaf A. + Arendal * 3.3.1917 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas, Los Baños (Filippinene)

Balchen, Einar + Kristiansand * 20.3.1909 # Fabrikkarbeider/Fabrikarbeiter/Industrial worker & 25.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Fuhlsbüttel, Waldheim

Ballestad, Karl Osmund + Lyngdal * 17.11.1913 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 5.7.44–3.10.44: Kristiansand

Bangen, Nikolaj (Jegorovitsj) + Sovjetunionen (Russland) * 20.11.1916 # Krigsfange/Kriegsgefangener/Prisoner of war & 14.5.43: Kristiansand dødUkjent grav/Unbekanntes Grab/Unknown grave

Barth, Fredrik + Arendal * 20.3.1880 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.11.44–6.12.44: Kristiansand

Barth, Johan Caspar + Arendal * 9.9.1919 # Skogbruksforsker/Forstwissenschaftler/Forestry scientist & 31.5.43–20.12.43: Grini

Bastrup, Ester + Kristiansand * 20.9.1915 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 9.2.44–28.3.44: Kristiansand

Bauer, Kristian + Grimstad * 25.4.1892 # Murer/Maurer/Mason & 16.9.43–22.10.43: Grini

Beer-Sørensen, Kristen + Søgne * 19.12.1917 # Selger/Verkäufer/Seller & 9.12.42–29.12.42: Kristiansand

Beer-Sørensen, Kristian + Kristiansand * 14.9.1890 # Agent/Handelsreisender/Salesman & 28.12.42: Kristiansand, Grini død30.4.44

Beisland, Arne + Arendal * 15.2.1919 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Beisland, Olav + Arendal * 3.11.1916 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 10.7.44–18.4.45: Kristiansand, Grini

Beisland, Ommund A. + Landvik * 11.5.1904 # Bonde/Bauer/Farmer & 16.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Beisland, Sverre + Landvik * 22.8.1907 # Bonde/Bauer/Farmer & 7.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død14.3.44

Bekkhus, John + Grimstad * 12.12.1911 # Fisker/Fischer/Fisherman & 8.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Belov, Viktor + Rybinsk, Sovjetunionen (Russland) * 31.3.1921 # Freser/Krigsfange Fräser/Kriegsgefangener Cutter/Prisoner of war & 26.8.44: Kristiansand død21.10.44

Bendiksen, Bendik + Kristiansand * 11.10.1891 # Murer/Maurer/Mason & 9.2.44–19.4.44: Kristiansand

Benestad, Karl + Tveit * 20.6.1882 # Lærer/Lehrer/Teacher & 7.12.44–15.12.44: Kristiansand

Benestad, Magne + Grimstad * 19.4.1910 # Lege/Arzt/Doctor & 22.2.44–2.4.44: Kristiansand

Benestad, Odd + Kristiansand * 30.1.1907 # Distriktslege/Gemeindearzt/Community physician & 11.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Akershus festning

Benestad, Thorbjørn + Kristiansand * 25.8.1928 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–15.12.44: Kristiansand

Benestad, Øystein Karl + Kristiansand * 20.4.1923 # Student/Student/Student & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bentsen, Abraham + Søgne * 18.8.1890 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 23.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Bentsen, Adolf + Mandal * 6.12.1895 # Kasserer/Kassierer/Cashier & 27.2.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Tyskland

Bentsen, Bernt + Flekkefjord * 25.7.1917 # Kasserer/Kassierer/Cashier & 25.4.44–12.5.44: Kristiansand

Bentsen, Dagfin + Mandal * 15.3.1908 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 14.5.42–15.5.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Bentsen, Enok Th. + Kristiansand * 21.3.1909 # Lastearbeider/Lastenarbeiter/Transport worker & 9.4.44–15.4.44: Kristiansand

Bentsen, Eric + Halse og Harkmark * 10.9.1920 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 9.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bentsen, Gert Møller + Farsund * 6.1.1920 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 26.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bentsen, Hans + Kristiansand * 2.3.1885 # Havnearbeider/Hafenarbeiter/Stevedore & 01.43–: Arendal, Fuhlsbüttel

Bentsen, Harry Olsen + Kristiansand * 5.1.1915 # Havnearbeider/Hafenarbeiter/Stevedore & 22.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Sachsenhausen, Neuengamme

Bentsen, Kristian A. + Mandal * 19.10.1917 # Løytnant/Leutnant/Lieutenant & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Bentsen, Nils Carsten + Mandal * 3.5.1909 # Politimann/Polizist/Policeman & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Bentsen, Odd Reidar + Farsund * 28.6.1923 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 13.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bentsen, Sverre + Kristiansand * 8.7.1913 # Magasinarbeider/Magazinarbeiter/Storekeeper & 22.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Fuhlsbüttel, Rendsburg, Dreibergen, Neuengamme

Bentsen, Søren + Halse og Harkmark * 21.12.1885 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 20.11.43–14.1.44: Kristiansand, Grini

Bentsen, Walther + Mandal * 20.8.1908 # Sjåfør/Typograf Fahrer/Schriftsetzer Driver/Typographer & I 18.10.43–27.12.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini II 24.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Berentsen, Rolf Emil + Kristiansand * 30.9.1923 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 3.2.42–8.2.42: Kristiansand

Berentz, Margot Synnøve + Farsund * 26.11.1923 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Cookmaid & 3.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Berg, Abraham + Grimstad * 11.10.1915 # ? & 27.10.44–13.11.44: Kristiansand

Berg, Bjarne + Grimstad * 12.1.1924 # Student/Student/Student & 18.12.44–12.2.45: Vollan

Berg, Bjørgulv + Valle * 31.3.1913 # Bonde/Bauer/Farmer & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Berg, Eivind + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 26.5.1892 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 11.10.44–11.11.44: Kristiansand

Berg, Gustav + Kristiansand * 25.10.1881 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 9.4.44–14.4.44: Kristiansand

Berg, John + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 28.8.1913 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 12.3.45–24.3.45: Kristiansand

Berg, John + Åseral * 25.10.1888 # Bonde/Bauer/Farmer & 18.10.43–7.11.43: Kristiansand

Berg, Knut + Valle * 13.10.1926 # Student/Student/Student & 3.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Berg, Martin Dagmann + Farsund * 29.8.1894 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 15.5.44–3.7.44: Kristiansand

Berg, Odd Kornbrekke + Kristiansand * 11.10.1920 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 8.1.42–22.7.42: Akershus festning, Fuhlsbüttel

Berg, Odd Martin + Kristiansand * 15.11.1909 # Bryggeriansatt/Brauereiangestellter/Brewery worker & 24.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Berg, Ole + Kristiansand * 18.10.1917 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 7.2.43–11.3.43: Kristiansand

Berg, Sigurd + Valle * 6.7.1920 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 23.1.45–8.5.45: Grini, Kristiansand, Grini

Berg, Viktor Armand + Arendal * 11.10.1900 # Sjømann/Seemann/Sailor & 24.8.42–8.5.45: Akershus festning, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Bergan, Åsmund + Kristiansand * 23.7.1893 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 29.10.44–23.12.44: Kristiansand

Berge, Aslaug + Kristiansand * 7.11.1916 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 16.12.44–5.5.45: Kristiansand, Grini

Berge, Egil + Kristiansand * 23.3.1925 # Fengselsbetjent/Gefängnisangestellter/Prison worker & 2.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Berge, Erling Odd + Kristiansand * 7.1.1911 # Disponent/Gechäftsführer/General manager & 12.6.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Melk død12.2.45

Berge, Hans Georg Sanders + Kristiansand * 5.9.1915 # Kontorsjef/Büroleiter/Head clerk & 12.3.41–19.3.41: Kristiansand

Berge, Henrik Jakobsen + Lyngdal * 6.10.1891 # Bonde/Bauer/Farmer & 6.9.43–24.4.45: Kristiansand, Grini

Berge, Kaare Reginald + Kristiansand * 10.5.1923 # Student/Student/Student & 18.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Berge, Louise + Halse og Harkmark * 16.4.1904 # ? & 9.2.45–15.3.45: Kristiansand

Berge, Sveinung + Kristiansand * 16.5.1893 # Politibetjent/Polizist/Policeman & 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Berge, Theodor Tobias + Kristiansand * 27.1.1892 # Bestyrer/Verwalter/Administrator & 20.4.42–: Ukjent/Unbekannt/Unknown

Berge, Torgny Odd + Kristiansand * 11.11.1916 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Berger, Alf + Kristiansand * 29.10.1912 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 3.8.42–3.10.42: Kristiansand, Grini

Bergh, Karl Johan + Kristiansand * 29.11.1892 # Politibetjent/Polizist/Policeman & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Bergh, Odd Walter + Kristiansand * 17.2.1921 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 18.10.41–28.10.41: Kristiansand

Bergh, Ragnar Wolfgang + Kristiansand * 5.8.1899 # Agent/Handelsreisender/Salesman & 31.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bergh, Willy Høier + Kristiansand * 22.9.1918 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Berghom, Bernt + Kvinesdal * 24.9.1905 # Gruvearbeider/Bergmann/Miner & 5.10.44–8.5.45: Flekkefjord, Stavanger, Grini

Berghom, Håkon + Kvinesdal * 25.1.1923 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 14.10.44–8.5.45: Flekkefjord, Stavanger, Grini

Berghom, Sverre + Kvinesdal * 11.10.1927 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 13.10.44–8.5.45: Flekkefjord, Stavanger, Grini

Bergland, Jacob + Åmli * 1.4.1911 # Linjemontør & 5.1.458.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Berglund, Erik + Oddernes * 15.6.1917 # Skredder/Schneider/Tailor & 26.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bergseth, Per + Kristiansand * 19.4.1921 # Musiker/Musiker/Musician & 25.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bergseth, Toralf + Kristiansand * 24.9.1925 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 23.8.44–22.10.44: Kristiansand

Bergshaven, Bjarne + Grimstad * 23.6.1913 # Konditor/Konditor/Confectioner & 14.9.44–21.12.44: Kristiansand, Grini

Bergsland, Helga + Kristiansand * 16.9.1913 # Syerske/Näherin/Seamstress & 29.12.43–25.4.44: Kristiansand

Bergstrøm, Anders Johan + Lillesand * 26.3.1882 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 8.2.45–27.2.45: Kristiansand

Bergstrøm, Victor + Lillesand * 16.5.1921 # Byggetekniker/Bautechniker/Construction technician & 23.1.43–14.10.43: Kristiansand, Grini

Bergstøl, Gunvald + Greipstad * 22.11.1898 # Bonde/Bauer/Farmer & 13.5.43–26.4.45: Kristiansand, Grini

Bergstøl, Oscar + Kristiansand * 4.8.1922 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 10.2.45–14.3.45: Kristiansand

Berhus, John + Randesund * 29.10.1918 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 14.7.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Berner, Jørgen Haslef + Mandal * 3.6.1916 # Lege/Arzt/Doctor & 15.10.43–20.12.44: Bredtveit, Berg, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Berntsen, Birger + Arendal * 18.8.1912 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 25.1.43–23.2.43: Kristiansand

Berntsen, Erling Mikal + Farsund * 21.3.1913 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 20.12.43–8.5.45: Java, Singapore

Berntsen, Eyolf Strøm + Kristiansand * 20.11.1911 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 9.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Berntsen, Gustav + Arendal * 29.6.1898 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 17.11.43–31.12.43: Kristiansand

Berntsen, Hans + Søgne * 10.9.1919 # Lettmatros/Leichtmatrose/Seaman & 15.3.41–3.5.41: Marlag u. Milag Nord

Berntsen, Karl Glad + Søgne * 28.9.1913 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 14.10.40–3.5.41: Østen, Marlag u. Milag Nord

Berntsen, Oscar + Farsund * 11.4.1896 # Smed/Schmied/Blacksmith & 18.2.42–5.3.45: Kristiansand

Berntsen, Åge Lund + Arendal * 12.5.1918 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 17.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Berrefjord, Alfred + Flekkefjord * 27.6.1883 # Fiskehandler/Fischhändler/Fishmonger & 12.1.42–4.8.43: Kristiansand, Grini

Berrefjord, Alvig + Flekkefjord * 8.3.1921 # Snekker/Tischler/Joiner & 28.7.43–8.5.45: Flekkefjord, Møllergata 19, Grini

Berthelsen, Edmund Eeg + Mandal * 16.2.1890 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 24.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Berthelsen, Georg Johan + Kristiansand * 30.4.1905 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 12.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Berthelsen, Johan + Mandal * 9.12.1918 # Verksmester/Werkmeister/Works manager & 14.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bie Lorentzen, Henriette​ + Kristiansand * 18.7.1911 # Lærer/Lehrer/Teacher & 30.6.43-8.5.45: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Ravensbrück 

Bingen, Sigurd + Kristiansand * 24.9.1893 # Løytnant/Leutnant/Lieutenant & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Birkeland, Anders + Sør-Audnedal * 5.9.1897 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 17.12.43–28.1.44: Kristiansand

Birkeland, Bendix + Birkenes * 29.1.1913 # Bonde/Bauer/Farmer & 3.2.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død11.2.44

Birkeland, Eivind J. + Birkenes * 12.1.1900 # Lærer/Lehrer/Teacher & 14.12.44–1.45: Kristiansand

Birkeland, Erling Karulf + Farsund * 16.11.1914 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Birkeland, Hans + Arendal * 3.4.1900 # Vegformann/Ingenieur im Straßenwesen & 25.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Birkeland, Hans Trygve + Arendal * 15.7.1903 # Lektor/Lehrer in weiterführender Schule/Secondary school teacher & 20.3.42–20.11.42: Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Birkeland, Ingolf + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 10.10.1917 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 24.11.44–15.12.44: Kristiansand

Birkeland, Leif + Kristiansand * 19.1.1929 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.12.44–7.4.45: Kristiansand, Grini

Birkeland, Leif T. + Evje * 25.7.1915 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 11.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Sachsenhausen, Neuengamme

Birkeland, Olav + Evje * 3.11.1918 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 15.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Sachsenhausen, Neuengamme

Birkeland, Ole + Greipstad * 23.3.1902 # Bonde/Bauer/Farmer & 15.11.44–23.12.44: Kristiansand

Birkeland, Petter Andreas + Lyngdal * 7.12.1912 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 1.3.43–11.3.43: Kristiansand

Birkeland, Rasmus + Birkenes * 14.4.1888 # Bonde/Bauer/Farmer & 22.6.44–6.10.44: Bergen, Espeland

Birkeland, Robert + Birkenes * 8.8.1897 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 3.2.43–19.2.43: Kristiansand

Birkeland, Sverre + Birkenes * 26.8.1908 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 16.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Birkelund, Arne + Risør * 4.6.1920 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Birkenes, Jens + Greipstad * 10.3.1908 # Bonde/Bauer/Farmer & 13.5.43–13.4.45: Møllergata19, Grini

Birkenes, Jørgen + Birkenes * 11.8.1883 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.8.43–8.5.45: Grini

Bistrup, Petter Marinius + Farsund * 8.1.1898 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.9.42–21.11.42: Kristiansand

Bjelland, Albert + Flekkefjord * 7.3.1900 # Bonde/Bauer/Farmer & 24.8.44–14.9.44: Kristiansand

Bjelland, Asbjørn + Vestre Moland * 13.1.1915 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 14.7.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bjelland, Einar + Grimstad * 21.12.1912 # Lensmannsbetjent/Polizist/Policeman & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Bjelland, Hjalmar Syvertsen + Nes * 16.2.1920 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 3.6.40–?: Kristiansand, Arendal

Bjelland, Øivind + Fjære * 11.12.1925 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 25.8.44–8.5.45: Grini

Bjerkholdt, Trygve + Arendal * 12.8.1918 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 16.9.43–1.11.43: Kristiansand

Bjerland, Torkild + Bjelland * 7.3.1885 # Løytnant/Leutnant/Lieutenant & 19.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Bjerve, Oskar + Kristiansand * 19.3.1909 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 18.11.44–5.12.44: Kristiansand

Bjorvand, Arnfinn + Kristiansand * 26.3.1922 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 3.8.42–9.10.42: Grini

Bjorvand, Bjarne J. + Tveit * 23.5.1923 # Sagarbeider/Sägewerksarbeiter/Sawmill worker & 19.3.44–9.4.45: Kristiansand, Grini

Bjorvatn, Aslak + Birkenes * 12.2.1899 # Lærer/Lehrer/Teacher & 11.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Bjorå, Jens + Evje * 11.2.1908 # Timeskriver/Verwaltungsangestellter/Administration secretary & 22.4.43–8.5.45: Fuhlsbüttel

Bjunes, Rolf Tron + Kristiansand * 26.1.1923 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 9.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Mauthausen, Melk

Bjunes, Salve + Mandal * 2.12.1899 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 4.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bjunes, Sverre Johan + Mandal * 12.4.1925 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 4.2.45–?: Kristiansand, Grini

Bjørge, Arne Thurin + Arendal * 29.10.1901 # Bilsakkyndig/Løytnant Kfz-Sachverständiger/Leutnant Motorcar mechanic/Lieutenant& 11.12.42: Kristiansand, Grini, Trandum død9.5.44

Bjørge, Johnny + Kristiansand * 29.9.1895 # Lærer/Lehrer/Teacher & 7.2.44–20.4.44: Kristiansand, Møllergata 19

Bjørkenes, Håkon + Holum * 18.11.1910 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.7.43–24.9.43: Kristiansand

Bjørklund, Arne + Fjære * 29.8.1921 # Kokk/Koch/Cook & 8.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Alt Garge, Neuengamme, Hannover

Bjørnestad, Nils Georg + Lyngdal * 14.6.1888 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bjørnestøl, Asbjørn + Kristiansand * 1.2.1923 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Bjørnestøl, Olav + Greipstad * 16.4.1901 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 25.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bjørnlund, Eivind + Tvedestrand * 8.11.1921 # Student/Student/Student & 22.8.44–12.10.44: Berg

Bjørnsen, Bjørn Herluf + Mandal * 25.9.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 6.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bjørnsen, Helge Carinter + Kristiansand * 12.6.1912 # Typograf/Schriftsetzer/Typographer & 2.8.43–14.2.44: Kristiansand, Grini

Bjørnsgaard-Andersen, Gunnar + Farsund * 23.5.1905 # Kasserer/Kassierer/Cashier & 25.3.44–8.5.44: Kristiansand

Bjørnsgaard-Andersen, Torleik + Farsund * 29.9.1899 # Lærer/Lehrer/Teacher & 25.10.43–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini, Berg

Bjørnson, Bjørn Inge + Vestre Moland * 30.1.1915 # Sagarbeider/Sägewerksarbeiter/Sawmill worker & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Bjørnstad, Harald Sofus + Kristiansand * 21.12.1911 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 17.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bjørtvedt, Gunnar E. + Mandal * 22.2.1905 # Kasserer/Offiser Kassierer/Offizier Cashier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Bjaarstad, Reidar + Kristiansand * 26.8.1918 # Sagbruksarbeider/Sägewerksarbeiter/Sawmill worker & 24.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Fuhlsbüttel, Rendsburg, Dreibergen-Bützow

Bjaarstad, Rolf + Kristiansand * 14.11.1921 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 27.8.42–8.2.44: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee

Bjaarstad, Walter + Kristiansand * 22.6.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Blakstad, Arne + Risør * 31.7.1892 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & I 14.5.42–24.9.42: Kristiansand II 19.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Blesvik, Jakob + Risør * 2.5.1920 # Elektromaskinist/Elektromaschinist/Electrical operator & 27.11.43–8.5.45: Grini

Blix, Reidar Helge + Kristiansand * 16.3.1917 # Sekretær/Sekretär/Secretary & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bodahl, Erling Gunnar + Kristiansand * 11.8.1899 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bodin (Larsen), Helge + Kristiansand * 2.5.1926 # Skoleelev/Schüler/Student & 29.8.42–21.2.45: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Bastøy

Bodin, Frank + Kristiansand * 22.10.1908 # ? & 17.1.45–1.3.45: Kristiansand

Bodin, Kjell Erik + Kristiansand * 3.10.1919 # Anleggsarbeider/Bauarbeiter/Building labourer & 23.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Fuhlsbüttel, Rendsburg, Dreibergen-Bützow

Bodin, Reidar + Kristiansand * 31.8.1922 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 23.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Fuhlsbüttel, Bautzen, Leipzig

Bodin-Larsen, Ivar + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter en uke: Kristiansand

Boe, Olaf Kristian + Kristiansand * 2.11.1898 # Skipsreder/Schiffsreeder/Ship owner & 28.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Borgen, Arne + Kristiansand * 15.4.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.2.45–1.3.45: Kristiansand

Borgen, Oddleiv Dale + Kristiansand * 11.5.1917 # Lærer/Lehrer/Teacher & 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Borgen, Olav + Kristiansand * 9.5.1923 # Student/Student/Student & I 21.12.43–28.11.43: Kristiansand II 7.2.45–1.3.45: Kristiansand

Borgersen, Haldor Barfod + Kristiansand * 1.7.1883 # Jernbanekonduktør/Eisenbahnschaffner/Railway guard & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Borheim, Arnulf + Kristiansand * 20.5.1916 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.12.44–19.2.45: Kristiansand

Borlaug, Arne + Kristiansand * 7.11.1904 # Lektor/Lektor/Editor & 8.2.45–2.3.45: Kristiansand

Bortelid, Asbjørn + Åseral * 4.12.1910 # Snekker/Tischler/Joiner & 9.11.44–6.1.45: Kristiansand

Bortelid, Gunnuf A. + Åseral * 12.7.1883 # Bonde/Bauer/Farmer & 9.11.44–6.1.45: Kristiansand

Bortelid, Olav + Åseral * 2.12.1891 # Bonde/Bauer/Farmer & 4.1.45–18.1.45: Kristiansand

Bortelid, Salve + Åseral * 23.7.1918 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 9.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Borø, Salmon Thomas + Søgne * 1.7.1905 # Slakter/Fleischer/Butcher & 20.2.42–1.4.42: Kristiansand

Botsmanov, Pjotr + Akashive, Sovjetunionen * 25.6.1916 # Kokk/Krigsfange Koch/Kriegsgefangener Chef/Prisoner of war & 2.9.44: Kristiansand død21.10.44

Bragdø, Magnus Sverre + Randesund * 10.4.1895 # Bonde/Bauer/Farmer & 3.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Brandsdal, Paul A. + Mandal * 8.5.1910 # Provisor/Offiser Apotheker/Offizier Pharmacist/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Brandsnes, Søren Karl + Sør-Audnedal * 19.10.1920 # Sjømann/Seemann/Sailor & 15.3.41–3.5.41: Marlag u. Milag Nord

Brandsvoll, Oskar Alf + Sør-Audnedal * 3.12.1920 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Brandsvoll, Rolf + Sør-Audnedal * 20.9.1923 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bratgjerd, Ragnar + Kristiansand * 21.2.1923 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 12.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bratteland, Olav + Mykland * 12.2.1901 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Breda, Jørgen + Flekkefjord * 13.10.1898 # Advokat/Anwalt/Lawyer & 13.6.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Bredesen, Osiel + Høvåg * 1.4.1927 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 30.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Breen, Olav Andreas + Kristiansand * 20.5.1921 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 15.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Breilid, Torkel + Mandal * 7.11.1889 # Lærer/Lehrer/Teacher & 12.11.41–20.12.41: Kristiansand

Breistøl, Notto + Kristiansand * 26.3.1904 # Havnearbeider/Hafenarbeiter/Stevedore & 27.2.41–30.4.41: Kristiansand

Breistøl, Salve + Evje * 3.8.1897 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.11.43-?: Kristiansand

Breive, Olaf Bjørgulfsen + Bykle * 5.6.1922 # Lokfyrbøter/Heizer/Stoker & 24.1.42–3.2.42: Kristiansand

Brekke, Alf + Arendal * 3.3.1906 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & I 18.9.43–1.10.43: Arendal II 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Brekke, Audun + Arendal * 1.3.1928 # Student/Student/Student & 2.11.44–7.12.44: Kristiansand

Brekke, Meidel + Arendal * 8.10.1916 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Brekke, Sverre + Farsund * 19.8.1905 # Prest/Pfarrer/Priest & 20.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Brekke, Åge + Arendal * 22.6.1909 # Urmaker/Uhrmacher/Watchmaker & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Brekkestø, Kåre Hansen + Vennesla * 2.6.1917 # Byssegutt/Kombüsenjunge/Galley boy & 24.1.42: Omsori, Japan død10.7.42

Brekne, Arnfeldt + Lista * 23.1.1898 # Telefonformann/Angestellter im Telefonwesen/Telephone worker & 20.3.44–6.5.44: Kristiansand

Breland, Helge + Kristiansand * 11.12.1927 # Skolelev/Schüler/Student & 31.1.42–24.2.42: Kristiansand

Brendevand, Bernt + Greipstad * 8.12.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.8.40–31.8.40: Kristiansand

Brevik, Bjarne + Kristiansand * 5.4.1925 # Student/Student/Student & 2.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Brinchmann, Nicolai Bakke + Mandal * 10.4.1906 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 24.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini, Møllergata19, Grini

Bringsdal, Alf + Holum * 2.9.1910 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 22.6.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bringsdal, Olav + Holum * 2.6.1904 # Postbud/Briefträger/Postman & 23.7.43–24.9.43: Kristiansand

Bringsjord, Selmer + Lyngdal * 6.1.1887 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Briseid, Karl + Farsund * 11.9.1884 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 3.8.42–24.9.42: Grini

Brokke, Knut + Bygland * 23.9.1911 # Arbeider/Arbeiter/Worker & I 3.8.42–3.10.42: Kristiansand, Grini II 18.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Brown, Myrtle + Øyestad * 24.2.1926 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 21.10.42–24.10.42: Grini

Brunvand, Martin + Kristiansand * 3.8.1892 # Lærer/Lehrer/Teacher & 13.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Brunvatne, Johan + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Brunvatne, Olaf + Mandal * 30.6.1899 # Lærer/Lehrer/Teacher & 11.5.42–12.12.42: Kristiansand, Grini

Brunvatne, Viktor + Søgne * 8.11.1924 # Skomaker/Schuhmacher/Shoemaker & 19.6.43–10.9.43: Kristiansand

Bruskeland, Gustav + Øyslebø * 13.1.1885 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 13.11.41–17.7.42: Kristiansand, Grini

Bruskeland, Karl Johan + Holt * 28.4.1906 # Sjømann/Seemann/Sailor & 11.9.42–8.5.45: Grini, Sachsenhausen

Bruskeland, Olaf + Øyslebø * 9.12.1890 # Slakter/Fleischer/Butcher & 12.11.41–21.11.41: Kristiansand

Bruskeland, Oskar + Øyslebø * 29.8.1897 # Bonde/Bauer/Farmer & 12.11.41–21.11.41: Kristiansand

Bruusgård, Sigurd + Kristiansand * 25.6.1916 # Advokat/Anwalt/Lawyer & 9.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bryggeså, Åsulv T. + Eiken * 22.8.1903 # Bonde/Bauer/Farmer & 16.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Bryn, Esther + Arendal * 5.11.1898 # Kontorist/Büroangestellte/Clerk & 22.4.44–22.4.45: Kristiansand, Grini

Brødsjø, Knut + Kristiansand * 28.1.1897 # Landmåler/Landvermesser/Surveyor & 9.12.42–31.12.43: Kristiansand, Grini

Brødsjø, Nils + Kristiansand * 18.2.1925 # Student/Student/Student & 9.12.42–16.2.43: Kristiansand

Brøvig, Christen + Kristiansand * 4.12.1879 # Skoleleder/Schulleiter/Headmaster & 15.1.42–20.1.42: Kristiansand

Brøvig, Gunnar Christian + Farsund * 30.8.1907 # Skipsreder/Schiffsreeder/Ship owner & 18.3.44: Kristiansand, Grini dødDS "Westfalen" 8.9.44

Brøvik, Ingemann + Kristiansand * 12.12.1892 # Lærer/Lehrer/Teacher & I 17.12.41–31.12.41: Kristiansand II 19.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Brådland, Bjarne + Kristiansand * 24.8.1906 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–1.10.42: Kristiansand, Grini, Kirkenes

Brådland, Georg + Lyngdal * 21.6.1923 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 26.4.44–15.5.44: Kristiansand

Brådland, Hans G. + Lyngdal * 19.2.1896 # Skomaker/Schuhmacher/Shoemaker & 26.4.44–15.5.44: Kristiansand

Brådland, Reinert + Lyngdal * 18.5.1893 # Bonde/Bauer/Farmer & 26.4.44–15.5.44: Kristiansand

Bråten, John + Vegårshei * 20.12.1891 # Bonde/Bauer/Farmer & 12.9.44–28.9.44: Kristiansand

Bråten, John G. + Vegårshei * 10.5.1888 # Bonde/Bauer/Farmer & 10.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bråthen, Aleck Edwin + Kristiansand * 30.12.1921 # Sjømann/Seemann/Sailor & 4.7.42–8.5.45: Singapore

Bråthen, Kolbjørn + Grimstad * 25.10.1913 # Sjømann/Seemann/Sailor & 8.5.43–19.5.43: Møllergata 19

Bua, Bjarne + Øyslebø * 16.11.1907 # Bonde/Løytnant Bauer/Leutnant Farmer/Lieutenant & 9.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Buch, Berly Wenfeldt + Farsund * 24.9.1919 # Telefonist/Telefonist/Switchboard operator & 28.4.44–11.5.44: Kristiansand

Buene, Tellef + Vestre Moland * 9.4.1896 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Bugge, Kjell + Kristiansand * 19.3.1925 # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter 11 dager: Kristiansand

Bugge Danielsen, Jørgen + Grimstad * 8.8.1904 # Advokat/Anwalt/Lawyer & 8.11.43–24.4.45: Kristiansand, Grini

Buksholt, Ludvig Oddleiv + Mandal * 8.11.1915 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & I 11.12.41–10.8.42: Kristiansand, Grini II 7.2.45–20.3.45: Kristiansand, Grini

Bull, Georg + Arendal * 4.8.1892 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 30.12.43–27.1.44: Kristiansand

Bull, Hans + Arendal * 12.5.1922 # Student/Student/Student & 30.12.43–27.1.44: Kristiansand

Butveit, Hugo + Mandal * 27.2.1906 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.3.45–8.5.45: Kristiansand

Buvik, Ludolf E. + Kristiansand * 29.3.1899 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Buø, Børge + Halse og Harkmark * 24.7.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–6.12.44: Kristiansand

Buø, John Torger + Mandal * 13.2.1919 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Buø, Leif Jørgen + Halse og Harkmark * 19.3.1923 # Båtbygger/Bootsbauer/Boatbuilder & 14.11.44–6.12.44: Kristiansand

Buås, Mikael + Kristiansand * 3.4.1898 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 9.2.44–15.5.44: Kristiansand, Grini

Bygland, Knut + Arendal * 15.11.1919 # Student/Student/Student & 3.8.42–9.10.42: Grini

Bygland, Knut + Bygland * 30.10.1912 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 6.3.43–20.3.43: Kristiansand

Byholt, Hans + Arendal * 4.4.1902 # Reparatør/Reparateur/Repairman & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas (Filippinene)

Byklum, Jon + Kristiansand * 3.4.1889 # Politiavdelingssjef/Polizeiabteilungschef/Chief inspector & 11.1.41–7.2.41: Møllergata 19

Byklum, Jon + Vegårshei * 24.8.1908 # Lærer/Lehrer/Teacher & 10.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Byremo, Ole + Vestre Moland * 4.11.1894 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.1.43–20.12.43: Kristiansand, Grini

Bærland, Johan Enok + Arendal * 22.12.1909 # Lærer/Lehrer/Teacher & 22.2.44–8.5.45: Arendal, Kristiansand, Grini, Stutthof

Bø, Ingvald + Bygland * 8.4.1923 # Student/Student/Student & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Bø, Knut Olavsson + Bygland * 12.12.1896 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 7.1.43: Kristiansand, Grini, Trandum død9.5.44

Bø, Olav Kåre + Valle * 14.5.1910 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 28.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bø, Olav + Bygland * 19.5.1918 # Student/Befal Student/Offizier Student/Officer & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bø, Per Wincentz + Hisøy * 31.1.1919 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bøgh-Tobiassen, Tore + Kristiansand * 2.4.1924 # Sekretær/Sekretär/Secretary & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bøgvald, Petter + Flekkefjord * 17.8.1904 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 7.5.42–19.6.42: Kristiansand

Børresen, Bathi + Kristiansand * 2.2.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–20.12.44: Kristiansand

Børresen, Edvin + Lillesand * 28.8.1909 # Snekker/Tischler/Joiner & 20.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Børresen, Olav Andreas + Kristiansand * 15.1.1921 # Konditor/Konditor/Confectioner & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Bårdsen, Alfhild Gill + Kristiansand * 17.10.1905 # Husbestyrer/Hausverwalter/Caretaker & 20.1.42–27.1.42: Kristiansand

Baardson, Brynjolv + Arendal * 25.12.1921 # Lettmatros/Leichtmatrose/Seaman & 17.5.42–2.9.45: Filippinene, Kobe, Shikoku (Japan)

Baardson, Per + Arendal * 26.6.1923 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 25.2.42–25.12.43: Arendal, Kristiansand, Møllergata 19, Akershus festning, Fuhlsbüttel, Glasmoor

Bås, Eivind + Stokken * 12.7.1903 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 9.9.42–18.9.42: Kristiansand
 


Fanger med etternavn som begynner på C-D


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Carl, John Herman + Arendal * 15.4.1912 # Styrmann/Telegrafist Steuermann/Funker Helmsman/Radio operator & 14.8.40–8.5.45: Arendal, Møllergata 19, Fuhlsbüttel

Carlsen, Arnold + Kristiansand * 4.11.1908 # Maskinist/Maschinist/Operator & 21.9.42–30.6.43: Kristiansand, Grini

Carlsen, Carl Bernhard + Farsund * 22.8.1903 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 19.3.44–24.5.44: Kristiansand

Carlsen, Carl Steen + Farsund * 1.9.1895 # Telegrafbestyrer/Leiter im Telegraphenwesen/Telegraph manager & 6.7.42: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau død6.2.45

Carlsen, Enok + Kristiansand * 5.8.1900 # Jernbanetelegrafist/Eisenbahnfunker/Railway telegrapher & 5.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Carlsen, Trygve + Austad * 16.7.1926 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 29.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Dreibergen-Bützow

Christensen, Carl Per + Kristiansand * 7.5.1927 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 19.4.45–8.5.45: Grini

Christensen, Einar + Farsund * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Jurist/Jurist/Jurist & 18.8.43–24.8.43: Ukjent/Unbekannt/Unknown

Christensen, Erling Norvald + Arendal * 28.2.1905 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 17.7.42–2.9.45: Osaka (Japan)

Christensen, Håkon + Kristiansand * 17.1.1897 # Lagersjef/Lagerleiter/Head storeman & 12.9.44–3.10.44: Kristiansand

Christensen, Ivar + Kristiansand * 18.7.1922 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 7.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Kongsvinger festning, Møllergata 19

Christensen, Karsten + Kristiansand * 16.3.1895 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 4.10.44–25.12.44: Kristiansand, Grini

Christensen, Kjell Yngvar + Tromøy * 29.8.1912 # Maskinist/Maschinist/Operator & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas, Los Baños (Filippinene)

Christensen, Oscar Wilhelm + Arendal * 16.11.1912 # Båtsmann/Bootsmann/Boatswain & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas, Los Baños (Filippinene)

Christensen, Torleif + Kristiansand * 31.10.1920 # Montør/Monteur/Fitter & 30.10.43–7.4.44: Kristiansand, Grini

Christensen, Trygve + Arendal * 23.4.1916 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 8.1.45–23.3.45: Møllergata 19, Kristiansand

Christiansen, Carl + Kristiansand * 25.7.1917 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 13.6.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Natzweiler, Dachau

Christiansen, Otto Carl + Kristiansand * 12.11.1918 # Student/Student/Student & 3.11.42–8.5.45: Kristiansand, Stavanger, Buchenwald

Christiansen, Otto Carl + Kristiansand * 19.10.1889 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 17.2.41–22.2.41: Kristiansand, Åkebergveien

Christiansen, Rolv + Kristiansand * 26.11.1920 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 8.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Christiansen, Sverre + Mandal * 3.12.1900 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 24.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Christoffersen, Per + Grimstad * 4.6.1913 # Bankassistent/Bankassistent/Bank clerk & 3.8.42–3.10.42: Grini

Colbjørnsen, Eberhart + Vegårshei * 28.1.1893 # Bonde/Bauer/Farmer & 12.9.44–22.9.44: Kristiansand

Collin, Fredrik Christen + Kristiansand * 12.5.1910 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 19.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Collin, Thorborg + Kristiansand * 19.9.1910 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 19.1.44–14.2.44: Kristiansand

Conradsen, Finn + Lillesand * 12.2.1915 # Snekker/Tischler/Joiner & 3.8.42–5.10.42: Grini

Corneliussen, Andreas + Arendal * 13.3.1897 # Urmaker/Uhrmacher/Watchmaker & 29.12.44–?: Kristiansand

Corneliussen, Morgan + Vestre Moland * 4.8.1896 # Fisker/Fischer/Fisherman & 20.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Corneliussen, Ulv + Arendal * 18.6.1926 # Urmaker/Uhrmacher/Watchmaker & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Dahl, Anton + Søgne * 8.4.1892 # Bonde/Bauer/Farmer & 16.11.43–23.12.43: Kristiansand

Dahl, Carl Adolf + Kristiansand * 5.3.1900 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 4.5.42–9.5.42: Kristiansand

Dahl, Inge + Arendal * 27.4.1901 # Telegraffullmektig/Leiter im Telegraphenwesen/Telegraph manager & 9.5.42: Møllergata 19, Grini, Natzweiler død12.3.45

Dahl, Kaare Oddvar Emanuel + Kristiansand * 13.3.1917 # Tannlege/Zahnarzt/Dentist & 3.5.43–29.9.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Dahl, Otto Peder + Kristiansand * 5.9.1892 # Politimann/Polizist/Policeman & 24.7.40–18.10.40: Kristiansand, Møllergata 19

Dahle, Arne + Søndeled * 18.7.1915 # Lensmannsbetjent/Befal Landpolizist/Offizier Country policeman/Officer & 17.2.43: Åkebergveien, Kristiansand, Grini, Natzweiler død29.2.44

Dahlen, Erling + Stokken * 25.10.1891 # Sekretær/Sekretär/Secretary & 14.8.40–8.5.45: Møllergata 19, Fuhlsbüttel, Rendsburg, Lübeck

Dahl-Hansen, Erik + Kristiansand * 5.3.1921 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 2.11.42-8.5.45: Kristiansand, Grini

Dahll-Larssøn, Erik Thomas + Arendal * 17.4.1920 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Dahll-Larssøn, Lars + Arendal * 28.3.1887 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 1.4.42–8.5.45: Marlag u. Milag Nord, Rendsburg, Sachsenhausen

Dal, Gunvor + Birkenes * 5.5.1909 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 10.12.42–23.12.42: Kristiansand

Dalan, Evald Danielsen + Kristiansand * 18.5.1897 # Maskinist/Maschinist/Operator & 28.3.41–?: Kristiansand

Dalane, Olav + Evje * 1.7.1904 # Verksmester/Werksmeister/Works master & 19.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Dalane, Sigurd + Åmli * 11.8.1901 # Dyrlege/Tierarzt/Veterinary & 5.1.45–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Dale, Eivind + Kristiansand * 19.9.1913 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 22.9.43–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Dale, Karl + Vennesla * 10.11.1915 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 2.10.43–8.5.45: Møllergata 19, Grini

Dale, Syvert Olsen + Birkenes * 14.5.1890 # Bonde/Bauer/Farmer & 6.8.43–13.11.43: Kristiansand, Åkebergveien, Grini

Dalen, Theodor + Tvedestrand * 13.3.1900 # Drosjesjåfør/Taxifahrer/Taxidriver & 5.5.44–11.10.44: Kristiansand

Dalen, Arne + Arendal * 12.10.1924 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 6.11.43–24.11.43: Kristiansand

Dalene, Hans Bakke + Lillesand * 18.9.1924 # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Dalseid, Astrid + Grimstad * 18.7.1920 # Typograf/Schriftsetzer/Typographer & 7.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Ravensbrück

Dalsøren, Sigurd + Arendal * 8.10.1909 # Stasjonsbetjent/Eisenbahnangestellter/Porter & 15.11.43–10.2.45: Kristiansand, Grini

Damgård, Petter + Kristiansand * 25.11.1916 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 2.7.42–13.7.42: Kristiansand

Damman, Arne + Mandal * 25.9.1916 # Brannmann/Feuerwehrmann/Fireman & 20.6.44–28.6.44: Kristiansand

Damman, Kristian Fr. + Mandal * 12.4.1922 # Student/Student/Student & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Berg

Damman, Ole + Flekkefjord * 2.10.1893 # Urmaker/Uhrmacher/Watchmaker & 5.4.44–14.4.44: Kristiansand

Danielsen, Adolf + Vestre Moland * 30.3.1919 # Sjøkadett/Seekadett/Midshipman & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død28.1.44

Danielsen, Anders G. + Hornnes * 13.9.1919 # Student/Student/Student & 15.10.43–20.12.44: Bredtvedt, Berg, Stav, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Danielsen, AnWei G. (Jensen) + Kina * 14.6.1940 # Misjonærbarn/Missionarskind/Missionary child & 8.12.41–25.9.45: Tsingtao, Tsimo, Weihsien (Kina)

Danielsen, Georg Emil + Vennesla * 17.4.1917 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 30.12.43–29.7.44: Kristiansand, Grini, Åkebergveien

Danielsen, Inger Wilhelmine + Grimstad * 27.8.1911 # Sykepleier/Krankenschwester/Nurse & 8.12.41–25.09.45: Tsingtao, Tsimo, Weihsien (Kina)

Danielsen, Sigurd + Hornnes * 28.11.1915 # Sagarbeider/Sägewerksarbeiter/Sawmill worker & 7.11.42–17.11.42: Kristiansand

Danielsen, Sverre Gunnar + Kristiansand * 18.1.1913 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 9.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Danielsen, Trygve + Mandal * 31.10.1902 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 17.9.42–31.10.42: Kristiansand

Davidsen, Bjørn + Kristiansand * 26.12.1915 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 8.9.42–15.8.43: Kristiansand

Debalts, Oktave + Farsund * 22.1.1913 # Montør/Monteur/Fitter & 27.10.42–7.11.42: Kristiansand

Dehlin, Harald Stene + Kristiansand * 12.5.1913 # Misjonssekretær/Missionssekretär/Missionary secretary & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Detier, Maurice + Arendal * 14.1.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.3.43–12.8.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Dietrich, Harald + Kristiansand * 14.2.1914 # Politimann/Polizist/Policeman & 9.3.45–24.4.45: Bredtveit

Dietrichson, Peter W. K. + Farsund * 1.6.1888 # Apoteker/Apotheker/Pharmacist & I 1.1.42–1.4.42 Farsund II 18.3.44–8.5.45: Farsund, Kristiansand, Møllergata 19

Digernes, Daniel Ingvald + Oddernes * 3.9.1911 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 8.1.45–17.1.45: Kristiansand

Digernes, Peder + Åmli * 18.11.1896 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 5.1.45–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Digernæs, Tengel + Vegårshei * 17.5.1888 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 11.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ditlefsen, Alf + Søgne * 10.6.1895 # Maskinist/Maschinist/Operator & 25.6.40–16.11.42: Port Lyautey, Nord-Afrika

Ditlefsen, Frits Magnus + Søgne * 8.11.1881 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & I 20.2.42–1.4.42 Kristiansand II 21.6.43–20.7.43: Kristiansand

Djuphagen, Thor Einar + Flekkefjord * 13.3.1920 # Maler/Maler/Painter & 20.7.42–31.7.42: Kristiansand

Doller, Friedrich G. + Grimstad * 3.2.1894 # Tekniker/Techniker/Technician & 14.10.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg, Stutthof

Doller, Grete + Grimstad * 6.8.1899 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 14.10.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Dolsvåg, Gustav + Randesund * 1.5.1895 # Veivokter/Straßenwärter/Road patrol & 14.7.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Dons, Johan Grundt + Farsund * 20.5.1899 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 21.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Dovland, Helmer + Vegusdal * 25.10.1902 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.10.44–13.11.44: Kristiansand

Dovland, Ragnvald + Evje * 30.12.1918 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 3.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Drangsholt, Alf Gunnar + Flekkefjord * 24.9.1909 # Distriktstannlege/Landzahnarzt/Regional dentist & 2.11.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Drangsholt, Dagny + Kristiansand * 6.4.1902 # Bibliotekassistent/Bibliotheksassistent/Library assistant & 27.1.44–17.2.44: Kristiansand

Drangsholt, Fredrik + Kristiansand * 10.6.1905 # Salgssjef/Verkaufschef/Sales manager & 27.10.41: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen død3.5.43

Drangsholt, Kai Birk + Kristiansand * 1.4.1919 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Kristiansand, Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Drangsholt, Lina Kristine + Flekkefjord * 18.7.1883 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 3.2.42–11.2.42: Kristiansand

Drangsholt, Lorentz + Høvåg * 5.3.1902 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død19.4.44

Drangsholt, Peder Harry + Kristiansand * 2.8.1918 # Slakter/Fleischer/Butcher & 12.3.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Drangsholt, Per Henrik + Kristiansand * 23.6.1921 # Student/Student/Student & 30.11.43–20.12.44: Stavanger, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Drangsholt, Tollef Arthur + Birkenes * 10.4.1907 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 28.10.42–17.12.42: Kristiansand, Grini, Møllergata 19

Due, Solveig + Arendal * 23.4.1924 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 29.2.44–18.3.44: Vollan

Due, Trygve Jost + Grimstad * 2.7.1897 # Skipsmegler/Schiffsmakler/Ship broker & 23.1.43–23.2.43: Kristiansand

Duesund, Peder + Lyngdal * 14.11.1900 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Due-Tønnessen, Tønnes C. + Kristiansand * 13.10.1911 # Distriktslege/Gemeindearzt/Community physician & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Dybdal, Jens Martin + Kristiansand * 28.8.1923 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 28.7.43–29.9.43: Kristiansand, Møllergata 19

Dybing, Tønnes + Nes * 17.3.1888 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.6.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, sykehus

Dyrstad, Johan + Kristiansand * 3.11.1905 # Skredder/Schneider/Tailor & 9.2.45–22.2.45: Kristiansand

Dyvik, Alv + Grimstad * 9.9.1914 # Bokholder/Buchhalter/Accountant & 7.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Dyvik, Einar + Grimstad * 3.10.1920 # Setter/Schriftsetzer/Typographer & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Dyvik, Knut + Grimstad * 4.12.1872 # Lærer/Lehrer/Teacher & 6.4.42–20.5.42: Arendal

Dyvik, Kaare + Grimstad * 27.12.1922 # Student/Student/Student & 7.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Dyvik, Oddvar + Lillesand * 11.9.1918 # Politikonstabel/Polizist/Policeman & 9.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død18.6.44

Dyvik, Olav + Grimstad * 13.9.1909 # Redaktør/Redakteur/Editor & 4.1.43: Kristiansand, Grini, Trandum død9.5.44

Dølemo, Eivind + Gjøvdal * 29.9.1906 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 5.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Dølemo, Olav + Evje * 12.9.1901 # Entreprenør/Unternehmer/Entrepreneur & 3.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler

Dønnestad, Finn + Kristiansand * 8.2.1922 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 7.4.42–13.4.42: Kristiansand

Dåsnes, Olav + Farsund * 9.3.1902 # Lektor/Lektor/Editor & I 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Kirkenes II 31.3.44–23.5.44: Kristiansand III 9.2.45–15.3.45: Kristiansand

Dåsnes, Torgrim + Hornnes * 20.9.1920 # Prisrasjoneringskontrollør/Preisrationierungskontrolleur/Supervisor & 7.11.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Dåsvand, Sigurd + Fjære * 19.5.1916 # Student/Student/Student & 3.11.43–8.5.45: Åkebergveien, Grini

Dåsvatn, Jørgen + Hornnes * 23.8.1914 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 5.1.45–12.2.45: Kristiansand

Dåsvatn, Oddmund + Valle * 15.5.1920 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 24.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Dåsvatn, Olav N. + Hornnes * 15.8.1911 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 5.1.45–21.2.45: Kristiansand

 


Fanger med etternavn som begynner på E


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Eckhoff, Anders + Kristiansand * 30.5.1912 # Politifullmektig/Polizeirat/Deputy chief constable & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Eckhoff, Ernst Fredrik + Kristiansand * 28.4.1905 # Advokat/Anwalt/Lawyer & 9.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini

Edin, Solveig + Lillesand * 29.12.1919 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 17.12.44–29.4.45: Vollan

Edvardsen, Edvard Leif + Mandal * 22.12.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.6.44–5.7.44: Kristiansand

Edvardsen, Oliver (Berge) + Mandal * 27.2.1895 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 15.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Eg, Tarald + Søgne * 4.12.1883 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–10.9.42: Kristiansand, Grini, Kirkenes

Ege, Anders Garmann + Kristiansand * 16.8.1917 # Byggmester/Baumeister/Builder & 1.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Ege, Einar + Kristiansand * 3.5.1927 # Student/Student/Student & 9.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Egeland, Albert + Lyngdal * 2.11.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 28.4.44–16.5.44: Kristiansand

Egeland, Henning + Kristiansand * 2.9.1903 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 7.12.44–23.12.44: Kristiansand

Egeland, Jon + Fjotland * 28.11.1908 # Bonde/Bauer/Farmer & 14.10.44–30.4.45: Stavanger, Grini

Egeland, Karl Thomas + Sør-Audnedal * 2.10.1920 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.6.44–5.7.44: Kristiansand

Egeland, Olaf + Arendal * 14.1.1911 # Politimann/Polizist/Policeman & 4.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Kvænangen

Egeland, Osvald + Kvås * 18.2.1919 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 25.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Egeland, Sigvard + Sør-Audnedal * 25.9.1901 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Egeland, Sigvart Emanuel + Flekkefjord * 31.12.1892 # Fisker/Fischer/Fisherman & 18.4.42–12.5.42: Kristiansand

Egeland, Steinar Martin + Kvinesdal * 7.5.1927 # Student/Student/Student & 28.6.44–8.5.45: Flekkefjord, Stavanger, Grini

Egeland, Sverre O. + Risør * 4.5.1913 # Politikonstabel/Fenrik Polizist/Fähnrich Policeman/Ensign & 9.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død21.1.44

Egeland, Torgeir J. + Arendal * 21.9.1903 # Politibetjent/Sersjant Polizist/Feldwebel Policeman/Sergeant & 4.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død1.1.44

Egeland, Torleiv + Farsund * 28.5.1898 # Agent/Handelsreisender/Representative & 24.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Egenes, Mildrid + Flekkefjord * 26.1.1927 # Tolk/Dolmetscher/Interpreter & 25.4.44–23.5.44: Kristiansand

Egenes, Olaf Bernhard + Flekkefjord * 30.4.1893 # Telefonist/Telefonist/Switchboard operator & 1.5.42–8.6.42: Kristiansand

Egenæs, Otto + Flekkefjord * 12.8.1894 # Politibetjent/Polizist/Policeman & 30.7.44–16.10.43: Kristiansand, Grini

Eger, Karl Sigurd + Grimstad * 11.11.1908 # Byggmester/Baumeister/Builder & 20.11.42–?: Kristiansand, Arendal

Eichinger, Robert + Kristiansand * 30.1.1918 # Timeskriver/Sersjant Verwaltungsangestellter/Feldwebel Administration secretary/Sergeant & 23.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Fuhlsbüttel

Eide, Egill + Kristiansand * 13.6.1924 # Student/Student/Student & 3.8.42–5.9.42: Kristiansand, Grini

Eide, Helge + Tvedestrand * 8.2.1918 # Student/Student/Student & 30.11.43–30.12.44: Stavanger, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Eide, Ola + Nes * 17.12.1898 # Disponent/Ordfører Geschäftsführer/Bürgermeister General manager/Mayor & 8.7.42–3.8.42: Kristiansand

Eidet, Alf + Kristiansand * 25.8.1913 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–13.12.44: Kristiansand

Eidsvig, Aron + Grimstad * 12.8.1889 # Telegrafbestyrer/Leiter im Telegraphenwesen/Telegraph manager & 30.11.43–21.12.43: Kristiansand

Eidså, Anders + Greipstad * 22.12.1920 # Sjømann/Seemann/Sailor & 1.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Eidså, Odd Asle + Vennesla * 24.8.1920 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 10.11.43–2.2.44: Kristiansand, Berg

Eidsaa, Ola + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 22.4.1919 # Motormann/Mechaniker/Mechanic & 6.7.40–: Bona, Algerie

Eielsen, Arne + Mandal * 25.1.1906 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–22.11.42: Kristiansand, Grini, Kirkenes

Eielsen, Karl + Konsmo * 9.8.1911 # Lærer/Lehrer/Teacher & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Eiesland, Magnus + Fjotland * 18.3.1912 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 6.10.42–?: Kristiansand, Lyngdal

Eigeland, Andreas + Vestre Moland * 8.8.1898 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Eigeland, Ingvald + Vestre Moland * 7.3.1897 # Bonde/Veivokter Bauer/Straßenwärter Farmer/Road patrol & 20.2.43 : Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau, Groß-Rosen død7.2.45

Eik, Normann + Søgne * 28.10.1919 # Fisker/Fischer/Fisherman & 11.10.43–: Ukjent/Unbekannt/Unknown 

Eikeland, Kristian + Sør-Audnedal * 24.1.1920 # Baker/Bäcker/Baker & 24.4.42–8.5.42: Kristiansand

Eikeland, Trygve + Lyngdal * 19.8.1919 # Arbeidsformann/Vorarbeiter/Foreman & 10.12.43–11.1.44: Kristiansand

Eikeli, Anton Nils + Finsland * 16.6.1903 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Eiken, Pål + Eiken * 14.8.1903 # Bonde/Ordfører Bauer/Bürgermeister Farmer/Mayor & 21.3.44: Kristiansand død1.4.44

Eikild, Karl + Åseral * 28.2.1921 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 5.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Eikså, Tobias + Kristiansand * 16.5.1908 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & 1.3.42–11.3.42: Kristiansand

Eikås, Arne + Sør-Audnedal * 27.3.1925 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 23.11.44–5.12.44: Kristiansand

Eikås, John + Sør-Audnedal * 4.8.1902 # Meierist/Meierist/Dairy farmer & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Eikås, Kristian + Kristiansand * 26.9.1903 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 10.2.45–10.3.45: Kristiansand

Eikås, Ludvig + Lyngdal * 8.6.1901 # Bonde/Bauer/Farmer & 10.2.45–10.3.45: Kristiansand

Eikås, Mathilde Kamilla + Lyngdal * 19.9.1902 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 10.2.45–10.3.45: Kristiansand, sykehus

Eilertsen, Arnold + Kristiansand * 7.11.1909 # Verksmester/Werksmeister/Works manager & 20.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Eilertsen, Eilert + Farsund * 3.1.1915 # Kontrollør/Kontrolleur/Inspector & 28.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Eilertsen, Thomas + Hisøy * 24.6.1880 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas, Los Baños (Filippinene)

Eilertsen, Trygve + Kristiansand * 12.12.1912 # Delikatessearbeider/Delikatessenmitarbeiter/Delicatessen employee & 21.3.42–27.4.42: Kristiansand

Einarsen, Ole Berthel + Froland * 13.7.1905 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 31.7.42–7.8.42: Kristiansand

Einarsen, Peder Kr. + Tvedestrand * 9.11.1918 # Kokk/Koch/Cook & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas (Filippinene)

Einarsen, Ruben + Arendal * 9.10.1889 # Stuert/Zahlmeister/Purser & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas, Los Baños (Filippinene)

Einersen, Knud Bjørn + Dypvåg * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 7.12.41–8.5.45: Japan

Einertsen, Odd + Kristiansand * 18.2.1909 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 1945: Kristiansand

Einstabland, Evelyn + Oddernes * 22.8.1913 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 19.12.42–8.1.43: Kristiansand

Eivindson, Ivar (Jeppestøl) + Vennesla * 19.8.1907 # Kontrollør/Kontrolleur/Inspector & 4.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Ekeland, Daniel + Vigmostad * 20.1.1893 # Kasserer/Kassierer/Cashier & 24.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ekeland, Fredrik + Lyngdal * 26.7.1889 # Lærer/Lehrer/Teacher & 17.8.42–28.8.42: Kristiansand

Ekeland, Georg + Holum * 19.3.1911 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 23.12.42–20.12.43: Kristiansand, Grini

Ekeland, Ola + Tromøy * 7.4.1917 # Sjømann/Seemann/Sailor & 8.12.41–8.5.45: Shanghai

Ekeland, Torstein + Oddernes * 26.12.1918 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ekeland, Wilhelm Jensen + Kristiansand * 29.12.1920 # Student/Student/Student & I 3.8.42–9.10.42: Kristiansand, Grini II 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Ekeli, Snefrid + Oddernes * 19.2.1911 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Cookmaid & 6.1.44–21.7.44: Kristiansand, Grini

Ekra, Kittel + Vegårshei * 23.6.1882 # Smed/Schmied/Blacksmith & 17.7.44–25.9.44: Kristiansand

Ekra, Ray Olaf + Mandal * 30.9.1912 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 2.3.42–?: Kristiansand

Ekstrøm, Sylvia Edna + Mandal * 10.4.1925 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 16.4.42–14.8.42: Kristiansand, Grini

Eliassen, Aksel + Arendal * 7.7.1908 # Verksmester/Werksmeister/Works manager & 3.12.43–24.12.43: Kristiansand

Eliassen, Gladys + Kvås * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 23.3.44–: Kristiansand

Eliassen, Inge + Arendal * 31.1.1922 # Kontorist/Büroangestellte/Clerk & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Eliassen, Knut + Tvedestrand * 2.12.1913 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 14.3.43–8.5.45: Åkebergveien, Grini, Tyskland

Eliassen, Kristoffer + Kristiansand * 8.10.1895 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 29.11.41–3.3.42: Kristiansand

Eliassen, Leif + Arendal * 22.9.1918 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 11.9.43–1.11.43: Kristiansand

Eliassen, Norman + Kvås * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 23.3.44–: Kristiansand

Eliassen, Otto + Arendal * 26.7.1897 # Byggmester/Baumeister/Builder & 2.11.44–7.12.44: Kristiansand

Eliassen, Tor Nikolai + Arendal * 27.1.1896 # Agent/Handelsreisender/Representative & 10.9.43–1.11.43: Kristiansand

Ellefsen, Erling + Kristiansand * 23.6.1898 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 27.1.44–14.4.44: Kristiansand

Ellefsen, Herlof + Arendal * 10.8.1889 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 30.11.43–17.12.43: Kristiansand

Ellefsen, Ivar + Risør * 18.9.1918 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 13.5.42–10.11.42: Arendal, Fuhlsbüttel

Ellefsen, Rolf + Kristiansand * 9.2.1917 # Trearbeider/Holzarbeiter/Woodsman & 24.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Elligers, Ottomar + Kristiansand * 20.12.1919 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 23.11.44–8.5.45: Kristiansand

Ellingsen, Erling + Kristiansand * 20.5.1908 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 28.1.42–3.2.42: Kristiansand

Ellingsen, Sigurd + Farsund * 17.3.1909 # Distriktslege/Gemeindearzt/Community physician & 21.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Møllergata 19

Elsebutangen, Tomas + Vegusdal * 26.3.1905 # Banevokter/Eisenbahnarbeiter/Railroad worker & 5.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Eltvedt, Kristen M. + Dypvåg * 21.5.1905 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas (Filippinene)

Emanuelsen, Einar + Farsund * 19.2.1925 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.4.44–23.4.44: Kristiansand

Emanuelsen, Frits + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 31.8.1899 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 17.4.42–25.4.42: Kristiansand

Endresen, Andreas + Søgne * 16.3.1897 # Fisker/Fischer/Fisherman & 13.5.43–8.5.45: Møllergata 19, Grini

Endresen, Karl Ludvig + Kristiansand * 8.7.1884 # Advokat/Anwalt/Lawyer & 16.10.42–7.4.45: Kristiansand, Grini

Endresen, Marry + Søgne * 16.6.1926 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 19.6.43–10.7.43: Kristiansand

Endresen, Olga Juel + Kristiansand * 10.6.1891 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 20.10.42–21.11.42: Grini

Endresen, Ruth Julie + Kristiansand * 23.3.1920 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.42–21.11.42: Grini

Endresen, Trygve Anfinn + Birkenes * 29.11.1913 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 28.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død17.4.44

Endreson, Endre + Kristiansand * 20.12.1882 # Lærer/Lehrer/Teacher & I 15.1.42–20.1.42: Kristiansand II 20.3.42–9.9.42: Kristiansand, Grini, Kirkenes

Enehaug, Eddi + Mandal * 18.7.1925 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 8.7.44–18.7.44: Kristiansand

Enehaug, Henry + Mandal * 15.10.1923 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 23.10.42–: Kristiansand, Arendal

Engebretsen, Arne Tandstad + Mandal * 14.6.1919 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 1.3.45–6.3.45: Kristiansand

Engebø, Erling + Arendal * 15.9.1900 # Telegrafkasserer/Kassierer im Telegraphenwesen/Telegraph treasurer & 29.12.44–16.1.45: Kristiansand

Engebø, Kåre + Arendal * 20.2.1927 # Skoleelev/Schüler/Student & 29.12.44–16.1.45: Kristiansand

Engedal, Torleiv + Flekkefjord * 14.12.1920 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 8.5.44–: Vollan

Engelshus, Finn + Kristiansand * 13.6.1928 # Hotellarbeider/Hotelmitarbeiter/Hotel employee & 6.1.45–8.5.45: Bredtveit, Grini

Engemyr, Erling + Vestre Moland * 16.3.1916 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler

Engemyr, Lars + Vestre Moland * 24.9.1914 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død10.5.44

Engenes, Erling + Kristiansand * 13.11.1918 # Sjømann/Seemann/Sailor & 16.11.43–22.2.44: Kristiansand

Engenes, John + Kristiansand * 16.4.1920 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–21.12.44: Kristiansand

Enger, Egil Teodor August + Kristiansand * 6.11.1912 # Politifullmektig/Polizeirat/Deputy chief constable & I 16.8.43–3.9.43: Kristiansand II 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Engesland, Aslak + Vegusdal * 3.4.1914 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 17.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Engesland, Gerhard + Kristiansand * 27.6.1899 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 18.11.42–?: Kristiansand, Arendal

Engesland, Thorvald, Rudolf + Vegusdal * 7.3.1914 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.10.44–28.4.45: Kristiansand, Grini

Engestøl, Olav + Birkenes * 11.4.1903 # Bonde/Bauer/Farmer & 29.1.43–?.03.43: Kristiansand

Eppeland, Karl + Vegårshei * 13.12.1893 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Kirkenes

Erichsen, Birger + Randesund * 13.5.1898 # Bonde/Bauer/Farmer & 3.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Erichsen, Georg Fredrik + Austad * 5.3.1886 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Erichsen, Georg + Kristiansand * 4.12.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 27.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Erichsen, Odd + Tvedestrand * 19.11.1912 # Frisør/Friseur/Hairdresser & 28.10.40–3.2.41: Kristiansand, Arendal, Møllergata 19

Erichsen, Walther Chr. + Hisøy * 1.8.1921 # Politikonstabel/Polizist/Policeman & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Eriksen, Anker Mauritz + Mandal * 1.3.1916 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 14.10.41–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Sachsenhausen

Eriksen, Arne Bang + Mandal * 12.5.1920 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Eriksen, Bjørn Bille + Søgne * 14.12.1919 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 9.11.42–?: Kristiansand, Arendal

Eriksen, Dag Reidulf + Kristiansand * 27.10.1917 # Tegner/Zeichner/Illustrator & 6.5.41–16.2.42: Akershus festning, Fuhlsbüttel, Aalborg

Eriksen, Egil Johan Marius + Mandal * 20.4.1909 # Rektor/Direktor/Headmaster & 29.6.44–8.5.45: Kristiansand, Berg

Eriksen, Einar Jesper + Grimstad * 1.7.1907 # Politibetjent/Polizist/Policeman & 4.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau, Mauthausen,Melk

Eriksen, Kåre + Kristiansand * 2.6.1924 # Student/Student/Student & 3.8.42–9.10.42: Kristiansand, Grini

Eriksen, Kaare + Kristiansand * 4.9.1916 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–20.12.44: Kristiansand

Eriksen, Leif Theodor + Kristiansand * 8.11.1922 # Student/Student/Student & 18.10.41–28.10.41: Kristiansand

Eriksen, Olaf Gustav + Oddernes * 25.3.1890 # Disponent/Kaptein Geschäftsführer/Hauptmann General manager/Captain & 19.12.42: Kristiansand, Grini, Ullevål død23.2.43

Eriksen, Ole Kristian + Stokken * 5.5.1896 # Vaktmann/Wachmann/Security officer & 21.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Eriksen, Peder + Kristiansand * 9.6.1905 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 4.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Eriksen, Tønnes + Kristiansand * 3.10.1887 # Dykker/Taucher/Diver & I 3.10.41–17.11.41: Kristiansand II 1.6.42–1.9.42: Kristiansand

Eriksen, Øyvind + Grimstad * 30.9.1913 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 22.11.43–22.12.43: Arendal, Kristiansand

Eriksen, Aage + Kristiansand * 29.4.1927 # Student/Student/Student & 21.2.45–27.2.45: Kristiansand

Erikssen, Unni Margret + Kristiansand * 14.7.1925 # Lærer/Lehrer/Teacher & 30.10.43–30.8.44: Kristiansand, Grini

Erikstad, Alv + Kristiansand * 6.6.1920 # Student/Student/Student & 29.12.42–22.3.45: Kristiansand, Grini

Erklev, Guttorm + Kristiansand * 21.12.1891 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 20.2.44: Kristiansand, Bardufoss død16.8.44

Ervik, Johan + Kristiansand * 29.5.1921 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 10.12.42–9.3.44: Arendal, Fuhlsbüttel

Eskeland, Enok + Halse og Harkmark * 7.12.1916 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 11.2.41–10.8.42: Kristiansand, Grini

Eskeland, Klaus Bjarne + Halse og Harkmark * 17.6.1910 # Maskinist/Maschinist/Operator & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Eskeland, Mikkel H. + Flekkefjord * 16.9.1896 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Kirkenes

Eskeland, Sigurd + Risør * 10.1.1902 # Offiser/Offizier/Officer & 28.3.43: Rebbesøy død 2.4.43

Eskild, Arnfinn + Tvedestrand * 31.7.1895 # Redaktør/Redakteur/Editor & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Espegren, Gabriel + Birkenes * 31.8.1917 # Sykepleier/Krankenpfleger/Nurse & 20.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Espeland, Alfred + Arendal * 15.3.1911 # Lokfyrbøter/Lokomotivheizer/Locomotive stoker & 19.2.42–3.3.43: Kristiansand

Espeland, Kåre + Kristiansand * 3.6.1922 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 31.8.42–20.12.43: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Fuhlsbüttel

Espelid, Knut + Åseral * 4.12.1900 # Bonde/Bauer/Farmer & 5.1.45–29.1.45: Kristiansand

Espelund, Karl Oscar + Herefoss * 30.5.1903 # Baneformann/Eisenbahnvorarbeiter/Gang foreman & 14.12.42: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen død6.1.44

Evelid, Olav + Iveland * 1.4.1911 # Bonde/Bauer/Farmer & 8.3.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Evenbye, Anton + Kristiansand * 30.11.1894 # Hotelldirektør/Hoteldirektor/Hotel manager & 22.2.44–20.3.44: Kristiansand

Evenli, Oddvin + Hornnes * 02.04.1923 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 8.12.43–2.3.44: Kristiansand, Grini

Evensen, Even Andreas + Arendal * 19.09.1901 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 9.3.43–16.3.43: Kristiansand

Evensen-Moe, Håkon + Gjerstad * 03.03.1909 # Bonde/Bauer/Farmer & 11.44–12.44: Kristiansand

Ewinger, Peter ​+ Niederzier, Tyskland * 3.1.1923 # Korporal/Gefreiter/Corporal & 23.11.44: Kristiansand død 20.2.45


Fanger med etternavn som begynner på F


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Fagerstrøm, Reidar + Tvedestrand * 11.11.1924 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 12.8.43–11.9.43: Kristiansand

Faksvåg, Lars Sigurd +Flekkefjord * 12.10.1902 # Telegrafekspeditør/Verkäufer im Telegraphenwesen/Telegraph clerk & 26.1.43–17.4.43: Kristiansand

Falck, Kari + Kristiansand * 26.6.1909 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 6.12.43–30.4.45: Kristiansand, Grini

Falkum, Henry Birger + Kristiansand * 29.3.1914 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 30.12.43–30.7.44: Kristiansand, Grini, Åkebergveien

Farbrot, Thorleiv + Kristiansand * 7.11.1907 # Politifullmektig/Polizeirat/Deputy chief constable & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Farbrot, Trygvald Erling + Spind * 4.9.1922 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 9.1.43: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen død19.3.43

Fardal, Karl Edvard + Sør-Audnedal * 24.7.1927 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinet maker & 4.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Faremo, Osmund + Hylestad * 23.11.1921 # Telegrafistelev/Sersjant Telegraphen Schüler/Feldwebel Telegraph student/Sergeant & 5.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Mauthausen, Melk

Farestad, Kristian Albert + Kristiansand * 31.7.1892 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Farestad, Ross + Mandal * 16.10.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 4.1.45–30.1.45: Kristiansand

Faret, Erling Moen + Hornnes * 19.4.1925 # Student/Student/Student & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Faret, Harald Normann + Kristiansand * 14.5.1907 # Politibetjent/Polizist/Policeman & 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Faret, Harald + Hornnes * 2.2.1923 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 15.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Faret, Sigurd + Hornnes * 7.5.1894 # Lærer/Lehrer/Teacher & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Faråsen, Simon + Mandal * 22.9.1903 # Bokholder/Buchhalter/Accountant & 30.10.43–20.12.43: Kristiansand

Fauske, Arthur Jarl + Kristiansand * 20.10.1910 # Urmaker/Uhrmacher/Watchmaker & I 3.8.42–9.10.42: Kristiansand, Grini  II 9.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini

Fauske, Einar + Kristiansand * 19.3.1913 # Setter/Schriftsetzer/Typographer & I 3.8.42–9.10.42: Kristiansand, Grini II 9.12.42–30.12.42: Kristiansand

Feragen, Eivind + Arendal * 8.4.1896 # Advokat/Anwalt/Lawyer & 29.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Fianbakken, Jakob G. + Kristiansand * 2.9.1912 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 25.5.43–24.6.43: Møllergata 19

Fiane, Carl O. + Arendal * 12.5.1889 # Politibetjent/Polizist/Policeman & 16.8.43–10.2.44: Kristiansand, Grini

Fidje, Hans + Farsund * 20.3.1922 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 15.9.42–30.11.42: Kristiansand

Fidje, Ragnvald + Sør-Audnedal * 22.2.1887 # Lensmann/Polizist/Policeman & 16.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Fidjeland, Einar + Kristiansand * 2.7.1913 # Fjøsrøkter/Viehtreiber/Cattleman & 11.12.42–22.1.43: Kristiansand

Fidjeland, Håkon + Kristiansand * 9.8.1911 # Maler/Maler/Painter & 11.12.42–22.1.43: Kristiansand

Fidjeland, Norman Erling + Kristiansand * 5.3.1914 # Arbeidsformann/Vorarbeiter/Foreman & 9.1.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Fikse, Kåre + Gjøvdal * 14.5.1916 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 5.1.45–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Finne, Leo Tiburtius + Kristiansand * 20.4.1903 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 30.9.44–7.4.45: Kristiansand, Grini

Finsnes, Erling + Tonstad * 6.3.1916 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 6.12.43–23.12.44: Stavanger, Kristiansand, Grini

Finstad, Kåre + Kristiansand * 28.7.1922 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 5.2.44–5.6.44: Grini, Åkebergveien

Fischer, Paul + Kristiansand * 25.6.1902 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 26.11.42–20.1.43: Kristiansand

Fischer, Viktor + Oddernes * 1.3.1905 # Tekstiltekniker/Textilingenieur/Textile technician & I 26.10.42–29.10.42: Kristiansand II 25.11.42–19.1.43: Kristiansand, Bredtveit, Berg III 15.3.43–7.7.43: Kristiansand, Bredtveit, Grini

Fiskodden, John J. + Konsmo * 22.9.1903 # Grunnarbeider/Fundamentarbeider/Worker & 30.10.43–: Kristiansand, Larvik

Fiskvatn, Halvor + Åmli * 15.10.1918 # Sersjant/Feldwebel/Sergeant & 19.8.40–8.5.45: Møllergata 19, Fuhlsbüttel, Dreibergen-Bützow

Fiveland, Alf Mardon + Farsund * 5.6.1922 # Gymnasiast/Gymniasast/College student & 9.2.44–: Kristiansand, sykehus

Fiveland, Amalie + Farsund * 3.7.1897 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 22.8.44–3.10.44: Kristiansand

Fiveland, Elvira + Farsund * 13.2.1918 # Syerske/Näherin/Seamstress & 24.8.44–3.10.44: Kristiansand

Fiveland, Trygve + Lyngdal * 28.8.1902 # Baneformann/Eisenbahnarbeiter/Gang foreman & 23.8.44–8.5.45: Egersund, Kristiansand, Grini

Fjeld, Oskar Leonard + Kvinesdal * 31.12.1895 # Gårdbruker/Løytnant Landwirt/Leutnant Farmer/Lieutenant & 7.12.42: Kristiansand, Grini, Natzweiler død5.7.44

Fjeldsgård, Arne + Mandal * 22.4.1911 # Montør/Monteur/Fitter & 8.2.44–19.5.44: Kristiansand

Fjeldsgaard, Kristian + Mandal * 26.11.1881 # Kemner/Kämmerer/Treasurer & 17.1.42–15.3.42: Stavanger, Kristiansand

Fjeldsgaard, Odd Lie + Mandal * 31.8.1913 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 10.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Fjelli, Halfdan Hansen + Farsund * 28.12.1913 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 3.3.42–8.5.45: Surabaya, Bandung (Indonesia)

Fjellkjøn, Arthur Olav + Kristiansand * 18.8.1916 # Arbeider/Arbeiter/Worker & I 13.8.42–21.8.42: Kristiansand II 8.7.43–5.8.43: Kristiansand

Fjermeros, Karl + Kristiansand * 29.9.1885 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–9.9.42: Kristiansand, Grini, Kirkenes

Fjermeros, Kaare + Høvåg * 9.3.1917 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død14.2.44

Fjermeros, Randulf + Kristiansand * 2.6.1909 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 27.1.44: Kristiansand, Møllergata 19 dødDS "Westfalen" 8.9.44

Fjære, Christian + Grimstad * 28.2.1891 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 23.9.44–8.11.44: Kristiansand

Fjære, Kristian + Kristiansand * 17.2.1918 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Flakk, Arne Bentsen + Birkenes * 30.5.1920 # Slakter/Fleischer/Butcher & 29.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Auschwitz, Mauthausen, Neuengamme

Flakk, Birger + Birkenes * 23.8.1914 # Lærer/Lehrer/Teacher & 29.1.43–11.3.43: Kristiansand

Flakk, Gunnar + Birkenes * 20.7.1914 # Landbruksarbeider/Landarbeiter/Agricultural worker & 17.3.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død3.4.44

Flakk, Trygve Bentsen + Birkenes * 19.5.1917 # Murer/Maurer/Mason & 29.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Flatebø, Gunnar + Kristiansand * 21.3.1927 # Skoleelev/Schüler/Student & I 29.8.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Akerhus festning II 29.5.44–16.1.45: Kristiansand, Grini

Flatebø, Morten Ragnvald + Konsmo * 25.4.1887 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 28.10.42–: Kristiansand, Arendal

Flaten, Thorbjørn + Austre Moland * 20.10.1881 # Bonde/Bauer/Farmer & 29.6.43–4.9.43: Kristiansand

Flodda, Harry Ingvald + Austre Moland * 27.9.1909 # Bonde/Bauer/Farmer & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Flood-Engebretsen, Aksel B. + Kristiansand * 18.9.1896 # Sekretær/Sekretär/Secretary & 28.1.44–: Kristiansand, Grini, Stutthof, Łódź død 1.5.45

Flottorp, Arne + Mandal * 1.8.1923 # Student/Student/Student & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Berg

Flottorp, Knut + Mandal * 10.12.1895 # Grosserer/Großhändler/Wholesaler & 20.6.44–1.11.44: Kristiansand, sykehus

Flottorp, Tarald + Evje * 17.10.1909 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 3.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini

Flørenes, Jens + Arendal * 28.10.1893 # Maskinist/Maschinist/Operator & 20.5.42–2.12.42: Japan

Fløystad, Albert + Kristiansand * 10.12.1912 # Bryggeriarbeider/Brauereiarbeiter/Brewery worker & 13.11.44–20.2.45: Kristiansand, Grini

Fløystad, Einar + Arendal * 11.6.1903 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 31.3.44–29.4.44: Kristiansand, Møllergata 19

Flå, Alf + Birkenes * 1.1.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 30.7.41–7.9.41: Kristiansand, Arendal

Flaa, Sigmund + Birkenes * 7.11.1920 # Snekker/Tischler/Joiner & 29.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død 31.5.44

Flåm, Gustav Johnsen + Sør-Audnedal * 31.12.1910 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.6.42–3.7.43: Kristiansand

Flåm-Jacobsen, Arthur + Øyestad * 1.1.1899 # Maskinsjef/Løytnant Erster Maschinist/Leutnant Chief engineer/Lieutenant & 11.8.43: Svalbard, Alta, død 15.09.43

Flåt, Olav K. + Evje * 3.12.1917 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.11.42–30.4.43: Kristiansand, Arendal

Flåt, Olga Marie + Hægeland * 3.01.1899 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 14.3.45–8.5.45: Kristiansand

Fomin, Leonid + Krim, Sovjetunionen (Ukraina) * 26.8.1918 # Tekniker/Krigsfange Techniker/Kriegsgefangener Technician/Prisoner of war & 21.8.44: Kristiansand død21.10.44

Forgard, Arne Ingvald + Åseral * 20.1.1922 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 4.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Forgard, Bjørn + Åseral * 30.10.1904 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 4.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Forgard, Jørgen + Åseral * 15.3.1916 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 4.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Forgard, Osmund K. + Åseral * 11.8.1896 # Bonde/Bauer/Farmer & 18.10.43–27.12.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Forsberg, Cecilie + Arendal * 14.1.1890 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 30.11.43–11.12.43: Kristiansand

Foss, Erling Olsen + Mandal * 27.12.1900 # Overrettssakfører/Jurist/Solicitor & 16.6.44–22.8.44: Kristiansand, Grini

Foss, Gudmund Assev + Grimstad * 25.1.1908 # Politimann/Polizist/Policeman & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Foss, Harald Hansteen + Kristiansand * 1.8.1910 # Bankassistent/Bankassistent/Bank clerk & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Foss, Henrik + Sør-Audnedal * 13.9.1894 # Bonde/Bauer/Farmer & 4.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Foss, Knut + Lyngdal * 4.2.1883 # Bonde/Bauer/Farmer & 31.3.44–10.3.45: Kristiansand, Grini

Foss, Kåre + Lyngdal * 8.11.1924 # Student/Student/Student & 6.9.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Foss, Marit + Lyngdal * 8.3.1914 # Misjonær/Missionar/Missionary & 8.12.41–8.5.45: Mandsjuria (Kina)

Foss, Olaf Beintsen + Tveit * 26.4.1905 # Bonde/Bauer/Farmer & 29.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Foss, Olav + Bjelland * 14.1.1918 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 29.12.43–8.5.45: Falstad, Grini

Foss, Oskar + Kvås * 2.3.1909 # Bonde/Bauer/Farmer & 26.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Foss, Per Otto + Kristiansand * 9.6.1925 # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Foss, Severine Elisabeth + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 29.7.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.42–27.10.42: Grini

Fossdal, Alf Birger + Flekkefjord * 1.3.1912 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 27.10.43–24.4.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Fossdal, Karl + Flekkefjord * 5.6.1897 # Lærer/Lehrer/Farmer & 13.6.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Fosse, Arthur + Åseral * 28.4.1915 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 9.11.44–5.8.45: Kristiansand, Møllergata 19

Fossen, Thorleif + Arendal * 31.5.1905 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 21.2.41–3.4.41: Åkebergveien

Fossestøl, Oskar Andersen + Kristiansand * 3.10.1918 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 12.8.42–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Sachsenhausen, Natzweiler

Fossestøl, Torgeir + Arendal * 19.2.1894 # Skolebestyrer/Schulleiter/Headmaster & 16.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Fossli, Gisle + Vegårshei * 26.10.1918 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 7.6.44: Kristiansand, Grini død14.10.44

Fossli, Kittel + Vegårshei * 19.7.1917 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 8.6.44–: Kristiansand, Møllergata 19

Fosslie, Oskar + Grimstad * 21.1.1901 # Murer/Maurer/Mason & 6.8.42–18.8.42: Kristiansand

Fossum, Oddmar + Kristiansand * 19.6.1915 # Fengselsbetjent/Gefängnisangestellter/Prison worker & 18.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Tyskland

Fredhall, Sverre + Flekkefjord * 18.2.1906 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 20.3.42–8.5.45: Kristiansand, Kirkenes, Møllergata 19

Fredheim, Henry + Grimstad * 23.7.1907 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 10.12.41–8.5.45: Singapore

Fredheim, Nils + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 28.10.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 13.2.45–27.3.45: Kristiansand

Fredriksen, Fredrik Odd + Mandal * 17.10.1901 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 27.2.42–17.7.42: Kristiansand, Grini

Fredriksen, Fritz + Vennesla * 13.12.1921 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 11.9.44–18.9.44: Kristiansand

Fredriksen, Gustav + Arendal * 16.3.1898 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 22.8.43–17.11.43: Kristiansand, Grini

Fredriksen, John + Kristiansand * 2.12.1924 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.2.45–1.3.45: Kristiansand

Fredriksen, Jørgen + Kristiansand * 24.2.1914 # Lokfyrbøter/Lokomotivheizer/Locomotive stoker & 17.12.43–24.12.43: Kristiansand

Fredriksen, Karl Fredrik + Arendal * 15.2.1918 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 29.6.44–23.8.43: Kristiansand, Grini

Fredriksen, Nikolai + Mandal * 8.11.1922 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 14.3.44–17.6.44: Kristiansand, Grini

Fredriksen, Odd Winther + Oddernes * 25.2.1910 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 21.8.42: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Natzweiler, Mauthausen, Gusen død9.2.45

Fredriksen, Ragnar + Kristiansand * 26.3.1924 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 30.8.42: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Trandum død 28.6.43

Fredriksen, Simon + Kristiansand * 31.8.1897 # Lastearbeider/Lastenarbeiter/Transport worker & 10.9.42–?: Kristiansand, Arendal

Fredriksen, Søren Ingemann + Kristiansand * 21.9.1916 # Lastearbeider/Lastenarbeiter/Transport worker & 20.4.43–2.10.43: Kristiansand, Grini

Freitag, Leiv + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 20.5.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.7.42–8.8.42: Kristiansand

Frestad, Mikal + Flekkefjord * 12.9.1911 # Distriktslege/Gemeindearzt/Community physician & 12.8.43–8.5.45: Hvalsmoen, Grini

Frestad, Tønnes + Lista * 17.3.1897 # Bonde/Bauer/Farmer & 11.1.43–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini, Sachsenhausen

Friberg, Albert Karl + Mandal * 17.5.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 8.10.44–8.5.45 : Kristiansand, Grini

Friberg, Martha Skauge + Mandal * 4.11.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.3.41–28.10.42: Kristiansand, Grini, Åkebergveien

Friedrichsen, Georg + Arendal * 18.5.1896 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 20.3.42–20.11.42: Arendal, Grini, Kirkenes

Friestad, Arne Karsten + Spind * 27.6.1924 # Skomaker/Schuhmacher/Shoemaker & 20.3.44–7.6.44: Kristiansand

Frigstad, Alfred + Mykland * 1.03.1912 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 23.8.43–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Frigstad, Arthur + Kristiansand * 23.1.1917 # Pleier/Pfleger/Nurse & 12.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Frigstad, Olav + Mykland * 27.12.1905 # Handelsbetjent/Handelsangestellter/Salesman & 20.12.44–19.1.45: Kristiansand

Frikstad, Arnt + Kristiansand * 30.10.1922 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 11.9.43–14.12.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Frikstad, Olav + Kristiansand * 30.10.1922 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 11.9.43–14.12.43: Grini

Frivoll, Jørgen + Hægeland * 4.5.1911 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 16.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Frivoll, Kristian + Hægeland * 10.7.1895 # Brukseier/Fabrikbesitzer/Factory owner & 28.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Frivoll, Notto + Kristiansand * 25.3.1919 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.6.43–20.12.43: Kristiansand, Møllergata 19

Frodesen, Leif + Arendal * 31.8.1900 # Redaktør/Redakteur/Editor & 30.5.40–26.6.40: Kristiansand

Fronth, Johan + Kristiansand * 3.10.1908 # Politibetjent/Polizist/Policeman & 16.8.43–28.8.43: Kristiansand

Frøshaug, Fredrik + Kristiansand * 10.2.1923 # Student/Student/Student & 3.8.42–30.9.42: Kristiansand, Grini

Frøshaug, Torfinn + Kristiansand * 14.10.1896 # ? & 12.9.44–23.10.44: Kristiansand

Frøyland, Jakob Magnus + Farsund * 3.5.1897 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 17.3.44: Kristiansand, Møllergata 19, Trandum død30.10.44

Frøysnes, Eivind + Kristiansand * 12.11.1894 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 10.10.41–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Frøysaa, Leif Lloyd + Oddernes * 11.5.1917 # Gårdbruker/Landwirt/Farmer & 26.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Fuhlsbüttel, Schülp, Waldheim

Fuglestad, Harry + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 21.5.1923 # Murer/Maurer/Mason & 1.2.45–17.2.45: Kristiansand

Fuglestad, Henrik + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 4.8.1894 # Murer/Maurer/Mason & 1.2.45–17.2.45: Kristiansand

Fuglestad, Toralf + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 5.10.1919 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 1.2.45–17.2.45: Kristiansand

Fuglevik, Erling + Kristiansand * 6.4.1905 # Snekker/Tischler/Joiner & 3.8.42–?: Kristiansand, Møllergata 19, Åkebergveien

Fuhrmann, Einar + Ukjent/Unbekannt/Unknown * # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 16.10.44–14.11.44: Kristiansand

Funderud, Thorstein + Arendal * 26.12.1903 # Tannlege/Zahnarzt/Dentist & 22.2.44–29.3.44: Kristiansand

Furholt, Gudmund Johannes + Birkenes * 10.2.1915 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & 28.1.43–4.3.44: Kristiansand, Grini

Færsnes, Jon + Vegårshei * 7.9.1907 # Bonde/Bauer/Farmer & 11.7.44–17.3.45: Kristiansand, Grini

Fæstland, Karl Olsen + Konsmo * 6.12.1895 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 23.10.43–?: Kristiansand, Arendal

Førde, Nils + Kristiansand * 4.4.1904 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 2.7.42–18.5.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Føreland, Jakob Berntsen + Kvinesdal * 15.8.1913 # Bonde/Bauer/Farmer & 15.6.42–24.6.42: Kristiansand

Føreland, Sigurd + Hægeland * 20.04.1898 # Lærer/Lehrer/Teacher & 7.10.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Førlandsås, Tønnes Andreas + Kvinesdal * 14.11.1922 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 17.3.42–16.8.44: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Fåland, Ånen + Sør-Audnedal * 23.4.1922 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 12.5.44–: Kristiansand, Møllergata 19


Fanger med etternavn som begynner på G


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Gabrielsen, Frithjof + Mandal * 22.7.1900 # Agent/Handelsreisender/Commercial traveller & 11.12.41–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gabrielsen, Garman Nordvald + Halse og Harkmark * 13.12.1897 # Fisker/Fischer/Fisherman & 23.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Gabrielsen, Godtfred + Sør-Audnedal * 20.2.1900 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 10.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gabrielsen, Leiv + Farsund * 7.2.1913 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 19.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Gabrielsen, Odd Norvald + Kristiansand * 29.11.1924 # Lokfyrbøter/Lokomotivheizer/Locomotive stoker & 1.5.44–3.3.45: Kristiansand, Grini

Gabrielsen, Olaf + Halse og Harkmark * 22.7.1917 # Bonde/Bauer/Farmer & 10.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Gabrielsen, Otto + Farsund * 24.11.1882 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 3.8.42–25.8.43: Grini

Gabrielsen, Sigvald + Farsund * 24.11.1881 # Bonde/Bauer/Farmer & 11.1.43–28.1.43: Kristiansand

Gabrielsen, Thomas + Åseral * 11.4.1913 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 2.12.40–31.12.40: Kristiansand

Gabrielsen, Wilhelm Gordon + Mandal * 22.6.1913 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 13.6.44: Kristiansand, Møllergata 19, flukt til Sverige

Gahre, Arne + Kristiansand * 6.11.1922 # Jernbaneassistent/Eisenbahnassistent/Engine assistant & 13.11.43–: Ukjent/Unbekannt/Unknown

Gakkestad, Gunnar + Kristiansand * 26.9.1891 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Galteland, Magne + Evje * 11.9.1914 # Verksarbeider/Werksarbeiter/Engineering worker & 5.7.40–9.7.40: Arendal II 8.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Sachsenhausen, Neuengamme

Gangså, Jens Larsen + Mandal * 30.7.1909 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 4.11.42–: Åkebergveien, Kristiansand

Garred, Reidar + Flekkefjord * 5.11.1923 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 29.1.44–3.2.44: Kristiansand

Garthe, Josef + Risør * 23.6.1919 # Reservekonstabel/Befal Reservepolizist/Offizier Reserve police officer/Officer & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau, Allach, Neuengamme

Gatsenko, Ivan + Krasnodar, Sovjetunionen (Russland) * 15.8.1910 # Metalldreier/Krigsfange Dreher/Kriegsgefangener Machinist/Prisoner of war & 1.9.44: Kristiansand død21.10.44

Gauslaa, Einar + Lillesand * 21.1.1915 # Redaksjonssekretær/Redaktionssekretär/Editorial office secretary & 6.1.43–4.10.44: Kristiansand, Grini, Victoria terrasse

Gauslå, Eivind Bendiks + Vestre Moland * 3.9.1889 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død24.5.44

Gauslå, Sigrun + Vestre Moland * 4.3.1906 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Ravensbrück

Gautestad, Bernhard + Evje * 6.8.1913 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 9.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gautestad, Jørgen + Evje * 12.2.1917 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 17.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Geirulv, Sverre + Kristiansand * 21.9.1898 # Sakfører/Offiser Rechtsanwalt/Offizier Lawyer/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Geiskelid, Salmund + Bykle * 21.9.1911 # Bonde/Arbeider Bauer/Arbeiter Farmer/Worker & 13.1.43–27.1.43: Kristiansand

Geisler, Willy + Farsund * 1.3.1900 # Maskinist/Maschinist/Operator & 8.2.43–?: Kristiansand, Oslo

Gerrard, Borghild + Kristiansand * 3.1.1887 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 24.12.41–28.10.42: Grini

Gerrard, Johan Christian + Kristiansand * 26.1.1901 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 20.11.41–23.3.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Gerrard, Karl Emil Stray + Kristiansand * 8.9.1886 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 27.10.41–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Gertsik, Grigorij + Vitebsk, Sovjetunionen (Hviterussland) * 21.1.1915 # Lærer/Krigsfange Lehrer/Kriegsgefangener Teacher/Prisoner of war & 30.8.44: Kristiansand død21.10.44

Gierløff, Fritz + Lista * 8.12.1906 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 28.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gierulfsen, Roar + Vennesla * 3.9.1921 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 4.2.42–13.2.42: Kristiansand

Gjedeland, Håkon Simonsen + Sør-Audnedal * 20.6.1919 # Motormann/Mechaniker/Mechanic & 22.6.40: Bona (Algerie), Sveits/Schweiz/Switzerland (sanatorium), Åkebergveien død25.9.41

Gjerløv, Jens + Kristiansand * 2.6.1908 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 8.2.45–10.3.45: Kristiansand

Gjermundsen, Olav Bjørn + Risør * 31.1.1908 # Student/Student/Student & 29.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gjertsen, Egil Fritjof + Kristiansand * 1.5.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 27.11.43–11.12.43: Kristiansand

Gjertsen, Haldis Evelyn + Kristiansand * 5.12.1917 # Vaskeriarbeider/Wäschereiarbeiter/Laundry worker & 29.5.44–11.7.44: Kristiansand

Gjertsen, Ottar + Mandal * 26.3.1913 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 3.12.41: Møllergata 19, Grini, Natzweiler død30.5.44

Gjertsen, Rolf + Kristiansand * 11.8.1916 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & I 3.8.42–8.8.42: Kristiansand II 17.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gjertsø, Ruth + Kristiansand * 11.3.1912 # Bibliotekassistent/Bibliotheksassistent/Library assistant & 27.1.44–27.2.44: Kristiansand

Gjeruldsen, Thor + Arendal * 9.2.1915 # Student/Student/Student & 30.11.43–20.12.44: Stavanger, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Gjeruldsen, Aanun + Vennesla * 13.2.1896 # Kjemiker/Chemiker/Chemist & 4.3.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gjervold, Olav Olsen + Tromøy * 17.11.1914 # Montør/Monteur/Fitter & 27.8.43–8.5.45: Møllergata 19, Grini

Gjervold, Trygve + Kristiansand * 18.1.1906 # Havnearbeider/Hafenarbeiter/Stevedore & ?–28.9.43: Fuhlsbüttel

Gjervoldstad, Erling + Kristiansand * 11.5.1914 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 12.6.42–: Kristiansand

Gjervoldstad, Olav + Kristiansand * 23.12.1896 # Maskinist/Maschinist/Operator & I 9.2.44–19.4.44: Kristiansand II 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Glad, Alf + Risør * 19.7.1904 # Politifullmektig/Polizeirat/Deputy chief constable & 30.8.40–10.10.40: Arendal

Glamsland, Mads Ødegård + Vestre Moland * 22.12.1909 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.2.43: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen død26.2.44

Glamsland, Samuel + Vestre Moland * 18.10.1896 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Glastad, Synnøve (Rødal) + Vennesla * 1.1.1923 # Konduktør/Schaffner/Conductor & 17.5.43–25.5.43: Kristiansand

Glattre, Olaf Magnus Nilssen + Kristiansand * 2.12.1895 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.45–løslatt etter 6 uker: Kristiansand

Glidbjørg, Kjetil + Bykle * 15.4.1897 # Smed/Schmied/Blacksmith & 13.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Glidbjørg, Torbjørg + Bykle * 3.3.1922 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 20.6.44–8.5.45: Møllergata 19, Grini

Glomså, Olav + Laudal * 8.5.1921 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 4.1.45–29.1.45: Kristiansand

Gløersen, Hanna + Mandal * 16.8.1898 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 26.9.42–5.10.42: Kristiansand

Glømmen, Kåre + Hornnes * 18.8.1905 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 20.3.42–21.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Godtfredsen, Jørg R. + Hægeland * 1.8.1914 # Smed/Schmied/Blacksmith & 16.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gogstad, Per Ivar + Mandal * 13.6.1922 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gontsjarov, Maksim + Vorosjilovgrad (Luhansk), Sovjetunionen (Ukraina) * 13.5.1906 # Bonde/Krigsfange Bauer/Kriegsgefangener Farmer/Prisoner of war & 23.2.43: Kristiansand død 24.2.43

Gontsjarov, Pavel + Vladimir, Sovjetunionen (Russland) * 3.8.1914 # Krigsfange/Kriegsgefangener/Prisoner of war & 13.12.44: Kristiansand død19.1.45

Gorin, Ivan + Sovjetunionen * 5.5.1921 # Maskinist/Krigsfange Ingenieur/Kriegsgefangener Engineer/Prisoner of war & 28.8.44: Kristiansand død21.10.44

Gorokhov, Alex + Kursk, Sovjetunionen (Russland) * 15.3.1921 # Arbeider/Krigsfange Arbeiter/Kriegsgefangener Worker/Prisoner of war & 26.8.44: Kristiansand

Govertsen, Godtfred Kristian + Vestre Moland * 22.11.1892 # Sekretær/Sekretär/Secretary & 12.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Grini

Govertsen, Hjalmar + Vestre Moland * 12.5.1903 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Govertsen, Johannes + Arendal * 29.2.1924 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 21.10.43–12.11.43: Kristiansand

Gram, Haakon + Vennesla * 18.11.1905 # Styrmann/Offiser Steuermann/Offizier Helmsman/Officer& 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Gran, Arne + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 31.7.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.4.45–8.5.45: Kristiansand

Gran, Harald Hansen + Vestre Moland * 30.8.1912 # Forstander/Vorsteher/Provost & 3.8.42–3.10.42: Grini

Gran, Trygve + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 20.3.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 13.3.45–8.5.45: Kristiansand

Grandalen, Magnor + Øyestad * 30.7.1918 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 11.11.42–23.11.42: Kristiansand

Granerud, Thorbjørn + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 30.5.1903 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & I 21.5.42–30.5.42: Kristiansand II 11.2.45–8.5.45: Kristiansand, Akershus festning, Dreibergen-Bützow

Gransted, August + Kristiansand * 28.12.1887 # Jernbanekonduktør/Eisenbahnschaffner/Railway guard & 5.2.43–20.2.43: Kristiansand

Grefstad, Thorvald + Austad * 18.2.1887 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–15.10.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Grefstad, Tiedeman + Flekkefjord * 7.5.1889 # Forretningsfører/Bonde Geschäftsführer/Bauer General manager/Farmer& 24.8.44–12.10.44: Kristiansand

Greibesland, Ingvald B. + Øvrebø * 17.5.1895 # Bonde/Bauer/Farmer & 2.3.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Greibesland, Thomas + Øvrebø * 4.6.1912 # Bonde/Offiser Bauer/Offizier Farmer/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Greibrokk, Gunstein + Evje * 26.11.1884 # Lærer/Lehrer/Teacher & 9.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Grindheim, Karl Johan + Kristiansand * 8.4.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & I 10.2.45–14.3.45: Kristiansand II 30.4.45-8.5.45: Kristiansand

Grindland, John O. + Finsland * 1.1.1880 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.12.42–28.12.42: Kristiansand

Grini, Håkon + Flekkefjord * 11.5.1911 # Baker/Bäcker/Baker & 7.5.42–3.6.42: Kristiansand

Grosvold, Tollef + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 8.4.1917 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 15.12.43–25.12.43: Kristiansand

Grundetjern, Georg Aksel + Vennesla * 15.2.1903 # Fabrikkeier/Fabrikbesitzer/Factory owner & 4.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Grundetjern, Asbjørn + Vennesla * 9.5.1922 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 31.1.42–13.2.42: Kristiansand

Grødum, David Fukstad + Vennesla * 17.2.1893 # Slakter/Fleischer/Butcher & 4.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Grøm, Trygve + Grimstad * 10.6.1896 # Garver & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Grøndahl, Aksel + Lillesand * 16.1.1917 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 24.8.42–5.10.42: Grini

Grønn, Gudbrand + Lillesand * 5.7.1903 # Lærer/Lehrer/Teacher & 23.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Grønn, Nils Jonas + Farsund * 12.10.1901 # Distriktstannlege/Bezirkszahnarzt/Dentist & 16.3.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Grønn, Tøger + Lillesand * 27.6.1901 # Politimann/Polizist/Policeman & 7.1.43–11.3.43: Kristiansand

Grønsund, Peder Severin + Nes * 12.3.1913 # Bonde/Bauer/Farmer & 15.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Grøntoft, Hans Petter + Kristiansand * 22.11.1918 # Konditor/Konditor/Confectioner & 29.5.40–?: Kristiansand

Grøvan, Martin + Lyngdal * 29.7.1897 # Bonde/Bauer/Farmer & 26.3.44–15.4.44: Kristiansand

Grøvan, Mikal + Lyngdal * 15.2.1899 # Bonde/Bauer/Farmer & 26.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gulbrandsen, Nils Erik + Kristiansand * 13.12.1913 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 10.1.45–21.1.45: Kristiansand

Gulbrandsen, Ove T. + Arendal * 1.10.1892 # Maskinist/Maschinist/Operator & 7.12.41–8.5.45: Japan

Gullestad, Helge + Kvinesdal * 13.5.1925 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 31.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gullhav, Nils Dagkvist Martin + Arendal * 31.12.1900 # Maskinsetter/Maschinensetzer/Compositor & 9.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Gullichsen, Gunnar + Kristiansand * 2.2.1910 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gullknap, Gunnar + Froland * 18.3.1926 # Gruvearbeider/Bergmann/Miner & 20.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gulowsen, Guttorm + Mandal * 30.7.1902 # Overlege/Oberarzt/Chief physician & 8.2.44–16.5.44: Kristiansand

Gulowsen, Sonja + Mandal * 17.6.1924 # Kontorist/Büroangestellte/Clerk & 20.7.44–16.9.44: Kristiansand

Gundersen, Albert + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 25.9.1909 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 22.2.43–: Kristiansand

Gundersen, Alf Erik Norman + Kristiansand * 4.2.1920 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 25.10.41–8.5.45: Møllergata 19, Grini, Sachsenhausen

Gundersen, Alf + Kristiansand * 23.10.1912 # Matros/Matrose/Seaman & 3.5.44–8.5.45: Møllergata 19, Grini

Gundersen, Arne Obert + Arendal * 15.10.1911 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 3.12.43–24.12.43: Kristiansand

Gundersen, Arne + Vennesla * 4.5.1911 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinet maker & 4.9.43–11.9.43: Kristiansand

Gundersen, Bent + Mandal * 27.9.1890 # Skomaker/Schuhmacher/Shoemaker & 26.3.42–17.7.42: Kristiansand, Grini

Gundersen, Edel Signira + Arendal * 19.9.1923 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 9.12.41–16.12.41: Kristiansand

Gundersen, Eyolf Normann + Mandal * 23.9.1900 # Timeskriver/Verwaltungsangestellter/Administration secretary & 15.2.43–25.9.44: Kristiansand, Fuhlsbüttel

Gundersen, Gunder + Kristiansand * 11.12.1892 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 16.5.43–25.5.43: Kristiansand

Gundersen, Gunnar + Arendal * 26.4.1920 # Politimann/Polizist/Policeman & 10.12.42–29.4.43: Kristiansand, Møllergata 19, Åkebergveien

Gundersen, Gunnar + Froland * 5.9.1878 # Kaptein/Hauptmann/Captain & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gundersen, Gunnar + Kristiansand * 30.9.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 21.7.44–25.7.44: Kristiansand

Gundersen, Gunnar + Søgne * 20.5.1895 # Lærer/Lehrer/Teacher & 15.4.42–12.12.42: Stavanger, Grini, Kvænangen

Gundersen, Gunnar + Vennesla * 13.11.1920 # Sjømann/Seemann/Sailor 10.5.44–26.7.44: Kristiansand

Gundersen, Gunnvald + Vennesla * 23.9.1921 # Sjømann/Seemann/Sailor & 10.5.44–17.5.44: Kristiansand

Gundersen, Henning (Glastad) + Høvåg * 18.5.1917 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Gundersen, John Kristoffer + Farsund * 1.6.1905 # Maler/Maler/Painter & 10.10.42–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Fuhlsbüttel

Gundersen, Karl + Farsund * 17.2.1913 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 15.9.42–26.9.43: Kristiansand

Gundersen, Konrad + Lyngdal * 11.9.1918 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 26.4.44–26.5.44: Kristiansand

Gundersen, Martin + Arendal * 13.7.1913 # Politimann/Polizist/Policeman & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Gundersen, Martin + Grimstad * 6.1.1908 # Typograf/Schriftsetzer/Typographer & 8.3.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gundersen, Olav Alexander + Mandal * 25.2.1918 # Bankassistent/Bankassistent/Bank clerk & 27.2.42–26.2.43: Kristiansand, Grini, Kvænangen

Gundersen, Olav Johan + Vestre Moland * 1.9.1915 # Skipskaptein/Kapitän/Captain & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Gundersen, Ole + Birkenes * 22.8.1893 # Bonde/Bauer/Farmer & 28.1.43–20.12.43: Kristiansand, Grini

Gundersen, Ole + Grimstad * 10.7.1925 # Student/Student/Student & 23.1.43–20.12.43: Kristiansand

Gundersen, Ole + Grimstad * 20.10.1896 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Gundersen, Ole + Øyestad * 4.4.1898 # Fløter/Flößer/Raftsman & 6.10.41–13.7.44: Møllergata 19, Åkebergveien, Berlin, Fuhlsbüttel, Rendsburg, Lübeck

Gundersen, Petter Severin + Kristiansand * 20.2.1880 # Tobakkspinner/Tabakspinner/Tobacco spinner & 9.4.44–13.4.44: Kristiansand

Gundersen, Petter Severin + Kristiansand * 30.12.1907 # Elektrokontrollør/Elektrokontrolleur/Electrical controll supervisor & 9.2.44–5.4.44: Kristiansand

Gundersen, Roald + Kristiansand * 20.6.1913 # Jernbanetelegrafist/Eisenbahnfunker/Railway telegraph operator & 12.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gundersen, Rolf + Kristiansand * 24.11.1902 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 15.1.43–11.12.43: Kristiansand, Grini

Gundersen, Sigurd Tobias + Lyngdal * 18.9.1916 # Bonde/Bauer/Farmer & 26.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gundersen, Thorbjørn + Åmli * 25.3.1919 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 20.12.44–23.3.45: Kristiansand, Grini

Gundersen, Toralv J. + Søgne * 7.10.1915 # Radiotelegrafist/Funker/Radio operator & 4.7.42–12.12.43: Marlag u. Milag Nord

Gundersen, Trygve + Mandal * 17.3.1895 # Byggmester/Baumeister/Builder & 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gundersen, Trygve + Mandal * 19.8.1919 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.6.41–?: Kristiansand, Arendal

Gunnufsen, Kristen + Vennesla * 19.7.1897 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 16.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Gustavsen, Johan Eilert + Kristiansand * 15.5.1892 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Grune, Oflag XXI-C, Luckenwalde

Gustavsen, Ludvig + Greipstad * 6.7.1920 # Sjømann/Seemann/Sailor & 26.8.42–15.7.43: Grini

Gustavsen, Reinert Paulus + Farsund * 30.10.1902 # Fisker/Fischer/Fisherman & 18.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Guttormsen, Guttorm G. + Arendal * 7.3.1895 # Skoleleder/Schulleiter/Headmaster & 22.2.42–20.4.45: Kristiansand, Grini

Guttormsen, Håkon Gunnleif + Arendal * 2.9.1905 # Lærer/Lehrer/Teacher & 12.8.40: Møllergata 19, Berlin, Dreibergen-Bützow død 13.4.45

Guttormsen, L.B. + Dypvåg * 3.6.1886 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 15.3.41–3.5.41: Marlag u. Milag Nord

Gyland, Bjørn + Grimstad * 13.11.1919 # Student/Student/Student & 23.9.44–29.9.44: Kristiansand

Gyland, Jahn Gulliksen + Bygland * 14.5.1896 # Skomaker/Schuhmacher/Shoemaker & I 1.6.42–30.6.42: Kristiansand II 4.5.43–29.6.43: Kristiansand III 23.8.43–31.08.43: Kristiansand

Gyland, Konrad + Gyland * 12.9.1910 # Journalist​ & 11.3.1945–?: Stavanger, Møllergata 19

Gyland, Theodor Gulliksen + Farsund * 27.7.1890 # Sjømann/Seemann/Sailor & 18.5.44–: Kristiansand

Gaare, Magli + Grimstad * 21.8.1911 # Misjonær/Missionar/Missionary & 8.12.41–8.5.45: Mandsjuria (Kina)

Gaaskjenn, Telleiv T. + Grimstad * 28.3.1889 # Skoleleder/Schulleiter/Headmaster & 20.3.42–8.7.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen


Fanger med etternavn som begynner på H


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Haddeland, Andreas + Kristiansand * 18.9.1889 # Lærer/Lehrer/Teacher & I 20.3.42–22.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes II 7.12.44–18.12.44: Kristiansand

Haddeland, Bernt + Søgne * 19.11.1895 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–22.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Haddeland, Finn + Kristiansand * 8.10.1926 # Student/Student/Student & 7.12.44–løslatt etter noen uker: Kristiansand

Haddeland, Harald Leval + Kvinesdal * 5.3.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 2.8.42–7.8.42: Kristiansand

Haddeland, Helge + Halse og Harkmark * 9.4.1915 # Bonde/Bauer/Farmer & 9.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Haddeland, Kåre + Kristiansand * 5.10.1921 # Student/Student/Student & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Haddeland, Leif + Kristiansand * 8.10.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–18.12.44: Kristiansand

Haddeland, Reinert + Holum * 9.6.1882 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–1.12.44: Kristiansand

Hagane, Karl + Holt * 25.10.1908 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 7.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hagane, Svein + Holt * 18.11.1918 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 7.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hagane, Torbjørn + Gjøvdal * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 22.12.44–løslatt etter noen uker: Kristiansand

Hageland, Kari + Austre Moland * 20.4.1894 # Lærer/Lehrer/Teacher & 29.12.44–24.4.45: Kristiansand

Hageland, Aage + Holum * 6.8.1922 # Støper/Gießer/Founder & 24.10.41–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Sachsenhausen

Hagen, Olaf + Vennesla * 23.2.1899 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Hagen, Petter + Kristiansand * 20.2.1917 # Skomaker/Schuhmacher/Shoemaker & 3.3.43–10.3.43: Kristiansand

Hagene, Åsulf + Søgne * 23.8.1918 # Lærer/Lehrer/Teacher & 11.10.43–22.12.43: Kristiansand

Hagli, Egil + Kristiansand * 15.12.1920 # Student/Student/Student & 7.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Melk

Hagli, Herman + Kristiansand * 11.4.1888 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & I 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Kirkenes II 8.2.45–2.3.45: Kristiansand

Hagtvedt, Arne + Oddernes * 31.7.1897 # Kaptein/Hauptmann/Captain & 7.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Oflag XXI-C

Hald, Fridtjof + Mandal * 6.7.1919 # Student/Student/Student & 30.11.43–20.12.44: SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Hald, Odd Egil + Mandal * 17.4.1921 # Smed/Schmied/Blacksmith & 13.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hald, Thoralf + Mandal * 26.12.1902 # Advokat/Anwalt/Lawyer & 7.11.41–20.12.41: Kristiansand

Halkinrud, Harald + Kristiansand * 22.6.1908 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 28.2.43–14.3.45: Kristiansand, Grini, Berg

Halland, Johan Alfred + Finsland * 23.4.1892 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Halland, Torbjørn Arvid + Finsland * 31.3.1922 # Sekretær/Sekretär/Secretary & 23.12.42–3.11.43: Kristiansand, Grini

Hallingsgård, Beint + Laudal * 16.7.1910 # Gårdsbestyrer/Gutsverwalter/Estate manager & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hallingsgård, Harald + Laudal * 10.12.1918 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hallingsgård, Kåre + Laudal * 5.6.1923 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hals, Fridtjof + Farsund * 6.11.1909 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 19.3.44–18.5.44: Kristiansand

Halsen, A. G. + Kristiansand * 15.6.1887 # Bestyrer/Verwalter/Administrator & 2.3.45–8.5.45: Kristiansand, Berg

Halvorsen, Erik + Tvedestrand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Arbeider/Arbeiter/Worker & 18.4.45–8.5.45: Kristiansand

Halvorsen, Halvor + Kristiansand * 30.7.1899 # Maskinist/Maschinist/Operator & 5.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Åkebergveien

Halvorsen, Harald Sverre + Kristiansand * 11.10.1906 # Stasjonsbetjent/Eisenbahnangestellter/Railway station worker & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Halvorsen, Harald + Kristiansand * 22.2.1924 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.10.41–24.10.41: Kristiansand

Halvorsen, Inger Marie + Kristiansand * 5.4.1921 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.12.44–13.12.44: Kristiansand

Halvorsen, Karl Arthur + Kristiansand * 8.5.1891 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 13.11.41–15.12.41: Kristiansand

Halvorsen, Karsten + Åmli * 11.10.1905 # Baker/Bäcker/Baker & 6.5.44–30.8.44: Kristiansand

Halvorsen, Kåre + Lista * 25.3.1917 # Student/Student/Student & 11.1.43–28.1.43: Kristiansand

Halvorsen, Odd P. + Mandal * 21.10.1912 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Halvorsen, Rolf Reidar + Farsund * 5.2.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 1.5.42–13.5.42: Kristiansand

Halvorsen, Tor + Lista * 25.1.1923 # Student/Student/Student & 11.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Hammen, Olaf + Mandal * 4.3.1908 # Bonde/Bauer/Farmer & 30.10.41–?: Kristiansand

Hammer, Helge + Kristiansand * 25.2.1921 # Student/Student/Student & 14.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Hammeren, Bertin + Kristiansand * 8.5.1906 # Journalist/Journalist/Journalist & 27.1.44–29.3.44: Kristiansand

Hammerlien, Helmodt + Kristiansand * 20.11.1919 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 22.5.42–27.5.42: Kristiansand

Hammerlund, Gotfred + Kristiansand * 21.5.1908 # ? & 2.5.45–8.5.45: Kristiansand

Hammersmark, Cay + Kristiansand* 24.2.1916 # Frisør/Friseur/Hairdresser & 16.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Hammersmark, Sigvart + Flekkefjord * 25.4.1920 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Hammersmark, William Kurt + Kristiansand * 27.3.1918 # Musiker/Musiker/Musician & 3.2.44–17.4.44: Kristiansand

Hammervold, Ingvær + Flekkefjord * 8.3.1909 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 28.4.44–26.5.44: Kristiansand

Hamre, Erling + Kristiansand * 21.6.1921 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 27.9.44–28.11.44: Kongsvinger, Grini

Hamre, Johan Olsen + Kristiansand * 17.2.1902 # Slakter/Fleischer/Butcher & 26.2.41–12.3.41: Kristiansand

Hamre, Karl + Kristiansand * 6.12.1898 # Sykepleier/Krankenpfleger/Nurse & 9.2.44–3.4.44: Kristiansand

Hamre, Sverre + Kristiansand * 20.4.1908 # Servitør/Kellner/Waiter & 28.3.42–30.12.43: Kristiansand, Grini, Fuhlsbüttel

Hamre, Trygve + Kristiansand * 7.9.1901 # Montør/Monteur/Fitter & 9.2.44–5.4.44: Kristiansand

Handeland, Ole Theodor + Lyngdal * 28.6.1896 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 9.6.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død10.2.44

Handeland, Ole + Eiken * 2.12.1886 # Bonde/Bauer/Farmer & 26.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Haneberg, Finn Sivert + Nes * 14.4.1918 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 1.4.42–8.5.45: Marlag u. Milag Nord, Rendsburg, Kiel, Sonnenburg, Sachsenhausen

Haneborg-Kristensen, Paul + Sør-Audnedal * 2.11.1901 # Lokomotivfører/Lokomotivführer/Engine driver & 23.6.42–3.7.42: Kristiansand

Haneferd, Olaf Magne + Flekkefjord * 4.2.1919 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 16.1.43–27.1.43: Kristiansand

Hannås, Einar + Åseral * 17.9.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.11.41–?: Kristiansand, Åkebergveien

Hannås, Sigurd + Kristiansand * 25.5.1901 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 22.9.41–18.10.41: Kristiansand

Hannås, Åge + Kristiansand * 3.2.1892 # ? & 7.12.44–28.12.44: Kristiansand

Hansen, Agnes + Gjerstad * 6.1.1923 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 21.5.42–30.5.42: Kristiansand

Hansen, Alfred + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 4.1.45–10.1.45: Kristiansand

Hansen, Anna Dagmar + Farsund * 29.1.1921 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 30.1.43–30.2.43: Kristiansand

Hansen, Arne Lie + Grimstad * 9.1.1922 # Motormann/Mechaniker/Mechanic & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas (Filippinene)

Hansen, Arnt Paulus + Fjære * 15.1.1911 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 30.6.42–7.7.42: Kristiansand

Hansen, Arthur G. + Kristiansand * 26.4.1915 # Tollassistent/Offiser Zollassistent/Offizier Customs assistant/Officer & 16.8.43–8.5.45: Grune, Luckenwalde

Hansen, Borghild + Gjerstad * 31.7.1921 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Cookmaid & 21.4.42–1.7.42: Kristiansand

Hansen, Carl Fredrik + Kristiansand * 1.2.1902 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 19.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Hansen, Egil + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 28.1.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 10.2.45–10.3.45: Kristiansand

Hansen, Einar + Kristiansand * 23.9.1913 # Baker/Bäcker/Baker & 9.4.44–13.4.44: Kristiansand

Hansen, Einar + Lista * 11.10.1918 # Sjømann/Seemann/Sailor & 30.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hansen, Gunstein Anker + Kristiansand * 23.11.1913 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 9.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Hansen, Halfdan A. + Kristiansand * 10.4.1922 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 5.10.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hansen, Halfdan + Farsund * 28.12.1913 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 3.3.42–8.5.45: Java

Hansen, Halfdan + Kristiansand * 22.5.1892 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 8.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Hansen, Halvard Oscar + Bygland * 16.2.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 2.11.42–9.11.42: Kristiansand

Hansen, Halvard + Kristiansand * 16.3.1921 # Smed/Schmied/Blacksmith & 17.2.43–17.3.43: Kristiansand

Hansen, Hans + Søgne * 25.8.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & I 9.6.43–10.10.43: Kristiansand II 18.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hansen, Hans Bang + Kristiansand * 25.9.1909 # Sjåfør/Fahrer/Driver & I 17.11.42–20.1.43: Kristiansand II 22.4.45–8.5.45: Kristiansand

Hansen, Hans Bernhard + Gjerstad * 20.11.1924 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 14.10.41–19.10.41: Kristiansand

Hansen, Hans Jørgen + Kristiansand * 26.12.1894 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 27.11.40–: Kristiansand, Åkebergveien

Hansen, Hans Peter + Kristiansand * 26.7.1901 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.3.45–: Kristiansand

Hansen, Harald Emil + Kristiansand * 2.6.1920 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 28.1.42–?: Kristiansand, Arendal

Hansen, Harry + Kristiansand * 30.1.1918 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 24.4.45–8.5.45: Kristiansand

Hansen, Hartvig Gabriel + Kristiansand * 2.1.1880 # Vegformann/Ingenieur im Straßenwesen/Construction foreman & 14.11.43–28.12.43: Kristiansand

Hansen, Haakon Thomas + Kristiansand * 17.1.1912 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 1.10.42–10.10.42: Kristiansand

Hansen, Inga + Gjerstad * 29.10.1907 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Cookmaid & 2.4.43–16.4.44: Kristiansand, Åkebergveien, Fuhlsbüttel

Hansen, Ivar + Arendal * 13.7.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 12.11.44–17.12.42: Grini, Møllergata 19

Hansen, Jens + Arendal * 13.6.1916 # Maskinist/Maschinist/Operator & 19.7.42–10.9.42: Møllergata 19

Hansen, Johan + Mandal * 3.7.1916 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 12.11.42–21.11.44: Grini

Hansen, Johannes + Arendal * 26.1.1920 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 24.1.44–7.4.44: Kristiansand

Hansen, Jordan + Mandal * 12.1.1920 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 26.8.43–21.4.44: Grini

Hansen, Judith Marie (Sindland) + Feda * 17.12.1920 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 20.10.42–31.10.42: Grini

Hansen, Karl + Kristiansand * 20.9.1901 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 6.10.42–6.11.42: Kristiansand

Hansen, Karl Johan + Arendal * 4.2.1891 # Telemontør/Telekommunikationsmonteur/Telecommunications fitter & 30.11.43–24.12.43: Kristiansand

Hansen, Karl Oskar Wilhelm + Kristiansand * 8.8.1897 # Bygningssnekker/Bautischler/Carpenter & 21.8.42: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Natzweiler død 26.1.44

Hansen, Kristian Meidel + Farsund * 03.02.1906 # Frisør/Friseur/Hairdresser & 15.5.44–3.7.44: Kristiansand

Hansen, Kåre + Grimstad * 29.3.1922 # Sjømann/Seemann/Sailor & 1.41–12.4.42: Akershus festning, Fuhlsbüttel, Glasmoor

Hansen, Kaare + Vennesla * 2.7.1916 # Kokk/Koch/Cook & 21.1.42: Rabaul (New Britain), DS Montevideo Maru (Japan) død10.7.42

Hansen, Lauritz + Mandal * 12.11.1926 # Student/Student/Student & 15.2.45–: Kristiansand, Åkebergveien

Hansen, Mary (Johansen) + Kristiansand * 2.9.1923 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Coookmaid & 23.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Hütten, Alexanderplatz, Ravensbrück

Hansen, Normann + Kristiansand * 3.3.1919 # Politimann/Polizist/Policeman & 16.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hansen, Ole Andreas + Farsund * 16.4.1877 # Sjømann/Seemann/Sailor & 28.1.41–6.11.41: Møllergata 19

Hansen, Per Bjørn + Tvedestrand * 1.12.1910 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 28.10.40–6.11.40 : Møllergata 19

Hansen, Rolf + Kristiansand * 14.5.1907 # Møller/Müller/Miller & 15.10.43–11.12.43: Møllergata 19, Grini

Hansen, Rolf + Kristiansand * 28.10.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.8.42–16.10.42: Kristiansand, Grini

Hansen, Rolf + Vestre Moland * 23.11.1920 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 24.10.42–30.10.42: Kristiansand

Hansen, Sigurd Johan + Mandal * 9.2.1910 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hansen, Theodor Abraham + Tvedestrand * 27.7.1921 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 17.4.44–8.5.45: Kristiansand

Hansen, Thoralf + Kristiansand * 12.9.1928 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 7.10.42–?: Kristiansand, Victoria terrasse

Hansen, Tilda Lovise + Feda * 14.12.1884 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 20.10.42–31.10.42: Grini

Hansen, Wilhelm + Gjerstad * 2.3.1917 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 14.10.41–24.1.45: Kristiansand, Mandal

Hansen-Tangen, Ernst + Kristiansand * 11.3.1903 # Lege/Arzt/Doctor & I 24.6.42–1.7.42: Kristiansand II 9.2.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Hansen-Tangen, Sigrid + Kristiansand * 15.3.1913 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 10.9.43–31.5.44: Kristiansand, Grini

Hansen-Tangen, Yngvar + Kristiansand * 1.11.1910 # Skipsreder/Schiffsreeder/Ship owner & 24.6.42–1.7.42: Kristiansand

Hanssen, Finn + Kristiansand * 21.3.1924 # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Hansson, Arne Nordheim + Hidra * 24.5.1908 # Lærer/Lehrer/Teacher & 22.6.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Haraldsen, Harriet + Kristiansand * 20.8.1920 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 28.5.40–29.5.40: Kristiansand

Haraldsen, Harry + Kristiansand * 24.5.1925 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 26.1.45–12.4.45: Møllergata 19

Haraldsen, Håkon + Kristiansand * 14.5.1889 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 15.1.45–5.2.45: Kristiansand

Haraldsen, Solveig + Kristiansand * 31.7.1913 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 8.2.45–27.2.45: Kristiansand

Haraldstad, Randulf + Mandal * 25.8.1926 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 23.3.45–4.4.45: Kristiansand

Haraldstad, Rolf + Bjelland * 10.4.1924 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 14.3.45–20.3.45: Kristiansand

Harkmark, Alf Fredriksen + Halse og Harkmark * 3.8.1890 # Bonde/Bauer/Farmer & 19.12.42: Kristiansand, Grini, Natzweiler, død5.1.44

Harkmark, Fredrik L. + Halse og Harkmark * 18.3.1923 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 19.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Harstad, Birgit T. (Nomeland) + Hylestad * 14.9.1922 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Harstad, Bjørgulv T. + Hylestad * 9.4.1912 # Bonde/Bauer/Farmer & 10.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Harstad, Tarald + Valle * 13.11.1877 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 25.1.45–2.2.45: Kristiansand

Harstveit, Olav + Evje * 26.10.1907 # Urmaker/Uhrmacher/Watchmaker & 16.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hartmark, Einar + Mandal * 18.2.1924 # Montør/Monteur/Fitter & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Berg

Hartmark, Nils Arthur + Mandal * 11.4.1882 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 20.6.44–1.7.44: Kristiansand

Hartvigsen, Sigurd + Arendal * 7.12.1911 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hatteland, Knut + Evje * 12.6.1919 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Hauan, Franke + Kvinesdal * 6.10.1922 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 20.4.45–8.5.45: Kristiansand

Hauan, Oskar + Kvinesdal * 8.6.1905 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.4.45–8.5.45: Kristiansand

Hauan, Peder + Kvinesdal * 23.9.1917 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.4.45–8.5.45: Kristiansand

Hauan, Øivind + Kvinesdal * 29.1.1913 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.4.45–8.5.45: Kristiansand

Haug, Thor + Kristiansand * 30.10.1911 # Skogforvalter/Forstbeamter/District forest officer & 15.11.43: Kristiansand, Grini dødDS "Westfalen" 8.9.44

Hauge, Arthur + Holum * 30.1.1912 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.11.44–: Grini

Hauge, Erling + Birkenes * 28.6.1912 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 19.8.43–8.5.45: Grini, Sachsenhausen

Hauge, Karl A. + Fjære * 22.7.1893 # Skoleleder/Schulleiter/Headmaster & 30.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Haugebo, Svenn + Landvik * 20.9.1925 # Student/Student/Student & 29.12.44–16.1.45: Kristiansand

Haugedal, Even + Flekkefjord * 10.10.1893 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 1.5.42–25.5.43: Flekkefjord, Akershus festning, Fuhlsbüttel

Haugeland, Jon + Bygland * 6.7.1916 # Jernbanetrafikkelev/Eisenbahnlehrling/Railroad apprentice & 25.8.42–28.8.42: Kristiansand

Haugen, Anders + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 22.11.1911 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 4.11.44–13.12.44: Kristiansand

Haugen, Gudmund + Gjerstad * 18.9.1915 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.12.42–11.12.42: Kristiansand

Haugen, Jens Johan + Kristiansand * 4.11.1904 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.2.45–8.2.45: Kristiansand

Haugen, Johan + Kristiansand * 3.5.1882 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.2.45–8.2.45: Kristiansand

Haugen, Johnny Ferdinand + Arendal * 28.5.1926 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.12.43–8.5.45: Arendal, Kristiansand, Grini

Haugen, Knut T. + Bykle * 7.7.1914 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 15.5.44–1.12.44: Kristiansand, Grini

Haugen, Olav + Spangereid * 12.4.1920 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Haugen, Ole Sigurd + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 4.7.1907 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.2.45–8.2.45: Kristiansand

Haugen, Oskar E. + Arendal * 24.2.1884 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.11.42–28.11.42: Grini

Haugen, Tallak + Kristiansand * 21.5.1903 # Politimann/Polizist/Policeman & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Haugland, Anton + Evje * 10.10.1892 # Lærer/Lehrer/Teacher & 26.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Haugland, Atle + Kristiansand * 1.4.1924 # Student/Student/Student & 1.12.43–27.5.44: Kristiansand, Grini

Haugland, Finn + Fjære * 7.5.1909 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Haugland, Gunnar + Kristiansand * 9.5.1889 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 17.1.45–27.1.45: Kristiansand

Haugland, Gunnar + Mandal * 27.2.1925 # Student/Student/Student & 11.6.43–30.6.44: Mandal, Trondheim, Bodø

Haugland, Håkon + Kristiansand * 3.7.1913 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 23.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Haugland, Jørund + Hylestad * 16.1.1914 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Haugland, Per + Mandal * 25.2.1923 # Student/Student/Student & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Berg

Haugland, Ragnar + Mandal * 14.5.1909 # Handelsgartner/Handelsgärtner/Market gardener & 13.2.42–8.5.45: Kristiansand, Grini

Haugland, Sigrun Marie + Mandal * 27.2.1925 # Student/Student/Student & 11.6.43–30.6.44: Mandal, Trondheim, Bodø

Haugland, Søren + Mandal * 1.8.1880 # Lærer/Lehrer/Teacher & 27.2.42–26.2.43: Kristiansand, Grini

Haugland, Trygve + Farsund * 2.12.1891 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Haugå, Gunnar + Bygland * 23.12.1885 # Lærer/Lehrer/Teacher & 17.11.43–21.12.43: Kristiansand

Haugå, Gunstein + Bygland * 27.6.1887 # Butikksjef/Büroleiter/Office manager & 21.1.43–10.2.43: Kristiansand

Haugå, Jakob + Kristiansand * 12.8.1919 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–15.12.44: Kristiansand

Haukan, Arnfinn + Kristiansand * 19.3.1919 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 4.6.43–23.6.43: Kristiansand

Havig, Konrad Magnus + Arendal * 6.12.1906 # Rådmann/Oberstadtdirektor/City manager & 3.8.42–9.8.42: Arendal

Hedstrøm, Martin + Kristiansand * 22.5.1905 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 16.12.43–28.2.44: Kristiansand

Heesch, Godtfred + Kristiansand * 1.4.1919 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager& 24.10.42–X.X.1943: Kristiansand, Arendal, Akershus festning, Fuhlsbüttel

Hegermann, Ditlev + Kristiansand * 3.8.1898 # Finsk Konsul/Finnischer Konsul/Finnish Consul & 9.2.44–5.4.44: Kristiansand

Hegg, Yngvar + Kristiansand * 1.2.1901 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & –14.9.42: Kristiansand

Heggland, Mikkjel T. + Bygland * 22.11.1915 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Heggtveit, Olav S. + Bygland * 28.3.1914 # Bonde/Befal Bauer/Offizier Farmer/Officer & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Hegland, Jens Olsen + Vestre Moland * 24.9.1910 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.2.43–22.1.45: Kristiansand, Grini

Hegland, Kristian + Feda * 21.9.1897 # Lærer/Løytnant Lehrer/Leutnant Teacher/Lieutenant& 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Hegland, Nils + Evje * 14.11.1900 # Bonde/Fenrik Bauer/Fähnrich Farmer/Ensign & 20.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Melk død3.3.45

Hegland, Oskar Smith + Finsland * 2.5.1917 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 23.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Hegland, Peder + Evje * 24.11.1904 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 3.11.43–23.2.44: Kristiansand

Heidenreich, Sverre + Kristiansand * 13.2.1920 # Student/Student/Student & 7.11.42: Kristiansand, flukt til Sverige

Heimdal, Arne + Søgne * 17.8.1898 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 11.10.43–25.10.43: Kristiansand

Heimdal, Karl + Sør-Audnedal * 3.3.1917 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Heisel, Gunnar + Vennesla * 1.8.1923 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 30.12.43–23.3.44: Kristiansand, Grini

Heistad, Godtfred + Gjerstad * 19.2.1920 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 19.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Heistad, Knut + Bygland * 2.2.1913 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 9.4.45–: Kristiansand

Heistein, Kurt Egil + Kristiansand * 12.1.1916 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 25.1.44-8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Helgeland, Einar + Kristiansand * 18.12.1911 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–26.1.45: Kristiansand

Helgesen, Arnold + Oddernes * 4.4.1921 # Snekker/Tischler/Joiner & 31.1.42–6.10.42: Kristiansand, Grini

Helle, Arne + Vestre Moland * 31.3.1901 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.2.43: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen død1.2.45

Helle, Jens Hartvig + Arendal * 14.5.1891 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 30.11.43–17.12.43: Kristiansand

Helle, Johan + Fjære * 28.9.1895 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–26.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Helle, Karl Johan + Arendal * 21.5.1899 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.11.43–17.12.43: Kristiansand

Helleland, Olaf + Iveland * 9.7.1915 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 18.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Helleren, Bernhard + Kristiansand * 9.11.1896 # Lokomotivfører/Lokomotivführer/Engine driver & 19.2.44–25.2.44: Kristiansand

Helling, Torstein + Vestre Moland * 09.07.1906 # Gartner/Gärtner/Gardener & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Natzweiler, Dachau

Helmersen, Håkon Sigurd + Kristiansand * 6.10.1920 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 17.5.41–25.5.41: Kristiansand

Hendrickson, Henry Charles + Dypvåg * 25.12.1887 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–3.12.42: Grini

Hennestad, Abraham + Vigmostad * 10.6.1895 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.6.44–8.5.45: Ukjent/Unbekannt/Unknown

Hennestad, Willy + Vennesla * 08.7.1928 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.12.44–7.4.45: Kristiansand, Grini

Henrichsen, Leif + Arendal * 22.5.1912 # Vaktmester/Hausmeister/Caretaker & 22.1.41–8.5.45: Møllergata 19, Berlin, Fuhlsbüttel

Henriksen, Herlof Dahl + Arendal * 24.6.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.8.44–21.3.45: Kristiansand, sykehus

Henriksen, Håkon Anker + Kristiansand * 5.12.1914 # Havnearbeider/Hafenarbeiter/Stevedore & 21.8.42–8.5.45: Kristiansand, Akershus festning, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Natzweiler, Mauthausen, Melk, Neuengamme

Henriksen, Jacob Ragnvald + Arendal * 24.7.1895 # Sjømann/Seemann/Sailor & 25.5.41–15.1.42: Akershus festning, Fuhlsbüttel

Henriksen, Jens Karl + Arendal * 12.08.1896 # Styrmann/Telegrafist Steuermann/Funker Helmsman/Telegraphist & 8.10.41–: Kristiansand, Møllergata 19, Akershus festning

Henriksen, Mardon + Kristiansand * 30.4.1927 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 30.4.44–1.9.44: Kristiansand, Grini

Henriksen, Oskar + Lyngdal * 30.12.1924 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 23.3.44–29.3.44: Kristiansand

Henriksen, Peder Smith + Kristiansand * 25.1.1908 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 2.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Henriksen, Sverre Telle + Kristiansand * 27.8.1904 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 19.3.42–2.6.42: Kristiansand

Heramb, Arne + Kristiansand * 30.8.1921 # Musiker/Musiker/Musician & 23.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hermansen, Johan Ludvig + Kristiansand * 23.3.1914 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 19.2.44–26.2.44: Kristiansand

Hermansen, Karl + Vestre Moland * 7.5.1912 # Stuert/Zahlmeister/Purser & 6.7.40–16.11.42: Bona (Algerie)

Hermansen, Leif + Mandal * 9.2.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 17.4.42–8.5.42: Kristiansand

Hesland, Arthur Davidsen + Mandal * 8.6.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.6.41–?: Kristiansand, Arendal

Hesså, Torkel + Flekkefjord * 22.3.1899 # Bonde/Offiser Bauer/Offizier Farmer/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Hestad, Enok + Lyngdal * 10.07.1905 # Drosjesjåfør/Taxifahrer/Taxidriver & 31.3.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Hestekleiv, Knut + Tovdal * 29.6.1905 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 9.1.45–18.1.45: Kristiansand

Hevaker, Bjarne + Søgne * 2.3.1905 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.12.42: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen død20.8.43

Hiis, Jarl + Arendal * 25.2.1922 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 3.4.44–30.1.45: Kristiansand, Grini

Hille, Sverre + Mandal * 5.11.1910 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 1.10.42–8.5.45: Kristiansand, Akershus festning, Fuhlsbüttel, Bautzen

Hille, Torleif Nilsen + Mandal * 4.7.1915 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 19.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hillesund, Gordon + Mandal * 16.4.1919 # Montør/Monteur/Fitter & 20.6.44–1.7.44: Kristiansand

Hiltveit, Arne + Arendal * 1.4.1906 # Havnearbeider/Hafenarbeiter/Stevedore & 20.12.43–6.1.44: Kristiansand

Hjemdal, Ole Kristian + Kristiansand * 19.2.1913 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 13.7.43–11.8.43: Kristiansand

Hjorteland, Birgit + Halse og Harkmark * 2.11.1922 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 16.4.42–28.7.42: Grini

Hjorteland, Børre + Mandal * 13.1.1924 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 4.2.45–20.3.45: Kristiansand

Hjorteland, Egil Hill + Mandal * 14.9.1916 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 4.2.45–17.2.45: Kristiansand

Hjortland, Arnfinn + Mandal * 20.10.1916 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 17.11.42–: Kristiansand II 6.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hjørnerød, Olaf Ellerman + Kristiansand * 4.1.1902 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 20.11.41–2.12.42: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Hobbesland, Inga + Kristiansand * 8.7.1922 # Syerske/Näherin/Seamstress & 1.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Tyskland

Hobbesland, Olav B. + Mandal * 12.1.1924 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 18.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hodne, Ole + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 16.06.1899 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.4.45–8.5.45: Kristiansand

Hodne, Salve + Kristiansand * 20.3.1909 # Lagersjef/Lagerleiter/Head storeman & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hodne, Søren + Kristiansand * 7.8.1892 # Gullsmed/Goldschmied/Goldsmith & 17.10.41–23.10.41: Kristiansand

Hodne, Tore + Kristiansand * 30.7.1922 # Gullsmed/Goldschmied/Goldsmith & 18.10.41–28.10.41: Kristiansand

Hoel, Asbjørn + Arendal * 31.5.1895 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 28.9.44–: Kristiansand, Grini

Hoel, Olaf A. + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 15.2.43–: Akershus festning

Hoffstrøm, Fredrik + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 21.04.1888 # Snekker/Tischler/Joiner & 20.10.42–29.10.42: Grini

Hoftuft Torgersen, Halvard + Valle * 13.6.1912 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 17.10.42–5.12.42: Kristiansand

Hogganvik, Louis Severin + Sør-Audnedal * 16.3.1887 # Tekstilfarger/Textilfärber/Textile colorer & 10.1.45: Kristiansand død19.1.45

Holand, Ingemann Arne + Oddernes * 4.4.1906 # Lokomotivfører/Lokomotivführer/Engine driver & 17.12.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Holand, Per Roald + Holum * 22.9.1918 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 2.3.42–?: Møllergata 19, Grini, Sachsenhausen

Holbek, Georg + Holum * 28.1.1919 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 4.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Holberg, Jens + Vennesla * 5.12.1904 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 4.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Holby, Erling + Mandal * 21.8.1912 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Berg

Holen, Bjarne Johan + Sør-Audnedal * 5.4.1912 # Gullsmed/Goldschmied/Goldsmith & 5.3.43–?: Kristiansand

Holland, William + Kristiansand * 2.5.1927 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 26.1.45–26.2.45: Kristiansand

Holm, Emma + Lyngdal * 28.9.1895 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 20.10.42–28.10.42: Grini

Holm, Eric + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 17.10.1887 # Slakter/Fleischer/Butcher & 20.10.42–29.10.42: Grini

Holm, Knut Leonard + Risør * 22.2.1889 # Redaktør/Redakteur/Editor & 5.8.40–: Kristiansand, sykehus

Holm, Petter Berner + Arendal * 9.6.1908 # Politimann/Polizist/Policeman & 7.1.43–2.3.43: Kristiansand II 16.8.43–18.12.43: Kristiansand, Grini

Holm, Waldemar + Kristiansand * 4.5.1909 # Brannmann/Feuerwehrmann/Fireman & 16.1.45–22.1.45: Kristiansand

Holme, Trygve + Kristiansand * 19.10.1895 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 26.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Holmesland, Arne + Arendal * 31.12.1922 # Student/Student/Student & 20.11.41–20.11.42: Arendal, Møllergata 19, Grini

Holmesland, Simon + Arendal * 1.3.1924 # Student/Student/Student & 22.2.44–27.3.44: Kristiansand

Holmesland, Sverre + Farsund * 1.4.1918 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 2.5.43–8.5.45: Java, Singapore

Holmquist, Erik + Vestre Moland * 28.6.1925 # Student/Student/Student & 13.3.45–20.3.45: Kristiansand

Holmsten, Robert Theodor + Holt * 29.7.1926 # Student/Student/Student & 21.10.42–29.10.42: Grini

Holtan, Håkon + Kristiansand * 4.3.1922 # Dekoratør/Dekorateur/Decorator & 8.11.41–25.11.41: Kristiansand

Holte, Arthur Sørensen + Mandal * 5.3.1913 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.8.44–19.9.44: Kristiansand II 4.1.45–25.1.45: Kristiansand

Holte, Per Simen Torsen + Grimstad * 13.8.1891 # Politibetjent/Sersjant Polizist/Feldwebel Policeman/Sergeant & 4.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død11.6.44

Holte, Ragnar + Gjerstad * 23.12.1907 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 17.3.45–24.3.45: Kristiansand

Holte, Thomas + Halse og Harkmark * 4.10.1904 # Tekstilfarger/Textilfärber/Textile dyer & 6.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Holte, Willy + Sør-Audnedal * 25.2.1910 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 19.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Holtskog, Harald Ingvald Johan + Kristiansand * 29.11.1900 # Byggmester/Baumeister/Builder & 30.9.44–23.11.44: Kristiansand, Grini

Holvik, Arnt + Kristiansand * 8.4.1922 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 13.3.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Homdrom, Harald Bertinius + Gjøvdal * 28.5.1916 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 10.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Homdrom, Olav + Gjøvdal * 24.10.1915 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 10.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Homdrum, Halvor + Vegusdal * 10.4.1898 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.10.44–13.11.44: Kristiansand

Homeland, Josef + Kvås * 10.10.1916 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Homeland, Karl Ingemann + Evje * 4.4.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 4.11.41–?: Kristiansand, Arendal

Homestad, Guttorm + Sør-Audnedal * 30.8.1915 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 10.9.44–22.9.44: Kristiansand

Homme, Abraham + Sør-Audnedal * 3.2.1902 # Maskinmester/Offiser Maschinenmeister/Offizier Engineer/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Homme, Iris + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 1.5.1921 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.12.44–13.12.44: Kristiansand

Homme, Notto + Kristiansand * 19.6.1914 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 3.9.40–: Kristiansand

Homme, Odd Moritz + Kristiansand * 11.5.1919 # Byggmester/Baumeister/Builder & 12.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hompland, Bernt T. + Kvås * 2.8.1890 # Bonde/Bauer/Farmer & 24.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hompland, Borghild + Kvås * 3.3.1905 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 25.11.43–7.12.43: Kristiansand

Hompland, Peder + Kvinesdal * 16.9.1909 # Bonde/Bauer/Farmer & 18.10.44–8.5.45: Flekkefjord, Grini

Hompland, Trygve + Kvås * 10.10.1920 # Lærer/Lehrer/Teacher & 24.11.43–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Hopstock, Axel + Kragerø * 21.7.1921 # Student/Student/Student & 20.2.43–8.5.45: Kristiansand, Larvik, Grini

Horjen, John Fredrik + Flekkefjord * 6.5.1885 # Bokhandler/Buchhändler/Bookseller & 6.5.42–2.6.42: Kristiansand

Horjen, Øivind + Flekkefjord * 28.12.1915 # Trykker/Drucker/Printer & 7.5.42–2.6.42: Kristiansand

Hornnes, Jon M. + Hornnes * 23.11.1904 # Sagbrukseier/Fenrik Sägewerkbesitzer/Fähnrich Sawmill owner/Ensign & 10.2.43: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Natzweiler død19.6.44

Hortemo, Søren + Vestre Moland * 7.3.1899 # Gartner/Gärtner/Gardener & 20.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Horverak, Grunde + Bygland * 30.11.1920 # Skogforvalter/Forstbeamter/District forest officer & 20.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hougen, Julius + Kristiansand * 7.11.1906 # Politifullmektig/Polizeirat/Deputy chief constable & 11.12.42–20.1.45: Kristiansand, Grini

Hougen, Knut + Kristiansand * 4.12.1907 # Tannlege/Zahnarzt/Dentist & 8.2.45–1.3.45: Kristiansand

Hovden, Svein + Bykle * 13.3.1915 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Hovden, Willy + Halse og Harkmark * 17.2.1921 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS- Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Hovd-Nilsen, Paul William + Arendal * 22.8.1911 # Journalist/Journalist/Journalist & 27.8.40–18.1.45: Møllergata 19, Åkebergveien, Fuhlsbüttel

Hovel-Jensen, Thomas + Arendal * 15.2.1895 # ? & 3.4.45–8.5.45: Kristiansand

Hoven, August + Sør-Audnedal * 2.7.1916 # ? & 6.2.45–19.2.45: Kristiansand

Hoven, Bjarne + Birkenes * 9.11.1904 # Lærer/Lehrer/Teacher & 11.2.43–3.11.43: Kristiansand, Grini

Hoven, Bjarne + Mandal * 26.10.1918 # ? & 6.2.45–19.2.45: Kristiansand

Hoven, Einar Holmer + Farsund * 9.7.1899 # Redaktør/Redakteur/Editor & 28.5.40–4.6.40: Kristiansand

Hoven, Gabriel + Mandal * 16.9.1918 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.1.45–7.2.45: Kristiansand

Hovet, Hallvard + Hylestad * 13.12.1911 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 29.6.44–6.7.44: Kristiansand

Hovet, Ånund Gjermundson + Hylestad * 18.12.1911 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 17.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Bardufoss

Hovland, Ola + Vegusdal * 2301.1911 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.10.44–13.11.44: Kristiansand

Hoxmark, Ewald + Arendal * 23.1.1890 # Verksmester/Werksmeister/Works manager & 3.12.43–24.12.43: Kristiansand

Hubert, Weynaud + Farsund * 15.7.1909 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 28.10.42–?: Kristiansand, Åkebergveien

Hulbach, Allye + Farsund * 9.3.1924 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 5.3.44–25.4.44: Kristiansand

Hultmann, Thoralf + Kristiansand * 15.2.1910 # Malermester/Malermeister/Master painter & 27.1.44: Kristiansand, Møllergata 19 dødDS "Westfalen" 8.9.44

Huseth, Gunnar + Kristiansand * 9.7.1897 # Baneformann/Eisenbahnarbeiter/Railroad worker & 19.3.42–18.4.42: Kristiansand

Hübert, Leif + Kristiansand * 11.7.1896 # Grossist/Großhändler/Wholesaler & 30.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hylland, Ole + Farsund * 14.9.1894 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 12.1.44–16.7.44: Grini, Åkebergveien

Hægeland, Albert + Lyngdal * 2.10.1915 # Forpakter/Pächter/Tenant & I 23.3.44–4.4.44: Kristiansand II 25.11.44–24.12.44: Kristiansand

Hægeland, Anders K. + Hægeland * 1.3.1915 # Bygningssnekker/Bautischler/Carpenter & 18.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hægeland, Omar Marius + Kristiansand * 7.7.1921 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 20.10.42–8.5.45: Halden, Grini, Sachsenhausen

Hægeland, Peter Andreas + Kristiansand * 6.7.1914 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 17.10.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Hæstad, Rolf Børre + Kristiansand * 27.2.1916 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 19.2.45–28.2.45: Kristiansand

Hæåk, Reidar + Konsmo * 19.9.1919 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & I 3.8.42–9.10.42: Kristiansand, Grini II 14.11.43–8.5.45: Kristiansand, Mysen

Hødnebø, Finn + Risør * 29.12.1919 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 2.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Høegh-Omdal, Gudny + Kristiansand * 26.6.1913 # Telegrafekspeditør/Mitarbeiterin im Telegraphenwesen/Telegraph employee & I 13.5.42–8.6.42: Kristiansand II 5.9.42–8.5.45: Kristiansand, Åkebergveien, Grini, Ravensbrück

Høgeli, Kristen + Arendal * 21.4.1908 # Slakter/Fleischer/Butcher & 23.8.43–3.12.43: Møllergata 19, Grini, Åkebergveien

Høgeli, Torbjørn + Kristiansand * 4.8.1901 # Speditør/Spediteur/Freight forwarder & 3.8.42–3.12.43: Grini

Høigilt, Andreas + Farsund * 30.12.1896 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.11.43–21.12.43: Kristiansand

Høiland, Fridtjov + Farsund * 11.6.1893 # Kinobestyrer/Cinema Manager/Cinema manager & 15.3.44–12.7.44: Kristiansand

Høiland, Gunvald Sten + Sør-Audnedal * 19.3.1913 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 4.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Høiland, Gunvor Nilsen + Feda * 9.5.1926 # Skoleelev/Schüler/Student & 20.10.42–27.10.42: Grini

Høiland, Jacob + Farsund * 10.11.1889 # Agent/Handelsreisender/Representative & 15.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Høiland, Trine Marie + Feda * 27.6.1893 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 20.10.42–27.10.42: Grini

Høivold, Arnfinn + Kristiansand * 30.3.1915 # Vaktmester/Hausmeister/Caretaker & 2.2.44–13.2.44: Kristiansand

Høl, Karl + Vegårshei * 11.2.1895 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 18.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Høland, Trygve + Vennesla * 13.1.1914 # Kontorist/Fenrik Büroangestellter/Fähnrich Clerk/Ensign & 4.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Høversland, Olga Marie + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 3.1.1899 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 14.3.45–8.5.45: Kristiansand, sykehus

Høvik, Jakob + Arendal * 17.6.1918 # Politimann/Polzist/Policeman & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Høvik, Kåre + Arendal * 7.6.1925 # Student/Student/Student & 29.11.43–11.1.44: Kristiansand

Høydahl-Hansen, Kjell + Kristiansand * 29.8.1898 # Offiser/Offizier/Officer & 17.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Høye, Olav Gløer + Kristiansand * 4.3.1902 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 11.3.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Høyer, Georg + Kristiansand * 23.4.1880 # Butikksjef/Büroleiter/Office manager & 3.8.42–9.10.42: Kristiansand, Grini

Høyer, Karl Werner + Kristiansand * 16.8.1919 # Tollbetjent/Zollangestellter/Customs officer & 27.1.44–30.3.45: Kristiansand, Grini

Høyer-Jonassen, Brynjulf + Kristiansand * 4.9.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–21.12.44: Kristiansand

Høyer-Jonassen, Gunnar + Kristiansand * 30.11.1923 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Høyland, Adriane (Ane) + Kvås * 26.1.1923 # Kontorist/Büroangestellte/Clerk & 26.4.44–2.6.44: Kristiansand

Høyland, Frode + Farsund * 19.5.1919 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 15.3.44–16.5.44: Kristiansand

Høyland, Håkon + Øyslebø * 21.5.1908 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 9.12.40–8.3.41: Kristiansand

Høyland, Normann + Kristiansand * 6.3.1905 # Inspektør/Inspekteur/Inspector & 20.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Høyland, Olav + Kvinesdal * 13.7.1923 # Student/Student/Student & 1.12.43–24.12.44: Kristiansand, Grini

Høyland, Tobias + Kristiansand * 27.4.1919 # Arbeidsformann/Vorarbeiter/Foreman & 9.2.44–30.1.45: Kristiansand, Grini

Håkedal, Eivind + Bygland * 8.11.1918 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 1.4.43–8.5.45: Åkebergveien, Grini, Tyskland

Håkedal, Nils + Åmli * 21.11.1905 # Likningssjef/Leiter im Steuerwesen/Tax chief & 22.8.40–18.10.42: Arendal, Åkebergveien, Fuhlsbüttel

Håkonsen, Adolf Magnus + Vegårshei * 24.6.1911 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 1.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Håkonsen, Aksel Ramsborg + Kristiansand * 15.11.1896 # Lærer/Lehrer/Teacher & 13.12.41–20.2.42: Kristiansand, sykehus

Håland, Einar Martin + Mandal * 15.4.1915 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 26.3.42–17.7.42: Kristiansand, Grini

Haaland, Gabriel Emil + Lyngdal * 6.1.1895 # Vegformann/Bonde Ingenieur im Straßenwesen/Bauer Construction foreman/Farmer & 31.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Håland, Gunnar + Froland * 21.12.1915 # Bonde/Bauer/Farmer & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Håland, Håkon + Vennesla * 8.3.1920 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 15.9.42–?: Kristiansand, Arendal

Håland, Jens + Vigmostad * 23.12.1923 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 20.6.44–7.7.44: Kristiansand

Håland, Johan + Vigmostad * 10.6.1895 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 20.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Håland, Nils Hesland + Halse og Harkmark * 6.8.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 27.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Håland, Olaf Salvesen + Froland * 19.2.1922 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Håland, Salve + Froland * 9.4.1889 # Bonde/Bauer/Farmer & 27.8.43–16.1.45: Kristiansand

Håland, Sigurd S. + Kvinesdal * 28.4.1918 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 29.10.43–9.11.43: Kristiansand

Håland, Tobias + Halse og Harkmark * 16.12.1905 # Postbud/Briefträger/Postman & 19.12.42: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen død22.8.43

Håland, Tormod + Fjære * 1.12.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 29.12.44–16.1.45: Kristiansand

Håland, Torry + Farsund * 29.4.1916 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 11.2.44–18.2.44: Kristiansand

Hånes, Harald Dalheim + Kristiansand * 28.8.1907 # Sykehusforvalter/Krankenhausverwalter/Hospital manager & 8.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Hånes, Kristian + Farsund * 21.7.1903 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 22.3.44–28.4.44: Kristiansand

Håstein, Bjørgulf + Åseral * 22.8.1923 # ? & 9.11.44–2.12.44: Kristiansand

Håve, Egil Nikolai + Kristiansand * 4.11.1909 # Skipsmegler/Schiffsmakler/Ship broker & 24.6.42–1.7.42: Kristiansand

Håversen, Gerda + Kristiansand * 19.1.1902 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 12.6.43–: Kristiansand, sykehus

Haaversen, Guttorm Andreas + Kristiansand * 18.3.1896 # Distriktslege/Gemeindearzt/Community physician & 17.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini Sachsenhausen

Håverstad, Aslak + Mykland * 9.4.1910 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 2.11.44–13.12.44: Kristiansand

Håverstad, Syvert Bertinius + Iveland * 15.3.1920 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.10.44–8.5.4: Kristiansand, Grini

Håverstad, Trygve + Kristiansand * 7.11.1913 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.9.44–8.5.45: Kristiansand, GriniFanger med etternavn som begynner på I-J


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Idsøe, Karl + Kristiansand * 23.2.1918 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 4.9.41–4.3.42: Møllergata 19, Grini

Iglebek, Bernt Sigurd + Oddernes * 22.1.1924 # Fabrikkarbeider/Fabrikarbeiter/Industrial worker & 31.1.42–24.2.42: Kristiansand

Iglebekk, Karl + Kristiansand * 6.7.1915 # Kokk/Koch/Cook & 9.11.42–20.5.43: Kristiansand, Arendal, Fuhlsbüttel

Iglebæk, Rolf + Kristiansand * 11.4.1914 # Speditør/Spediteur/Freight forwarder & 25.8.40–25.8.40: Kristiansand

Iglebæk, Thorbjørn + Kristiansand * 25.1.1908 # Elektromontør/Elektromonteur/Electrical fitter & 5.3.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ihme, Guttorm Olsen + Mandal * 3.4.1922 # Student/Student/Student & 25.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Vollan

Ilebæk, Olav S. + Øvrebø * 11.9.1880 # Bonde/Bauer/Farmer & 7.12.44–23.12.44: Kristiansand

Ilebæk, Steinar + Øvrebø * 23.6.1921 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Imenes, Gunnar + Landvik * 13.4.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.1.43–15.3.45: Kristiansand, Grini, Kongsvinger

Imenes, Søren Bie + Grimstad * 21.11.1911 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Ingebrektsen, Kristian Høyer + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–11.12.44: Kristiansand

Ingebrethsen, Arne Jostein + Flekkefjord * 9.7.1903 # Redaktør/Redakteur/Editor & 12.8.40–14.10.40: Møllergata 19 II 23.6.43: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Natzweiler, Mauthausen, Melk død 7.1.45

Ingebrethsen, Godtfred Andreas + Kristiansand * 18.9.1905 # Bokholder/Buchhalter/Accountant & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ingebretsen, Einar + Kristiansand * 7.4.1927 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.12.44–7.4.45: Kristiansand, Grini

Ingebretsen, Ole Hjalmar + Hisøy * 19.7.1923 # Trafikkelev/Eisenbahnlehrling/Railroad apprentice & 16.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ingvaldsen, Arthur Berg + Kristiansand * 6.2.1891 # Havnearbeider/Hafenarbeiter/Stevedore & 30.1.44–4.5.44: Kristiansand, Grini

Isachsen, Hans Ragnar + Kristiansand * 15.4.1918 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 31.12.44–8.5.45: Stalag Luft III

Isaksen, Bertinius (Tin) + Vestre Moland * 19.9.1903 # ? & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Isaksen, Einar + Mandal * 23.12.1894 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 24.6.44–1.7.44: Kristiansand

Isaksen, Janna + Flekkefjord * 19.1.1912 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 20.10.42–29.11.42: Grini

Isaksen, Paul + Arendal * 4.7.1891 # Skredder/Schneider/Tailor & 20.12.43–6.1.44: Kristiansand

Isaksen, Rolf + Kristiansand * 31.1.1917 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 16.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ivarsen, Harald + Kristiansand * 7.1.1927 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 25.6.43–9.8.43: Kristiansand

Ivarson, Martin + Birkenes * 23.3.1921 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 29.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Iveland, Leif + Sør-Audnedal * 24.12.1905 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–23.12.44: Kristiansand

Iversen, Edmund + Kristiansand * 22.2.1925 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 2.12.43–11.12.43: Kristiansand

Iversen, Harald + Vennesla * 8.1.1925 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 26.6.44–3.7.44: Kristiansand

Iversen, Ivar + Kristiansand * 23.12.1917 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinet maker & 21.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Tyskland

Iversen, Johan + Hægebostad * 27.8.1901 # Baneformann/Eisenbahnangestellter/Gang foreman & 8.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Iversen, John Birger + Kristiansand * 20.8.1917 # Maler/Maler/Painter & 4.5.42–11.5.42: Kristiansand

Iversen, Magne Walter + Kristiansand * 3.7.1917 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 24.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Sachsenhausen, Neuengamme

Iversen, Ole Martin + Kristiansand * 26.7.1904 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.11.43–3.12.43: Kristiansand

Jacobsen, Arthur + Kristiansand * 11.8.1894 # Sekretær/Sekretär/Secretary & I 24.10.41–29.11.42: Kristiansand, Møllergata 19, Grini II 30.3.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Jacobsen, Arthur + Kristiansand * 25.12.1888 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 3.12.41–9.12.41: Kristiansand

Jacobsen, Charles + Hisøy * 18.1.1911 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 28.7.41: Møllergata 19, Akershus festning død16.3.42

Jacobsen, Eigil Mikal + Kristiansand * 1.6.1923 # Student/Student/Student & 30.11.43–20.12.44: Stavern, Buchenwald

Jacobsen, Gudrun + Kristiansand * 7.3.1913 # Kontorist/Büroangestellte/Clerk & 27.1.44–29.2.44: Kristiansand

Jacobsen, Helga Henriette + Kristiansand * 17.7.1906 # Lærer/Lehrer/Teacher & 27.1.44–15.2.44: Kristiansand

Jacobsen, Johan Rolf + Kristiansand * 28.2.1910 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 15.3.43–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Jacobsen, Margot Johanne + Kristiansand * 23.11.1910 # Bibliotekar/Bibliothekar/Librarian & 27.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Jacobsen, Omland Gotfreda + Hidra * 27.9.1907 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 20.10.42–28.11.42: Grini

Jacobsen, Theodor Nicolay + Mandal * 27.5.1927 # Student/Student/Student & 14.2.45–8.5.45: Kristiansand, Berg

Jahnsen, Anton + Lyngdal * 26.8.1911 # Reparatør/Reparateur/Repairman & 1.41–16.6.42: Bona (Algerie)

Jakobsen, Emanuel + Kristiansand * 7.6.1907 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 17.11.42–8.12.42: Kristiansand

Jakobsen, Emma + Mandal * 22.4.1914 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 14.4.44–27.5.44: Kristiansand

Jakobsen, Hans Jakob + Kristiansand * 25.7.1907 # Lærer/Lehrer/Teacher & 9.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Jakobsen, Helge + Kristiansand * 12.7.1920 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 24.9.42–10.10.42: Kristiansand

Jakobsen, Jakob + Kristiansand * 28.10.1911 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 14.12.43–7.1.44: Kristiansand

Jakobsen, Joh. Severin + Flekkefjord * 15.2.1880 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 24.8.44–14.9.44: Kristiansand

Jakobsen, Johan Severin + Mandal * 12.10.1914 # Maskinvever & 3.8.40–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini, Sachsenhausen

Jakobsen, Karstein + Mandal * 13.9.1907 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 27.2.42: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen død24.8.42

Jakobsen, Nikolai + Arendal * 26.6.1898 # Regnskapssjef/Buchhalter/Chief accountant & 3.12.43–24.12.43: Kristiansand

Jakobsen, Omar + Vennesla * 1.8.1917 # Sagarbeider/Sägewerksarbeiter/Sawmill worker & 2.10.43–8.5.45: Møllergata 19, Grini

Jakobsen, Peder + Kristiansand * 14.11.1893 # Byggmester/Baumeister/Builder & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Jakobsen, Sigurd + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 4.1.1897 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 6.2.45–22.3.45: Kristiansand

Jakobsen, Thorvald + Mandal * 29.4.1880 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 18.9.42–?: Kristiansand, Mandal

Jakobsen, Wilhelm + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 13.3.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 30.9.40–: Kristiansand, Møllergata 19, Akershus festning

Jankov, Rostilav + Kristiansand * 7.10.1912 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 23.6.41–1.8.41: Kristiansand, Møllergata 19

Jansen, Frits + Risør * 17.12.1924 # Vegformann/Ingenieur im Straßenwesen/Construction foreman & 17.8.43–29.11.43: Kristiansand

Jansen, Henning + Kristiansand * 18.4.1913 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.9.43–2.10.43: Kristiansand

Jansen, John Helge + Lista * 4.2.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 29.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Dreibergen-Bützow

Jarmann, Otto Plate + Kristiansand * 15.2.1905 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 22.8.44–3.10.44: Kristiansand

Javnæs, Arne Gunnuld + Arendal * 31.5.1918 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Jebsen, Erik Gilbert + Oddernes * 13.10.1903 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & I 7.7.42–6.8.42: Kristiansand II 9.2.44–3.4.44: Kristiansand

Jebsen, Oscar Harald Gilbert + Oddernes * 16.5.1900 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 13.12.42–24.12.42: Kristiansand

Jeiskelid, Alf + Bykle * 4.7.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 13.1.43–3.2.43: Kristiansand

Jeiskelid, Halvor H. + Bykle * 21.12.1915 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 13.1.43–3.2.43: Kristiansand

Jeiskelid, Knut + Bykle * 20.3.1904 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 13.1.43–3.2.43: Kristiansand

Jeiskelid, Sigbjørn + Bykle * 9.5.1902 # Bonde/Bauer/Farmer & 13.1.43–3.2.43: Kristiansand

Jensen, Bjarne + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 18.4.1920 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 17.3.45–18.4.45: Kristiansand

Jensen, Carl Otto + Farsund * 5.8.1918 # Snekker/Tischler/Joiner & 1.6.44–13.6.44: Kristiansand

Jensen, Evelyn + Tvedestrand * 26.8.1908 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 20.10.42–28.10.42: Grini

Jensen, Harry + Kristiansand * 11.8.1927 # Student/Student/Student & 1.10.42–10.10.42: Kristiansand

Jensen, Henry + Vennesla * 15.3.1900 # Tremaskinfører/Holzmaschinenführer/Wood machine operator & 18.3.44–6.4.44: Kristiansand

Jensen, Inge + Kristiansand * 7.3.1924 # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Jensen, Jens Kristian + Fjære * 14.8.1910 # Skipstømrer/Schiffszimmermann/Ship carpenter & 17.5.42–2.9.45: Filippinene, Kobe, Shikoku (Japan)

Jensen, Johan Julius + Kristiansand * 13.11.1925 # Sjømann/Seemann/Sailor & 5.10.42-20.11.42: Kristiansand, Grini, Akershus festning

Jensen, John A. + Arendal * 5.6.1891 # Maskinist/Maschinist/Operator & 7.12.41–8.5.45: Shanghai

Jensen, Kai Henry + Kristiansand * 20.11.1919 # Maskinist/Maschinist/Operator & 13.6.42–9.7.42: Møllergata 19

Jensen, Karl + Konsmo * 11.8.1901 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 18.12.43–28.1.44: Kristiansand

Jensen, Nils Henrik + Flekkefjord * 22.10.1893 # Stuert/Zahlmeister/Purser & 17.7.42–2.9.45: Osaka (Japan)

Jensen, Olav Mangor + Arendal * 27.8.1917 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Jensen, Rolf Ingemann + Arendal * 30.3.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 21.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Jensen, Tage + Kristiansand * 8.7.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 29.6.42–24.7.42: Møllergata 19

Jensen, Trygve + Nes * 11.8.1909 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 15.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død7.7.44

Jensen, Trygve Anker + Dypvåg * 12.7.1911 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–29.10.42: Grini

Jensen, Tycho + Kristiansand * 5.9.1896 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 4.12.41–8.5.45: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Sachsenhausen

Jensen, Willi Johannes + Arendal * 9.3.1924 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 21.9.42–8.5.45: Grini, Sachsenhausen

Jenssen, Charles + Vennesla * 16.11.1905 # Fabrikkarbeider/Fabrikarbeiter/Industrial worker & 25.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Jenssen, Kåre + Arendal * 14.8.1898 # Politifullmektig/Kaptein Polizeirat/Hauptmann Deputy chief constable/Captain & 23.12.42: Kristiansand, Grini, Natzweiler død1.1.44

Jeppestøl, Georg Bjarne + Kristiansand * 9.11.1898 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 21.6.43–10.9.43: Kristiansand

Jeppestøl, Ivar + Vennesla * 26.9.1912 # Jernbanearbeider/Eisenbahnarbeiter/Railroad worker & 4.1.43–8.1.43: Kristiansand

Jeppestøl, Tormod + Vennesla * 16.5.1910 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 22.9.43–8.5.45: Møllergata 19, Grini

Jernes, Josef + Kristiansand * 5.7.1913 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 25.12.42–5.1.43: Kristiansand

Jerstad, Elias + Evje * 17.2.1891 # Gårdsbestyrer/Gutsverwalter/Estate manager & 16.11.43–24.12.43: Kristiansand

Jerstad, Salve + Kvinesdal * 4.3.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 10.12.42–15.3.43: Kristiansand

Jessen, Einar + Mandal * 28.9.1905 # Stuert/Zahlmeister/Purser & I 26.3.42–17.7.42: Kristiansand, Grini II 31.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johannesen, Alfhild + Kristiansand * 5.6.1928 # ? & 2.12.44–13.12.44: Kristiansand

Johannesen, Andreas + Farsund * 22.2.1907 # Sjømann/Seemann/Sailor & 28.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johannesen, Emily Gerda + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 29.8.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.42–27.10.42: Grini

Johannesen, Klara Mary + Kristiansand * 5.9.1920 # Servitør/Kellner/Waiter & 1.12.42–?: Kristiansand, Møllergata 19, Åkebergveien

Johannesen, Olaf + Mandal * 2.7.1917 # Motormann/Mechaniker/Mechanic & 13.5.42–?: Kristiansand

Johannesen, Olga Ingrid + Lyngdal * 2.6.1897 # Misjonær/Missionar/Missionary & X.X.42–8.5.45: Java (Indonesia)

Johannesen, Sigurd + Kristiansand * 22.2.1923 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 12.7.42–: Kristiansand, Larvik

Johannesen, Thorleif + Arendal * 2.7.1922 # Motormann/Mechaniker/Mechanic & 7.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johannessen, Alf + Arendal * 1.4.1924 # Sjømann/Seemann/Sailor & 10.8.43–24.12.43: Grini

Johannessen, Arne Oddvar + Oddernes * 3.1.1920 # Anleggsarbeider/Bauarbeiter/Building labourer & 8.12.43–2.2.44: Kristiansand, Grini

Johannessen, Edvard + Mandal * 30.12.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 4.2.45–20.3.45: Kristiansand

Johannessen, Enok + Grimstad * 11.3.1884 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johannessen, Erling Mangor + Farsund * 25.9.1899 # Lærer/Lehrer/Teacher & 31.3.44–28.4.44: Kristiansand

Johannessen, Ferdinand + Hisøy * 22.6.1915 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 3.8.42–5.10.42: Grini

Johannessen, Gustav + Kristiansand * 22.4.1923 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 20.10.42–2.12.42: Kristiansand

Johannessen, Herman + Kristiansand * 10.8.1897 # Sjømann/Seemann/Sailor & 8.12.41: Japan død1.9.42

Johannessen, Håkon + Kristiansand * 2.6.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 13.8.42–26.9.42: Kristiansand

Johannessen, Johannes Mosvold + Farsund * 29.9.1903 # Skipsreder/Schiffsreeder/Ship owner & 20.7.44–3.4.45: Kristiansand, Grini, Berg

Johannessen, Karsten + Kristiansand * 30.11.1925 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 16.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johannessen, Nils Kristian + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 18.11.1924 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 10.4.45–8.5.45: Kristiansand

Johansen, Alfred Thyrolf + Arendal * 18.10.1896 # Maskinist/Maschinist/Operator & 10.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Johansen, Arne Oddmar + Mandal * 20.3.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 7.8.42–29.9.42: Kristiansand

Johansen, Arne + Kristiansand * 3.1.1902 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 25.6.43–25.8.43: Kristiansand

Johansen, Carl Petter + Hisøy * 20.12.1909 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 28.7.41: Kristiansand, Møllergata 19, Brandenburg død5.6.42

Johansen, Einar + Kristiansand * 1.7.1899 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 21.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johansen, Erik August + Kristiansand * 4.1.1908 # Fengselsbetjent/Gefängnisangestellter/Prison employee & 4.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Johansen, Gerda + Tromøy * 26.4.1924 # Hjelpepike/Dienstmädchen/Maid & 16.10.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johansen, Gjermund + Evje * 14.5.1910 # Gruvearbeider/Bergmann/Miner & 8.10.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stettin, Sachsenhausen, Neuengamme

Johansen, Hans + Farsund * 25.4.1921 # Bonde/Bauer/Farmer & 11.1.43–28.1.43: Kristiansand, Kvænangen

Johansen, Hilbert Martinius + Mandal * 9.6.1920 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 13.5.42–24.6.43: Kristiansand

Johansen, Hjalmar Ingvardt + Kristiansand * 18.4.1912 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.8.42–8.5.45: Kristiansand, Akershus festning, Sachsenhausen

Johansen, Ingolf + Flekkefjord * 23.7.1921 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 7.12.42–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Johansen, Ingvald + Farsund * 2.10.1914 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.9.42–10.9.42: Kristiansand

Johansen, Ingvald + Hægebostad * 1.12.1899 # Anleggsarbeider/Bauarbeiter/Building labourer & 31.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johansen, Johan Alex + Farsund * 24.6.1898 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 15.5.44–3.7.44: Kristiansand

Johansen, Johan + Birkenes * 22.7.1921 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Johansen, John + Arendal * 1.12.1922 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 9.10.42–15.10.42: Kristiansand

Johansen, Karl Edvind + Mandal * 12.4.1928 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 5.6.44–?: Kristiansand, Åkebergveien

Johansen, Kjell + Kristiansand * 16.6.1925 # Student/Student/Student & 1.5.44–1.9.44: Kristiansand, Grini

Johansen, Kristian + Kristiansand * 8.6.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 15.9.42–26.9.42: Kristiansand

Johansen, Nils + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 29.2.1916 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 18.12.44–20.1.45: Kristiansand

Johansen, Odd Emanuel + Arendal * 3.9.1925 # Lakkerer/Lackierer/Painter & 26.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johansen, Odd William + Øvrebø * 11.12.1923 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 16.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johansen, Olaf + Åmli * 28.5.1917 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 10.5.44–10.11.44: Kristiansand, Grini

Johansen, Rolf Bernhard + Kristiansand * 7.8.1908 # Maler/Maler/Painter & 17.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Johansen, Rolf Konrad + Arendal * 24.6.1923 # Sjømann/Seemann/Sailor & 15.6.43–8.5.45: Krøkebærsletta, Grini

Johansen, Ruth + Kristiansand * 30.7.1926 # Vaskeriarbeider/Wäschereiarbeiterin/Laundry worker & 8.12.43–17.12.43: Kristiansand

Johansen, Sigrid + Kristiansand * 20.6.1911 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Cookmaid & 23.5.44–23.6.44: Kristiansand

Johansen, Solveig + Lista * 1.12.1910 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Cookmaid & 3.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johansen, Sverre Martinius + Arendal * 27.7.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 15.9.42–21.9.42: Kristiansand

Johansen, Sverre + Flekkefjord * 9.5.1910 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 30.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Møllergata 19

Johansen, Sverre + Kristiansand * 11.4.1915 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 11.5.43–11.8.43: Bergen, Espeland

Johansen, Theodor Elonard + Tvedestrand * 22.1.1918 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johansen, Thoralf + Flekkefjord * 19.5.1918 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 30.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Møllergata 19

Johansen, Trygve + Søgne * 24.7.1913 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 23.11.44–21.12.44: Kristiansand

Johanssen, Erling Victor + Kristiansand * 13.10.1918 # Student/Student/Student & 18.12.43–: Stalag Luft III, Luckenwalde

Johanssen, Reidar Stav + Kristiansand * 13.3.1916 # Trykker/Drucker/Printer & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johanssen, Rolf Wilhelm Jonsvik + Kristiansand * 13.1.1921 # Student/Student/Student & 10.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Mauthausen, Melk

Johanssen, Walter Emanuel + Kristiansand * 1.12.1912 # Brannmann/Feuerwehrmann/Fireman & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johansson, Einar + Åmli * 7.9.1917 # Kontorist/Sersjant Büroangestellter/Feldwebel Clerk/Sergeant & 9.10.41–8.5.45: Victoria Terrasse, Møllergata 19, Åkebergveien, Fuhlsbüttel, Dreibergen-Bützow

Johansson, Oskar Aksel Edvin + Åmli * 28.11.1888 # Elektromontør/Elektromonteur/Electrical fitter & 6.10.41–8.5.45: Åkebergveien, Tegel, Fuhlsbüttel

Johansson, Wilfred Falck + Arendal * 2.11.1922 # Sjømann/Seemann/Sailor & 17.5.42–23.2.45: Santo Tomas (Filippinene)

Johnsen, Bjarne Halvdan + Vestre Moland * 20.10.1905 # Bonde/Bauer/Farmer & 14.7.43–8.5.45: Kristiansand, Åkebergveien, Grini

Johnsen, Egil + Kristiansand * 24.6.1924 # Bud & 31.8.42–20.12.43: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Fuhlsbüttel

Johnsen, Eilif + Mykland * 29.9.1904 # Rutebilsjåfør/Busfahrer/Bus driver & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Johnsen, Erling Johan + Risør * 4.11.1925 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 22.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johnsen, Gunnar Evald + Kristiansand * 29.7.1921 # Sjømann/Seemann/Sailor & I 20.6.40–11.12.41: Oran (Algerie) II 3.10.42–8.5.45: Eidsberg, Åkebergveien, Victoria terrasse, Grini, Akershus festning, Rendsburg, Dreibergen-Bützow

Johnsen, Gunnar + Kristiansand * 21.9.1923 # Lokomotivfører/Lokomotivführer/Engine driver & 9.11.42–9.12.43: Kristiansand, Grini, Fuhlsbüttel

Johnsen, Helmer Lois + Arendal * 30.12.1925 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.9.42–14.9.42: Kristiansand

Johnsen, Jacob Eskeland + Mandal * 7.4.1902 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 29.10.41–6.11.41: Kristiansand

Johnsen, John Andreas + Halse og Harkmark * 22.10.1891 # Kasserer/Kassierer/Cashier & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johnsen, John Trygve + Dypvåg * 22.11.1921 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–29.11.42: Grini

Johnsen, John + Arendal * 18.2.1915 # Jernbanekonduktør/Eisenbahnschaffner/Railway guard & 3.8.42–3.10.42: Grini

Johnsen, Normann August + Kristiansand * 26.12.1913 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 24.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Neuengamme

Johnsen, Olaf + Risør * 4.12.1908 # Baker/Bäcker/Baker & 2.6.42–2.12.42: Arendal, Akershus festning, Fuhlsbüttel

Johnsen, Olav + Austre-Moland * 13.5.1913 # Stuert/Zahlmeister/Purser & 4.7.42–8.5.45: Filippinene, Ofuna, Omori (Japan)

Johnsen, Oscar + Arendal * 7.5.1910 # Jernbanetelegrafist/Eisenbahnfunker/Railway telegraph operator & 3.8.42–3.10.42: Grini

Johnsen, Reidun + Kristiansand * 24.11.1903 # Bibliotekar/Bibliothekar/Librarian & 27.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johnsen, Ruth + Dypvåg * 2.8.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–28.10.42: Grini

Johnsen, Sigurd Karelius + Mandal * 6.11.1885 # Trykker/Drucker/Printer & 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Johnsen, Wilhelm Arnholdt + Fjære * 13.7.1910 # Revisor/Rechnungsprüfer/Auditor & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Johnson, Oleida + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Artist/Darsteller/Actor & 20.10.42–10.12.42: Grini

Johnson, Samuel + Kristiansand * 24.5.1890 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.42–8.12.42: Grini

Jonassen, Ragnar + Randesund * 27.5.1915 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 4.7.42–12.12.43: Marlag u. Milag Nord

Jordan, Nancy + Kristiansand * 20.12.1923 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Cookmaid & 7.9.43–16.9.43: Kristiansand

Jordnes, Roald + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 5.7.1918 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 23.2.45–8.5.45: Kristiansand

Joreid, Bård + Vennesla * 28.9.1922 # Laborant/Laborant/Laboratory worker & 31.1.42–24.2.42: Kristiansand

Jozef, Paris + Farsund * 15.5.1924 # Musiker/Musiker/Musician & 5.11.42–14.11.42: Kristiansand

Juberg, Bjarne + Sør-Audnedal * 25.3.1910 # Snekker/Tischler/Joiner & 5.11.42–5.12.43: Kristiansand

Juell, Ragnar + Kristiansand * 25.1.1895 # Provisor/Apotheker/Pharmacist & 19.12.42: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen død24.12.43

Junker, Ewald + Kristiansand * 20.1.1913 # Lærer/Lehrer/Teacher & 17.1.45–: Kristiansand, sykehus

Junker, Signe + Kristiansand * 30.10.1904 # Bibliotekar/Bibliothekar/Librarian & 27.1.44–17.2.44: Kristiansand

Justvik, Herlov + Kristiansand * 13.11.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 18.4.45–8.5.45: Kristiansand

Justvik, Kristen + Tveit * 8.8.1908 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 22.10.42–10.11.42: Kristiansand

Juvastøl, Lars Thorsen + Åseral * 25.3.1900 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.9.42–26.12.43: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee

Jølle, Hans + Lista * 14.4.1905 # Distriktstannlege/Bezirkszahnarzt/Regional dentist & 1.4.44–25.5.44: Kristiansand

Jølle, Harald + Farsund * 3.5.1916 # Tanntekniker/Zahntechniker/Dental technician & 29.3.41–7.4.41: Møllergata 19

Jølle, Jakob Karl August + Farsund * 4.6.1907 # Maskinist/Maschinist/Operator & 15.2.42: Singapore død 6.11.43

Jølle, Synnøve + Farsund * 29.9.1910 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 15.2.42–8.5.45: Singapore

Jørgensen, Birger + Kristiansand * 14.3.1903 # Baneformann/Eisenbahnangestellter/Gang forman & 6.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Jørgensen, Bjarne Emil + Mandal * 15.10.1904 # Regnskapssjef/Rechnungsprüfer/Auditor & 16.2.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Jørgensen, Finn Antvord + Kristiansand * 29.11.1909 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Jørgensen, Finn + Grimstad * 28.3.1915 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 6.3.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Jørgensen, Gabriel Martin + Mandal * 24.10.1894 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 24.3.42–22.10.42: Kristiansand, Grini

Jørgensen, Helge Dahl + Kristiansand * 14.7.1915 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–23.12.44: Kristiansand

Jørgensen, Henry + Stokken * 15.10.1900 # Fisker/Snekker Fischer/Tischler & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Jørgensen, Jakob H. + Arendal * 25.7.1891 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.9.42–14.9.42: Kristiansand

Jørgensen, Jens Edgar + Kristiansand * 11.2.1890 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 20.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Jørgensen, Margit Johanne + Mandal * 4.4.1898 # Bokholder/Buchhalter/Accountant & 27.2.42–9.5.42: Kristiansand

Jørgensen, Ove + Stokken * 24.8.1922 # Fisker/Fischer/Fishermann & 3.8.42–9.10.42: Kristiansand, Grini

Jørgensen, Per + Kristiansand * 31.10.1914 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & I 24.5.40–1.6.40: Kristiansand II 22.10.40–28.10.40: Kristiansand

Jørgensen, Terje + Vestre Moland * 10.12.1918 # Bonde/Bauer/Farmer & 15.4.43–14.7.44: Kristiansand, Grini, Fuhlsbüttel

Jørgensen, Trygve + Tvedestrand * 8.10.1897 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Jørgensen, Valter Ferdinand + Vestre Moland * 20.11.1925 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 3.8.44–16.8.44: Kristiansand, Grini

Jørgensen, Willy + Kristiansand * 19.1.1914 # Sjømann/Seemann/Sailor & 31.10.43–16.8.44: Grini

Jørgensen-Morka, Halvor + Gjerstad * 16.9.1903 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 18.4.45–8.5.45: Kristiansand

Jåbæk, Edel Helene + Lyngdal * 13.3.1912 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Cookmaid & 18.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Jåddan, Torkil + Sør-Audnedal * 24.4.1893 # Poståpner/Offiser Poststellenleiter/Offizer Post office manager/Officer & 16.8.43–8.8.44: Oflag XXI-C, LuckenwaldeFanger med etternavn som begynner på K


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Kaddan, Hans + Halse og Harkmark * 3.2.1900 # Bonde/Løytnant Bauer/Leutnant Farmer/Lieutenant & 9.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Erzingen, Dachau, Neuengamme

Kallevig, Arthur + Arendal * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 24.6.40–13.9.41: Oran (Algerie), Marseilles

Kallevig, Johan Andreas + Arendal * 13.9.1899 # Bankassistent/Bankassistent/Bank clerk & 30.3.44–10.3.45: Kristiansand, Grini

Kallevig, Leif + Arendal * 8.4.1898 # Lettmatros/Leichtmatrose/Seaman & 29.6.40: Dakar død12.10.40

Kallhovd, Gunnstein + Hornnes * 16.4.1901 # ? & 5.1.45–17.1.45: Kristiansand

Kallhovd, Olav + Kristiansand * 1.11.1901 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 8.2.45–10.3.45: Kristiansand

Kallhovd, Torfinn Sigmund + Hornnes * 9.4.1924 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 24.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kalvøy, Jens Olsen + Randesund * 23.10.1907 # Fisker/Fischer/Fisherman & 2.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kaminskij, Stanislaus + Strelno (Strzelno), Polen * 7.4.1905 # Kjøpmann/Krigsfange Händler/Kriegsgefangener Merchant/Prisoner of war & 21.12.43: Kristiansand

Karlander, Einar + Kristiansand * 14.5.1927 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 14.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Karlsen, Abraham + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 26.9.1890 # ? & 30.3.45–12.4.45: Kristiansand

Karlsen, Alv Inge + Kristiansand * 29.8.1925 # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Karlsen, Arnold + Kristiansand * 20.12.1903 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 19.11.41–?: Kristiansand, Åkebergveien

Karlsen, Cecilie Marie + Kristiansand * 23.4.1913 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 10.1.42–3.2.42: Kristiansand

Karlsen, Erling + Oddernes * 2.6.1923 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 29.8.42: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Trandum død28.6.43

Karlsen, Finn + Kristiansand * 13.3.1921 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–8.12.44: Kristiansand

Karlsen, Karl Johan + Kristiansand * 31.5.1912 # Vegformann/Ingenieur im Straßenwesen/Construction foreman & 21.8.43–26.8.42: Vollan

Karlsen, Knut Henry + Kristiansand * 3.5.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.8.42–6.11.42: Grini

Karlsen, Liv Rigmor + Arendal * 2.2.1923 # Student/Student/Student & 26.8.42–3.9.42: Kristiansand, Arendal

Karlsen, Ludvig Ingemann + Kristiansand * 8.8.1899 # Vegformann/Ingenieur im Straßenwesen/Construction forman

& 30.5.42–15.6.42: Kristiansand

Karlsen, Olaf Thomas + Mandal * 6.6.1918 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 4.12.41–24.2.42: Kristiansand

Karlsen, Peder Carolius + Grimstad * 1.2.1914 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 3.4.42–18.12.42: Japan, Bordeaux, Marlag u. Milag Nord

Karlsen, Åge + Mandal * 19.2.1916 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 29.11.41–2.2.42: Kristiansand

Karlseng, Solveig Oline + Kvinesdal * 18.6.1921 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 1.12.41–16.1.42: Kristiansand

Karlson, Karl Walther + Risør * 25.4.1912 # Steinlegger/Steinleger/Paviour & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Karlson, Kåre Andreas + Spangereid * 23.12.1918 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 13.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Katterås, Einar + Evje * 24.4.1915 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 16.11.43–24.12.43: Kristiansand

Katterås, Jørgen + Evje * 29.8.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.7.40–9.7.40: Kristiansand

Kielland, Sverre + Grimstad * 18.9.1898 # Skoleleder/Schulleiter/Headmaster & 14.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kielland-Bergwitz, Håkon + Arendal * 24.8.1903 # Katolsk sokneprest/Katholischer Gemeindepfarrer/Catholic parish pastor & 21.9.44–8.5.45: Kristiansand

Kil, Jon Olsen + Vegårshei * 22.7.1916 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 29.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kile, Gunnar + Mykland * 19.4.1910 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kirkhus, John + Øyslebø * 15.10.1909 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 14.11.41–?: Kristiansand

Kittelsen, Alvfinn + Kristiansand * 4.3.1910 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 9.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Kittelsen, Johnny Arnold + Kristiansand * 15.2.1903 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 9.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kittelsen, Leif + Kristiansand * 29.10.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 22.8.42–29.8.42: Møllergata 19

Kittelsen, Olga + Kristiansand * 19.10.1909 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 27.2.45–12.3.45: Kristiansand

Kittelsen, Trygve + Kristiansand * 16.12.1925 # Maler/Maler/Painter & 15.9.44–17.1.45: Berg

Kittelsnes, Nils + Spangereid * 15.3.1924 # Fisker/Fischer/Fisherman & I 9.5.42–23.6.42: Kristiansand II 12.9.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Kjelland, Amund + Søgne * 4.7.1917 # Salmaker/Sattler/Saddler & 11.10.43–22.12.43: Kristiansand

Kjellevik, Finn + Kristiansand * 23.7.1914 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 1.10.43–8.5.45: Tokyo

Kjellevik, Ole Martin + Randesund * 8.5.1875 # Fisker/Fischer/Fisherman & 27.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Kjellevik, Elevine + Randesund * 19.5.1875 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 31.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kjellevik-Ingebrigtsen, Olga + Kristiansand * 28.5.1907 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 2.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kjellevold, Gerhard + Kristiansand * 27.8.1912 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secodary school teacher & 21.12.43–5.1.44: Kristiansand

Kjetså, Alf + Evje * 19.8.1896 # Verksmester/Werksmeister/Works manager & 16.11.43–22.12.43: Kristiansand

Kjetså, Martin + Kristiansand * 30.5.1917 # ? & 10.2.45–24.3.45: Kristiansand

Kjetså, Torgrim + Evje * 5.6.1888 # Landhandler/Landhändler/Village Shopkeeper & 16.11.43–22.12.43: Kristiansand

Kjevik, Toralf + Holt * 21.2.1920 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Kjistad, Frithjof + Flekkefjord * 15.11.1913 # Politifullmektig/Polizeirat/Deputy chief constable & 16.8.43–18.11.43: Kristiansand, Grini

Kjær, Johannes + Holum * 16.4.1891 # Bonde/Bauer/Farmer & 30.10.41–18.11.41: Kristiansand

Kjær, Per + Kristiansand * 23.3.1915 # Jurist/Jurist/Jurist & 9.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Kjølleberg, Axel + Farsund * 25.12.1888 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.9.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Kjørrefjord, Rolf + Farsund * 25.2.1922 # Landmåler/Landvermesser/Surveyor & 19.7.42–27.7.42: Kristiansand

Kjøstvedt, Anders I. + Høvåg * 5.2.1903 # Bonde/Bauer/Farmer & 3.2.43–24.2.43: Kristiansand

Kjøstvedt, Hans + Høvåg * 4.4.1883 # Bonde/Bauer/Farmer & 3.2.43–10.3.43: Kristiansand

Kjøstvedt, Jens Toralv + Flekkefjord * 14.1.1915 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 17.7.42–2.9.45: Osaka (Japan)

Kleggetveit, Magnus + Evje * 25.8.1906 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 16.11.43–20.12.43: Kristiansand

Klein, Henry Walter + Kristiansand * 19.6.1918 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–18.12.44: Kristiansand

Kleivan, William + Lyngdal * 31.12.1899 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Kleivene, Odd + Arendal * 23.2.1924 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 7.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Klepland, Rolf + Kristiansand * 13.5.1909 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 23.2.42–: Kristiansand, Arendal

Klepp, Jon + Evje * 9.8.1906 # Gårdbruker/Løytnant Landwirt/Leutnant Farmer/Lieutenant & 10.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Natzweiler, Dachau, Gross-Rosen, Bergen-Belsen, Neuengamme

Klepsland, Einar + Evje * 17.6.1914 # Kontorist/Offiser Büroangestellter/Offizier Clerk/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Kletzewski, Bernhard (Karl Behrend) + Kvinesdal * 15.12.1883 # Skreddermester/Schneidermeister/Master tailor & 26.10.42–8.5.45: Kristiansand, Berg

Kletzewski, Eva (Behrend) + Kvinesdal * 5.7.1925 # Syerske/Student Näherin/Student Seamstress/Student & 27.11.42–5.12.42: Bergen

Kletzewski, Käthe (Behrend) + Kvinesdal * 3.2.1901 # Syerske/Näherin/Seamstress & 26.11.42–2.12.42: Bredtveit

Klev, Odd Johan + Mandal * 31.12.1920 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 25.6.44–24.12.44: Kristiansand, Grini, Møllergata 19

Klev, Per Magne + Mandal * 6.8.1923 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Klev, Thomas + Mandal * 22.3.1913 # Handelsreisende/Handelsreisender/Commercial traveller & 26.3.42–17.7.42: Kristiansand, Grini

Kleveland, Inge + Mandal * 18.6.1910 # Bokbinder/Buchbinder/Bookbinder & 4.7.44–11.7.44: Kristiansand

Kleveland, Nils Salvesen + Finsland * 4.10.1900 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Kleveland, Sigurd + Høvåg * 3.9.1903 # Lensmann/Polizist/Policeman & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini, Sachsenhausen

Kleveland, Åsmund + Evje * 23.8.1894 # Lærer/Offiser Lehrer/Offizier Teacher/Officer & 17.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Klungland, Lars Wilhelm + Kristiansand * 12.7.1913 # Murer/Maurer/Mason & 20.10.42–27.10.42: Grini

Klungland, Abraham + Sør-Audnedal * 28.2.1897 # Smed/Schmied/Blacksmith & 23.10.42–?: Kristiansand, Arendal

Kløcker, Søren Hilmar Finsen + Arendal * 28.6.1907 # Advokat/Anwalt/Lawyer & 22.2.44–23.12.44: Kristiansand, Grini

Kløvfjeld, Martin + Åmli * 29.3.1914 # Gårdsarbeider/Småbruker Landarbeiter/Kleinbauer Farmhand/ & 5.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Knaben, Jakob A. + Fjotland * 28.9.1897 # Bonde/Bauer/Farmer & 28.9.43–26.10.43: Kristiansand

Knipe, Nils Emanuel + Vigmostad * 17.6.1915 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Knipe, Paul + Vigmostad * 23.4.1904 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.6.44–29.3.45: Kristiansand, Grini

Knudsen, Alf + Lillesand * 7.11.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Knudsen, Bernhard Emanuel + Arendal * 12.7.1893 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 22.2.44–24.12.44: Kristiansand, Grini

Knudsen, Erling + Kristiansand * 1.12.1913 # Maskinist/Sekretær Maschinist/Sekretär Operator/Secretary & 22.8.42: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee død 18.3.43

Knudsen, Jacob Arnfinn + Kristiansand * 30.1.1921 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Knudsen, John A. + Mandal * 8.11.1893 # Vaktmester/Hausmeister/Caretaker & 27.2.42–30.11.42: Kristiansand, Grini

Knudsen, Julius Selmer + Mandal * 19.6.1886 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 5.9.44–22.12.44: Kristiansand, Grini

Knudsen, Karl Emil + Vestre Moland * 26.12.1915 # Slakter/Fleischer/Butcher & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død13.5.44

Knudsen, Olaf + Oddernes * 31.10.1887 # Bonde/Bauer/Farmer & 26.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Knudsen, Ole J. + Arendal * 24.6.1910 # Matros/Matrose/Seaman & 19.6.42–12.12.43: Oslo

Knudsen, Ole Risdal + Arendal * 26.7.1904 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 1.4.42: Marlag u. Milag Nord, Rendsburg, Kiel, Sonnenburg, Stettin død26.5.44

Knudsen, Oluf A. Skjelbred + Kristiansand * 10.4.1907 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 17.2.41–22.2.41: Kristiansand, Åkebergveien

Knudsen, Petter Hjelm + Arendal * 20.7.1897 # ? & 2.11.44–6.12.44: Kristiansand

Knudsen, Thorbjørn + Høvåg * 3.8.1923 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død16.7.44

Knutsen, Arna Johanna + Kristiansand * 25.3.1917 # Servitør/Kellner/Waiter & 16.7.42–31.7.42: Kristiansand

Knutsen, Bjarne + Kristiansand * 13.4.1899 # Smed/Schmied/Blacksmith & 16.1.43–8.3.43: Kristiansand

Knutsen, Halvor Lande + Arendal * 14.4.1878 # Bonde/Bauer/Farmer & 27.2.43–17.3.43: Kristiansand

Knutsen, Håkon Hormann + Kristiansand * 9.1.1919 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Knutsen, Knut Willy + Kristiansand * 16.7.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 22.8.42–5.9.42: Kristiansand

Knutsen, Knut + Froland * 19.2.1917 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 13.10.42–21.11.42: Kristiansand, Grini

Knutsen, Maria + Kristiansand * 25.1.1922 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 28.5.42–1.7.42: Kristiansand

Knutsen, Martin Severin + Kristiansand * 6.6.1919 # Fotograf/Fotograf/Photographer & 19.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Knutsen, Olaf + Mandal * 17.11.1911 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 22.2.41–29.7.41: Marlag u. Milag Nord

Knutsen, Paul + Vestre Moland * 14.5.1904 # Bonde/Bauer/Farmer & 18.8.43–8.5.45: Møllergata 19, Grini

Knutsen, Ragna + Oddernes * 6.10.1907 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 24.8.44–1.10.44: Kristiansand

Knutsen, Rudolf + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 8.1.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 27.4.45–8.5.45: Kristiansand

Knutsen, Sverre + Mandal * 25.3.1899 # Maler/Maler/Painter & 27.2.42–17.7.42: Kristiansand, Grini

Knutsen, Thorleif + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 18.8.1918 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 10.2.45–8.5.45: Kristiansand

Knutsen, Torfinn Helmer + Kristiansand * 4.4.1909 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–21.12.44: Kristiansand

Knutson, Åsmund + Birkenes * 23.8.1914 # Lærer/Lehrer/Teacher & 28.1.43–20.3.43: Kristiansand

Koland, Tore + Åseral * 1.1.1885 # Bonde/Bauer/Farmer & 5.1.45–: Kristiansand

Koland, Ånund + Åseral * 20.1.1896 # Bonde/Bauer/Farmer & 5.1.45–17.1.45: Kristiansand

Kolbjørnsen, Kåre + Farsund * 8.1.1921 # Baker/Bäcker/Baker & 6.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kolborg, Harald + Arendal * 6.5.1914 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 26.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kolbu, Nils Ingebreth + Vennesla * 18.11.1917 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 29.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kolden, Kjell + Kristiansand * 27.9.1913 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & I 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Kirkenes II 21.7.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kolstad, Frithjof + Mandal * 29.4.1912 # Baker/Bäcker/Baker & 23.3.42–23.3.44: Kristiansand, Grini, Fuhlsbüttel

Kolstad, Johan + Kristiansand * 22.2.1896 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 14.11.43–1.9.44: Kristiansand, Grini

Kongsgård, Birger + Øyslebø * 24.11.1921 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 13.4.44–2.2.45: Kristiansand, Grini

Konsmo, Lars + Lyngdal * 3.10.1919 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & 21.9.43–22.10.43: Kristiansand

Konsmo, Sigurd + Grimstad * 14.2.1911 # Baker/Bäcker/Baker & 8.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Korbu, Hans + Bjelland * 27.9.1913 # Skogforvalter/Forstbeamter/District forest officer & 15.2.44–8.5.45: Grini

Kornbrekke, Jan Iver + Evje * 23.2.1919 # Politimann/Polizist/Policeman & 16.8.43: Bergen, Grini, Stutthof død14.5.44

Kornbrekke, Johannes + Kristiansand * 16.1.1882 # Politimann/Polizist/Policeman & 15.11.43–21.12.43: Kristiansand

Kornbrekke, Sigmund + Kristiansand * 26.4.1917 # Politimann/Polizist/Policeman & 16.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Korneliussen, Bjørn Thorleif + Flekkefjord * 22.10.1918 # Garver/Gerber/Tanner & 14.5.44–23.5.44: Kristiansand

Korneliussen, Stein Eilert + Flekkefjord * 9.2.1921 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 25.4.44–23.5.44: Kristiansand

Korneliussen, Søren + Farsund * 23.10.1882 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.10.42–10.10.42: Kristiansand

Koropkov, Stefan + Sovjetunionen * 12.10.1908 # Krigsfange/Kriegsgefangener/Prisoner of war & 15.4.45: Kristiansand død28.4.45

Korperud, Ludvig + Åseral * 6.6.1905 # Radiotelegrafist/Funker/Radio operator & I 16.5.40–: Kristiansand II 27.10.43–8.5.45: Kristiansand, Akershus festning

Korsjunov, Mikhail + Sovjetunionen * 23.11.1919 # Krigsfange/Kriegsgefangener/Prisoner of war & 12.6.44: Kristiansand død2.8.44

Korsvik, Andreas + Kristiansand * 12.1.1909 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 4.9.40–10.9.40: Kristiansand

Korsvik, Gunvald + Kristiansand * 18.11.1919 # Politimann/Polizist/Policeman & 23.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Korsvik, Harald + Randesund * 20.2.1914 # Sagbruksarbeider/Sägewerksarbeiter/Sawmill worker & 14.7.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kostøl, Øivind + Høvåg * 28.6.1904 # Lærer/Lehrer/Teacher & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Natzweiler død28.3.44

Koteng, Guttorm + Arendal * 26.2.1913 # Politifullmektig/Polizeirat/Deputy chief constable & 2.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Kraft, Thorvald Johan + Søgne * 16.7.1902 # Skipsreder/Schiffsreeder/Ship owner & 27.1.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Akershus festning, Victoria terrasse

Krag, Leif + Farsund * 24.1.1909 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 9.12.41–10.8.42: Omori (Japan)

Kraus, Christian Drangsholt + Kristiansand * 19.8.1902 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 24.6.42–1.7.42: Kristiansand

Krisjanamskij, Walter (Kisjanovskij) + Kertsj, Sovjetunionen (Ukraina) * 9.9.1925 # Krigsfange/Kriegsgefangener/Prisoner of war & 2.1.45: Kristiansand død1.45

Krispinussen, Kristoffer Olaves + Kristiansand * 25.8.1876 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 27.1.44–29.7.44: Kristiansand, Grini

Kristensen, Finn + Arendal * 12.7.1914 # Politibetjent/Polizist/Policeman & I 7.1.43–3.11.43: Kristiansand, Grini II 2.11.44–8.5.45: Grini

Kristensen, Jacob Haugland + Farsund * 9.8.1912 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 7.12.41–8.5.45: Japan

Kristensen, Jørgen Harry + Mandal * 18.3.1907 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 23.3.42–28.7.42: Kristiansand, Grini

Kristensen, Karl + Arendal * 23.9.1905 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 19.6.44–19.9.44: Kristiansand

Kristensen, Knut + Vennesla * 6.1.1906 # Bonde/Bauer/Farmer & 9.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kristensen, Kristen + Fjære * 9.3.1900 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Kristensen, Per Coll + Kristiansand * 19.2.1908 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 13.11.43: Kristiansand, Grini dødDS "Westfalen" 8.9.44

Kristensen, Severin + Kristiansand * 11.4.1894 # Typograf/Schriftsetzer/Typographer & 27.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Bardufoss

Kristiansen, Arne Rønning + Kristiansand * 5.11.1911 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 26.12.40–: Kristiansand

Kristiansen, Arne + Kristiansand * 23.3.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 28.10.42–14.12.42: Kristiansand, Grini

Kristiansen, Bjarne + Kristiansand * 15.5.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 25.6.43–25.8.43: Kristiansand

Kristiansen, Cay Børre + Kristiansand * 28.10.1922 # Student/Student/Student & 2.5.44: Kristiansand, Grini, Trandum død4.7.44

Kristiansen, Dagny + Kristiansand * 2.5.1902 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 18.4.43–9.6.43: Kristiansand, Grini

Kristiansen, Einar Georg + Kristiansand * 27.1.1914 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 15.7.40–27.7.40: Kristiansand

Kristiansen, Halvor + Arendal * 5.9.1912 # Sjømann/Seemann/Sailor & 28.5.41–9.1.42: Fuhlsbüttel

Kristiansen, Johnny Arnfelt (Walker) + Kristiansand * 23.5.1911 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 22.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Kristiansen, Kasper Emil + Kristiansand * 23.2.1917 # Lokfyrbøter/Lokomotivheizer/Locomotive stoker & 12.9.40–21.10.40: Kristiansand

Kristiansen, Kjell + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 13.7.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 22.4.45–27.4.45: Kristiansand

Kristiansen, Kristian Adolf + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 22.8.1888 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.44–28.1.45: Kristiansand

Kristiansen, Kristian Marthin + Arendal * 30.1.1916 # Matros/Matrose/Seaman & 21.1.42: Rabaul (New Britain), Filippinene død10.7.42

Kristiansen, Kristian, Mandal +  7.1.1908 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 16.1.45–22.1.45: Kristiansand

Kristiansen, Olav Emil + Kristiansand * 18.6.1919 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 8.10.43–8.5.45: Møllergata 19, Grini, Tyskland

Kristiansen, Oskar Eugen + Mandal * 17.7.1895 # Grunnarbeider/Fundamentarbeite/Workerr & 16.6.44–23.6.44: Kristiansand

Kristiansen, Selma + Kristiansand * 29.2.1896 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 24.8.44–3.10.44: Kristiansand

Kristiansen, Thor Ingbortius + Kragerø * 23.9.1895 # Fisker/Fischer/Fisherman & 28.5.43–20.12.43: Kristiansand, Møllergata 19, Victoria terrasse

Kristiansen, Toralf Albert + Kristiansand * 17.2.1913 # Vaktmann/Wachmann/Security officer & 11.2.42–: Kristiansand, Arendal

Kristoffersen, Fritz + Kristiansand * 2.5.1922 # Tolk/Dolmetscher/Interpreter & 9.7.43–9.11.43: Grini

Kronberg, Louis + Kristiansand * 15.1.1920 # Vaktmann/Wachmann/Security officer & 10.9.42–?: Kristiansand, Arendal

Kruse-Smith, Anders + Kristiansand * 22.7.1908 # Byggmester/Baumeister/Builder & 9.2.45–24.2.45: Kristiansand

Krøger, Isak + Kristiansand * 18.1.1907 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 6.4.45–8.5.45: Kristiansand

Kulia, Knut + Kristiansand * 22.4.1928 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 1.2.44–5.7.44: Kristiansand

Kulikovskij, Nikolaj + Kijev, Sovjetunionen (Ukraina) * 10.3.1911 # Krigsfange/Kriegsgefangener/Prisoner of war & 13.12.44: Kristiansand død19.1.45

Kullerud, Lars + Kristiansand * 24.1.1910 # Baker/Bäcker/Baker & 7.12.44–15.12.44: Kristiansand

Kvale, Jens + Arendal * 12.4.1916 # Resepsjonist/Rezeptionist/Receptionist & 28.8.40–18.1.44: Møllergata 19, Fuhlsbüttel

Kvam, Ragnar + Kvinesdal * 18.11.1917 # Lærer/Lehrer/Teacher & 17.11.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Kvam, Svein + Randesund * 16.1.1902 # Lærer/Lehrer/Teacher & 14.11.42–23.12.44: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Kvarenes, Ole + Kristiansand * 16.9.1901 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 9.2.44–18.4.45: Kristiansand, Grini

Kvarstein, Arthur + Vennesla * 23.10.1910 # Bonde/Bauer/Farmer & 4.1.43–20.12.43: Kristiansand, Grini

Kvarstein, Odd + Oddernes * 25.8.1917 # ? & 14.11.44–8.12.44: Kristiansand

Kvavik, Josef Daniel + Flekkefjord * 5.11.1903 # Journalist/Journalist/Journalist & I 19.7.41–: Stavanger II 14.10.41–24.1.42: Stavanger

Kveim, Øivind + Gjerstad * 15.6.1924 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 26.9.44–3.10.44: Kristiansand

Kveim, Åge Sigmund + Gjerstad * 13.2.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kvernstrøm, Alf + Kristiansand * 10.7.1915 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 20.3.43–8.5.45: Espeland, Åkebergveien, Grini

Kvernstrøm, Gerd Arna + Kristiansand * 23.3.1921 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 19.3.43–10.2.45: Åkebergveien, Grini

Kvilekval, Anders + Arendal * 20.11.1894 # Overlærer/Offiser Oberlehrer/Offizier Head teacher/Officer & 16.8.43–8.5.45: Grini, Oflag XXI-C, Luckenwalde

Kvåle, Erling Bloch + Søgne * 12.12.1911 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kvåle, Jørund + Bygland * 10.8.1893 # Bonde/Bauer/Farmer & 16.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Kvåle, Reinert Torkildsen + Kristiansand * 1.9.1905 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 13.10.43–13.4.44: Berg

Kvåle, Severin + Søgne * 8.12.1876 # Skoleleder/Schulleiter/Headmaster & 9.12.42–27.1.43: Kristiansand

Kvåse, Alf + Høvåg, * 13.1.1898 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 7.2.42–27.12.42: Grini, Fuhlsbüttel

Kvaavik, Leiv + Lyngdal * 4.7.1916 # Agronom/Gårdsbestyrer Diplomlandwirt/Gutsverwalter Agronomist/Estate manager & 16.3.43: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Natzweiler død8.3.44

Kydland, Kåre + Arendal * 23.5.1923 # Postassistent/Postassistent/Post clerk & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kydland, Sigfred Viggo + Arendal * 15.10.1913 # Bonde/Bauer/Farmer & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kyrvestad, Knut + Valle * 8.11.1900 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Kärrman, Sixten Valentin + Evje * 3.4.1914 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 16.11.43–22.12.43: Kristiansand

Kåland, Kristian + Kristiansand * 15.2.1918 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–9.12.44: Kristiansand

Kåland, Søren + Kristiansand * 7.4.1915 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Kåsin, Knut + Øyslebø * 8.3.1898 # Baneformann/Eisenbahnvorarbeiter/Railroad worker & 12.4.44–13.4.45: Kristiansand, Grini

Kaaveland, Gustav + Fjære * 31.1.1900 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død10.2.44


Fanger med etternavn som begynner på L


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Lande, Eivind E. + Bygland * 20.3.1908 # Sløydlærer/Lehrer/Teacher & I 6.12.43–3.4.44: Kristiansand, Trondheim II 5.12.44-8.5.45: Kristiansand, Berg

Lande, Gunnar T. + Bygland * 9.2.1889 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Landekil, Anton + Kristiansand * 3.9.1891 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 21.8.43–?: Kristiansand, Arendal

Landgren, Ivar Arnfinn + Arendal * 12.3.1916 # Sagarbeider/Sägewerksarbeiter/Sawmill worker & 27.7.44–8.5.45:Kristiansand, Grini

Landås, Trygve Marius + Kristiansand * 29.10.1902 # Telegraffullmektig/Leiter im Telegraphenwesen/Head of telegraph office & 16.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Langan, Kristen + Vegårshei * 17.4.1892 # Bonde/Bauer/Farmer & 25.6.44–31.3.45: Kristiansand, Grini

Langballe, Josef + Dypvåg * 12.9.1904 # Kokk/Koch/Cook & 3.4.42–18.12.42: Japan, Marlag u. Milag Nord

Lange, Tor + Kristiansand * 19.5.1905 # Vegformann/Ingenieur im Straßenwesen/Construction foreman & 11.12.41–23.12.41: Kristiansand

Langeland, Bernhard + Kristiansand * 5.7.1894 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 24.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Langeland, Nils + Åseral * 30.9.1921 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 3.10.43–13.10.42: Kristiansand, Møllergata 19

Langeland, Oddleiv + Øvrebø * 27.1.1921 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 24.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Langeland, Ånund + Øvrebø * 1.7.1889 # Elektriker/Elektriker/Elecetrician & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Langenes, Olger Andreas + Kristiansand * 23.3.1915 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 24.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Langerak, Gunstein + Bygland * 23.3.1926 # Sagarbeider/Sägewerksarbeiter/Sawmill worker & 14.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Langerak, Olav + Bygland * 3.8.1920 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 19.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Langerak, Torgeir + Bygland * 9.9.1921 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 14.12.44–24.4.45: Kristiansand, Grini

Langerud, Reidun + Farsund * 1.5.1914 # Hjelpepike/Dienstmädchen/Maid & 28.3.42–16.4.42: Kristiansand

Langerud, Willy Johan + Arendal * 16.12.1915 # Politimann/Polizist/Policeman & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Langfeldt, Gjert + Kristiansand * 3.8.1922 # Student/Student/Student & 7.12.43–11.1.44: Kristiansand, Grini

Langstøl, Teodora + Flekkefjord * 24.2.1919 # Servitør/Kellner/Waiter & 8.7.42–4.9.42: Kristiansand

Larsen, Arne + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Dreier/Dreher/Lathe operator & 9.4.44–14.4.44: Kristiansand

Larsen, Arnold Johannes + Grimstad * 21.3.1915 # Fisker/Fischer/Fisherman & 10.1.44–: Kristiansand, Arendal

Larsen, Arthur (Maberg) + Mandal * 5.11.1898 # Snekker/Tischler/Joiner & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Larsen, Arthur + Kristiansand * 3.5.1916 # Postbud/Briefträger/Postman & 11.2.42–?: Kristiansand, Arendal

Larsen, Bernhard + Kristiansand * 31.3.1913 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 22.7.44–22.8.44: Kristiansand

Larsen, Borghild + Kristiansand * 23.2.1917 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 6.7.43–14.7.43: Kristiansand

Larsen, Edvin Anker + Vestre Moland * 24.1.1916 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 20.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Larsen, Elias + Sør-Audnedal * 18.10.1885 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 4.1.45–2.2.45: Kristiansand

Larsen, Erling + Kristiansand * 20.10.1905 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 6.2.42–21.4.43: Kristiansand

Larsen, Georg + Kristiansand * 5.1.1923 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 11.4.44–19.4.44: Kristiansand

Larsen, Gudrun + Søgne * 7.8.1899 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 31.5.43–11.6.43: Kristiansand

Larsen, Gunhild Sofie + Vennesla * 5.1.1902 # Hjelpepike/Dienstmädchen/Maid & 12.7.43–26.7.43: Kristiansand

Larsen, Gunnar Hoff + Kristiansand * 18.2.1905 # Politibetjent/Polizist/Policeman & 28.3.42: Kristiansand, Grini, Tyskland død21.9.43

Larsen, Guno Leon + Mandal * 21.1.1915 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & I 23.3.42–28.7.42: Kristiansand, Grini II 14.10.44-8.5.45: Kristiansand, Grini

Larsen, Harald + Oddernes * 1.7.1913 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 8.10.43–25.2.44: Kristiansand, Grini

Larsen, Harry William + Kristiansand * 19.9.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.1.45–29.1.45: Kristiansand

Larsen, Harry + Kristiansand * 5.5.1911 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 15.3.41–3.5.41: Marlag u. Milag Nord

Larsen, Jens + Farsund * 17.2.1875 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 20.3.41–21.4.41: Kristiansand

Larsen, Joachim + Arendal * 21.2.1913 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Larsen, Karl Manfred + Kristiansand * 28.7.1917 # Sjømann/Seemann/Sailor & 23.1.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini, Sachsenhausen, Natzweiler, Mauthausen, Melk død4.3.45

Larsen, Karlif + Åseral * 17.8.1914 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 5.11.42–30.11.42: Kristiansand

Larsen, Kristian Emil + Flekkefjord * 19.6.1884 # Skomaker/Schuhmacher/Shoemaker & 12.1.42–23.3.44: Kristiansand, Grini

Larsen, Lars (Mosvold) + Farsund * 11.2.1891 # Bonde/Bauer/Farmer & 22.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Larsen, Lars Oscar + Tvedestrand * 1.7.1901 # Karosserimaker/Karosseriebauer/Coachbuilder & 8.7.42–10.9.42: Kristiansand, Møllergata 19

Larsen, Leonard Petter + Vennesla * 26.10.1917 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 31.1.42–24.2.42: Kristiansand

Larsen, Lilly + Arendal * 18.6.1921 # Servitør/Kellner/Waiter & 11.11.42–21.11.42: Kristiansand

Larsen, Lucine + Kristiansand * 16.4.1894 # Bibliotekassistent/Bibliotheksassistent/Library assistant & 27.1.44–14.2.44: Kristiansand

Larsen, Norman Kjell + Flekkefjord * 29.10.1914 # Maskinist/Maschinist/Operator & 9.2.44–27.5.44: Kristiansand, Grini

Larsen, Olaf Ingarth + Kristiansand * 12.10.1911 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.6.42–12.6.42: Kristiansand

Larsen, Syvert + Vennesla * 25.6.1924 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 31.1.42–11.2.42: Kristiansand

Larsen, Thoralf + Kristiansand * 20.9.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 7.9.43–17.9.43: Kristiansand

Larsen, Trygve Mangor + Arendal * 5.11.1919 # Dreier/Dreher/Lathe operator & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Larsen, Trygve + Kristiansand * 5.7.1905 # Lokomotivfører/Lokomotivführer/Engine driver & 28.1.44–28.2.44: Kristiansand

Larsen, Valborg Margarite Eikås + Kristiansand * 10.2.1919 # Stenograf/Stenograf/Stenographer & 5.1.42–20.1.42: Kristiansand

Larsen, Vilhelm + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 5.6.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 25.1.45–2.3.45: Kristiansand

Larsen, Wilhelm August + Arendal * 7.8.1917 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Larsen, William + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 16.6.1924 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.10.42–29.10.42: Grini

Larsen, Ånon Henry + Fjære * 22.4.1916 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 10.1.44–17.1.44: Kristiansand

Larsen-Grundland, Sverre + Mandal * 10.9.1894 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.3.42–7.10.43: Kristiansand, Grini, Fuhlsbüttel

Larssen, Bjarne Olaf + Øyestad * 28.4.1913 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Larsson-Fedde, Birger + Farsund * 25.11.1895 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 17.3.44–8.5.45: Møllergata 19, Kristiansand, Akershus festning

Larssøn, Lars Dahl + Arendal * 28.3.1887 # Førstestyrmann/Helmsman/Steuermann & 1.4.42-8.5.45: Marlag u. Milag Nord, Rendsburg, Kiel, Sonnenburg, Sachsenhausen

Lassesen, Lars + Åmli * 24.5.1910 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.11.43–17.12.43: Kristiansand

Laudal, Arne + Oddernes * 25.9.1892 # Major/Major/Major & 7.12.42: Kristiansand, Grini, Trandum død9.5.44

Laudal, Jørgen + Øyslebø * 3.3.1911 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 13.11.41–19.11.41: Kristiansand

Laudal, Lasse + Oddernes * 29.8.1926 # Student/Student/Student & I 31.1.42–10.2.42: Kristiansand II 7.12.42–23.12.42: Kristiansand

Lauen, Johan Flaa + Kristiansand * 27.12.1926 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & I 23.8.44–22.10.44: Kristiansand II 26.3.45–10.4.45: Kristiansand

Lauen, Ole Albert + Lyngdal * 16.7.1882 # Gårdbruker/Landarbeiter/Farmhand & 8.3.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Laugaland, Sverre + Flekkefjord * 13.6.1919 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 25.4.44–12.5.44: Kristiansand

Laugstøl, Sigvart + Flekkefjord * 2.11.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 21.6.44–1.7.44: Kristiansand

Laundal, Torleiv Foss + Lyngdal * 16.11.1910 # Lærer/Fenrik Lehrer/Fähnrich Teacher/Ensign & 16.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lauritsen, Rolf Georg + Kristiansand * 2.1.1905 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.2.43–14.4.43: Kristiansand

Lauritzen, Lars + Kristiansand * 10.2.1925 # Lærling/Lehrling/Apprentice & 31.8.42–: Kristiansand, Grini, Akershus festning

Lauve, Kjetil + Vegårshei * 13.5.1919 # Gårdbruker/Landarbeiter/Farmhand & 30.6.44–13.4.44: Kristiansand, Grini

Lauve, Trygve + Vegårshei * 16.9.1909 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 30.6.44–9.4.45: Kristiansand, Grini

Lauvrak, Einar Thorsen + Mykland * 9.5.1918 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.11.44–13.12.44: Kristiansand

Lauvrak, Gina + Mykland * 9.5.1918 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.11.44–13.12.44: Kristiansand

Lauvrak, Knut + Arendal * 18.8.1895 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 28.12.42: Kristiansand, Møllergata 19, Grini, Natzweiler, Dachau, Vaihingen død16.12.44

Lauvrak, Martinius + Mykland * 20.10.1913 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lauvsnes, Sigurd + Lyngdal * 10.1.1904# Arbeider/Arbeiter/Worker & 1.7.44–6.7.44: Kristiansand

Lavik, Audun + Lyngdal * 9.8.1899 # Distriktslege/Gemeindearzt/Community physician & 8.2.44: Kristiansand, Møllergata 19, Akershus festning, Trandum død 31.10.44

Lehland, Claus Martini + Grimstad * 13.11.1904 # Revisor/Rechnungsprüfer/Auditor & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Mauthausen, Melk død2.3.45

Lehland, Johan Fredrik + Grimstad * 18.11.1908 # Agent/Handelsreisender/Representative & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Lehne, Conrad + Lyngdal * 3.2.1893 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 16.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lehne, John P. + Lyngdal * 22.4.1896 # Bonde/Løytnant Bauer/Leutnant Farmer/Lieutenant & 16.8.43–8.5.45: Grune, Oflag XXI-C, Luckenwalde

Lehne, Karl Trygve + Lyngdal * 25.5.1901 # Prest/Pfarrer/Priest & 26.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Leire, Simon Simonsen + Søgne * 23.4.1915 # Snekker/Tischler/Joiner & 11.10.43–22.12.43: Kristiansand

Leire, Thomas + Søgne * 10.5.1905 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Lekau, Erenst + Farsund * 28.5.1911 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 28.10.42–?: Kristiansand, Åkebergveien

Lende, Rolf + Bakke * 16.3.1883 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Lerbekk, Helge + Sør-Audnedal * 16.8.1915 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 23.10.42–14.11.42: Kristiansand

Lian, Edgard + Vennesla * 28.8.1928 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 24.8.44–29.9.44: Kristiansand

Lian, Einar + Øvrebø * 7.9.1917 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 26.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lian, Gunvald + Oddernes * 29.8.1900 # Lensmann/Sersjant Polizist/Feldwebel Policeman/Sergeant & 27.1.43: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen død10.10.44

Lian, Joseph + Vigmostad * 17.8.1907 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 20.6.44–7.7.44: Kristiansand

Lian, Kåre + Vigmostad * 9.1.1912 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 11.7.44–23.12.44: Kristiansand, Grini

Lian, Olav + Kristiansand * 6.10.1889 # Politibetjent/Polizist/Policeman & 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Liane, Bernt + Vestre Moland * 10.4.1915 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.2.43–22.3.43: Kristiansand

Liane, Jørgen + Vestre Moland * 11.5.1918 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.2.43–22.3.43: Kristiansand

Lid, Olav + Evje * 13.1.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.11.43–9.12.43: Kristiansand

Lidi, Gunnar + Bygland * 3.2.1905 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.7.41–10.7.41: Kristiansand

Lie, Bjarne + Holum * 10.2.1918 # Smed/Schmied/Blacksmith & 24.11.41–27.11.41: Kristiansand

Lie, Einar + Holum * 16.6.1921 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 31.7.43–11.9.43: Kristiansand

Lie, Fridtjof Knut + Kristiansand * 23.8.1914 # Vaktmester/Hausmeister/Caretaker & 31.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lie, Georg Magnus + Kristiansand * 21.4.1914 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 2.2.44–29.2.44: Kristiansand

Lie, Gjert August + Holum * 22.7.1880 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 31.1.45–21.3.45: Kristiansand

Lie, Harald + Holum * 10.9.1916 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 26.7.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lie, Håkon + Holum * 26.8.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.7.43–11.9.43: Kristiansand

Lie, Jacob + Holum * 9.12.1879 # Bonde/Bauer/Farmer & I 23.7.43–11.9.43: Kristiansand II 31.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lie, John + Holum * 5.3.1882 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.7.43–11.9.43: Kristiansand

Lie, Kåre Bård + Kristiansand * 4.8.1916 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lie, Kåre Hartvig + Kristiansand * 3.1.1909 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & I 10.12.42–12.1.43: Kristiansand II 26.1.45–26.2.45: Kristiansand

Lie, Lilly + Mandal * 1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–23.11.44: Kristiansand

Lie, Ludvig + Holum * 12.4.1913 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 24.11.41–19.2.42 & 23.7.43–: Kristiansand

Lie, Osmund + Holum * 21.3.1923 # Student/Student/Student & 26.7.43–11.9.43: Kristiansand

Lie, Selmer Gjert + Holum * 14.8.1918 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 31.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lie, Sigurd + Holum * 4.2.1915 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 24.7.43–11.9.43: Kristiansand

Lie, Simon + Lyngdal * 5.9.1877 # Lærer/Lehrer/Teacher & 23.4.44–30.3.44: Kristiansand

Lie, Thor + Lyngdal * 5.5.1920 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 16.9.43–15.10.43: Kristiansand

Lie, Trygve + Holum * 31.8.1913 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 31.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lie, Øistein + Kristiansand * 22.10.1908 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 8.2.45–16.2.45: Kristiansand

Lied, Lars + Åmli * 1.7.1912 # Kasserer/Kassierer/Cashier & 12.6.44–29.8.44: Vollan, Grini, Kristiansand

Lien, Gothard Lorang + Greipstad * 12.4.1918 # Snekker/Tischler/Carpenter & 8.9.44–22.9.44: Kristiansand

Lien, Olav + Vennesla * 23.1.1923 # Baneformann/Eisenbahnangestellter/Gang foreman & 14.1.44–14.3.44: Kristiansand

Lien, Torgeir + Froland * 28.1.1901 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 14.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Liljedal, Einar + Kristiansand * 16.1.1882 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Lillejord, Gjertrud + Kristiansand * 3.8.1908 # Kjemiker/Chemiker/Chemist & 27.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lillemo, Georg + Vegårshei * 7.4.1909 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 12.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lillemoen, Hildur + Kristiansand * 20.1.1921 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 4.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lillemoen, Lilly + Kristiansand * 27.11.1916 # Syerske/Näherin/Seamstress & 14.3.44–13.4.44: Kristiansand

Limm, Einar + Vennesla * 8.2.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 2.10.43–8.5.45: Møllergata 19, Grini

Lindboe, Helge + Kristiansand * 25.4.1917 # Messegutt/Messdiener/Messboy & 1.4.42: Marlag u. Milag Nord, Kiel, Rendsburg, Sonnenburg død8.6.44

Lindeberg, Alf Konrad + Farsund * 10.3.1908 # Sjømann/Seemann/Sailor & 16.12.40: Kristiansand, Bergen, Akershus festning død11.8.41

Lindeberg, Trygve + Lillesand * 23.4.1921 # Sjømann/Seemann/Sailor & 8.12.41–12.12.42: Nagano (Japan)

Linden, Willy + Arendal * 23.7.1918 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 6.7.44–?: Møllergata 19, Bredtveit

Linderød, Torleif + Arendal * 24.5.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 17.3.45–23.3.45: Kristiansand

Lindheimsmo, Olav + Nes * 2.11.1906 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 8.10.43–15.10.43: Kristiansand

Lindkvist, Kåre A. + Søgne * 20.2.1913 # Maskinist/Sjåfør Maschinist/Fahrer Operator/Driver & 17.1.43: Kristiansand

Lindquist, Kristian + Arendal * 9.1.1920 # Forsikringsagent/Versicherungsvertreter/Insurance agent & 18.5.43–19.11.43: Kristiansand, Grini

Lindqvist, Sverre + Arendal * 7.11.1912 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 8.9.44–27.9.44: Kristiansand, Møllergata 19

Lindseth, Finn Kåre + Risør * 14.3.1914 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Neuengamme

Lindstrand, Reidar + Lyngdal * 30.4.1921 # Matros/Matrose/Seaman & 29.6.43–14.3.44: Bergen, Espeland

Lindstøl, Harald + Risør * 4.10.1909 # Bokhandler/Buchhändler/Bookseller & 9.1.43–20.1.43: Kristiansand

Lindstøl, Oddmund + Risør * 17.8.1917 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 9.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau, Neuengamme

Line, Jonas Enevoldsen + Arendal * 3.12.1893 # Skoleleder/Schulleiter/Headmaster & 22.2.44–5.11.44: Kristiansand, Grini

Lislevand, Nils Einar + Kristiansand * 11.1.1920 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 15.2.43: Akershus festning, Fuhlsbüttel død19.8.1945

Listeid, Sigvart + Kristiansand * 26.3.1920 # Kokk/Koch/Cook & 15.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Lister, Arnold Alexander + Farsund * 14.9.1904 # Tolk/Dolmetscher/Interpreter & 16.2.43–11.3.43: Kristiansand

Litlebø, Asbjørn Magnus + Hornnes * 22.2.1923 # Jernbanetelegrafist/Eisenbahnfunker/Telegraph operator & 15.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ljosdal, Einar Martin + Kvinesdal * 7.10.1917 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 27.5.41–30.7.41: Kristiansand

Ljosdal, Evert + Åseral * 6.4.1909 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinet maker & 5.6.42–10.6.42: Kristiansand

Ljosland, Jens Bjarne + Arendal * 9.5.1917 # Byggmester/Baumeister/Builder & 22.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Ljosland, Lars + Hornnes * 4.1.1884 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinet maker & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ljosland, Olav K. + Åseral * 26.9.1925 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 9.11.44–2.12.44: Kristiansand

Ljosland, Petter + Hornnes * 5.12.1908 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinet maker & 16.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ljosland, Tallak + Vegusdal * 14.6.1906 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.10.44–13.11.44: Kristiansand

Log, Håkon + Grimstad * 24.2.1918 # Maskinist/Maschinist/Operator & 10.12.41–8.5.45: Malaysia

Log, Tollak + Hidra * 30.4.1899 # Fisker/Fischer/Fisherman & 15.7.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Loge, Anton + Nes * 5.11.1883 # Garver/Gerber/Tanner & 12.1.42–24.11.42: Kristiansand, Grini

Lohne, Alfred + Flekkefjord * 7.8.1899 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinet maker & 24.10.44–30.4.45: Stavanger, Grini

Lohne, Erik + Søgne * 28.7.1923 # Bygningssnekker/Bautischler/Carpenter & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lohne, Karl + Lyngdal * 1.1.1917 # Bonde/Bauer/Farmer & 26.4.44–26.5.44: Kristiansand

Lohne, Otto + Kristiansand * 5.4.1913 # Lastearbeider/Lastenarbeiter/Transport worker & 10.9.42–17.9.42: Kristiansand

Lohne, Thorleif + Sør-Audnedal * 18.5.1926 # Tekstilmaskinist/Textilmaschinist/Textile operator & 6.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Loka, Jens + Hægebostad * 19.9.1912 # Bonde/Bauer/Farmer & 28.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Loland, Olav + Hægeland * 10.12.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.9.43–29.9.43: Møllergata 19

Lomeland, Hans + Kristiansand * 23.9.1915 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 15.3.41–3.5.41: Marlag u. Milag Nord

Lomeland, Nils + Kristiansand * 20.1.1906 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 1.12.40–30.1.41: Kristiansand

Loppebakken, John Johnsen + Kristiansand * 31.12.1910 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 29.10.41–16.12.41: Kristiansand

Lorck, Karl + Kristiansand * 14.4.1915 # Ingeniør/Offiser Ingenieur/Offizier Engineer/Officer & 24.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Lorentsen, Even + Arendal * 13.10.1894 # Gartner/Gärtner/Gardener & 10.7.44–18.7.44: Kristiansand

Lorentzen, Fredrik + Flekkefjord * 28.6.1921 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Lorvik, Harry Garmann + Kristiansand * 27.1.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.1.43–: Møllergata 19, Åkebergveien

Lund, Bjarne Kristiansen + Kristiansand * 19.5.1908 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 5.10.44–8.5.45: Akershus festning, Dreibergen-Bützow

Lund, Dagny + Kristiansand * 21.7.1918 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 14.8.42–8.5.45: Grini, Møllergata 19, Akershus festning

Lund, Einar + Oddernes * 15.6.1893 # Direktør/Sersjant Direktor/Feldwebel Director/Sergeant & 11.12.42: Kristiansand, Grini død31.3.43

Lund, Jakob + Lyngdal * 21.6.1909 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 6.2.45–21.3.45: Kristiansand

Lund, Jens + Kristiansand * 2.2.1909 # Telegrafekspeditør/Verkäufer im Telegraphenwesen/Telegraph clerk & 3.8.42–24.9.42: Grini

Lund, Karl Ingvald + Kristiansand * 22.3.1918 # Sjømann/Seemann/Sailor & 19.6.42–24.6.42: Kristiansand

Lund, Olaf + Valle * 23.6.1895 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.10.42–3.3.43: Kristiansand

Lund, Otto + Halse og Harkmark * 29.3.1915 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 23.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Lund, Theodora + Kvås * 10.12.1898 # Hushjelp/Hausangestellter/Maid & 5.11.42–10.12.43: Grini

Lunde, Birger + Kristiansand * 8.3.1892 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 30.5.44–8.6.44: Kristiansand

Lunde, Gisle + Vegårshei * 4.3.1922 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 7.6.44–13.4.45: Kristiansand, Grini

Lunde, Jørgen Nilsen + Søgne * 23.8.1905 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 18.6.43–10.7.43: Kristiansand

Lunde, Kåre Tidemann + Kristiansand * 16.4.1919 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 17.1.45–28.4.45: Kristiansand, Grini

Lundegård, Marius + Farsund * 9.10.1899 # Overrettssakfører/Jurist/Solicitor & 29.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Lundegård, Peder Arthur + Farsund * 29.3.1887 # Skipsreder/Schiffsreeder/Ship owner & 18.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Lundegård, Sten + Farsund * 3.11.1910 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 20.12.43–8.5.45: Java (Indonesia), Singapore

Lundegård, Trygve + Farsund * 8.2.1890 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 12.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lunden, Grunde + Bygland * 28.2.1927 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 11.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lunden, Knut Johan + Vennesla * 17.3.1928 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 24.8.44–24.10.44: Kristiansand

Lunderø, Oddvar + Arendal * 25.6.1924 # Sjømann/Seemann/Sailor & 11.44–5.12.44: Møllergata 19, Akershus festning

Lydersen, Otto + Arendal * 29.5.1895 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 6.1.44–15.3.44: Kristiansand

Lygre, John + Flekkefjord * 28.9.1920 # Politimann/Polizist/Policeman & 3.9.43–8.5.45: Grini

Lyngroth, Jahn + Arendal * 15.4.1901 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.11.43–17.12.43: Kristiansand

Lyngø, Torleif Andersen + Kristiansand * 15.2.1917 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 16.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lystad, Parelius + Arendal * 25.9.1889 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 28.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Lysø, Frank + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Politibetjent/Polizist/Policeman & 16.8.43–: Kristiansand

Løite, Ole + Åmli * 12.7.1882 # Stasjonsmester/Zollstationsleiter/Station master & 16.11.43–27.12.43: Kristiansand

Løken, Thomas + Flekkefjord * 14.4.1917 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 26.11.42–1.12.42: Kristiansand

Løkketangen, Erik + Søndeled * 15.7.1917 # Student/Student/Student & 12.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau, Neuengamme

Løkketangen, Halvor + Risør * 3.7.1914 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 23.1.43–22.2.43: Kristiansand

Løland, Arne + Iveland * 1.1.1919 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 23.12.44–29.12.44: Kristiansand

Løland, Gabriel + Kvinesdal * 28.12.1916 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmworker & 22.2.43–12.3.43: Kristiansand

Løland, Gunnar Ansteinson + Kristiansand * 10.10.1895 # Jernbanetelegrafist/Eisenbahnfunker/Railway telegrapher & 19.9.42–30.6.43: Kristiansand, Åkebergveien, Grini

Løland, Gunnar + Kristiansand * 30.5.1900 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 30.8.42–3.10.42: Kristiansand

Løland, Olav + Vigmostad * 8.5.1917 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmworker & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Løland, Per Jacobsen + Landvik * 30.4.1913 # Bonde/Sersjant Bauer/Feldwebel Farmer/Sergeant & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Løland, Serene + Farsund * 1.1.1898 # Misjonær/Missionar/Missionary & 8.12.41–8.5.45: Shanghai

Løland, Sverre + Iveland * 24.11.1924 # Betjent/Angestellter/Clerk & 27.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Løland, Torgny + Vigmostad * 29.6.1912 # Bonde/Offiser Bauer/Offizier Farmer/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Lømsland, Ragnar + Lillesand * 15.4.1908 # Distriktslege/Gemeindearzt/Community physician & 4.1.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini død 16.3.44

Løvdal, Gunnar + Birkenes * 14.11.1893 # Bonde/Bauer/Farmer & 18.12.43–23.12.43: Kristiansand

Løvdal, Hans + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 28.04.1891 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 28.4.45–8.5.45: Kristiansand

Løvdal, Odd Jul + Oddernes * 25.12.1921 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 31.1.42–24.2.42: Kristiansand

Løvdal, Olav + Kristiansand * 8.7.1927 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 10.2.44–20.5.44: Kristiansand, Grini

Løvdal, Simon + Arendal * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Lærer/Lehrer/Teacher & 6.9.44–23.10.44: Kristiansand, sykehus

Løvdal, Toralf + Kristiansand * 4.10.1917 # Stasjonsbetjent/Eisenbahnangestellter/Porter & I 31.1.42–13.2.42: Kristiansand II 28.4.45–5.5.45: Kristiansand

Løvendal, Manfred + Farsund * 27.4.1916 # Maskinist/Maschinist/Operator & 14.7.43–24.7.43: Kristiansand

Løvig, Harald Arthur + Kristiansand * 6.12.1905 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & I 22.7.43–22.11.43: Kristiansand, Grini II 28.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Løvland, Egil + Kristiansand * 19.11.1916 # Prispoliti/Polizist 1941–45 zur Kontrolle der Ladenpreise/Policeman during World War II & 15.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Dachau, Groß-Rosen

Løvland, Harald + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Politibetjent/Polizist/Policeman & 16.8.43–28.8.43: Kristiansand

Løvland, Olav + Evje * 22.12.1899 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Løvland, Sigurd + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Politibetjent/Polizist/Policeman & 16.8.43–28.8.43: Kristiansand

Løvsland, Ivar + Kristiansand * 13.10.1923 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & I 14.11.44–8.12.44: Kristiansand II 23.1.45–20.2.45: Kristiansand

Løvsland, Øistein Børre + Kristiansand * 1.3.1925 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Løvås, Håkon + Farsund * 7.11.1924 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.8.42–3.10.42: Grini

Løvås, Olaus + Oddernes * 23.2.1914 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 30.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Løvåsen, Tellef + Froland * 5.12.1916 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 21.6.44–1.7.44: Kristiansand


Fanger med etternavn som begynner på M


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Mackenzie, Georg Stewart + Farsund * 13.12.1926 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 22.3.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Madsen, Bjørn + Tromøy * 23.2.1908 # Rasjoneringsinspektør/Rationierungskontrolleur/Rationingcontroller & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Madsen, Erling + Mandal * 17.12.1922 # Maler/Maler/Painter & 4.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Madsen, Ingvar Mads + Kristiansand * 11.2.1914 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Madsen, Odd + Halse og Harkmark * 14.9.1919 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 13.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Madsen, Toralf + Lillesand * 17.11.1915 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 4.7.42–8.5.45: Yokohama (Japan), Tokyo

Magnussen, Oskar + Arendal * 16.2.1901 # Frisør/Friseur/Hairdresser & 28.7.43–23.9.43: Kristiansand

Malterud, Olaf jr. + Arendal * 17.5.1920 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Mangor-Jensen, Anders + Kristiansand * 8.3.1894 # Ingeniør/Løytnant Ingenieur/Leutnant Engineer/Lieutenant & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Markeland, Martha + Lyngdal * 24.5.1894 # Husbestyrer/Hausverwalter/Caretaker & 24.11.43–8.12.43: Kristiansand

Markusen, Gurly Ingertha + Grimstad * 29.2.1920 # Servitør/Kellner/Waiter & 30.6.42–18.9.42: Kristiansand

Markusen, William + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 8.7.1910 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 1.3.45–24.3.45: Kristiansand

Markussen, Arne Kristian + Kristiansand * 5.8.1923 # Trearbeider/Holzarbeiter/Logger & 15.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Markussen, Ernst + Kristiansand * 7.2.1905 # Selger/Verkäufer/Seller & 20.11.41–2.12.42: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Markussen, Jakob + Kristiansand * 22.7.1900 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & I 19.12.42-22.12.43: Kristiansand, Grini II 21.1.44–5.4.44: Kristiansand

Markussen, Peder Nicolai + Risør * 14.4.1877 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 7.12.41–8.5.45: Shanghai (Kina)

Martinsen, Charles Thorvald + Arendal * 24.10.1894 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 28.7.43–23.9.43: Kristiansand

Mastermo, Molly Iverta + Vennesla * 27.4.1916 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 7.11.41–: Kristiansand, sykehus

Mathiesen, Magnus Arentz + Farsund * 2.1.1894 # Elektroingeniør/Elektroingenieur/Electrical engineer & 3.8.42–28.9.42: Grini

Mathiesen, Odd Mathias + Risør * 28.3.1915 # Baker/Bäcker/Baker & 5.9.44–8.5.45: Akershus festning, Grini, Vollan

Mathiesen, Sverre Elias + Arendal * 4.7.1896 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Mathisen, Alf Oscar + Arendal * 5.11.1920 # Student/Student/Student & 30.11.43: Stavanger, SS-Ausbildungslager Sennheim død25.11.45

Mathisen, Hans Werner + Tvedestrand * 10.10.1920 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 14.3.43–17.5.43: Åkebergveien, Grini

Mathisen, Harald + Kristiansand * 9.6.1905 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–23.12.44: Kristiansand

Mathisen, Mathis + Kristiansand * 13.4.1920 # Sjømann/Seemann/Sailor & 26.5.43–25.6.43: Møllergata 19

Mathisen, Nils Tarald + Sør-Audnedal * 15.3.1924 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 9.5.42–16.6.42: Kristiansand, Møllergata 19

Mathisen, Sverre Arne + Arendal * 1.5.1919 # Sjømann/Seemann/Sailor & 1.4.42–30.12.43: Marlag u. Milag Nord

Mejlænder, Georg Ingolf + Farsund * 28.7.1914 # Elektromontør/Elektromonteur/Electrical fitter & 18.3.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Meland, Arthur + Fjotland * 11.11.1902 # Gruvearbeider/Bergmann/Miner & 23.4.42–8.5.42: Kristiansand

Melby, Alf Skauge + Mandal * 13.7.1922 # Matros/Matrose/Seaman & 4.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Melby, Kåre + Arendal * 1.5.1913 # Politifullmektig/Polizeirat/Deputy chief constable & 16.8.43–18.12.43: Kristiansand, Grini

Melby, Ruth + Mandal * 3.5.1918 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Cookmaid & 14.6.44–1.7.44: Kristiansand

Melhus, Sigurd + Sør-Audnedal * 31.10.1920 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Melhus, Tobias + Sør-Audnedal * 28.11.1911 # Bonde/Bauer/Farmer & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Melhus, Torleiv Kåre + Sør-Audnedal * 17.11.1915 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Melhustrø, Gunnar + Kristiansand * 6.7.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.4.45–8.5.45: Kristiansand

Merzlov, Afanasij + Sovjetunionen * 5.11.1905 # Bonde/Krigsfange Bauer/Kriegsgefangener Farmer/Prisoner of war & 28.8.44: Kristiansand død21.10.44

Mesel, Halvdan + Oddernes * 28.11.1919 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 19.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Mesel, Martin Luther + Søgne * 1.10.1899 # Lærer/Offiser Lehrer/Offizier Teacher/Officer & 17.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Messel, Syvert + Oddernes * 22.7.1897 # Likningssjef/Offiser Leiter im Steuerwesen/Offizier Tax chief/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Messel, Thorvald August Sverre + Kristiansand * 10.9.1885 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 22.6.40: Ukjent/Unbekannt/Unknown

Metveit, Are + Landvik * 23.1.1905 # Bonde/Bauer/Farmer & 5.5.44–22.2.45: Kristiansand, Grini

Meyer, Kjell + Arendal * 15.5.1911 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 24.5.44–23.9.44: Kristiansand, Grini

Michalsen, Bjarne + Halse og Harkmark * 19.2.1895 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 20.6.44–4.7.44: Kristiansand

Midgaard, Bertha + Kristiansand * 19.8.1902 # Kasserer/Kassierer/Cashier & 20.11.41–15.7.42: Kristiansand, Grini 

Midtbø, Erling + Sokndal * 26.7.1908 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 31.3.44–8.5.45: Flekkefjord, Kristiansand, Stavanger, Møllergata 19

Midtfjellså, Selmer + Flekkefjord * 22.7.1910 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 7.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Midtgård, Håvard + Kristiansand * 30.8.1915 # Lærer/Lehrer/Teacher & 14.7.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Mikalsen, Hans + Kvinesdal * 8.10.1889 # Bonde/Bauer/Farmer & 1.7.42–7.7.42: Kristiansand

Mikalsen, Åge Mardon + Kristiansand * 1.7.1917 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 4.6.44–15.7.44: Kristiansand

Mikkelsen, Arne + Kristiansand * 3.9.1916 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 1.10.42–10.10.42: Kristiansand

Misjkin, Jakov Grigorovitsj + Sovjetunionen * 3.1901 # Krigsfange/Kriegsgefangener/Prisoner of war & 25.11.44: Kristiansand død19.1.45

Mjøs, Ludvig Bernhard + Flekkefjord * 18.9.1893 # Politibetjent/Polizist/Policeman & 16.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Mjåland, Olav + Mykland * 18.2.1914 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 2.11.44–12.11.44: Kristiansand

Mjåland, Albert + Iveland * 6.10.1900 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Mjåland, Eiliv + Tveit * 29.12.1900 # Lærer/Lehrer/Teacher & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Mjåland, Einar + Kristiansand * 27.7.1918 # Politimann/Polizist/Policeman & 4.9.41–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Mjåland, Gunnar + Kristiansand * 20.9.1916 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–8.12.44: Kristiansand

Mjåland, Ivar + Kristiansand * 20.2.1915 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 26.3.43–12.5.43: Kristiansand, Grini

Mjåland, Jon + Mykland * 19.4.1916 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.11.44–8.5.45: Møllergata 19

Mjåland, Knut + Åmli * 3.11.1897 # Lærer/Offiser Lehrer/Offizier Teacher/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Mjåland, Paul + Mykland * 12.10.1913 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Worker & 2.11.44–12.11.44: Kristiansand

Mjåland, Ragnvald Gustav + Kristiansand * 2.12.1887 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Mjåland, Sigmund Ragnvald + Hornnes * 15.5.1927 # Student/Student/Student & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Mjåland, Trygve + Gjøvdal * 12.5.1893 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 29.12.44–16.1.45: Kristiansand

Modalslid, Andreas Christian + Flekkefjord * 22.11.1914 # Vaktmann/Offiser Wachmann/Offizier Security officer/Officer& 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Moe, Anders + Mykland * 3.2.1924 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Moe, Arne + Kristiansand * 1.1.1914 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 21.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Moe, Bernt Andreas + Kristiansand * 30.7.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 22.4.45–8.5.45: Grini

Moe, Bjarne + Mykland * 13.11.1920 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Moe, Christopher Juell + Kristiansand * 5.4.1917 # Sjømann/Seemann/Sailor & 1.4.42–8.5.45: Marlag u. Milag Nord, Rendsburg, Kiel, Sonnenburg, Sachsenhausen

Moe, Dagfinn + Lyngdal * 01.12.1919 # Student/Student/Student & 16.9.43–15.10.43: Kristiansand

Moe, Eva + Mykland * 4.6.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.11.44–6.12.44: Kristiansand

Moe, Johan Christian + Kristiansand * 28.4.1913 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 19.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Moe, Ole P. + Kristiansand * 30.9.1894 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 18.3.44–30.3.44: Kristiansand

Moe, Ole Pedersen + Kristiansand * 27.6.1918 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 21.3.44–8.6.44: Kristiansand

Moe, Peter Johan + Kristiansand * 6.8.1889 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 21.3.44–29.3.44: Kristiansand

Moe, Sverre + Kristiansand * 10.7.1898 # Postbud/Briefträger/Postman & 21.2.44–23.12.44: Narvik, Krøkebærsletta

Moen, Arne + Flekkefjord * 2.4.1898 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 5.4.44–25.5.44: Kristiansand

Moen, Edvard Tonning + Kristiansand * 16.2.1920 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 29.5.40–31.5.40: Kristiansand

Moen, Georg + Kristiansand * 10.10.1914 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 27.4.45–8.5.45: Kristiansand

Moen, Godtfred Bertin A. + Arendal * 21.7.1909 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmworker & 4.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Moen, Paul Sverre + Kristiansand * 12.1.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 15.2.43–8.5.45: Akershus festning, Fuhlsbüttel, Bautzen

Moen, Thomas + Høvåg * 10.11.1881 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 3.2.43–24.2.43: Kristiansand

Moi, Arne + Kristiansand * 21.8.1921 # Jungmann/Jungmann/Junior seaman & I 20.8.40-31.8.40: Kristiansand II 1.4.42–8.5.45: Fredrikshavn, Marlag u. Milag Nord, Rendsburg, Kiel, Sonnenburg, Sachsenhausen, Bergen-Belsen

Moi, Arne + Kristiansand * 30.5.1921 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 1.4.43–1.5.43: Kristiansand

Moi, Erling August + Kvinesdal * 30.6.1918 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 30.3.44: Kristiansand, Grini dødDS "Westfalen" 8.9.44

Moi, Magne + Kvinesdal * 15.3.1925 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 8.2.43–6.3.43: Kristiansand

Moi, Martin + Vennesla * 15.10.1917 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 30.12.43–23.3.44: Kristiansand, Grini

Moi, Oskar Ingvald + Vennesla * 30.3.1910 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 4.9.43–29.9.43: Kristiansand, Åkebergveien, Møllergata 19

Moi, Sverre Karl Adolf + Flekkefjord * 31.1.1907 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 26.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Moi, Torjus + Hornnes * 22.12.1896 # Smed/Schmied/Blacksmith & 15.12.43–24.12.43: Kristiansand

Molander, Karl Natanael + Stokken * 19.6.1907 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 6.10.42–20.12.43: Møllergata 19, Grini

Molaug, Eldar + Kristiansand * 11.11.1902 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Mollestad Bjorhus, Gustav + Birkenes * 2.10.1884 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 19.8.43–27.10.43: Kristiansand

Mollestad, Sigurd + Birkenes * 1.3.1916 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 29.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Mollestad, Tellef + Birkenes * 7.03.1904 # Bonde/Bauer/Farmer & 29.1.43–5.3.43: Kristiansand

Monsen, Olaf Fjelly + Grimstad * 2.10.1911 # Lettmatros/Leichtmatrose/Seaman & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas (Filippinene)

Mortensen, Georg Martinius + Kristiansand * 10.3.1887 # Vaktmann/Wachmann/Security officer & 11.2.42–: Kristiansand, Arendal

Mortensen, Petter + Kristiansand * 24.11.1890 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 20.2.42–1.4.42: Kristiansand

Mortensen, Thorleif + Kristiansand * 17.10.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 12.4.45–8.5.45: Kristiansand

Mosberg, Nils + Åmli * 17.4.1889 # Bonde/Bauer/Farmer & 29.7.44–25.9.44: Kristiansand

Mosby, Harry + Farsund * 14.12.1917 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 27.4.44–3.6.43: Kristiansand

Mosby, Håkon + Kristiansand * 15.10.1916 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 13.1.44–7.3.44: Kristiansand, Grini

Mosdøl, Olav K. + Bykle * 7.7.1888 # Bonde/Bauer/Farmer & 19.2.43–25.5.43: Kristiansand, Grini

Mosdøl, Torbjørg O. + Bykle * 2.11.1914 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 19.2.43–20.12.43: Kristiansand, Grini

Moseid, Alfred Ragnvald + Hornnes * 13.10.1910 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 8.9.42: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee død18.3.43

Moseid, Notto Sigurd + Vennesla * 9.5.1918 # Student/Sersjant Student/Feldwebel & 4.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Moseid, Oskar + Bygland * 10.12.1911 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 15.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Mosgren, Thora + Lillesand * 8.6.1896 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 6.5.42–23.5.43: Kristiansand

Mosland, Kåre + Kristiansand * 6.2.1911 # Redaktør/Redakteur/Editor & 22.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Mosland, Oddmund + Kristiansand * 14.2.1905 # Offiser/Offizier/Officer & 2.9.43–1.8.44: Grune, Oflag XXI-C

Mosland, Olav + Kristiansand * 28.9.1911 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–14.12.44: Kristiansand

Mosland, Reidar + Kristiansand * 24.4.1907 # Tannlege/Zahnarzt/Dentist & 9.2.44–5.4.44: Kristiansand

Mosvold, Anton B. + Lista * 12.2.1885 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Munksgård, Oddvar + Kristiansand * 1.1.1925 # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Mushom, Johan + Øvrebø * 12.9.1906 # Bonde/Bauer/Farmer & 8.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Mydland, Harry Thorleif Paul + Sør-Audnedal * 1.11.1914 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 9.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Mygland, Andreas + Vegusdal * 31.7.1899 # Baneformann/Eisenbahnangestellter/Gang foreman & 5.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Fuhlsbüttel, Sachsenhausen

Mygland, Andreas + Fjotland * 24.1.1901 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Mygland, Olaf + Kristiansand * 8.6.1911 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–22.12.44: Kristiansand

Myhre, Olav + Fjære * 26.5.1911 # Agent/Handelsreisender/Commercial traveller & 5.2.43–3.7.43: Kristiansand, Grini

Mykland, Erling + Iveland * 28.1.1920 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Mykland, Ivar + Kristiansand * 23.1.1927 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Mykland, Theodor + Kristiansand * 22.2.1894 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–19.12.44: Kristiansand

Myklebust, Bernt Mikal + Kristiansand * 14.8.1899 # Jernbanetelegrafist/Eisenbahnfunker/Railway telegraph operator & 10.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Myra, Anders Moe + Holt * 8.7.1920 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 13.6.41–21.6.41: Kristiansand

Myrene, Johan + Greipstad * 9.6.1899 # Bonde/Offiser Bauer/Offizier Farmer/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Myrene, Knut Olav + Vestre Moland * 15.04.1910 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Myrene, Kåre + Greipstad * 6.6.1919 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 15.11.44–23.12.44: Kristiansand

Myrstad, Andreas + Kristiansand * 3.1.1917 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 23.7.43–23.8.43: Kristiansand

Mækinen, Waldemar + Flekkefjord * 19.5.1921 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 7.11.43–: Vollan, Falstad

Mæsel, Syvert + Finsland * 23.8.1899 # Lærer/Bonde Lehrer/Bauer Teacher/Farmer & 23.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Mæsel, Ånen Tomasen + Finsland * 24.7.1886 # Bonde/Bauer/Farmer & 10.12.42–30.4.45: Kristiansand, Grini

Møll, Otto Mogens + Holum * 27.4.1911 # Bonde/Bauer/Farmer & 16.11.43–21.12.43: Kristiansand

Møll, Tobias + Sør-Audnedal * 13.2.1920 # Student/Student/Student & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Berg

Møller, Bjarne + Arendal * 13.2.1911 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 21.1.42: Rabaul (New Britain), Japan død26.6.42

Møller, Eli + Mandal * 4.11.1916 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.7.44–29.7.44: Kristiansand

Møller, Finn Arvid + Kristiansand * 16.7.1913 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.9.43–14.9.43: Kristiansand

Møller, Halfdan Rummelhof + Oddernes * 2.9.1913 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 25.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Mørch, Oscar Andreas Mürer + Vennesla * 21.8.1911 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 19.12.42–8.5.45: Grini, Kristiansand, Grini, Natzweiler

Mørkvik, Magnus + Arendal * 3.3.1920 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinetmaker & I 1.11.44–8.11.44: Kristiansand II 29.1.45–8.5.45: Kristiansand

Mørland, Ansgar + Arendal * 7.8.1906 # Rensemester/Reinigungsmeister/Dry cleaning master & 21.4.45–8.5.45: Kristiansand

Mørland, Arnt Jacobsen + Arendal * 23.6.1888 # Skipsreder/Schiffsreeder/Shipowner & 24.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Mørland, Kristen + Grimstad * 30.3.1908 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 22.11.43–22.12.43: Arendal, Kristiansand

Mørvang, Gudrun + Kristiansand * 11.3.1911 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 9.1.45–15.1.45: Kristiansand

Møvik, Ingolf Karsten + Kristiansand * 15.1.1924 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 18.9.43–18.12.43: Kristiansand, Grini

Mål, Birger + Flekkefjord * 1.4.1911 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 25.4.44–12.5.44: Kristiansand

Mål, Håkon + Flekkefjord * 8.8.1914 # Bonde/Bauer/Farmer & 25.4.44–12.5.44: Kristiansand

Maalstad, Karl + Kristiansund N/Risør * 18.4.1916 # Sakfører/Jurist/Solicitor & I 3.8.42–15.10.42: Grini II 9.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Natzweiler, Dachau


Fanger med etternavn som begynner på N


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Narvesen, Egil + Kristiansand * 12.5.1924 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 12.2.42–16.3.42: Kristiansand

Narvesen, Rolf Kåre + Kristiansand * 25.7.1899 # Installsjonskontrollør/Installationskontrolleur/install controller & 12.2.42–25.4.42: Kristiansand

Neipl, Karl ​+ Wien, Østerrike * 24.7.1922 # Korporal/Gefreiter/Corporal & 23.11.44: Kristiansand død 20.2.45

Nervik, Thomas + Risør * 29.6.1899 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 23.1.43–23.12.43: Kristiansand, Grini

Nesbu, Sverre + Grimstad * 5.9.1912 # Brannkonstabel/Feuerwehrmann/Fireman & 18.10.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Neset, Gudmund Arnfinn + Vennesla * 5.9.1912 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinetmaker & 5.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Neset, Gunnar N. + Åseral * 27.8.1910 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 16.12.43–2.5.45: Kristiansand, Grini

Neset, Knut G. + Bygland * 3.1.1922 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 12.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Nesheim, Gessler Bernhard + Lista * 17.11.1903 # Lensmann/Polizist/Policeman & 19.3.44–27.3.44: Kristiansand

Ness, Torgeir Olaf + Bjelland * 7.6.1883 # Apoteker/Apotheker/Pharmacist & I 9.11.41–20.12.41: Kristiansand II 9.5.42–20.5.42: Kristiansand III 5.7.44–19.07.44: Kristiansand

Ness, Trygve + Tvedestrand * 14.4.1917 # Stuert/Zahlmeister/Purser & 22.6.40–26.3.41: Casablanca

Netland, Andreas + Tonstad * 2.10.1917 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 5.12.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Netland, Arnleif Ådnesen + Flekkefjord * 23.12.1909 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 3.6.40–: Kristiansand, Arendal

Netland, Knut Isaksen + Åmli * 9.9.1907 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 12.6.41–: Kristiansand

Netland, Odvar Edvin + Flekkefjord * 27.12.1914 # Herredskasserer/Hauptkassierer/Chief cashier & 3.6.40–: Kristiansand, Arendal

Nicolaisen, Karl Evald + Farsund * 28.10.1898 # Smed/Schmied/Blacksmith & 19.7.42–31.7.42: Kristiansand

Nicolaysen, Nicolay Antoni + Kristiansand * 9.11.1874 # Kasserer/Kassierer/Cashier & 19.9.42–30.6.43: Kristiansand, Grini

Nielsen, Carl Martin + Arendal * 26.11.1905 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 20.5.42–12.12.42: Japan, Marlag u. Milag Nord

Nielsen, Henry Victor + Kristiansand * 22.4.1920 # Politimann/Polizist/Policeman & 30.10.43–23.8.44: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Nielsen, John Gustav + Farsund * 9.1.1899 # Sjømann/Seemann/Sailor & 1.4.42–8.5.45: Marlag u. Milag Nord, Rendsburg, Kiel, Sonnenburg, Sachsenhausen

Nielsen, John + Mandal * 24.10.1909 # Kasserer/Kassierer/Cashier & 20.2.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Nielsen, Karsten August + Kristiansand * 28.1.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 3.8.42–3.10.42: Grini

Nielsen, Kristian Erik + Kristiansand * 14.5.1923 # Bakerlærling/Bäckerlehrling/Baker apprentice & 14.11.42–22.11.43: Kristiansand, Møllergata 19, Akershus festning, Fuhlsbüttel

Nielsen, Louis Grude + Kristiansand * 11.10.1913 # Handelsreisende/Handelsreisender/Commercial traveller & 26.8.41–13.12.41: Fuhlsbüttel

Nielsen, Sigurd + Vegårshei * 9.5.1923 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 3.8.42–: Kristiansand

Nielsen, Theodor + Arendal * 31.3.1894 # Båtsmann/Bootsmann/Boatswain & 4.7.42–8.5.45: Filip, Japan

Nielsen, Øistein Toralf + Kristiansand * 20.9.1912 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 30.12.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Nikitin, Oleg + Saratov, Sovjetunionen (Russland) * 23.2.1915 # Radiotekniker/Krigsfange Radio-Techniker/Kriegsgefangener Radio technician/Prisoner of war & 13.7.44: Kristiansand død2.8.44

Nikolaisen, Nikolai + Øyslebø * 15.1.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 8.2.43–17.2.43: Kristiansand

Nilsen, Albert Konrad + Kristiansand * 5.1.1924 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 25.5.43–25.11.43: Møllergata 19, Kristiansand

Nilsen, Anne Birgitte + Kristiansand * 3.11.1919 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 11.5.43–24.3.44: Kristiansand, Fuhlsbüttel

Nilsen, Artur + Mandal * 27.2.1925 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 16.3.42–21.3.42: Kristiansand

Nilsen, Astrid + Kristiansand * 29.7.1913 # Distriktsykepleier/Bezirkskrankenschwester/Regional nurse & 15.6.42–2.7.42: Kristiansand

Nilsen, Berthold + Arendal * 7.10.1906 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 31.8.43–2.5.45: Grini

Nilsen, Birger Gelius + Arendal * 15.3.1914 # Politimann/Polizist/Policeman & 2.11.44–8.5.45: Grini, Mysen

Nilsen, Dagfin + Kristiansand * 24.5.1914 # Lastearbeider/Lastenarbeiter/Transport worker & 10.9.42–17.9.42: Kristiansand

Nilsen, Egil + Kristiansand * 26.3.1916 # Murer/Maurer/Mason & 20.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Nilsen, Einar + Kristiansand * 7.12.1907 # Tekstilfarger/Textilfärber/Textile dyer & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Nilsen, Else Marie + Kristiansand * 24.6.1910 # Bokhandler/Buchhändler/Bookseller & 27.10.43–24.11.43: Kristiansand

Nilsen, Else + Kristiansand * 5.12.1924 # ? & 12.12.44–30.12.44: Kristiansand

Nilsen, Engelbreth + Dypvåg * 30.3.1918 # Sjømann/Seemann/Sailor & 1.4.42–8.5.45: Vollan, Marlag u. Milag Nord

Nilsen, Erling + Kristiansand * 17.5.1913 # Blikkenslager/Klempner/Tinsmith & 24.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Nilsen, Ernst Harry + Kristiansand * 28.12.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 2.9.42–: Kristiansand

Nilsen, Ester Frede + Mandal * 7.11.1915 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 21.8.42–24.12.42: Kristiansand

Nilsen, Ewald Figenschou + Mandal * 23.4.1918 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 4.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Nilsen, Finn + Arendal * 12.7.1909 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.11.43–: Krøkebærsletta

Nilsen, Finn + Tvedestrand * 11.6.1923 # Matros/Matrose/Seaman & 7.12.41–8.5.45: Shanghai

Nilsen, Frode + Mandal * 14.4.1920 # Maler/Maler/Painter & 20.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Nilsen, Gunnar + Kristiansand * 12.11.1922 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 28.10.41–31.3.42: Kristiansand, Møllergata 19

Nilsen, Gunnar + Risør * 10.4.1914 # Sjømann/Seemann/Sailor & 17.11.41–1.12.41: Kristiansand

Nilsen, Gustav Garmann + Vigmostad * 20.8.1913 # Baker/Bäcker/Baker & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Nilsen, Håkon + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 10.10.1876 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 6.2.45–19.2.45: Kristiansand

Nilsen, Håkon + Flekkefjord * 25.03.1910 # Overrettsakfører/Jurist/Solicitor & 1.12.44–15.3.45: Berg

Nilsen, John Bernhard + Vennesla * 21.02.1918 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 26.1.43–8.2.43: Kristiansand

Nilsen, John + Kristiansand * 1.6.1908 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 1.4.43–8.5.45: Åkebergveien, Grini, Sachsenhausen

Nilsen, Julius + Tvedestrand * 13.7.1901 # Urmaker/Uhrmacher/Watchmaker & 26.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Nilsen, Karen + Grimstad * 9.2.1897 # Drosjesjåfør/Taxifahrer/Taxidriver & 5.2.43–20.9.43: Kristiansand, Grini

Nilsen, Karl Aksel Sverre + Kristiansand * 12.5.1876 # Revisor/Rechnungsprüfer/Auditor & 24.8.43–21.9.43: Kristiansand

Nilsen, Lars + Kristiansand * 25.9.1919 # Vaskerieier/Wäschereibesitzer/Laundry owner & 27.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Nilsen, Leif + Kristiansand * 28.9.1913 # Havnearbeider/Hafenarbeiter/Stevedore & 11.2.42–?: Kristiansand, Arendal

Nilsen, Magnus Herleif + Søgne * 14.9.1902 # Butikksjef/Büroleiter/Office manager & 1.7.42–9.7.42: Kristiansand

Nilsen, Nicolay Karsten + Hidra *8.6.1916 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 19.7.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Nilsen, Nikolai Gerhard + Kvinesdal * 23.10.1912 # Slakter/Fleischer/Butcher & 12.2.45–8.5.45: Stavanger, Grini

Nilsen, Nils Arent + Mandal * 5.3.1891 # Maler/Maler/Painter & 20.6.44–21.10.44: Kristiansand

Nilsen, Nils Endresen + Mandal * 21.6.1907 # Bankassistent/Bankassistent/Bank clerk & 24.2.42: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen død1.9.42

Nilsen, Noralv + Hidra * 10.1.1917 # Fisker/Fischer/Fisherman & 19.7.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Nilsen, Normann + Kristiansand * 1.1.1909 # Jerndreier/Eisendreher/Iron turner & 21.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Natzweiler, Dachau, Neuengamme

Nilsen, Olaf Georg + Mandal * 11.8.1892 # Gullsmed/Goldschmied/Goldsmith & 12.1.42–21.2.44: Kristiansand, Grini

Nilsen, Per + Kristiansand * 18.8.1924 # ? & 10.2.45–24.3.45: Kristiansand

Nilsen, Reidar Arthur + Sør-Audnedal * 27.1.1902 # Snekker/Tischler/Joiner & 4.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Nilsen, Rolf + Vennesla * 10.3.1912 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 25.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Nilsen, Sverre + Kristiansand * 6.8.1910 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 25.8.43–25.11.43: Kristiansand

Nilsen, Thoralf + Tveit * 19.8.1911 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 26.1.44–23.3.44: Kristiansand

Nilsen, Thorleif Bernhard + Mandal * 18.11.1915 # Kontorist/Büroangestellte/Clerk & 12.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Nilsen, Torvald + Kvinesdal * 3.2.1927 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 16.10.42–?: Kristiansand

Nilsen, Trygve Dagfin + Vestre Moland * 10.9.1925 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 19.2.42–24.2.42: Kristiansand

Nilsen, Willi + Søgne * 26.8.1917 # Sjømann/Seemann/Sailor & 10.12.43–5.2.44: Kristiansand

Nilsen, William Myhre + Kristiansand * 11.2.1899 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 8.2.45–2.3.45: Kristiansand

Nilsen, William + Arendal * 8.2.1907 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 28.7.41: Kristiansand, Møllergata 19, Akershus festning, Håøya død15.3.42

Nilsen, Yngvar Olaf + Kristiansand * 30.6.1902 # Lærer/Lehrer/Teacher & 19.1.45–8.5.45: Kristiansand

Nilsen, Øystein Johan + Kristiansand * 19.4.1919 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Nilsson, John Armand + Kristiansand * 21.7.1921 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 9.11.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Fuhlsbüttel, Rendsburg, Dreibergen-Bützow

Nipe, Håkon Reidar + Oddernes * 22.8.1909 # Avdelingssjef/Abteilungschef/Department manager & 20.3.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Natzweiler, Dachau

Nipedal, Karl Almer + Kristiansand * 11.1.1926 # Student/Student/Student & 11.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Njaa, Tor + Flekkefjord * 23.10.1912 # Handelsfullmektig/Handelsbevollmächtigter/Salesman & 1.5.42: Flekkefjord, Kristiansand, Møllergata 19, Kristiansand, Møllergata 19, Grini, Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau død5.9.44

Nodeland, Arnt + Greipstad * 1.1.1883 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 24.3.45–18.4.45: Kristiansand

Nodeland, Olaf + Kristiansand * 22.1.1921 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 24.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Fuhlsbüttel, Rendsburg, Dreibergen-Bützow, Neuengamme

Nomeland, Halvor + Bygland * 18.01.1922 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 23.2.43–25.2.44: Vollan, Falstad

Nomeland, Olav Olavsson + Hylestad * 30.9.1919 # Bonde/Fenrik Bauer/Fähnrich Farmer/Ensign & 21.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Nomeland, Tarald K. + Valle * 12.7.1900 # Lærer/Lehrer/Teacher & I 20.3.42–7.9.42: Kristiansand, Grini, Kirkenes II 25.1.45-8.5.45: Grini

Norberg, Karl Martinius + Kristiansand * 14.8.1915 # Skipstømrer/Schiffszimmermann/Ship carpenter & 22.8.42–8.5.45: Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee

Nordahl, Arne + Vennesla * 18.3.1928 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 24.8.44–24.10.44: Kristiansand

Nordahl, Sverre + Kristiansand * 16.1.1912 # Fengselsbetjent/Gefängnisangestellter/Prison worker & 20.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Dreibergen-Bützow, Neuengamme

Nordahl-Hansen, Sven Jakob + Kristiansand * 27.5.1924 # Tegner/Zeichner/Illustrator & 23.11.44–8.5.45: Victoria terrasse, Akershus festning, Grini

Nordahl-Hansen, Rolv + Kristiansand * 19.1.1923 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 29.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Nordgård, Eva Gunn + Arendal * 11.8.1921 # Syerske/Näherin/Seamstress & I 29.3.43–2.9.43: Kristiansand, Grini II 20.5.44–19.10.44: Grini, Åkebergveien

Nordgård, Olav + Kristiansand * 13.7.1908 # Politimann/Offiser Polizist/Offizier Policeman/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Nordgård, Osmund + Birkenes * 3.9.1906 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 29.1.43–5.2.43: Kristiansand

Nordli, Martin + Mykland * 7.11.1910 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.8.43–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Nordli, Oskar + Mykland * 24.2.1914 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.11.44–13.12.44: Kristiansand

Nordvold, Thormod + Vennesla * 8.2.1921 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 31.1.42–24.2.42: Kristiansand

Norli, Sigurd Arnfinn + Arendal * 28.2.1915 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Norås, Alf Ingemann + Kristiansand * 30.7.1921 # Musiker/Musiker/Musician & 12.1.45–1.2.45: Bredtveit

Nuland, Arne + Kristiansand * 20.7.1898 # Maskinist/Maschinist/Operator & 15.3.41–3.5.41: Marlag u. Milag Nord

Nyberg, Per + Kristiansand * 2.7.1898 # Konduktør/Schaffner/Conductor & 11.8.42–19.2.43: Kristiansand, Grini

Nygård, Allys Gudny + Kristiansand * 22.3.1923 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 28.1.42–4.45: Kristiansand, sykehus

Nygård, Arne + Vennesla * 25.3.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 5.3.45–31.3.45: Kristiansand

Nygård, Geirmund + Vennesla * 22.11.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 5.3.45–10.4.45: Kristiansand

Nygård, Gunvor + Vennesla * 1.1.1895 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 5.3.45–løslatt etter to uker: Kristiansand

Nygård, Karen + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 24.11.1897 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 22.5.42–30.5.42: Kristiansand

Nygård, Kristian + Vegusdal * 27.2.1903 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.10.44–?.11.44: Kristiansand

Nygård, Magnus + Kristiansand * 23.6.1910 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 6.7.40–: Ukjent/Unbekannt/Unknown

Nygård, Olav + Vegusdal * 23.03.1906 # Herredskasserer/Buchhalter/Accountant & 17.10.44–11.44: Kristiansand

Nygaard, Viktor + Mandal * 14.11.1900 # Redaktør/Redakteur/Editor & 20.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Nyhaven, Arne + Birkenes * 4.4.1913 # Bonde/Bauer/Farmer & 29.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død26.12.43

Nyhaven, Guttorm + Birkenes * 3.5.1907 # Sagbruksarbeider/Sägewerksarbeiter/Sawmill worker & 29.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Nyhus, Gulbrand (Odd Georg) + Mandal * 10.11.1913 # Politifullmektig/Polizeirat/Deputy chief constable & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Nykland, Gunnulv + Evje * 13.3.1920 # Forpakter/Gruvearbeider Pächter/Bergmann Tenant/Miner & 8.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Nymann, Johan + Eide * 23.9.1898 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Nyvold, Bjarne + Farsund * 21.3.1912 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 19.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Nyvold, Olav + Mandal * 1.11.1896 # Telegrafbestyrer & 19.12.42: Møllergata 19, Grini, Natzweiler død11.1.44

Nyvold, Sverre + Halse og Harkmark * 2.4.1904 # Sjåfør/Politikonstabel Fahrer/Polizist Driver/Policeman & 31.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Nærbø, Johan + Bjelland * 24.12.1910 # Skogforvalter/Forstbeamter/District forest officer & 16.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Næss, Einar + Kvinesdal * 1.11.1910 # Kontorist/Fenrik Büroangestellter/Fähnrich Clerk/Ensign & 10.12.42–24.12.42: Kristiansand

Næss, Erling + Kristiansand * 22.2.1915 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 9.11.42–26.11.43: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Fuhlsbüttel

Nøding, Bjørn + Holum * 29.8.1886 # Bonde/Bauer/Farmer & 9.5.42–21.5.42: Kristiansand

Nøding, Dagny Marie + Mandal * 21.10.1911 # Misjonær/Missionar/Missionary & 8.12.41–8.5.45: Mandsjuria (Kina)

Nøding, Eivind + Holum * 8.12.1892 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.7.43–24.9.43: Kristiansand

Nøding, Martin Monrad + Mandal * 29.3.1917 # Konditor/Konditor/Confectioner & 25.9.44–30.12.44: Kristiansand, Grini

Nødtveit, Jakob + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 8.2.1920 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 24.1.45–6.3.45: Kristiansand

Nøtland, Trygve + Spind * 2.11.1897 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes


Fanger med etternavn som begynner på O


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Offenberg, Christian Anker + Lista * 8.7.1899 # Maler/Maler/Painter & 10.4.44–8.5.45: Grini, Sachsenhausen

Offerdal, Gustav + Sør-Audnedal * 21.2.1892 # Lærer/Lehrer/Teacher & 27.9.44–8.5.45: Fredrikstad, Møllergata 19

Oftebro, Frithjof + Mandal * 24.6.1927 # Student/Student/Student & 4.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Oftebro, Tomas + Mandal * 24.9.1900 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 4.3.42–8.5.45: Kristiansand, Grini

Oftenes, Arnold Kristian + Søgne * 31.7.1919 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 18.9.42–8.12.42: Kristiansand, Arendal, Grini

Ohlsen, Otto Wilhelm + Kristiansand * 4.10.1923 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 23.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olafsen, Karl + Oddernes * 20.7.1914 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 31.1.42–6.10.42: Kristiansand, Grini

Olafsen, Kjell + Oddernes * 5.11.1918 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 19.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olafsen, Sigvard + Oddernes * 25.2.1919 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 31.1.42–6.10.42: Kristiansand, Grini

Olavsen, Alf David (Knudsen) + Oddernes * 12.12.1921 # Jernbanetelegrafist/Eisenbahnfunker/Railway telegrapher & 26.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olavsen, Kåre (Knudsen) + Oddernes * 18.10.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 26.8.44–6.12.44: Kristiansand

Ollestad, Reinert + Hægebostad * 30.9.1909 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 26.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Albert + Lyngdal * 13.6.1906 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 29.3.44–22.4.44: Kristiansand

Olsen, Alf + Farsund * 10.3.1920 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 7.7.44–11.9.44: Kristiansand

Olsen, Ambros Thistrand + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 27.5.1917 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 26.1.45–26.2.45: Kristiansand

Olsen, Anna Marie + Randesund * 30.9.1879 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 29.7.44–20.3.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Anton B. + Mandal * 7.2.1908 # Politimann/Polizist/Policeman & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Olsen, Anton + Flekkefjord * 4.3.1893 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 9.2.43–16.2.43: Kristiansand

Olsen, Arnt Ludvig + Søndeled * 7.2.1919 # Maskinist/Maschinist/Operator & 17.7.42–2.9.45: Osaka (Japan)

Olsen, Arthur + Åseral * 27.7.1916 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 9.11.44–30.11.44: Kristiansand

Olsen, Berton + Mandal * 10.5.1913 # Sjømann/Seemann/Sailor & 1.1.45–8.5.45: Marlag u. Milag Nord

Olsen, Birger Madsen + Kristiansand * 18.1.1916 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.7.43–23.8.43: Kristiansand

Olsen, Birger Oscar + Kristiansand * 21.9.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & I 28.10.41–31.3.42: Kristiansand, Møllergata 19 II 3.2.44–18.2.44: Vollan

Olsen, Birger Ulrich + Vigmostad * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Prest/Pfarrer/Priest & 20.6.44–26.6.44: Kristiansand

Olsen, Dagfinn Henry + Kristiansand * 12.3.1926 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 19.2.42–16.6.42: Kristiansand

Olsen, Egil Normann + Kristiansand * 5.5.1913 # Murer/Maurer/Mason & 21.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Sachsenhausen, Neuengamme

Olsen, Eimar + Kristiansand * 14.10.1913 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 24.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Sachsenhausen, Neuengamme

Olsen, Einar + Kristiansand * 23.2.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 4.12.44–15.12.44: Kristiansand

Olsen, Einar + Kristiansand * 10.3.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 13.4.45–8.5.45: Kristiansand

Olsen, Einar Håkon + Kristiansand * 9.4.1914 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.10.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Olsen, Elder + Farsund * 26.7.1921 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 3.9.42–14.9.42: Kristiansand

Olsen, Erik Valter + Lista * 13.9.1916 # Vegformann/Ingenieur im Straßenwesen/Construction forman & 29.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Tyskland

Olsen, Esther + Kristiansand * 13.3.1924 # Sykepleier/Krankenschwester/Nurse & 9.12.44–15.12.44: Kristiansand

Olsen, Ferdinand Olander + Kristiansand * 18.3.1890 # Artist/Darsteller/Actor & 9.6.44–22.6.44: Kristiansand

Olsen, Frithjof Leyre + Mandal * 22.2.1917 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Hallvard Tangvall + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Olsen, Hedvig Marie + Kristiansand * 27.1.1918 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 18.8.43–31.8.43: Kristiansand

Olsen, Hildur + Kristiansand * 15.1.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.9.41–31.1.42: Kristiansand

Olsen, Hjalmar (Stausland) + Søgne * 24.8.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 26.1.45–2.3.45: Kristiansand

Olsen, Ingebret + Randesund * 4.10.1909 # Fisker/Fischer/Fisherman & 2.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Irgens Joachim + Evje * 6.6.1912 # Frisør/Friseur/Hairdresser & 8.9.42–8.5.45: Kristiansand, Victoria terrasse, Grini, Sachsenhausen, Natzweiler, Dachau, Neuengamme

Olsen, Johan G. + Kristiansand * 5.8.1886 # Skipsmegler/Schiffsmakler/Ship broker & 7.12.44–14.12.44: Kristiansand

Olsen, Johan + Tvedestrand * 24.6.1895 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 12.9.44–28.9.44: Kristiansand

Olsen, John Ernst + Kristiansand * 12.3.1917 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 30.8.42–15.9.42: Kristiansand

Olsen, Kai Reinholt Domingo + Kristiansand * 9.12.1920 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Olsen, Kai + Kristiansand * 19.10.1926 # Lettmatros/Leichtmatrose/Seaman & 26.10.42–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Olsen, Kasper Henick + Kristiansand * 25.1.1913 # Lagersjef/Lagerleiter/Head storeman & 13.7.43–11.8.43: Kristiansand

Olsen, Klara + Arendal * 7.2.1910 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 17.8.43–31.8.43: Kristiansand

Olsen, Kristian Møller + Kristiansand * 19.10.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.1.44–4.5.44: Kristiansand

Olsen, Kåre Thorn + Kristiansand * 12.2.1926 # Student/Student/Student & 7.12.44–løsl.8.5.45, Kristiansand, Grini

Olsen, Leif Tønnes + Farsund * 9.9.1924 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 12.4.43–5.8.43: Kristiansand

Olsen, Leif + Kristiansand * 7.5.1926 # Tolk/Dolmetscher/Interpreter & 28.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Magnus + Kristiansand * 11.12.1917 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 9.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Mangård + Risør * 30.11.1909 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 3.11.44–17.11.44: Kristiansand

Olsen, Margrethe Katrine + Flekkefjord * 23.3.1888 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 1.5.42–8.6.42: Kristiansand

Olsen, Martin + Kristiansand * 18.5.1907 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–8.12.44: Kristiansand

Olsen, Michal Severin + Mandal * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Agent/Handelsreisender/Representative & 7.11.41–12.11.41: Kristiansand

Olsen, Nicolai + Arendal * 4.2.1916 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 20.12.43–7.1.44: Kristiansand

Olsen, Norman + Arendal * 16.6.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 14.11.42–21.11.42: Kristiansand

Olsen, Normann Hans + Mandal * 20.05.1917 # Hotelleier/Hotelbesitzer/Hotel owner & 20.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Olaf Edelhard + Arendal * 14.2.1905 # Verksmester/Werksmeister/Works manager & I 11.9.43–1.10.43: Kristiansand II 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Olav Bastian + Kristiansand * 2.3.1915 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 24.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee

Olsen, Olav Gunerius + Farsund * 4.2.1899 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 24.8.42–29.9.42: Kristiansand

Olsen, Ole Alfred Berrefjord + Flekkefjord * 27.6.1883 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 12.1.42–4.8.43: Kristiansand, Åkebergveien, Grini

Olsen, Ole Arnold + Grimstad * 14.6.1915 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 26.11.42–1.12.42: Kristiansand

Olsen, Ole Kristian + Kristiansand * 20.7.1894 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 11.1.41–9.2.41: Møllergata 19

Olsen, Ole + Lillesand * 1.2.1897 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død15.5.44

Olsen, Oliver Johannes + Flekkefjord * 14.9.1897 # Jernbanekonduktør/Eisenbahnschaffner/Railway guard & 13.6.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Olsen, Oluf + Mandal * 29.4.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 4.12.41–24.2.42: Kristiansand

Olsen, Oscar + Arendal * 7.4.1902 # Støper/Gießer/Caster & 14.8.40–8.5.45: Arendal, Møllergata 19, Åkebergveien, Fuhlsbüttel

Olsen, Oskar Mardon + Kristiansand * 4.5.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 3.8.42–3.10.42: Grini

Olsen, Oskar + Risør * 12.8.1908 # Fisker/Fischer/Fisherman & 26.6.44–3.7.44: Kristiansand

Olsen, Oskar + Vennesla * 20.10.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 15.12.40–7.1.41: Kristiansand

Olsen, Otto + Tvedestrand * 21.5.1902 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 7.6.44–19.6.44: Kristiansand

Olsen, Peder + Kristiansand * 12.7.1916 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 29.7.42–28.8.42: Møllergata 19

Olsen, Peder + Kristiansand * 17.5.1908 # Fengselsbetjent/Gefängnisangestellter/Prison worker & 12.7.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Ragnvald + Arendal * 4.8.1898 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.1.42–5.9.42: Fuhlsbüttel

Olsen, Rudolf Kure + Kristiansand * 5.5.1904 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 31.1.44–5.2.44: Kristiansand

Olsen, Severin + Oddernes * 12.5.1903 # Fabrikkarbeider/Fabrikarbeiter/Industrial worker & 22.10.42–17.5.43: Grini

Olsen, Sigbjørn M. + Arendal * 16.10.1907 # Maskinist/Maschinist/Operator & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas (Filippinene)

Olsen, Sigurd August + Kristiansand * 1.8.1893 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 10.9.40–16.9.40: Kristiansand

Olsen, Sigurd Kåre + Kristiansand * 12.9.1910 # Vaktmann/Wachmann/Security officer & 11.1.41–11.3.43: Akershus festning, Fuhlsbüttel

Olsen, Sigurd Olaf + Kristiansand * 29.10.1893 # Maskinist/Maschinist/Operator & 9.2.44–10.11.44: Kristiansand, Grini

Olsen, Sigurd + Mandal * 20.11.1918 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–1.12.44: Kristiansand

Olsen, Sigurd + Oddernes * 16.4.1906 # Fisker/Fischer/Fisherman & 29.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Sverre Stenberg + Kristiansand * 10.8.1907 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & 7.5.43–30.5.43: Kristiansand

Olsen, Syvert + Oddernes * 20.11.1906 # Tekstilarbeider/Textilarbeiter/Textile worker & 9.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini

Olsen, Thorbjørn Frithjof + Kristiansand * 26.1.1909 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 14.7.43–22.8.43: Kristiansand

Olsen, Tom Anfinn + Vestre Moland * 27.2.1917 # Lagersjef/Gardist Lagerleiter/Gardist Head storeman/Guardsman & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Århus, Natzweiler, Dachau, Gotenhafen, Kiel, Neuengamme

Olsen, Trygve + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 2.9.1897 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 3.4.45–8.5.45: Kristiansand

Olsen, Vidar + Mandal * 4.2.1927 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 4.1.45–20.1.45: Kristiansand

Olsen, Walther + Kristiansand * 22.5.1917 # Handelsreisende/Handelsreisender/Salesman & 1.12.40–1.4.44: Kristiansand, Møllergata 19, Fuhlsbüttel, Rendsburg

Olsen-Voie, Finn + Farsund * 28.4.1916 # Meierist/Meierist/Dairyman & 28.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Omdahl, Håkon + Farsund * 4.12.1914 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 29.10.43–9.11.43: Kristiansand

Omdal, Albert + Farsund * 16.2.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.12.42–12.12.42: Kristiansand

Omdal, Bjarne + Vennesla * 12.4.1919 # Sagbruksarbeider/Sägewerksarbeiter/Sawmill worker & 4.1.43–20.12.43: Kristiansand, Grini

Omdal, Finn + Kristiansand * 16.4.1919 # Selger/Verkäufer/Seller & 17.10.41–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini, Sachsenhausen

Omdal, Tordis + Fjære * 7.9.1899 # Televaktsjef/Wachtmeisterin/Constable & 31.5.43–24.8.43: Grini

Omdal, Torvald + Evje * 17.5.1883 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 7.11.42–14.11.42: Kristiansand

Omestad, Olav + Holum * 12.10.1920 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 16.3.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død5.1.44

Omholt, Andreas + Arendal * 2.7.1910 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 24.5.44–13.4.45: Kristiansand, Grini

Ommundsen, Gudrun (Gundersen) + Kristiansand * 17.8.1915 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 17.2.44–23.12.44: Kristiansand, Grini

Ommundsen, Reidar + Kristiansand * 6.8.1927 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 26.10.42–26.6.43: Kristiansand, Grini

Ommundsen, Trygve Olaf + Kristiansand * 5.9.1906 # Maler/Maler/Painter & 26.10.42–26.6.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Omre, Ola Ausen + Eide * 14.06.1886 # Bonde/Bauer/Farmer & 18.3.44–25.4.44: Kristiansand

Onarheim, Kristoffer + Kristiansand * 17.3.1913 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 25.2.41–: Kristiansand

Onarheim, Olav + Kristiansand * 20.6.1915 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 28.10.40–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Akershus festning, Grini, Sachsenhausen

Onsrud, Nils + Arendal * 11.8.1909 # Politifullmektig/Polizeirat/Deputy chief constable & 10.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Opdal, Karl + Arendal * 2.3.1898 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 5.3.41–11.9.44: Kristiansand, Åkebergveien, Møllergata 19, Fuhlsbüttel, Rendsburg, Tegel

Oppedal, Ludvig + Vennesla * 5.4.1916 # Distriktstannlege/Bezirkszahnarzt/Dentist & 4.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Opsahl, Sverre + Kristiansand * 25.5.1906 # Journalist/Journalist/Journalist & 9.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ording, Fredrik Boye + Kristiansand * 18.9.1900 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Orthe, Johan Ingvald + Sør-Audnedal * 19.9.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.12.43–12.1.44: Kristiansand

Ose, Odmund Sverre + Kristiansand * 2.5.1906 # Skredder/Schneider/Tailor & 20.9.44: Kristiansand, Grini død11.12.44

Oskarsen, Magnhild + Kristiansand * 11.5.1926 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Cookmaid & 17.12.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Tyskland

Osmundsen, Agnes + Farsund * 15.7.1910 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 11.1.43–28.1.43: Kristiansand

Osmundsen, Arne + Kristiansand * 22.1.1917 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 20.4.43–3.5.43: Kristiansand

Osnes, Tharald + Halse og Harkmark * 10.12.1917 # Student/Student/Student & 21.12.43: Vollan, Grini, Natzweiler død31.3.45

Osterhus, Oskar + Vennesla * 18.4.1913 # Stasjonsbetjent/Eisenbahnangestellter/Gang foreman & 25.9.43–5.10.43: Møllergata 19

Otnes, John + Kristiansand * 14.8.1915 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.7.42–25.1.43: Vollan

Ottersland, Dagny Hedvig + Arendal * 6.12.1912 # Innkjøpssjef/Einkaufschef/Chief merchandiser & 5.2.44–13.2.44: Kristiansand

Ottersland, Tore Bjørn + Arendal * 17.5.1907 # Overrettssakfører/Jurist/Solicitor & 13.11.43: Kristiansand, Grini dødDS "Westfalen" 8.9.44

Ottosen, Odd + Arendal * 24.9.1909 # Lærer/Lehrer/Teacher & 15.11.43–19.1.45: Kristiansand, Grini

Ousland, Bernhard + Mandal * 12.11.1906 # Bankassistent/Bankassistent/Bank clerk & 22.2.42–22.2.43: Kristiansand, Grini

Oveland, Kristian Karlsen + Evje * 4.1.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 4.11.41–24.11.41: Kristiansand


Fanger med etternavn som begynner på P


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Paulsen, Ole + Kristiansand * 23.9.1908 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 18.11.44–1.12.44: Kristiansand

Paulsen, Aksel + Mandal * 22.8.1903 # Slakter/Fleischer/Butcher & 1.12.41–21.1.42: Mandal, Kristiansand, Eg asyl

Paulsen, Dagfinn + Kristiansand * 31.5.1917 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 18.11.44–1.12.44: Kristiansand

Paulsen, Hans + Kristiansand * 23.10.1885 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 18.11.44–1.12.44: Kristiansand

Paulsen, Kjell + Arendal * 4.4.1923 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 3.8.42–3.10.42: Grini

Paulsen, Leif + Kristiansand * 19.10.1925 # Student/Student/Student & 18.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Paulsen, Ole Jørgen Alm + Hisøy * 7.10.1917 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Paus, Åmund + Bygland * 14.5.1920 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 9.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Pedersen, Albert + Kristiansand * 18.8.1887 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 18.8.43–16.9.43: Kristiansand

Pedersen, Arne Julius + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 18.3.1918 # Kokk/Koch/Cook & 4.10.42–28.6.43: Kristiansand, Grini

Pedersen, Bernhard Emil (Skogsøy) + Halse og Harkmark * 19.4.1891 # Fisker/Fischer/Fisherman & 23.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini

Pedersen, Bjørn + Kristiansand * 14.6.1919 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 3.8.42–3.10.42: Grini

Pedersen, Daniel + Lista * 29.5.1901 # Bonde/Bauer/Farmer & 31.3.44–4.4.44: Kristiansand

Pedersen, Ellen + Risør * 4.7.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & I 15.8.44–28.8.44: Kristiansand II 7.4.45–8.5.45: Kristiansand

Pedersen, Ernst + Holum * 7.3.1909 # Seilmaker/Segelmacher/Sailmaker & 23.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Pedersen, Ferdinand + Arendal * 23.3.1909 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 15.1.44–17.4.45: Kristiansand, Grini, Berg

Pedersen, Frithjof Kviljo + Lista * 8.1.1912 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 17.12.40: Kristiansand, Møllergata 19, Espeland, Akershus festning død11.8.41

Pedersen, Gelius + Risør * 17.10.1897 # Kokk/Koch/Cook & 15.1.44–24.2.44: Kristiansand

Pedersen, Georg + Farsund * 4.8.1922 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 18.3.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Pedersen, Gunhild + Søgne * 25.04.1922 # Student/Student/Student & 19.6.43–10.7.43: Kristiansand

Pedersen, Gustav Adolf + Evje * 18.5.1883 # Arbeidsformann/Vorarbeiter/Foreman & 15.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini

Pedersen, Hans Hjort + Kvås * 11.12.1883 # Sjømann/Seemann/Sailor & 14.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Pedersen, Harald Einar + Kristiansand * 22.11.1918 # Lensmann/Polizist/Policeman & 17.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Pedersen, Jakob + Lyngdal * 12.8.1872 # Bonde/Bauer/Farmer & 24.8.44–14.9.44: Kristiansand

Pedersen, John + Arendal * 01.9.1922 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 11.3.44–: Kristiansand, Grini, Åkebergveien

Pedersen, Kirsten + Kristiansand * 7.3.1917 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 9.2.45–13.3.45: Kristiansand

Pedersen, Knut Selmer + Arendal * 2.8.1910 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas, Los Baños (Filippinene)

Pedersen, Kristian + Arendal * 01.02.1893 # Handelsreisende/Handelsreisender/Salesman & 17.9.43–1.11.43: Kristiansand

Pedersen, Leif + Søgne * 30.4.1920 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 19.6.43–10.7.43: Kristiansand

Pedersen, Ludvig Anker + Arendal * 8.10.1905 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 13.11.41–21.11.41: Kristiansand

Pedersen, Odd + Kristiansand * 6.11.1919 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 11.6.43–12.9.43: Møllergata 19, Grini

Pedersen, Olaf Daniel + Arendal * 12.11.1891 # Maskinsjef/Maschinenchef/Engineer & 22.2.42: Japan død 15.8.45

Pedersen, Oscar Berdon + Mandal * 21.11.1899 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 2.6.40–: Kristiansand

Pedersen, Oskar + Kristiansand * 27.7.1886 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 18.8.43–16.9.43: Kristiansand

Pedersen, Peder Kristian + Kristiansand * 13.3.1911 # Brannmann/Feuerwehrmann/Fireman & 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Pedersen, Peder + Kristiansand * 30.5.1914 # Maler/Maler/Painter & I 3.8.42–5.10.42: Kristiansand, Grini II 4.11.42–: Kristiansand, Arendal

Pedersen, Per Dahl + Kristiansand * 2.1.1922 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 5.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Møllergata 19

Pedersen, Ruth Synøve + Farsund * 11.10.1924 # Vaskeriarbeider/Wäschereiarbeiterin/Laundry worker & 1.7.43–3.8.43: Kristiansand

Pedersen, Ruth + Farsund * 9.10.1921 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 11.1.43–28.1.43: Kristiansand

Pedersen, Sigrid + Kristiansand * 2.3.1918 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 5.4.45–8.5.45: Kristiansand

Pedersen, Sven Brønstad + Mandal * 25.11.1884 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 26.3.42–7.8.42: Kristiansand, Grini

Pedersen, Thomas + Mandal * 21.3.1907 # Bankassistent/Bankassistent/Bank clerk & 24.2.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Pedersen, Thoralf Benjamin + Kvinesdal * 25.2.1912 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 12.2.45–8.5.45: Møllergata 19

Pedersen, Thorbjørn Krusche + Kristiansand * 23.5.1911 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 8.12.41–8.5.45: Shanghai (Kina)

Pedersen, Tor + Flekkefjord * 11.12.1918 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 16.10.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Pedersen, Trygve + Grimstad * 5.10.1900 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 22.11.43–22.12.43: Arendal, Kristiansand

Pedersen, Tønnes + Søgne * 9.11.1885 # Bygningssnekker/Bautischler/Carpenter & 11.10.43–25.10.43: Kristiansand

Pedersen, Øivind + Kristiansand * 8.1.1914 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.2.45–6.3.45: Kristiansand

Peersen, Johan Kristian + Oddernes * 20.3.1896 # Garver/Gerber/Tanner & 1.8.41: Kristiansand, Møllergata 19, Grini, Sachsenhausen død7.10.42

Peersen, Kåre + Kristiansand * 14.7.1907 # Agent/Handelsreisender/Representative & 1.10.41–20.12.42: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Peersen, Odd Leonard + Kristiansand * 20.1.1912 # Havnearbeider/Hafenarbeiter/Stevedore & 8.4.42–20.3.43: Kristiansand, Fuhlsbüttel

Peersen, Petter + Flekkefjord * 7.6.1917 # Gullsmed/Goldschmied/Goldsmith & 17.11.44–8.5.45: Stavanger, Møllergata 19

Peersen, Ragnar + Kristiansand * 5.2.1903 # Advokat/Anwalt/Lawyer & 17.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Peersen, Rolf + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Penne, Birger Johan + Lista * 7.4.1920 # Bygningssnekker/Bautischler/Carpenter & 26.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Petersen, Leif Nikolai Lund + Farsund * 16.7.1900 # Overlege/Oberarzt/Chief physician & 17.3.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Petersen, Aase + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 7.8.1907 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 8.2.45–6.3.45: Kristiansand

Pettersen, Arnold + Flekkefjord * 26.9.1882 # Bonde/Bauer/Farmer & 16.1.43–27.1.43: Kristiansand

Pettersen, Axel + Kristiansand * 12.11.1885 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 9.4.41–15.11.41: Kristiansand

Pettersen, Georg + Vennesla * 6.9.1923 # Student/Student/Student & 31.1.42–11.2.42: Kristiansand

Pettersen, Hans Petter + Arendal * 29.4.1906 # Revisor/Rechnungsprüfer/Auditor & 14.8.40: Møllergata 19, Åkebergveien, Fuhlsbüttel, Neumünster død15.9.42

Pettersen, Inga + Kristiansand * 22.6.1904 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 19.8.43–: Kristiansand, Arendal

Pettersen, Jørgen + Sør-Audnedal * 12.7.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.10.42–29.10.42: Grini

Pettersen, Ole + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 19.2.1899 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.2.45–13.3.45: Kristiansand

Pettersen, Petter Leonard + Flekkefjord * 24.4.1908 # Bonde/Fisker Bauer/Fischer Farmer/Fisherman & 16.1.43–27.1.43: Kristiansand

Pettersen, Sven + Kristiansand * 1.9.1914 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 9.11.42–17.5.43: Kristiansand, Arendal, Fuhlsbüttel

Pettersen, Walther Øygard + Lista * 30.10.1924 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 15.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Pettersen-Slora, Harald Oskar + Farsund * 14.9.1901 # Murer/Maurer/Mason & 8.6.42–16.11.42: Kristiansand, Møllergata 19

Petterson, Andrew Ivert + Herad * 3.8.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.42–16.11.42: Grini

Petterson, Petter Ivert + Herad * 8.3.1896 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 20.10.42–21.11.42: Grini

Pharo, Petter + Arendal * 17.4.1909 # Politibetjent/Polizist/Policeman & 29.12.44–12.1.45: Kristiansand

Plathe, Jarl Oskar + Kristiansand * 28.1.1928 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 26.1.45–12.4.45: Møllergata 19, Grini, Kristiansand

Plathe, Jarl Oskar + Kristiansand * 30.9.1900 # Brannmann/Feuerwehrmann/Fireman & 24.8.44–3.10.44: Kristiansand

Popov, Vasilij + Milseriuris, Sovjetunionen * 28.4.1917 # Elektriker/Krigsfange Elektriker/Kriegsgefangener Electrician/Prisoner of war & 26.8.44: Kristiansand død21.10.44

Postmyr, Leif Halvorsen+ Kragerø * 5.7.1905 # Fisker/Fischer/Fisherman & 28.5.43-20.12.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Prestrud, Ole Jakob Kielland + Askim * 17.7.1909 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & I 27.1.42-2.42: Møllergata 19, Kristiansand II 16.3.44: Kristiansand, Møllergata 19 død8.9.44

Pretsjentsev, Dimitri + Leningrad, Sovjetunionen (St. Petersburg, Russland) * 30.10.1921 # Arbeider/Krigsfange Arbeiter/Kriegsgefangener Worker/Prisoner of war & 26.8.44: Kristiansand


Fanger med etternavn som begynner på R


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Raen, Trygve + Birkenes * 21.8.1918 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 28.1.43: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Natzweiler død 17.5.44

Rafoss, Jens + Kvinesdal * 28.5.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 4.8.42–7.8.42: Kristiansand

Rafoss, Thorbjørn + Flekkefjord * 25.4.1915 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 17.11.44–8.5.45: Stavanger, Møllergata 19

Rafoss, Thorleif + Kristiansand * 26.10.1913 # Student/Student/Student & 9.2.44–: Kristiansand, Åkebergveien

Rafoss, Thorvald Andreas + Kvinesdal * 20.8.1918 # Timeskriver/Verwaltungsangestellter/Admistration secretary & 16.11.42–8.5.45: Kristiansand, Arendal, Akershus festning

Rafoss, Thorvald Martin + Mandal * 13.4.1913 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 14.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ramfjord, Hildur Mary + Kristiansand * 27.4.1909 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 14.7.43–7.5.45: Kristiansand, Grini

Ramfjord, Ottar + Kristiansand * 29.7.1901 # Lærer/Lehrer/Teacher & 14.7.43: Kristiansand

Ramse, Arne + Evje * 27.7.1927 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 16.11.43–5.1.44: Kristiansand

Ramse, Bernt + Åseral * 9.6.1916 # Sjåfør/Fahrer/Driver & I 7.11.42–17.11.42: Kristiansand II 2.3.45-8.3.45: Kristiansand

Ramse, Gulaug + Evje * 27.5.1899 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 16.11.43–22.12.43: Kristiansand

Ramse, Olav K. + Mykland * 27.3.1902 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.8.43–8.5.45: Møllergata 19, Grini

Ramsland, Artur + Grimstad * 1.7.1914 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 20.12.43–31.12.43: Kristiansand

Ramsland, Gudrun + Kristiansand * 1.4.1920 # Kokk/Koch/Cook & 1.12.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Ramsland, Klaus + Søgne * 23.12.1915 # Bonde/Bauer/Farmer & 29.4.43–4.8.43: Møllergata 19, Grini

Ramsland, Ragnvald Glambek + Kristiansand * 30.10.1913 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 15.12.43–8.1.45: Kristiansand, Grini

Ramstad, Tellef + Kristiansand * 11.5.1919 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 16.5.43–25.5.43: Kristiansand

Ramsøy, Torvald, Høvåg * 6.12.1906 # Lærer/Lehrer/Teacher & 6.2.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død 26.2.44

Rasmussen, Alfred Georg + Mandal * 22.8.1899 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & 27.2.42–28.10.42: Kristiansand, Grini

Rasmussen, Bent Olaves + Kristiansand * 17.10.1894 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Rasmussen, Chowfull + Kristiansand * 4.1.1918 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & I 10.9.40-16.9.40: Kristiansand II 16.11.44–7.12.44: Kristiansand

Rasmussen, Erling Gustav + Mandal * 26.5.1898 # Distriktstannlege/Bezirkszahnarzt/Regional dentist & 19.1.42–27.7.43: Kristiansand, Møllergata 19

Rasmussen, Esther Karoline + Sør-Audnedal * 21.2.1923 # Syerske/Näherin/Seamstress & 9.12.42–30.12.42: Kristiansand, Arendal

Rasmussen, Henrik + Sør-Audnedal * 2.9.1917 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Rasmussen, Hjørdis Elise + Hidra * 12.3.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.42–29.11.42: Grini

Rasmussen, Karl Laurits + Kristiansand * 31.12.1914 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 16.11.44–7.12.44: Kristiansand

Rasmussen, Rolf + Arendal * 29.12.1904 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 13.7.43–11.9.43: Kristiansand

Rasmussen, Thor + Flekkefjord * 5.12.1904 # Agent/Handelsreisender/Commercial traveller & 2.6.44–22.6.44: Kristiansand

Ravnevand, Anny + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 22.4.1928 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.12.44–13.12.44: Kristiansand

Ravnevand, Sofie + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 15.7.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.12.44–13.12.44: Kristiansand

Ravnevand, Toralf August + Vennesla * 19.7.1909 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 25.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee

Ravnås, Torjus + Vennesla * 3.11.1916 # Bankassistent/Bankassistent/Bank clerk & 8.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Reber, Alfred B. + Kristiansand * 6.3.1911 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 24.10.42–5.11.42: Kristiansand, Arendal

Ree, Dagny + Mandal * 3.9.1923 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Cookmaid & 3.2.42–24.2.42: Kristiansand

Refsnes, Knut Kåre + Kristiansand * 20.5.1899 # Bedriftsleder/Betriebsleiter/Manager & 31.10.42–24.12.42: Kristiansand

Regevik, Olav J. + Øyslebø * 29.4.1920 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 13.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Reichelt, Karl Ludvig + Arendal * 1.7.1877 # Misjonær/Missionar/Missionary & 25.12.41–8.5.45: Hongkong

Reichelt, Karl Ludvig + Arendal * 28.11.1933 # Skoleelev/Schüler/Student & 25.12.41–8.5.45: Hongkong

Reiersdal, Arthur + Åseral * 19.2.1924 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 9.11.44–26.4.45: Kristiansand, Grini

Reiersdal, Grunde + Åseral * 26.9.1921 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 9.11.44–15.12.44: Kristiansand

Reiersdal, Knut + Åseral * 26.7.1912 # Bonde/Bauer/Farmer & 9.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Reiersdal, Ola + Åseral * 24.11.1903 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & I 26.10.43–7.11.43: Kristiansand II 24.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Reiersdal, Torkil + Øvrebø * 8.11.1910 # Bonde/Bauer/Farmer & 16.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Reiersdal, Aamund + Øvrebø * 6.5.1904 # Bonde/Bauer/Farmer & 16.11.44–14.12.44: Kristiansand

Reiersølmoen, Jørgen Theodor + Froland * 10.6.1909 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Reinertsen, Fritz Alfred + Mandal * 22.8.1880 # Garver/Gerber/Tanner & 31.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Reinertsen, Fritz S. + Mandal * 28.8.1904 # Politimann/Polizist/Policeman & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Reinertsen, Hans Andreas + Kristiansand * 21.8.1916 # Skredder/Schneider/Tailor & 11.12.41–20.2.42: Kristiansand

Reinertsen, Hans Jørgen + Høvåg * 19.9.1921 # Landarbeider/Landarbeiter/Agricultural worker & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død26.1.45

Reinertsen, Jørgen + Kristiansand * 12.7.1910 # Vaktmann/Wachmann/Security officer & 14.7.43–17.7.43: Kristiansand

Reinertsen, Magnus + Austad * 12.10.1911 # Lærer/Lehrer/Teacher & 30.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Reinertsen, Ragna Karoline + Kristiansand * 24.3.1914 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 17.7.43–7.5.45: Kristiansand, Grini

Reinertsen, Sander + Spind * 30.12.1926 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 17.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Reinertsen, Torvald + Farsund * 27.10.1914 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 19.3.44–23.5.44: Kristiansand

Reinertsen, Waldemar Johan + Grimstad * 4.7.1900 # Politibetjent/Polizist/Policeman & I 7.1.43–26.4.43: Kristiansand II 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Reinhardt, Bernt Georg + Kristiansand * 24.5.1904 # Skipsmegler/Schiffsmakler/Ship broker & 9.1.43–23.12.44: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Akershus festning

Reistad, Leif + Hidra * 7.2.1912 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 17.7.42–2.9.45: Osaka (Japan)

Reisvåg, Karl + Spind * 5.8.1916 # Fisker/Fischer/Fisherman & 31.3.44–24.5.44: Kristiansand

Rekkedal, Peder + Lista * 15.6.1913 # Meierist/Meierist/Dairy farmer & 28.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Reksten, Martin Olai + Hidra * 6.4.1903 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & I 1.6.42–21.4.43: Kristiansand, Møllergata 19 II 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Repstad, Einar Georg + Åmli * 23.11.1902 # Jernbanetelegrafist/Eisenbahnfunker/Railway telegrapher & I 8.2.43–20.2.43: Kristiansand II 12.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Repstad, Olav + Landvik * 15.5.1922 # Student/Student/Student & 20.6.44–1.7.44: Kristiansand

Resnik, Vasil + Poltava, Sovjetunionen (Ukraina) * 22.3.1912 # Bilmekaniker/Krigsfange Automechaniker/Kriegsgefangener Auto mechanic/Prisoner of war & 7.8.44: Kristiansand død21.8.44

Retterholt, Martin + Åmli * 30.5.1922 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 5.1.45–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Reymert, Christen + Farsund * 17.7.1876 # Bokhandler/Buchhändler/Bookseller & 31.3.44–28.4.44: Kristiansand

Reymert, Christian + Farsund * 13.4.1917 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 31.3.44–24.5.44: Kristiansand

Reymert, Per + Farsund * 6.9.1926 # Student/Student/Student & 31.3.44–29.4.44: Kristiansand

Ribe, Torvald Henry + Høvåg * 17.9.1906 # Bonde/Bauer/Farmer & 3.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Riis, Andreas + Flekkefjord * 24.11.1918 # Student/Student/Student & 7.5.42–2.6.42: Kristiansand

Rike, Gunnar + Vennesla * 8.5.1924 # Sjømann/Seemann/Sailor & 13.7.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Rindal, Ingvald + Søgne * 1.7.1909 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 3.9.40–10.9.40: Kristiansand

Ring, Julius + Tvedestrand * 13.2.1899 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 1.9.40–10.10.40: Møllergata 19

Risdal, Anders + Mykland * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.11.44–15.12.44: Kristiansand

Risholt, Adelheid + Arendal * 2.6.1919 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.42–27.10.42: Grini

Rist, Johnny + Kristiansand * 18.9.1918 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 8.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ro, Elias + Halse og Harkmark * 21.2.1893 # Gårdbruker/Kaptein Landwirt/Hauptmann Farmer/Captain & 9.12.42: Kristiansand, Grini, Natzweiler død8.5.44

Robstad, Olav Johan + Bygland * 23.11.1912 # Sagarbeider/Sägewerksarbeiter/Sawmill worker & 15.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Robstad, Søren + Vennesla * 29.1.1902 # Lensmann/Polizist/Policeman & 7.2.45–27.2.45: Kristiansand

Roestad, Sverre + Søgne * 3.12.1897 # ? & 18.9.44–: Kristiansand, Stavanger

Rognebakke, Olav + Åseral * 16.4.1901 # Sogneprest/Gemeindepfarrer/Parish pastor & 20.4.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Roland, Gunnar + Sør-Audnedal * 5.1.1902 # Lærer/Lehrer/Teacher & .27.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Roland, Johannes + Sør-Audnedal * 18.3.1897 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 4.1.45–13.1.45: Kristiansand

Roland, Jørgen Olavsen + Kristiansand * 12.3.1922 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 3.8.42–9.10.42: Kristiansand, Grini, Åkebergveien

Roland, Rudolf + Øyslebø * 27.4.1900 # Bonde/Bauer/Farmer & 29.12.43–28.1.44: Kristiansand

Roland, Torborg + Lyngdal * 22.9.1925 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 3.6.44–13.6.44: Kristiansand

Rolfsen, Andreas + Kristiansand * 9.7.1922 # Resepsjonist/RezeptionistReceptionist & 24.4.44–: Kristiansand, Grini, Åkebergveien

Rolland, Leif + Arendal * 29.4.1918 # Student/Student/Student & 28.3.43–: Møllergata 19, Grini, Akershus festning, Rendsburg

Rom, Hans + Arendal * 30.11.1900 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 3.12.43–24.12.44: Kristiansand

Romedal, Harry Tidemann + Sør-Audnedal * 30.12.1916 # Bonde/Bauer/Farmer & 6.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Romseland, Gunnar Wold + Risør * 3.10.1917 # Bokholder/Buchhalter/Accountant & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Falkenhagen/Briesen, Neuengamme

Rona, Birgit Olsen + Farsund * 2.9.1919 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 11.1.43–28.1.43: Kristiansand

Ropstad, Jørgen + Kristiansand * 14.4.1914 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 8.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Rosau, Bjarne + Evje * 10.5.1927 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.11.43–: Kristiansand, Arendal

Rosef, Georg Selmer + Evje * 26.11.1916 # Laborant/Laborant/Laboratory worker & 8.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Natzweiler, Dachau, Stutthof

Rosenløv, Egil + Kristiansand * 13.10.1923 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 20.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Rosenløv, Karin + Kristiansand * 8.10.1897 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 27.1.44–9.2.44: Kristiansand

Rosenløv, Karl August + Kristiansand * 3.8.1919 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 20.1.44–30.3.44: Kristiansand

Rosenløv, Sven + Kristiansand * 3.4.1925 # Student/Student/Student & 9.2.44–30.3.44: Kristiansand

Rosfjord, Sverre + Kristiansand * 1.7.1904 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Rosland, Olav + Fjære * 26.12.1914 # Kontorist/Fenrik Büroangestellter/Fähnrich Clerk/Ensign & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Rosseland, Bergthor + Øyslebø * 23.9.1917 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Rosseland, Birger Johnsen + Evje * 1.3.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & I 5.6.40–1.11.40: Kristiansand, Arendal II 8.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee

Rosseland, Dick + Tvedestrand * 16.9.1918 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 14.10.42–3.11.42: Kristiansand

Rosseland, Karl + Mandal * 11.12.1909 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.6.41–: Kristiansand, Arendal

Rosseland, Kåre + Oddernes * 13.4.1924 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 31.1.42–24.2.42: Kristiansand

Rosseland, Nils + Åseral * 5.5.1901 # Bonde/Bauer/Farmer & 5.1.45–29.1.45: Kristiansand

Rosseland, Ola Å. + Åseral * 23.12.1893 # Bonde/Bauer/Farmer & 5.1.45–29.1.45: Kristiansand

Rosseland, Ovin + Mandal * 13.6.1915 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.6.41–: Kristiansand, Arendal

Rosseland, Reidar + Øyslebø * 12.6.1900 # Oppsynsmann/Offiser Aufseher/Offizier Attendant/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Rosseland, Salve K. + Bjelland * 1.12.1915 # Oppsynsmann/Offiser Aufseher/Offizier Attendant/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Rosseland, Theodor + Bjelland * 10.9.1900 # Gårdbruker/Løytnant Landwirt/Leutnant Farmer/Lieutenant & 9.12.42: Kristiansand, Grini, Natzweiler død28.1.44

Rossevatn, Karl Andreas + Eiken * 28.4.1912 # Bonde/Bauer/Farmer & 22.2.43–12.3.43: Kristiansand

Rostrup, Jørgen Chr. + Mandal * 14.9.1922 # Politimann/Polizist/Policeman & 12.8.44–19.4.45: Kristiansand, Grini

Rudjord, Anne Marie + Kvås * 20.11.1925 # Student/Student/Student & 1.6.44–13.6.44: Kristiansand

Rudjord, Evald Oskar + Lyngdal * 13.12.1916 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 3.6.44–19.6.44: Kristiansand

Rudjord, Leif + Lista * 22.6.1925 # Student/Student/Student & 18.3.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini, Akershus festning, Tyskland

Rudjord, Olav + Kvås * 26.10.1916 # Lærer/Bonde Lehrer/Bauer Teacher/Farmer & 31.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Rudlende, Bernt Andreas + Eiken * 4.12.1890 # Lærer/Lehrer/Teacher & 4.3.43–: Kristiansand

Rudnes, Hans + Vegårshei * 11.3.1908 # Elektroingeniør/Elektroingenieur /Electrical engineer & 17.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Rudolfsen, Arvid + Kristiansand * 27.7.1921 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 14.3.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Rugland, Else Katrine + Mandal * 8.8.1918 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 22.1.42–25.2.42: Kristiansand

Rugland, Gottfred + Halse og Harkmark * 15.8.1905 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinetmaker & 21.3.42–10.8.42: Kristiansand, Grini

Rugsland, Gudrun Aanensen + Birkenes * 30.8.1901 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 19.8.43–25.8.43: Kristiansand

Rugsland, Einar + Birkenes * 10.5.1901 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 19.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Rugsland, Magnhild + Birkenes * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 19.8.43–25.8.43: Kristiansand

Rugsland, Sigurd Christian + Birkenes * 17.2.1912 # Bonde/Bauer/Farmer & 19.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Rugsland, Torbjørg Johanne Hanserud + Birkenes * 22.9.1916 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 19.8.43–25.8.43: Kristiansand

Rui, Helge Rudolf + Froland * 31.10.1920 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 15.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Rui, Sverre Wessel + Froland * 27.5.1916 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 15.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Kristiansand, Grini

Rune, Harald Johan + Arendal * 17.1.1904 # Lektor/Sekunarschullehrer/Secondary school teacher & 22.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ryen, Aksel + Kristiansand * 31.7.1926 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 10.6.42–15.6.42: Kristiansand

Ryen, Arne + Kristiansand * 17.9.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.11.41–?: Kristiansand, Åkebergveien

Ryen, Beint Stousland + Kristiansand * 23.7.1925 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 15.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ryen, Gabriel + Kvinesdal * 29.10.1900 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Ryen, Karsten + Lillesand * 30.12.1901 # Sjømann/Seemann/Sailor & 15.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Rynning-Tønnessen, Christian Wilhelm + Kristiansand * 2.4.1893 # Politimester/Polizeipräsident/Superintendent & 9.1.41–30.8.41: Møllergata 19, Stettin

Rypestøl, Kaare + Oddernes * 8.8.1912 # Bonde/Bauer/Farmer & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Rypestøl, Ove + Oddernes * 22.7.1921 # Smed/Schmied/Blacksmith & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Rysstad, Bjørgulv G. + Hylestad * 21.9.1901 # Lærer/Lehrer/Teacher & 21.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død31.1.44

Rysstad, John + Evje * 6.3.1906 # Gruvearbeider/Bergmann/Miner & 8.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Rysstad, Knut + Bygland * 7.9.1921 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 18.8.44–20.2.45: Kristiansand, Grini

Rysstad, Sigurd G. + Hylestad * 5.5.1917 # Student/Fenrik Student/Fähnrich Student/Ensign & 21.1.43: Sarpsborg, Åkebergveien, Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Ebensee død 3.5.45

Rødberg, Normann Bjarne + Halse og Harkmark * 30.8.1921 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Rødland, Leon + Flekkefjord * 31.1.1896 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 1.5.42–8.6.42: Kristiansand

Rødland, Petter + Flekkefjord * 21.1.1919 # Motormann/Mechaniker/Mechanic & 15.3.41–3.5.41: Marlag u. Milag Nord

Rødli, Kristian + Birkenes * 28.3.1895 # Bonde/Bauer/Farmer & 7.8.44–14.8.44: Kristiansand

Røed, Leif + Stokken * 26.4.1907 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 9.2.44–15.3.44: Kristiansand

Røen, Trygve + Risør * 2.5.1913 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 24.10.41–24.11.41: Kristiansand

Røinesdal, Aanen O. + Konsmo * 23.12.1921 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.11.43–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Røisland, Anne Sofie + Kristiansand * 22.6.1901 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 23.2.42–3.3.42: Kristiansand

Røisland, Olaf + Kristiansand * 28.12.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 24.1.45–6.2.45: Kristiansand

Røisland, Reidar + Kristiansand * 4.12.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 1.12.42–8.5.45: Møllergata 19, Grini, Akershus, Tyskland

Rølland, Lars Olsen + Mandal * 9.8.1884 # Rentenist/Privatier/Rentier & 23.2.42: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Neuengamme død27.3.45

Rønningen, Jens + Øyslebø * 23.6.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 29.7.44–26.8.44: Kristiansand

Rønningen, Knut + Øyslebø * 29.4.1895 # Baneformann/Eisenbahnarbeiter/Gang foreman & 13.4.44–8.8.44: Kristiansand, Grini

Røsstad, John + Søgne * 12.12.1923 # Handelsbetjent/Handelsangestellter/Salesman & I 2.9.43–3.3.44: Kristiansand, Berg II 16.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Røyland, Knut + Åseral * 22.7.1918 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.1.45–29.1.45: Kristiansand

Røyland, Osmund + Åseral * 20.11.1906 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.1.45–20.1.45: Kristiansand

Røynås, Martin + Vennesla * 19.6.1906 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 24.9.43–17.4.44: Møllergata 19, Grini

Røysland, Knut + Valle * 17.10.1915 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 20.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Raaum, Johan Thisted + Arendal * 24.4.1905 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

 


Fanger med etternavn som begynner på S


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Sagedahl, Reinert + Hisøy * 31.3.1925 # Agent/Student Handelsreisender/Student Commercial traveller/Student & 3.8.42–30.9.42: Grini

Sagen, Arent + Vennesla * 21.8.1907 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 8.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Åkebergveien

Sagneskar, Torgeir Olavsen + Valle * 8.1.1891 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.10.42–5.12.42: Kristiansand

Sakariassen, Bjørn + Farsund * 9.10.1920 # Lokomotivfører/Lokomotivführer/Engine driver & 29.10.43–9.11.43: Kristiansand

Sakariassen, Gudmund Harlof + Lista * 27.9.1917 # Sjømann/Seemann/Sailor & 2.2.41: Tysk krysser død22.2.41

Salvesen, Eimar + Kristiansand * 27.7.1898 # Setter/Schriftsetzer/Typographer & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Salvesen, Gabriel + Farsund * 26.1.1919 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 30.4.43: Tromsø død30.4.43

Salvesen, Georg + Vennesla * 1.8.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 26.8.43–10.6.44: Møllergata 19, Grini

Salvesen, Kåre + Kristiansand * 14.3.1925 # Typograf/Schriftsetzer/Typographer & 18.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Salvesen, Salve Andreas + Kristiansand * 23.3.1909 # Sekretær/Sekretär/Secretary & 2.12.42–20.3.45: Kristiansand, Grini

Salvesen, Sigurd + Ukjent/Unbekannt/Unknown * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 12.2.45–12.4.45: Kristiansand

Salvesen, Sverre + Mandal * 25.12.1902 # Graver/Gerber/Tanner & 23.3.42–10.7.43: Kristiansand, Grini, Fuhlsbüttel

Salvesen, Tengel Charles + Arendal * 10.6.1898 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 20.7.43–23.9.43: Kristiansand

Salvesen, Tønnes Edgar Berge + Halse og Harkmark * 23.11.1918 # Fisker/Fischer/Fisherman & 3.3.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Samuelsen, Gunnar + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 16.6.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 1.11.44–11.11.44: Kristiansand

Samuelsen, Kaare R. + Kristiansand * 28.7.1921 # Student/Student/Student & 11.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Melk

Samuelsen, Samuel + Farsund * 21.2.1900 # Bonde/Bauer/Farmer & 2.9.44–27.9.44: Kristiansand

Samuelsen, Viktor + Farsund * 1.9.1903 # Skipsreder/Schiffsreeder/Ship owner & I 19.3.44–23.5.44: Kristiansand II 17.6.44–1.7.44: Kristiansand

Sand, Karl + Flekkefjord * 11.9.1905 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinetmaker & 1.4.44–29.4.44: Kristiansand

Sand, Olav + Risør * 30.5.1901 # Banksjef/Bankchef/Bank manager & 6.4.43–20.12.43: Kristiansand, Grini

Sand, Rolf + Flekkefjord * 11.4.1914 # Treskjærer/Holzschnitzer/Wood carver & 1.4.44–29.4.44: Kristiansand

Sand, Øistein + Flekkefjord * 7.9.1909 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 31.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sandaker, Erling + Arendal * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & –8.5.45: Sachsenhausen

Sandberg, Olaf + Vennesla * 9.5.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 9.10.44–8.1.45: Kristiansand, Grini, Åkebergveien

Sandkleiv, Ida Marie + Landvik * 22.2.1897 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.42–28.10.42: Grini

Sandnes, Aslak + Valle * 1.7.1910 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sandnes, Knut + Valle * 19.11.1920 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sandstrøm, Margareth + Dypvåg * 24.9.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–28.10.42: Grini

Sandtveit, Olav Amund + Kristiansand * 22.1.1918 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 23.8.42–4.9.43: Kristiansand

Sandøy, Hans + Kristiansand * 8.6.1904 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & I 21.12.43–8.1.44: Kristiansand II 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sangesland, Anton + Øvrebø * 11.9.1917 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 10.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sannes, Ernst Gunvald + Herefoss * 9.6.1914 # Banevokter/Eisenbahnarbeiter/Railroad worker & 14.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Sannes, Kasper + Halse og Harkmark * 23.5.1911 # Bestyrer/Verwalter/Administrator & 19.12.42: Kristiansand, Åkebergveien, Grini, Natzweiler død30.6.45

Sannes, Thorleif + Kristiansand * 13.5.1922 # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Schage, Kjell Holter + Kristiansand * 2.3.1916 # Rørlegger/Klempner/Plumber & I 7.12.44–21.12.44: Kristiansand II 10.2.45–8.5.45: Kristiansand, Berg

Schage, Lars jr. + Kristiansand * 13.4.1917 # Bokholder/Buchhalter/Accountant & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Scharff, Borghild + Arendal * 28.3.1909 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 29.12.44–7.2.45: Kristiansand, Grini

Scheie, Arne + Bygland * 14.5.1911 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 21.1.43: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen død6.8.43

Scheie, Harry + Kristiansand * 1.7.1912 # Sjømann/Seemann/Sailor & 20.10.42–12.5.43: Møllergata 19, Grini

Scheie, Mass + Høvåg * 12.2.1925 # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Schjelderup, Kristian + Høvåg * 18.1.1894 # Prest/Pfarrer/Priest & 24.8.42–20.12.43: Åkebergveien, Grini

Schlanbusch, Kristen Seegård + Arendal * 16.2.1920 # Kontorist/Büroangestellte/Clerk & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Schles, Paul + Lillesand * 18.3.1893 # Treskjærer/Holzschnitzer/Wood carver & I 29.6.41–10.7.41: Arendal II 26.10.42–8.5.45: Arendal, Berg

Schmidt, Per Gustav + Mandal * 14.8.1919 # Student/Student/Student & 17.2.44–14.8.44: Bredtvedt, Grini, Berg

Schoder, Karl Wilhelm Thilo + Kristiansand * 12.2.1888 # Arkitekt/Architekt/Architect & 3.5.40–25.5.40: Kristiansand

Schold, Alfred + Flekkefjord * 12.12.1884 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 8.9.42–14.9.42: Kristiansand

Schramm, Ernst + Arendal * 5.9.1896 # Lærer/Offiser Lehrer/Offizier Teacher/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Schrøder, Ernst Otto Paul + Grimstad * 20.4.1909 # Dreier/Dreher/Lathe operator & 28.5.40–?: Kristiansand, Åkebergveien

Schulstad, Jarl Henrik Frank + Arendal * 22.1.1896 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.11.42–24.12.43: Kristiansand

Schyttelvik, Odd + Kristiansand * 2.4.1910 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & 20.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Schønberg, Fred + Arendal * 9.1.1926 # Fotograf/Fotograf/Photographer & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Schønberg, Fredrik + Arendal * 22.9.1880 # Fotograf/Fotograf/Photographer & 2.11.44–15.12.44: Kristiansand

Sedevitsj, Ivan + Kijev, Sovjetunionen (Ukraina) * 2.8.1919 # Krigsfange/Kriegsgefangener/Prisoner of war & 25.11.44: Kristiansand død19.1.45

Seglem, Per Gunnar Nordang + Oddernes * 22.5.1919 # Timeskriver/Verwaltungsangestellter/Administration secretary & 25.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Fuhlsbüttel, Luckau

Seland, Gudmund + Flekkefjord * 11.11.1907 # Typograf/Schriftsetzer/Typographer & 4.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Seland, Ingvald + Nes * 9.3.1876 # Redaktør/Redakteur/Editor & 28.5.40–4.6.40: Kristiansand

Seland, Jon Hoskuld + Lyngdal * 30.5.1910 # Smed/Schmied/Blacksmith & 21.6.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau, Neuengamme

Seland, Sigurd August + Lyngdal * 16.11.1880 # Smed/Schmied/Blacksmith & 14.8.40–23.8.40: Kristiansand

Selik, Grigorij + Sovjetunionen (Ukraina) * 14.10.1919 # Kjøpmann/Krigsfange Händler/Kriegsgefangener Merchant/Prisoner of war & 13.7.44: Kristiansand død2.8.44

Seljåsen, Ingvald + Øyestad * 28.5.1910 # Bonde/Bauer/Farmer & 24.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sellæg, Georg Engelbert + Flekkefjord * 19.7.1921 # Student/Student/Student & 6.12.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Selmer, Mikael Marius + Tvedestrand * 27.2.1891 # Distriktslege/Gemeindearzt/Community physician & 22.2.44–17.7.44: Kristiansand, Grini

Selstad, Gustav Emil + Flekkefjord * 1.8.1888 # Rektor/Schuldirektor/Headmaster & I 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Kirkenes II 6.4.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Selås, Kittil + Arendal * 17.3.1903 # Politimann/Polizist/Policeman & 7.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død 4.4.44

Sembsmoen, Einar + Flekkefjord * 9.1.1906 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 17.11.44–8.5.45: Stavanger, Møllergata 19

Senumstad, Arnt + Kristiansand * 8.6.1898 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–18.12.44: Kristiansand

Senumstad, Trygve + Kristiansand * 24.7.1911 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Sigridnes, Frank + Arendal * 7.9.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 8.12.42–19.1.43: Kristiansand

Sigridnes, Jørgen + Arendal * 20.5.1894 # Vaktmann/Wachmann/Security officer & 13.1.44–27.1.44: Kristiansand

Sigurdsen, Halvor Bernhard + Arendal * 14.4.1901 # Prest/Pfarrer/Priest & 22.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sigurdsen, Knut + Risør * 22.10.1922 # Student/Student/Student & 23.1.43–24.4.43: Kristiansand

Sigurdsen, Sigurd + Risør * 8.6.1920 # Politi/Student Polizei/Student& 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død26.2.44

Simensen, Leif + Risør * 9.3.1918 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & 7.3.45–14.3.45: Kristiansand

Simon, Karl Alfred + Flekkefjord * 15.7.1907 # Artist/Darsteller/Actor & 6.2.43–?: Kristiansand, Grini, Tyskland

Simonsen, Arthur Grunde + Grimstad * 1.10.1908 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 7.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Simonsen, Fredrik A. Grunde + Grimstad * 7.4.1918 # Kokk/Koch/Cook & 19.11.41–8.5.45: Java (Indonesia)

Simonsen, Lorentz Angell + Kristiansand * 3.1.1922 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 10.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Sindland, Ommund Hansen + Kvinesdal * 30.6.1894 # Bonde/Bauer/Farmer & 27.10.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Sindland, Paul + Kvinesdal * 3.12.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 26.10.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Sirenes, Bernhard + Flekkefjord * 7.6.1917 # Maler/Maler/Painter & 7.5.42–3.6.42: Kristiansand

Sivertsen, Arne + Søgne * 11.5.1910 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 9.6.43–10.7.43: Kristiansand

Sivertsen, Olav + Søgne * 25.9.1912 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 8.6.43–10.10.43: Kristiansand

Sjafran, Krestov + Vilna, Polen (Vilnius, Litauen) * 20.5.1913 # Murer/Krigsfange Maurer/Kriegsgefangener Mason/Prisoner of war & 18.8.44: Kristiansand død21.8.44

Sjtabov, Ivan + Sovjetunionen * 20.10.1906 # Krigsfange/Kriegsgefangener/Prisoner of war & 6.5.44: Kristiansand død31.5.44

Sjøen, Hans + Arendal * 29.5.1909 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 28.7.43–23.9.43: Kristiansand

Sjøllingstad, Einar + Sør-Audnedal * 6.2.1909 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 6.2.45–19.2.45: Kristiansand

Sjøllingstad, Gabriel + Mandal * 25.1.1895 # Fengselsbetjent/Gefängnisangestellter/Prison worker & 13.3.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sjømyr, Andreas + Vestre Moland * 1.4.1874 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.9.42–25.11.42: Kristiansand

Skadberg, Mary + Mandal * 8.7.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.3.42–28.7.42: Kristiansand, Grini

Skagestad, Edvard Johan + Vigmostad * 23.11.1912 # Bonde/Bauer/Farmer & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Skagestad, Erling + Holum * 20.6.1895 # Lærer/Lehrer/Teacher & I 20.3.42–11.9.42: Kristiansand, Grini, Kirkenes II 9.9.44–8.5.45: Kristiansand

Skagestad, Karsten + Farsund * 22.8.1905 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 19.3.44–20.5.44: Kristiansand

Skagestad, Trygve Sigvart + Holum * 22.6.1916 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 23.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Skaio, Håkon Olsen + Kristiansand * 9.12.1909 # Motormann/Mechaniker/Mechanic & 26.12.42–21.1.44: Fuhlsbüttel

Skaiå, Alfred + Hornnes * 19.6.1920 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 8.9.42: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee død17.6.44

Skaiå, Anders + Iveland * 22.6.1918 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Skaiå, Knut + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 1.5.1921 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 24.1.45–22.2.45: Kristiansand

Skaiå, Olav + Hornnes * 7.9.1907 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 11.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee

Skar, Anders + Sør-Audnedal * 16.7.1898 # Smed/Schmied/Blacksmith & 6.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Skaret, Olaf + Hægebostad * 15.4.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 4.1.43–19.1.43: Kristiansand

Skarheim, Varg Bagge + Grimstad * 6.6.1912 # Politikonstabel/Polizist/Policeman & 7.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Skarli, Hylje + Åmli * 14.5.1921 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 27.8.43–17.11.43: Møllergata 19, Grini

Skarli, Tarald + Åmli * 18.12.1918 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 27.8.43–17.11.43: Møllergata 19, Grini

Skarning, Edvart + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 17.9.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 1.3.45–8.5.45: Kristiansand

Skaug, Olaus Inge + Farsund * 29.9.1898 # Elektromaskinist/Elektromaschinist/Electrical engineer & 9.8.44–9.10.44: Kristiansand

Skauland, Torolf + Mykland * 8.6.1925 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Skei, Håkon Arne + Kristiansand * 7.7.1918 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 2.2.44–13.2.44: Kristiansand

Skeie, Alf + Holum * 28.2.1911 # Bonde/Bauer/Farmer & 30.7.43–27.8.43: Kristiansand

Skeie, Berg + Eiken * 16.10.1912 # Gårdbruker/Kjøpmann Landwirt/Kaufmann Farmer/Merchant & 5.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Skeie, Bernt Elias + Eiken * 26.2.1880 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 20.2.43–12.3.43: Kristiansand

Skeie, Harald + Halse og Harkmark * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 10.2.45–2.3.45: Kristiansand

Skeie, Harry W. + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 15.1.43–: Akershus festning

Skeie, Håkon + Bygland * 18.1.1919 # Jernbanetelegrafist/Eisenbahnfunker & 21.1.43–10.2.43: Kristiansand

Skeie, Torleif + Oddernes * 8.7.1899 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 20.12.43–7.1.44: Kristiansand

Skeime, Håkon Arnold + Lista * 26.5.1918 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.10.42–10.10.42: Kristiansand

Skjervedal, Einar + Evje * 9.8.1925 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.11.42–9.11.42: Kristiansand

Skjoldhammer, Johan + Arendal * 6.4.1901 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 7.6.44–17.7.44: Kristiansand

Skjæggestad, Josef + Flekkefjord * 6.12.1905 # Slakter/Fleischer/Butcher & 11.10.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Skjærli, Inga + Kvinesdal * 10.2.1919 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 28.4.44–26.5.44: Kristiansand

Skjærseter, Frithjof + Kristiansand * 10.11.1912 # Smed/Schmied/Blacksmith & 15.1.44–8.8.44: Møllergata 19, Kristiansand

Skjævesland, Askjell + Øyslebø * 21.2.1926 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 26.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Skjævesland, Jakob + Øyslebø * 25.4.1914 # Stasjonsmester/Stationsmeister/Station master & 10.1.44–7.3.44: Kristiansand, Grini

Skjævesland, Lauritz Sverdrup + Mandal * 7.3.1891 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 17.1.42–26.2.43: Kristiansand, Grini

Skjævesland, Olav + Øyslebø * 24.9.1924 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 29.11.44–21.12.44: Kristiansand

Skjølseth, Olaf + Kristiansand * 16.7.1910 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 19.11.43–5.2.44: Fuhlsbüttel

Skofteland, Bernhard + Sør-Audnedal * 19.11.1901 # Bonde/Offiser Bauer/Offizier Farmer/Officer & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Oflag XXI-C, Luckenwalde

Skofteland, Gustav + Sør-Audnedal * 17.12.1898 # Lærer/Offiser Lehrer/Offizier Teacher/Officer & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Oflag XXI-C, Luckenwalde

Skogsfjord, Bjørn + Holum * 30.9.1914 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 23.12.42–17.11.43: Kristiansand, Grini

Skogsfjord, Otto + Halse og Harkmark * 20.10.1904 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 26.3.42–21.10.42: Kristiansand, Grini

Skogstad, Magnold + Søgne * 23.3.1908 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 18.5.43–17.6.43: Kristiansand

Skoie, Erik Emil + Mandal * 2.12.1883 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 3.12.42–19.1.43: Kristiansand

Skomedal, Gunstein + Evje * 3.12.1907 # Distriktstannlege/Bezirkszahnarzt/Regional dentist & 30.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Skomedal, Gunstein + Evje * 13.4.1925 # Student/Student/Student & 11.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Skomedal, Olav O. + Bygland * 8.12.1905 # Bonde/Bauer/Farmer & 3.9.40–10.9.40: Kristiansand

Skoran, Johan + Åseral * 6.11.1904 # Bonde/Bauer/Farmer & 4.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Skorgen, Leif + Kristiansand * 11.5.1926 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 22.6.42–22.8.42: Kristiansand

Skripeland, Gunnar + Vegusdal * 4.5.1908 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 17.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Skripeland, Harald + Vegusdal * 30.3.1921 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 31.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Skuland, Fredrik + Laudal * 23.6.1892 # Rutebilsjåfør/Løytnant Busfahrer/Leutnant Bus driver/Lieutenant & 21.3.42–27.3.44: Kristiansand, Grini

Skuland, Jørgen + Laudal * 26.5.1883 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 26.3.42–3.7.42: Kristiansand, Grini

Skuland, Olav + Holum * 8.5.1918 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Skuland, Søren + Laudal * 6.1.1898 # Bonde/Offiser Bauer/Offizier Farmer/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Skuland, Thorbjørn + Halse og Harkmark * 11.6.1920 # Handelsekspeditør/Verkäufer/Seller & 23.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Skøie, Gordon + Kristiansand * 3.2.1914 # Motormann/Mechaniker/Mechanic & 24.8.44–3.10.44: Kristiansand

Skøie, Harald + Mandal * 22.9.1918 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 9.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Skøie, Thyra + Kristiansand * 21.8.1910 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 24.8.44–3.10.44: Kristiansand

Skøien, Olav + Farsund * 26.11.1900 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 8.3.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Skålen, Nora + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 7.3.1915 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 30.1.45–5.4.45: Kristiansand

Skaar, Bent Emil + Mandal * 1.10.1897 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–7.12.44: Kristiansand

Skår, Leif + Kristiansand * 31.1.1921 # Jernbanetelegrafist/Eisenbahnfunker/Railway telegrapher & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Skaar, Olav + Kristiansand * 15.2.1917 # Politimann/Polizist/Policeman & 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Skår, Thorleiv Kristian + Greipstad * 4.5.1900 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Skår, Trygve + Finsland * 8.10.1915 # Skogs- og jernbanearbeider/Eisenbahnarbeiter/Railroad worker & 10.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Skaara, Alf + Flekkefjord * 9.7.1914 # Barber/Friseur/Hairdresser & 4.12.42: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Gusen død23.12.44

Skåre, Hans Hansen + Kristiansand * 3.7.1904 # Sjømann/Seemann/Sailor & 20.12.41–20.3.45: Bodø, Krøkebærsletta, Vollan

Skåte, Sverre Godttfred + Austad * 31.8.1911 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 20.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Slette, Gustav + Konsmo * 7.10.1893 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 22.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Slette, Ole + Sør-Audnedal * 29.9.1891 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 4.1.45–5.2.45: Kristiansand

Slevdal, Ole + Farsund * 24.2.1888 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 18.2.43–12.3.43: Kristiansand

Slimestad, Viktor + Landvik * 12.12.1920 # Student/Student/Student & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Slora, Harald Oskar P. + Farsund * 14.9.1901 # Murer/Maurer/Mason & 9.5.42–18.11.42: Møllergata 19

Sløgedal, Ivar + Holum * 7.8.1906 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.7.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Slåen, Thor + Kristiansand * 3.8.1921 # Sjåfør/Fahrer/Driver & Ukjent/Unbekannt/Unknown: Akershus festning, Fuhlsbüttel

Smeland, Jørund + Gjøvdal * 24.5.1916 # Bonde/Bauer/Farmer & 26.5.44–10.6.44: Arendal, Kristiansand

Smeland, Sven + Gjøvdal * 30.1.1920 # Skogforvalter/Forstbeamter/District forest officer & 30.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Smeland, Åmund + Åseral * 1.7.1915 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 16.12.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Smemo, Johannes + Kristiansand * 31.7.1898 # Prest/Pfarrer/Priest & 11.11.44–8.5.45: Berg

Smith, Anders + Arendal * 5.6.1892 # Skipsreder/Schiffsreeder/Shipowner & I 29.8.40–10.10.40: Arendal II 21.1.41–18.5.43: Arendal, Møllergata 19, Åkebergveien, Tegel, Fuhlsbüttel

Smith, Kristian Ludvig + Kristiansand * 4.8.1904 # Timeskriver/Verwaltungsangestellter/Administration secretary & 1.3.44–8.5.45: Arendal, Åkebergveien, Dreibergen-Bützow

Smith, Ånen + Kristiansand * 17.8.1898 # Offiser/Offizier/Officer & 7.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Luckenwalde

Smith-Øvland, Didrik + Fjotland * 14.6.1901 # Prest/Pfarrer/Priest & 17.10.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Snemyr, Torvald + Kristiansand * 3.12.1905 # Maskinist/Maschinist/Operator & 7.12.41–8.5.45: Shanghai

Solback, John Pettersen + Austad * 5.3.1898 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 27.6.42–8.5.45: Kristiansand, Grini

Solbakken, Hermann + Kristiansand * 4.4.1920 # Sagarbeider/Sägewerksarbeiter/Sawmill worker & I 17.5.41–24.5.41: Kristiansand II 20.11.44–2.12.44: Kristiansand

Solberg, Klara Synøve + Kvinesdal * 25.10.1922 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Cookmaid & 24.8.42–: Kristiansand, sykehus

Solfjeld, Birger + Holt * 3.1.1904 # Snekker/Tischler/Joiner & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Solfjeld, Erling + Holt * 28.9.1909 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinetmaker & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Solgård, Ernst + Kristiansand * 17.4.1900 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 9.4.44–13.4.44: Kristiansand

Solgård, Rolf + Søgne * 9.12.1906 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 11.10.43–25.10.43: Kristiansand

Solheim, Kristian + Gjerstad * 29.8.1914 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 10.3.45–?: Espeland

Solheim, Olaf + Arendal * 19.7.1911 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 26.5.44–26.6.44: Kristiansand

Solheim, Tallak + Arendal * 22.5.1893 # Tollbetjent/Zollangestellter/Customs officer & 3.4.42–19.6.43: Oslo

Solli, Karsten + Konsmo * 13.12.1919 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 26.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Solstrand, Edvin + Flekkefjord * 9.8.1922 # Fisker/Fischer/Fisherman & 13.1.44–3.2.44: Kristiansand

Solvang, Grunde + Vegårshei * 8.5.1900 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 12.9.44–28.9.44: Kristiansand

Sonesen, Andreas + Arendal * 30.5.1916 # Politimann/Polizist/Policeman & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Songedal, Jørgen + Vegårshei * 6.4.1896 # Murer/Maurer/Mason & 12.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Spetland, Gordon + Holum * 25.6.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.10.41–20.11.42: Kristiansand

Spetland, Guttorm + Holum * 25.4.1899 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Spetland, Olaf Holmer + Holum * 11.10.1926 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 4.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Spetland, Sverre + Holum * 3.4.1907 # Bonde/Bauer/Farmer & 30.10.41–11.11.41: Kristiansand

Spilling, Arnold Pedersen + Vigmostad * 25.4.1914 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Spilling, Gunvald + Vigmostad * 28.10.1887 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.6.44–10.2.45: Kristiansand, Grini

Spilling, Johan Pedersen + Vigmostad * 11.4.1882 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.6.44–7.7.44: Kristiansand

Spinanger, Arne + Mandal * 6.2.1897 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 15.8.44–4.9.44: Kristiansand

Stabel, Andreas Dedekam + Arendal * 7.9.1899 # Politiavdelingssjef/Polizeiabteilungschef/Chief inspector & 16.8.43–18.12.43: Kristiansand, Grini

Stad, Nils Ingeman + Grimstad * 7.4.1899 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinetmaker & 23.1.43–20.12.43: Kristiansand, Grini

Stalsberg, Kåre + Kristiansand * 17.8.1914 # Lokfyrbøter/LokomotivheizerLocomotive stoker & 2.12.42–2.2.43: Kristiansand

Stangenes, Emil Ingebretsen + Randesund * 12.10.1889 # Fisker/Fischer/Fisherman & 31.7.44–8.5.45, Kristiansand, Grini, Berg

Stangenes, Hilda + Randesund * 9.4.1894 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 31.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Stangenes, Ingolf + Randesund * 4.8.1927 # Fisker/Fischer/Fisherman & 31.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Stangenes, Ingvald + Randesund * 4.2.1915 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 31.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Stangenes, Lilly + Randesund * 23.4.1917 # Servitør/Kellner/Waiter & 31.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Stangenes, Lydia + Randesund * 1.8.1910 # Husbestyrer/Hausverwalter/Caretaker & 31.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Stangenes, Severin August Engebretsen + Randesund * 21.3.1885 # Fisker/Fischer/Fisherman & 31.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Stangenes, Åge + Randesund * 19.7.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 31.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Stausland, Alf Juel + Evje * 14.7.1914 # Instrumentmaker/Instrumentenbauer/Instrument maker & 20.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død14.7.44

Stave, Peder Magne + Lista * 4.4.1926 # Student/Student/Student & 23.3.44–21.11.44: Kristiansand, Grini, Åkebergveien

Stavenes, Auver O. + Valle * 1.4.1889 # Kjøpmann/Løytnant Kaufmann/Leutnant Merchant/Lieutenant & 21.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Stavenes, Gunhild K. + Bykle * 22.7.1918 # Hotellarbeider/Hotelmitarbeiter/Hotel employee & 19.2.43–7.9.43: Kristiansand, Grini

Stebekk, Håkon + Vegårshei * 19.12.1910 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 30.6.44–20.3.45: Kristiansand, Grini

Stedal, Olav + Laudal * 27.4.1909 # Bonde/Bauer/Farmer & 25.10.41–8.5.45: Møllergata 19, Grini, Sachsenhausen

Stedjan, Sverre Torbjørn + Bjelland * 6.4.1921 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 17.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Steen, Harald + Kristiansand * 6.10.1924 # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Steen-Hansen, Svein + Kristiansand * 31.1.1919 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 15.12.43–8.5.45: Bergen, Espeland, Sachsenhausen

Steffensen, Bjarne + Kristiansand * 19.6.1911 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 21.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Steinsland, Konrad Martinius + Åmli * 2.9.1913 # Vaktmann/Wachmann/Security officer & 28.4.44–8.5.45: Arendal, Kristiansand, Grini

Stenberg, Johannes R. + Vestre Moland * 18.2.1892 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 20.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Stendal, Karl + Kristiansand * 14.2.1908 # Distriktslege/Gemeindearzt/Community physician & I 24.1.42–25.2.42: Kristiansand II 9.2.44–28.2.44: Kristiansand

Stenersen, Sigurd + Søndeled * 30.1.1901 # Maskinist/Maschinist/Operator & 1.4.42: Marlag u.Milag Nord, Rendsburg, Kiel, Sonnenburg død1.5.44

Stensby, Einar + Evje * 10.2.1916 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 9.2.45–8.5.45: Kristiansand

Stensland, Hans + Sør-Audnedal * 1.8.1916 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 27.9.40–29.9.40: Kristiansand, sykehus

Stensland, Olav + Mandal * 12.1.1917 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 23.12.42–26.7.44: Kristiansand, Grini

Stensland, Tobias + Lyngdal * 12.7.1899 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 25.3.44–15.5.44: Kristiansand

Stephansen, Christian Jens + Kristiansand * 8.2.1892 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 9.2.44–3.6.44: Kristiansand, Grini

Stephensen, Gunnar Klepp + Arendal * 20.9.1914 # Politiavdelingssjef/Polizeiabteilungschef/Chief inspector & 7.2.43–25.5.43: Kristiansand, Grini

Sti, Laurits + Halse og Harkmark * 29.9.1903 # Bonde/Bauer/Farmer & 19.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini

Stiansen, Knut + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 1.12.1894 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 27.2.45–8.5.45: Kristiansand

Stiansen, Nicolai Frithjof + Vennesla * 19.2.1917 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 4.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Stie, Jon T. + Herefoss * 29.4.1923 # Rutebilsjåfør/Busfahrer/Bus driver & 20.11.44–26.11.44: Kristiansand

Stien, Tellef G. + Evje * 3.10.1886 # Kasserer/Kassierer/Cashier & 29.6.44–15.7.44: Kristiansand

Stiland, Sverre + Mandal * 4.2.1902 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 2.11.42–: Kristiansand, Mandal

Stillufsen, Jacob Edvard + Farsund * 17.9.1924 # Sjømann/Seemann/Sailor & 19.6.42–26.6.42: Kristiansand

Stokkeland, Trygve + Greipstad * 10.12.1915 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.1.45–1.2.45: Kristiansand

Stokkelien, Anders + Arendal * 20.7.1889 # Politimann/Polizist/Policeman & 3.8.42–3.10.42: Arendal, Grini

Stormo, Thomas + Arendal * 17.1.1920 # Dreier/Dreher/Lathe operator & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Stousland, Olaf + Bygland * 1.3.1883 # Handelsreisende/Handelsreisender/Commercial traveller & 16.2.43–5.2.44: Kristiansand, Grini

Stoveland, Anthon + Mandal * 7.9.1896 # Lærer/Lehrer/Teacher & 16.8.41–18.11.41: Kristiansand

Stoveland, Dagfinn + Vestre Moland * 28.4.1925 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & I 25.1.43–12.2.43: Kristiansand II 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Stoveland, Geirulv + Vestre Moland * 25.9.1892 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinetmaker & 23.1.43–26.1.43: Kristiansand

Stoveland, Peder + Holum * 22.3.1912 # Gårdbruker/Landwirt/Farmer & 7.8.44–5.9.44: Kristiansand

Stoveland, Per Kåre + Vestre Moland * 17.12.1921 # Agronom/Diplomlandwirt/Agronomist & 10.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Strai, Anders + Mandal * 25.11.1878 # Skoleleder/Schulleiter/Headmaster & 1.4.42–31.7.42: Kristiansand, Grini

Strand, Johan + Arendal * 11.7.1922 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 16.5.44–16.6.44: Kristiansand

Strand, Olav + Arendal * 25.2.1912 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 18.6.44–26.8.44: Grini

Strand, Sigrid + Åmli * 15.2.1913 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 3.12.43–8.5.45: Grini

Straume, Torbjørn + Kristiansand * 19.7.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 1.10.43–?: Kristiansand

Stray, Andreas + Lista * 22.7.1904 # Advokat/Anwalt/Lawyer & 19.3.44–23.4.45: Kristiansand, Grini

Stray, Audun + Kristiansand * 27.5.1922 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 3.8.42–22.9.42: Grini

Stray, Christian + Tromøy * 14.1.1894 # Høyesterettsadvokat/Anwalt/Lawyer & 22.2.44–7.9.44: Kristiansand, Grini

Stray, Einar + Farsund * 2.1.1919 # Student/Student/Student & 16.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Stray, Erling + Oddernes * 24.11.1903 # Bonde/Bauer/Farmer & 7.12.42–21.12.42: Kristiansand

Stray, Guttorm + Oddernes * 5.12.1907 # Overrettssakfører/Anwalt/Solicitor & 19.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Bardufoss

Stray, Kristian + Tvedestrand * 25.5.1896 # Skoleleder/Schulleiter/Headmaster & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Stray, Olav + Kristiansand * 29.11.1912 # Brannmann/Feuerwehrmann/Fireman & 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Stray, Sigrid + Tromøy * 29.5.1893 # Høyesterettsadvokat/Anwalt im obersten norwegischen Gericht/Barrister & 9.2.44–27.3.44: Kristiansand

Stray, Syvert + Kristiansand * 6.4.1892 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 8.2.45–10.3.45: Kristiansand

Stray, Thorkild Marthinius + Oddernes * 31.3.1910 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 5.6.43: Møllergata 19, Grini, Natzweiler, Dachau, Stutthof død25.11.44

Strisland, Knut B. + Konsmo * 20.1.1912 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Strisland, Trygve + Konsmo * 8.11.1922 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Strisland, Trygve + Bjelland * 8.7.1908 # Bonde/Bauer/Farmer & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Strojev, Gerasim Kuzmitsj+ Galsjej, Sovjetunionen (Russland) # Baker/Krigsfange Bäcker/Kriegsgefangener Baker/Prisoner of war & 11.1.43: Kristiansand død19.1.43

Strøm, Bjarne Halvdan + Arendal * 21.8.1915 # Drosjesjåfør/Taxifahrer/Taxidriver & 15.4.41–12.11.42: Dombås, Vollan, Akershus festning, Fuhlsbüttel

Strøm, Bjarne Aagaard + Kristiansand * 29.5.1920 # Avdelingssjef/Abteilungschef/Manager & 25.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Tyskland

Strøm, Kristian + Kristiansand * 17.3.1917 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 5.9.43–14.9.43: Kristiansand

Strøm, Nils Gustav + Kristiansand * 3.5.1903 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 4.12.43–9.6.44: Grini

Strøm, Ole Kristian + Kristiansand * 1.12.1890 # Telegrafekspeditør/Verkäufer im Telegraphenwesen/Telegraph clerk & 19.12.42–22.2.45: Kristiansand, Grini

Strømme, Arne + Kristiansand * 11.9.1913 # Eiendomsstyrer/Eigentumsverwalter/Property administrator & 20.8.42–28.8.42: Kristiansand

Strømme, Eilif + Mandal * 23.5.1899 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 29.8.41–?: Kristiansand

Strømme, Nanna + Kristiansand * 13.5.1907 # Bibliotekassistent/Bibliotheksassisent/Library assistant & 27.1.44–15.2.44, Kristiansand

Strømme, Norman + Kristiansand * 22.8.1913 # Murer/Maurer/Mason & 22.8.42–3.9.42: Kristiansand

Strømme, Sigurd + Kristiansand * 24.6.1901 # Lærer/Lehrer/Teacher & 11.12.41–12.6.42: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Strømme, Ånon + Søgne * 16.12.1921 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Strømstad, Johann Collett + Kristiansand * 26.3.1901 # Matros/Matrose/Seaman & 24.5.44–26.8.44: Kristiansand, Grini

Stubberud, Kjell + Kristiansand * 27.8.1918 # Politimann/Polizist/Policeman & 16.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Stuestøl, Arne + Kvås * 4.8.1896 # Lærer/Lehrer/Teacher & 25.11.43–8.5.45: Grini

Stuestøl, Kåre + Halse og Harkmark * 25.7.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 22.3.45–8.5.45: Kristiansand

Stuestøl, Leif Thorgersen + Mandal * 20.9.1919 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & I 17.12.41–: Kristiansand, sykehus II 10.5.42-3.6.42: Kristiansand III 8.11.42–30.11.42: Møllergata 19

Stumpf, Jan + Kristiansand * 4.9.1920 # Student/Student/Student & 4.6.43–8.5.45: Møllergata 19, Kristiansand, Akershus festning, Grini

Stumpf, Leopold + Kristiansand * 2.10.1908 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–15.12.44: Kristiansand

Stusvig, Olav + Kristiansand * 26.12.1914 # Selger/Verkäufer/Merchant & I 10.6.40–15.6.40: Kristiansand II 10.10.40–14.10.44: Kristiansand

Støhlmacher, Olav Hendrich + Mandal * 14.7.1882 # Slakter/Fleischer/Butcher & 9.11.41–19.12.41: Kristiansand

Stølen, John + Oddernes * 12.12.1919 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 31.1.42–6.10.42: Kristiansand, Grini

Stålesen, Arthur Trygve + Kristiansand * 13.2.1904 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Stålesen, Georg + Lyngdal * 17.11.1907 # Bonde/Bauer/Farmer & 21.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Stålesen, Sigurd + Kristiansand * 15.8.1908 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 7.12.42–20.3.45: Kristiansand, Grini

Suleiman, Ahmed + Tanger, Marokko * 22.3.1915 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 7.12.44-31.3.45: Kristiansand, Grini

Sund, Ernst Rolf + Arendal * 31.3.1923 # Sjømann/Seemann/Sailor & 20.5.44–10.6.44: Grini

Sund, Oskar Oluf Werner + Arendal * 2.10.1907 # Sjømann/Seemann/Sailor & 1.10.41–13.2.43: Åkebergveien, Tegel, Fuhlsbüttel

Sundby, Erik Theodor + Mandal * 20.2.1927 # Skoleelev/Schüler/Student & 4.2.45–20.3.45: Kristiansand

Sundby, Erik Thorleif + Mandal * 9.2.1891 # Prest/Pfarrer/Priest & I 12.8.44–19.10.44: Kristiansand, Grini II 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sundby, Kristian + Arendal * 14.9.1894 # Offiser/Offizier/Officer & 28.8.43–19.1.45: Grune, Oflag XXI-C

Sundbø, John + Oddernes * 1911 # Snekker/Tischler/Joiner & 4.2.42–6.10.42: Kristiansand, Grini

Sunde, Paul + Arendal * 5.2.1896 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 9.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sunde, Tobias + Mandal * 7.11.1882 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.11.43–8.5.45: Grini

Sundet, Stein + Mandal * 25.4.1920 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Berg

Sundet, Sven + Mandal * 27.6.1916 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.6.44–28.6.44: Kristiansand

Sundstøl, Godtfred + Kvinesdal * 11.5.1912 # Gruvearbeider/Bergmann/Miner & 31.12.43–12.1.44: Kristiansand

Sundt, Adolf Georg + Bygland * 19.10.1923 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 11.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sundt, Fernan Karl + Hægebostad * 20.4.1921 # Baneformann/Eisenbahnarbeiter/Gang foreman & 11.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sundt, Henry + Oddernes * 14.10.1922 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 31.1.42–11.2.42: Kristiansand

Sundt, Håkon + Bygland * 26.11.1925 # Student/Student/Student & 11.4.44–3.5.44: Kristiansand

Svalastog, Sveinung + Gjøvdal * 3.11.1901 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 4.4.45–8.5.45: Kristiansand

Svantesen, Kastor Ebbe Koren + Arendal * 29.4.1909 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 19.10.41–24.10.41: Kristiansand

Svanøe, Ingeborg + Farsund * 21.2.1897 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 21.2.44–20.4.44: Kristiansand, Grini

Sveinall, Lauritz + Mandal * 30.9.1908 # Bankassistent/Bankassistent/Bank clerk & 27.2.42–30.11.42: Kristiansand, Grini

Sveindal, Ottar + Kristiansand * 17.6.1904 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 2.2.44–13.2.44: Kristiansand

Svendsen, Anna + Birkenes * 20.11.1915 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 31.1.43–3.3.43: Kristiansand

Svendsen, Arne + Lillesand * 19.10.1918 # Student/Student/Student & 24.4.44–2.5.44: Kristiansand

Svendsen, Bjarte + Gjerstad * 14.3.1929 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 17.4.45–8.5.45: Kristiansand

Svendsen, Hans T. + Tromøy * 9.11.1908 # Maskinist/Maschinist/Operator & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas (Filippinene)

Svendsen, Jens Severin + Risør * 27.7.1909 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 6.3.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Svendsen, Jensine + Lillesand * 28.11.1893 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 28.8.40–28.8.41: Åkebergveien

Svendsen, Johannes Inge + Kvinesdal * 2.9.1916 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 17.11.44–8.5.45: Stavanger, Møllergata 19

Svendsen, Joleif + Åmli * 4.5.1920 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 5.1.45–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Svendsen, Kittel + Kristiansand * 2.5.1913 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 12.6.42–20.6.42: Kristiansand

Svendsen, Kristen + Lista * 3.5.1888 # Bonde/Bauer/Farmer & 22.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Svendsen, Ole + Birkenes * 22.4.1922 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 28.1.43–7.43: Kristiansand

Svendsen, Rolf Svend + Mandal * 6.9.1919 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 26.11.42–: Kristiansand, Arendal

Svendsen, Simon + Hidra * 3.5.1883 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 6.40–18.12.40: Ukjent/Unbekannt/Unknown

Svendsen, Svein + Åmli * 12.7.1914 # Bonde/Bauer/Farmer & 5.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Svendsen, Sverre + Birkenes * 1.1.1910 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & 19.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini

Svendsen, Sverre + Kristiansand * 21.12.1889 # Distriktstannlege/Bezirkszahnarzt/Regional dentist & 27.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Svendsen, Thorbjørn + Kristiansand * 12.12.1909 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 7.12.44–23.12.44: Kristiansand

Svendsen, Torleif Gunnerius + Kristiansand * 18.1.1903 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 11.6.43–6.11.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Svendsen, Torstein + Risør * 9.6.1920 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Svennevig, Gunnar + Vestre Moland * 21.2.1902 # LensmannPolizist/Policeman & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Svenningsen, Bernt + Arendal * 5.5.1923 # Messegutt/Messdiener/Messboy & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas (Filippinene)

Svenningsen, Erling + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 1.9.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 23.4.45–8.5.45: Kristiansand

Svinåsen, Ole + Grimstad * 6.6.1893 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 16.11.43–22.12.43: Kristiansand

Syrdahl, Arne + Mandal * 23.2.1905 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 26.3.42–21.10.42: Kristiansand, Grini

Syrdal, Abraham + Sør-Audnedal * 16.4.1914 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.10.42–: Kristiansand, Arendal

Syrdal, Jacob + Risør * 9.5.1908 # Politibetjent/Polizist/Policeman & 4.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau død12.12.44

Syrtveit, Frans Wilhelm + Bygland * 14.10.1914 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 10.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Systad, Arne + Vennesla * 2.6.1908 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 12.9.42–10.10.42: Kristiansand

Syvertsen, Alf + Kristiansand * 17.2.1903 # Vegformann/Ingenieur im Straßenwesen/Construction foreman & 25.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Syvertsen, Erling + Farsund * 4.9.1883 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 21.3.44: Kristiansand, Grini dødDS "Westfalen" 8.9.44

Syvertsen, Odd + Kristiansand * 18.2.1909 # Handelsreisende/Handelsreisender/Commercial traveller & 29.10.41–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini, Sachsenhausen

Syvertsen, Reidar Otto + Mandal * 20.6.1910 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 3.10.42: Kristiansand, Grini, Natzweiler død20.6.44

Syvertsen, Sigurd + Lillesand * 21.7.1916 # Matros/Matrose/Seaman & 15.3.41–3.5.41: Marlag u. Milag Nord

Syvertsen, Sofie + Greipstad * 12.1.1919 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 14.6.44–22.6.44: Kristiansand

Sæbø, Leif Bjerke + Kristiansand * 9.10.1923 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 23.4.43–28.4.43: Kristiansand

Sødal, Henrik + Kristiansand * 10.5.1897 # Skoleleder/Schulleiter/Headmaster & 20.3.42–22.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Sødal, Leif + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Sødal, Ragnvald + Kristiansand * 25.9.1905 # Lærer/Lehrer/Teacher & 1.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Søiland, Nils + Flekkefjord * 18.12.1882 # Bonde/Bauer/Farmer & 4.4.43–23.5.43: Kristiansand

Sørbye, Bjarne + Lyngdal * 19.3.1903 # Veterinær/Tierarzt/Veterinarian & 8.6.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini, Natzweiler død21.12.44

Sørensen, Alf Albert + Arendal * 29.6.1912 # Baker/Bäcker/Baker & 8.3.45–4.4.45: Kristiansand, Grini

Sørensen, Arne Hallstein + Kristiansand * 3.4.1921 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 21.12.43–7.1.44: Kristiansand

Sørensen, Benny Kaspara + Kristiansand * 27.8.1903 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 10.4.43–29.6.43: Kristiansand, Grini

Sørensen, Bjørg Solveig + Flekkefjord * 5.8.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.42–31.10.42: Grini

Sørensen, Cedrik Harald + Arendal * 26.4.1903 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 2.11.44–8.5.45: Arendal, Grini

Sørensen, Einar Haakon + Kristiansand * 29.9.1875 # Grosserer/Großhändler/Wholesaler & 11.12.42–2.3.45: Kristiansand, Grini

Sørensen, Einar H. + Kristiansand * 14.5.1914 # Sjømann/Seemann/Sailor & 1.4.42–25.12.42: Marlag u. Milag Nord

Sørensen, Erling Heide + Kristiansand * 15.12.1898 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & I 21.12.43–4.1.44: Kristiansand II 8.2.45–2.3.45: Kristiansand

Sørensen, Ester + Kristiansand * 11.10.1914 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sørensen, Finn + Risør * 3.7.1921 # Fenrik/Fähnrich/Ensign & 29.8.44–8.5.45: Stalag Luft III

Sørensen, Grace Marion + Flekkefjord * 5.5.1919 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.42–31.10.42: Grini

Sørensen, Helen Francis + Flekkefjord * 17.10.1920 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.42–31.10.42: Grini

Sørensen, Jakob + Kristiansand * 9.8.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 27.4.45–8.5.45: Kristiansand

Sørensen, Johanne Marie + Flekkefjord * 23.9.1889 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 20.10.42–31.10.42: Grini

Sørensen, Kristian Georg + Kristiansand * 11.11.1899 # Sjømann/Seemann/Sailor & 27.3.42–26.8.43: Åkebergveien, Grini

Sørensen, Leif + Halse og Harkmark * 10.5.1918 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 23.12.42–21.12.43: Kristiansand, Grini

Sørensen, Nils Jørgen + Landvik * 10.7.1913 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 1.4.42–8.5.45: Rendsburg, Sonnenburg, Sachsenhausen, Bergen-Belsen

Sørensen, Olaf + Vennesla * 18.7.1903 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.9.43–2.11.43: Kristiansand

Sørensen, Oscar + Hisøy * 14.2.1919 # Sjømann/Seemann/Sailor & 28.7.41–8.5.45: Møllergata 19, Akershus festning, Fuhlsbüttel

Sørensen, Ove + Farsund * 19.8.1923 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 18.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Åkebergveien, Dreibergen-Bützow

Sørensen, Reidar + Mykland * 3.5.1922 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 2.11.44–13.12.44: Kristiansand

Sørensen, Rigmor + Arendal * 11.3.1905 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 29.12.44–20.3.45: Kristiansand

Sørensen, Ruth Leonora + Spangereid * 18.4.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.42–27.10.42: Grini

Sørensen, Samuel + Farsund * 16.6.1880 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 20.12.43–8.5.45: Bogor (Vest-Java, Indonesia)

Sørensen, Signe Marianne + Kristiansand * 18.7.1915 # Kontorist/Büroangestellte/Clerk & 24.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sørensen, Sigurd Reidar + Kristiansand * 13.10.1910 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinetmaker & 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sørensen, Sverre + Kristiansand * 2.8.1891 # Gårdsbestyrer/Gutsverwalter/Estate manager & 7.1.41–6.11.41: Kristiansand

Sørensen, Søren + Risør * 30.10.1902 # Frisør/Friseur/Hairdresser & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sørensen, Thor Ragnar + Flekkefjord * 1.5.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.42–29.10.42: Grini

Sørensen, Torleif Arnold + Arendal * 13.2.1923 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 21.9.42: Grini, Sachsenhausen, Natzweiler død16.5.44

Sørensen, Trygve Arnfinn + Kristiansand * 3.11.1923 # Jernbanetelegrafist/Eisenbahnfunker/Railway telegrapher & 11.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sørensen, Wilhelm Ovin + Mandal * 9.7.1896 # Båtfører/Bootsführer/Boatman & I 25.3.42–28.7.42: Grini, Fuhlsbüttel II 31.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sørensen, Øyvind + Mandal * 13.7.1927 # Student/Student/Student & 14.2.45–8.5.45: Berg

Sørensen, Åge + Holt * 16.12.1911 # Setter/Schriftsetzer/Typographer & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Sørfonden, Arne Johannes + Kristiansand * 1.1.1922 # Vaktmann/Wachmann/Security officer & 18.11.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Sørsvand, Else + Arendal * 11.5.1925 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 20.12.43–4.1.44: Kristiansand

Sørsvand, Johan + Arendal * 10.1.1909 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 27.11.43–10.3.44: Kristiansand, Grini

Sørsvand, Ole Olsen + Arendal * 22.9.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.11.43–5.1.44: Kristiansand

Sørsvann, Karl Johansen + Arendal * 5.6.1917 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 19.2.42–3.3.42: Kristiansand

Søvdal, Simon + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 28.5.1921 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 24.4.45–8.5.45: Kristiansand

Søyland, Anders Jynge + Flekkefjord * 3.5.1887 # Distriktslege/Gemeindearzt/Community physician & 16.11.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Søyland, Carl + Flekkefjord * 20.6.1920 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 3.8.42–5.10.42: Grini

Søyland, Olaf + Flekkefjord * 24.7.1892 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 1.11.42–19.12.42: Kristiansand

Såghus, Gunnar + Åseral * 3.5.1914 # Arbeidsformann hos Høyer Ellefsen på damanleggene på Skjerka/Vorarbeiter/Foreman & 15.11.44 død 15.11.44

Sånum, Borghild + Kristiansand * 19.6.1898 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 26.8.44–16.9.44: Kristiansand

Sånum, Othar + Mandal * 21.10.1908 # Selger/Verkäufer/Merchant & 24.4.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Såstad, Kristoffer + Kristiansand * 22.1.1914 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & I 8.12.42–27.1.43: Kristiansand II 14.12.44–17.4.45: Kristiansand, Vollan

 


Fanger med etternavn som begynner på T


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Tagholdt, Aksel + Flekkefjord * 23.4.1900 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 2.12.43–6.4.44: Kristiansand, Grini

Tallaksen, Arne Torleif (Dåreid) + Spind * 28.6.1905 # Snekker/Tischler/Joiner & 9.1.43–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini, Sachsenhausen

Tallaksen, Arnfinn + Valle * 18.8.1922 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tallaksen, Fridtjof + Tvedestrand * 14.9.1896 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 22.3.44–22.5.44: Kristiansand

Tallaksen, Johan Edvard + Kristiansand * 17.8.1918 # Handelsfullmektig/Handelsbevollmächtigter/Salesman & 13.11.44: Akershus festning død29.11.44

Tallaksen, Leopold + Kristiansand * 19.6.1908 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 5.11.43–8.5.45: Møllergata 19, Sachsenhausen

Tallaksen, Sigvard + Risør * 24.11.1901 # Lærer/Offiser Lehrer/Offizier Teacher/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Tangen, Halfdan + Kristiansand * 14.10.1897 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 29.1.44–29.2.44: Kristiansand

Tangvall, Kåre + Kristiansand * 10.4.1923 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 7.4.42–15.4.42: Kristiansand

Taraldsen, Arnold + Arendal * 31.5.1907 # Handelsreisende/Handelsreisender/Commercial traveller & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Taraldsen, Håkon + Kristiansand * 30.8.1919 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Taraldsen, Louis Paul + Arendal * 23.5.1924 # Student/Student/Student & 18.4.45–8.5.45: Bredtveit

Taraldsen, Ole + Risør * 14.5.1916 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 16.10.42–24.10.42: Kristiansand

Taraldsen, Severine + Kristiansand * 22.8.1913 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 19.12.42–8.1.43: Kristiansand

Tasch, Paul Henrik + Mandal * 29.7.1896 # Skredder/Schneider/Tailor & 2.2.42–24.3.42: Kristiansand

Telhaug, Albert + Vigmostad * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.6.44–26.6.44: Kristiansand

Tellefsdal, Håkon + Gjerstad * 13.3.1916 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & 22.5.44–6.10.44: Grini

Tellefsen, Alf + Kristiansand * 3.2.1915 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tellefsen, Andreas Martin + Arendal * 18.12.1897 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 30.11.43–24.12.44: Kristiansand

Tellefsen, Finn Kåre + Kristiansand * 19.11.1916 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 30.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tellefsen, Håkon + Kristiansand * 23.3.1918 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 24.1.45–17.3.45: Kristiansand, Grini

Tellefsen, Isak Larsenius + Arendal * 11.10.1878 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 15.12.42–6.1.43: Kristiansand

Tellefsen, Johan Ribe + Grimstad * 17.11.1905 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 28.7.42: Kristiansand, Møllergata19, Grini, Natzweiler død26.2.45

Tellefsen, John + Evje * 1.5.1910 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tellefsen, Jørgen Kåre + Grimstad * 24.5.1911 # Sjømann/Seemann/Sailor & 4.1.43–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Tellefsen, Thoralf Andor + Kristiansand * 21.10.1893 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 25.10.41–24.11.41: Kristiansand

Tellefsen, Thorvald + Vestre Moland * 5.5.1902 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Tellefsen, Torleif + Grimstad * 23.4.1902 # Bokholder/Flygerløytnant Buchhalter/Fliegerleutnant Accountant/Flight lieutenant & 4.1.43: Kristiansand, Grini, Trandum død9.5.44

Tengelsen, Alfred Marinius + Stokken * 10.4.1899 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 25.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Natzweiler, Dachau, Neuengamme

Tengen, Einar + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 31.10.1907 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.2.45–7.3.45: Kristiansand

Terjesen, Sigurd + Arendal * 23.3.1920 # Lettmatros/Leichtmatrose/Seaman & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas (Filippinene)

Terjesen, Theodor + Arendal * 12.12.1920 # Fyrbøter/Heizer/Stoker & 24.8.44–23.12.44: Kristiansand

Terjesen, Thorleif + Grimstad * 12.8.1914 # Lensmannsfullmektig/Polizist/Policeman & 7.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Terkelsen, Nils Martin + Stokken * 28.11.1891 # Bonde/Bauer/Farmer & 4.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Tetland, Tobine + Kristiansand * 20.10.1890 # Vaskeriarbeider/Wäschereiarbeiterin/Laundry worker & 4.8.42–18.8.42: Kristiansand

Tharaldsen, Henry Kristian + Kristiansand * 25.10.1902 # Jernbanetelegrafist/Eisenbahnfunker/Railway telegraph operator & 16.6.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Tharaldsen, Ragnar Due + Kristiansand * 24.11.1898 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 16.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tharaldsen, Roy Due + Kristiansand * 10.3.1927 # Skoleelev/Schüler/Student & 30.8.42–18.9.44: Kristiansand, Grini, Akershus festning

Tharaldsen, Thorolf + Kristiansand * 22.5.1896 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 10.12.42–14.1.43: Vollan

Theisen, Trygve Emil + Farsund * 29.11.1900 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 28.3.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Thele, Aksel + Nes * 31.5.1900 # Fisker/Fischer/Fisherman & 15.1.43–23.3.45: Kristiansand, Grini

Thele, Trygve + Nes * 22.7.1902 # Fisker/Fischer/Fisherman & 19.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thelle, Dagfinn + Kristiansand * 8.1.1935 # Barn/Kind/Child & 25.12.41–8.5.45: Hongkong

Thelle, Karl Daniel + Kristiansand * 10.5.1933 # Skoleelev/Schüler/Student & 25.12.41–8.5.45: Hongkong

Thelle, Notto Norman + Kristiansand * 26.10.1901 # Misjonær/Missionar/Missionary & 25.12.41–8.5.45: Hongkong

Thelle, Notto Reidar + Kristiansand * 19.3.1941 # Barn/Kind/Child & 25.12.41–8.5.45: Hongkong

Thelle, Rannfrid + Kristiansand * 26.9.1905 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 25.12.41–8.5.45: Hongkong

Thelle, Øystein + Kristiansand * 18.9.1938 # Barn/Kind/Child & 25.12.41–8.5.45: Hongkong

Thingsaker, Hans + Arendal * 30.8.1895 # Tannlege/Offiser Zahnarzt/Offizier Dentist/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Thingsaker, Nikolai + Lillesand * 17.10.1897 # Skoleleder/Schulleiter/Headmaster & 17.9.44–24.1.45: Kristiansand, Grini

Thomassen, Johan Bernard + Kristiansand * 20.8.1924 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 29.8.42: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Tyskland død11.9.45

Thomassen, Leif + Mandal * 13.2.1919 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 19.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thomassen, Mangor Arndorf + Tvedestrand * 22.8.1915 # Typograf/Schriftsetzer/Typographer & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thomassen, Olav + Arendal * 10.10.1908 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 15.11.40–15.6.41: Møllergata 19

Thomassen, Sverre + Kristiansand * 15.10.1912 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 8.10.44–7.12.44: Kristiansand, Grini, Åkebergveien

Thomassen, Theodor + Mandal * 9.6.1900 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 7.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thomassen, Øystein + Kristiansand * 14.4.1914 # Møbeltapetserer/Möbeltapezierer/Furniture upholsterer & 9.2.45–7.4.45: Kristiansand, Grini

Thommasen, Finn + Mandal * 13.2.1923 # Student/Student/Student & 13.10.43–5.1.44: Kristiansand

Thommesen, Andreas + Tvedestrand * 30.6.1923 # Student/Student/Student & 10.5.42–12.12.42: Møllergata 19

Thommesen, Einar + Tvedestrand * 28.7.1927 # Student/Student/Student & 25.9.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thommesen, Ole Halvert + Arendal * 27.6.1909 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 22.6.40–11.12.42: Dakar

Thompsen, Theodor + Lyngdal * 8.1.1902 # Bonde/Emmisær Bauer/Prediger Farmer/Preacher & 28.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thompsen, Tobias (Risbakken) + Lyngdal * 2.10.1890 # Bonde/Bauer/Farmer & 26.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thompson, Gunnar + Arendal * 20.11.1907 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 15.3.41: Møllergata 19, Sachsenhausen død 1.7.42

Thompson, Kirsten Stella + Dypvåg * 4.7.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–28.10.42: Grini

Thompson, Olaf + Landvik * 24.7.1913 # Bonde/Bauer/Farmer & 7.1.43–23.6.43: Kristiansand, sykehus

Thompson, Thorgeir + Dypvåg * 12.1.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–29.12.42: Grini

Thorbjørnsen, Erling Kristian + Mandal * 25.9.1921 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.6.44–6.7.44: Kristiansand

Thorbjørnsen, Trygve + Tvedestrand * 12.6.1890 # Lastebilsjåfør/Truck driver/LKW-Fahrer & 12.9.44–3.10.44: Kristiansand

Thorgrimsen, Ole M. + Hisøy * 26.8.1911 # Matros/Matrose/Seaman & 17.5.42–8.5.45: Santo Thomas (Filippinene)

Thorkildsen, Alfred + Nes * 5.6.1915 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 12.1.42–25.2.42: Kristiansand

Thorkildsen, Karl + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 22.12.1905 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 12.4.45–18.4.45: Kristiansand

Thorkildsen, Thor Arvid + Kristiansand * 20.2.1924 # Bankassistent/Bankassistent/Bank clerk & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thorkildsen, Torvald Marius + Flekkefjord * 5.12.1901 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 16.1.43: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Natzweiler, Mauthausen, Ebensee død14.3.45

Thorsen, Elmer + Flosta * 28.2.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–28.10.42: Grini

Thorsen, Harald + Mandal * 7.9.1905 # Lærer/Lehrer/Teacher & 8.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thorsen, Jacob Flageborg + Tvedestrand * 12.2.1918 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 25.1.45: Ukjent/Unbekannt/Unknown død25.1.45

Thorsen, Kristian + Mandal * 29.10.1909 # Gruvearbeider/Bergmann/Miner & 27.9.43–27.12.43: Kristiansand

Thorsen, Lennert Clifford + Flosta * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–25.11.42: Grini

Thorsen, Martinius + Arendal * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand

Thorsen, Nils Bent + Flekkefjord * 22.8.1921 # Matros/Matrose/Seaman & 17.7.42–2.9.45: Osaka (Japan)

Thorsen, Thorvald + Farsund * 1.7.1902 # Bonde/Bauer/Farmer & 7.11.42–14.11.42: Kristiansand

Thorsland, Agnes + Åseral * 4.9.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 18.10.44–30.11.44: Kristiansand

Thorsland, Bertha + Eiken * 26.1.1887 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 3.6.44–12.6.44: Kristiansand

Thorsland, Hans + Åseral * 3.7.1891 # Lensmann/Polizist/Policeman & 4.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thorsland, Lars + Eiken * 9.7.1889 # Bonde/Bauer/Farmer & 3.6.44–12.6.44: Kristiansand

Thorsland, Thorvald + Åseral * 5.6.1902 # Poståpner/Poststellenleiter/Post office manager & 4.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thorstensen, Theodor + Tromøy * 4.6.1894 # Teknisk kontrollør/Installationskontrolleur/Technical supervisor & 27.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Thorvaldsen, Åge + Kristiansand * 9.5.1923 # Tekniker/Techniker/Technician & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Thovsen, Julia + Kristiansand * 7.7.1900 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 17.12.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Tyskland

Thurn, Sverre + Kvinesdal * 27.10.1897 # Distriktslege/Gemeindearzt/Community physician & 17.11.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Timenes, Daniel + Randesund * 11.4.1908 # Gartner/Gärtner/Gardener & 14.7.43–8.5.45: Grini

Timenes, Johannes + Randesund * 18.7.1916 # Bonde/Bauer/Farmer & 14.7.43–8.5.45: Grini

Timenes, Sigurd Nikolai + Kristiansand * 15.3.1896 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 23.11.43–5.12.42: Kristiansand, Arendal

Tjomsland, Bernhard + Vigmostad * 6.3.1926 # Student/Student/Student & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tjomsland, Bjarne + Holum * 28.12.1918 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 10.8.44–5.9.44: Kristiansand

Tjomsland, Knut + Bjelland * 24.11.1896 # Sokneprest/Gemeindepfarrer/Parish pastor & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Tjomsland, Olav + Sør-Audnedal * 28.12.1889 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.6.44–13.7.44: Kristiansand

Tjomsland, Peder + Vigmostad * 4.5.1889 # Bonde/Bauer/Farmer & 25.5.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Tjomsland, Tomas Andreas + Vigmostad * 17.11.1921 # Bonde/Bauer/Farmer & 25.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tjomsland, Trygve + Vigmostad * 23.2.1927 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 25.5.44–13.7.44: Kristiansand

Tjomsås, Kai + Kristiansand * 5.5.1923 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 5.8.42–9.10.42: Kristiansand

Tjærestrøm, Gregers + Birkenes * 19.7.1881 # Bonde/Bauer/Farmer & 29.1.43–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Akershus festning, Grini

Tjøm, Theodor + Hægebostad * 22.10.1912 # Sjåfør/Veiarbeider Fahrer/Straßenarbeiter Driver/Roadman & 27.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tjøntveit, Tellef + Birkenes * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 9.12.42–16.12.42: Kristiansand

Tjøstolvsen, Olav Ingeman + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 6.10.1915 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 26.1.45–26.2.45: Kristiansand

Tobiassen, Edvard + Vennesla * 1.11.1910 # Bokholder/Buchhalter/Accountant & 26.5.44–7.11.44: Kristiansand, Grini

Tobiassen, Einar + Kristiansand * 27.9.1883 # Vaktmester/Hausmeister/Caretaker & 25.3.42–31.3.42: Kristiansand

Tobiassen, Hans + Kristiansand * 26.1.1921 # Lastearbeider/Lastenarbeiter/Cargo worker & 17.8.42–14.9.42: Kristiansand

Tobiassen, Harry + Kristiansand * 27.9.1923 # Lastearbeider/Lastenarbeiter/Cargo worker & 10.9.42–17.9.42: Kristiansand

Tobiassen, Karin + Kristiansand * 2.9.1921 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 23.10.41–28.10.42: Kristiansand, Grini

Tobiassen, Kåre + Birkenes * 9.9.1918 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 29.1.43–5.3.43: Kristiansand

Tobiassen, Leif Aller + Mandal * 29.5.1911 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 6.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tobiassen, Notto + Birkenes * 28.7.1916 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinetmaker & 6.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Tobiassen, Rolf + Kristiansand * 24.2.1914 # Brannmann/Feuerwehrmann/Fireman & 2.2.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tobiassen, Rudolf + Kristiansand * 27.8.1883 # Elektroingeniør/Elektroingenieur/Electrical engineer & 9.2.44–3.4.44: Kristiansand

Tobiassen, Sverre + Oddernes * 26.8.1919 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 14.9.41–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Akershus festning, Fuhlsbüttel

Tobiassen, Torbjørn + Sør-Audnedal * 30.9.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–6.12.44: Kristiansand

Tofte, Finn + Mandal * 14.4.1920 # Mekanikerlærling/Mechanikerlehrling/Apprentice fitter & 11.12.41–10.12.42: Kristiansand, Grini

Tofte, Nils + Halse og Harkmark * 16.3.1897 # Bonde/Bauer/Farmer & 14.5.42–17.5.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Tofte, Rasmus + Halse og Harkmark * 4.9.1902 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Toftedal, Ragnhild + Greipstad * 15.5.1919 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 28.6.43–10.9.43: Kristiansand

Toftedal, Trygve + Søgne * 17.5.1893 # Bonde/Bauer/Farmer & 29.6.43–10.7.43: Kristiansand

Tofteland, Einar + Søgne * 8.1.1921 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 11.10.43–5.4.44: Kristiansand

Tollerud, Rolf Einar + Mandal * 22.6.1921 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.3.42–: Kristiansand

Tomnij, Andrej + Sovjetunionen (Russland) * 9.9.1918 # Traktorfører/Krigsfange Traktorfahrer/Kriegsgefangener Tractor driver/Prisoner of war & 13.7.44: Kristiansand død2.8.44

Torgersen, Finn Bertel + Evje * 21.2.1920 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 9.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Torgersen, Gunnar + Lista * 7.2.1914 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 26.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Dreibergen-Bützow

Torgersen, Karl + Evje * 30.7.1911 # Fabrikkarbeider/Fabrikarbeiter/Industrial worker & 15.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Torgersen, Ove + Evje * 28.10.1917 # Maskinist/Maschinist/Operator & 3.11.43–8.5.45: Bergen, Kristiansand, Grini, Stutthof

Torjesen, Alfred + Halse og Harkmark * 14.2.1905 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 6.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Torjesen, Einar + Kristiansand * 27.6.1924 # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Torjesen, Håkon Daniel + Kristiansand * 9.5.1928 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 8.12.41–8.5.45: Kina

Torjesen, Kari Marie + Kristiansand * 8.8.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 8.12.41–8.5.45: Kina

Torjesen, Magnus + Kristiansand * 1.7.1897 # Selger/Verkäufer/Merchant & 20.11.41–22.11.42: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Torjesen, Torje Kristen + Kristiansand * 20.10.1931 # Skoleelev/Schüler/Student & 8.12.41–8.5.45: Kina

Torjesen, Valborg + Kristiansand * 22.6.1892 # Misjonær/Missionar/Missionary & 8.12.41–8.5.45: Kina

Torjusen, Georg + Risør * 22.4.1891 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 22.2.44–28.3.44: Kristiansand

Torjusen, Hugo + Kristiansand * 5.3.1924 # Kokk/Koch/Cook & 15.8.42–26.10.42: Kristiansand

Torjussen, Edvard Borgen + Kristiansand * 16.1.1905 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 24.6.42–1.7.42: Kristiansand

Torjussen, Theodor + Kristiansand * 7.1.1912 # Auksjonarius/Auktionator/Auctioneer & 30.10.43–5.4.44: Kristiansand, Grini

Torjussen, Øistein + Kristiansand * 20.12.1923 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 28.8.42–X.11.44: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Fuhlsbüttel, Luckau

Torkildsen, Agathon + Farsund * 30.8.1896 # Snekker/Tischler/Joiner & 19.3.44–12.5.44: Kristiansand

Torkildsen, Marius + Farsund * 11.7.1905 # Maskinist/Maschinist/Operator & 20.12.42–8.5.45: Singapore, Bandung, Jakarta (Indonesia), Japan

Torkildsen, Solveig Sunde + Flekkefjord * 15.4.1905 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 26.7.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Torkildsen, Stein Ingvar + Flekkefjord * 13.2.1922 # Student/Student/Student & 27.11.41–28.12.41: Kristiansand, Åkebergveien

Torland, Ole + Arendal * 25.5.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–29.10.42: Grini

Torp, Birger + Kristiansand * 5.8.1919 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 19.6.41–1.7.41: Kristiansand

Torstensen, Herman August + Kristiansand * 13.8.1901 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 22.6.44–5.7.44: Kristiansand

Torsø, Jørgen + Kristiansand * 1.10.1916 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 10.10.40–14.10.40: Kristiansand

Torvaldsen, Jørgen + Kristiansand * 5.11.1906 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–4.12.44: Kristiansand

Tranberg, Håkon Werner + Kristiansand * 2.3.1917 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tretjakov, Nikolaj + Brjansk, Sovjetunionen (Russland) * 6.5.1920 # Låsesmed/Krigsfange Schlosser/Kriegsgefangener Locksmith/Prisoner of war & 26.8.44: Kristiansand død21.10.44

Trommestad, Esther + Evje * 24.9.1916 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 20.4.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tronsen, Johan Andrew + Flekkefjord * 3.6.1908 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.9.42–14.9.42: Kristiansand

Try, Elisabeth + Kristiansand * 21.8.1913 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 29.10.42–5.11.42: Kristiansand

Trygsland, Lars + Bjelland * 10.8.1905 # Gårdbruker/Landwirt/Farmer & 19.11.44–18.12.44: Kristiansand

Trygsland, Trygve + Bjelland * 23.1.1916 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 19.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tryland, Bjarne + Vigmostad * 3.9.1912 # Treskjærer/Holzschnitzer/Wood carver & 14.11.44–9.12.44: Kristiansand

Tryland, John + Vigmostad * 17.11.1917 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tryland, Jørgen + Vigmostad * 15.6.1900 # Bonde/Bauer/Farmer & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Trysnes, Sverdrup + Søgne * 19.1.1889 # Sjømann/Seemann/Sailor & 29.10.43–30.12.43: Kristiansand

Trædal, Kaare + Mandal * 29.1.1920 # Student/Student/Student & 30.11.43–20.12.44: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Træland, Jan + Fjotland * 10.4.1922 # Gruvearbeider/Bergmann/Miner & 10.11.43–23.11.43: Kristiansand

Trætvik, Helge + Mandal * 13.6.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 28.10.42–17.12.42: Kristiansand, Grini, Møllergata 19

Trætvik, Petter Alfred + Mandal * 23.1.1882 # Maskinist/Maschinist/Operator & 4.7.42–8.5.45: Filippinene, Japan

Trønnes, Odd Kåre + Kristiansand * 6.7.1916 # Tekniker/Techniker/Technician & 18.11.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Tsjalykh, Ivan + Sovjetunionen * 11.9.1922 # Arbeider/Krigsfange Arbeiter/Kriegsgefangener Worker/Prisoner of war & 5.6.44: Kristiansand dødUkjent grav/Unbekanntes Grab/Unknown grave

Tvedt-Gundersen, Robert Wilhelm + Arendal * 12.9.1910 # Politisekretær/Polizeisekretär/Police secretary & 1.9.40–18.8.42: Møllergata 19, Berlin, Fuhlsbüttel

Tveit, Arne Kristian + Vestre Moland * 16.9.1893 # Lærer/Lehrer/Teacher & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Tveit, Arne Osvald + Evje * 28.6.1922 # Elev/Schüler/Student & 9.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Sachsenhausen, Neuengamme

Tveit, Bjarne Adolf  +Kristiansand * 13.12.1924 # Postbud/Briefträger/Postman & 29.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tveit, Gunvald + Arendal * 22.7.1893 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand

Tveit, Halvor Salvesen + Åseral * 4.2.1908 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 17.11.43–?: Kristiansand

Tveit, Knut Å. + Mykland * 4.3.1906 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.12.44–5.4.45: Kristiansand, Grini, Berg

Tveit, Olav O. + Evje * 16.1.1912 # Gruvearbeider/Bergmann/Miner & 8.9.42: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee død 27.3.43

Tveit, Olav + Vegusdal * 17.9.1909 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.10.44–13.11.44: Kristiansand

Tveit, Ole O. + Evje * 17.9.1881 # Gruvearbeider/Bergmann/Miner & 5.11.43–21.12.43: Kristiansand

Tveit, Oskar + Lyngdal * 22.10.1911 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.4.43–15.5.43: Kristiansand

Tveit, Sara + Arendal * 12.11.1892 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 15.1.45–22.3.45: Kristiansand

Tveit, Torkjell S. + Åmli * 5.11.1912 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsma & 14.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tveit, Aanund Kleveland + Vegusdal * 7.6.1914 # Kontrollør/Kontrolleur/Inspector & 20.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tveit, Ånund + Lillesand * 7.3.1895 # Lærer/Løytnant /Lehrer/Leutnant Teacher/Lieutenant & 4.1.43: Kristiansand, Grini, Trandum død 9.5.44

Tveitdal, Tormod Anker + Kristiansand * 29.4.1921 # Smed/Schmied/Blacksmith & 20.3.43–8.5.45: Kristiansand, Åkebergveien, Grini

Tveite, Tor + Holt * 20.4.1895 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes II 6.9.44–12.9.44: Kristiansand

Tveiten, Dreng Paulsen + Øyestad * 13.2.1922 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 1.12.44–8.5.45: Arendal, Bredtveit, Grini

Tverbakk, Jørgen + Kristiansand * 21.9.1895 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 14.1.44–4.2.44: Kristiansand

Tønnesen, Albert + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 17.12.1917 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 16.3.45–4.4.45: Kristiansand

Tønnesen, Alfred + Arendal * 23.11.1925 # Sjømann/Seemann/Sailor & 23.6.44–6.2.45: Kristiansand, Grini

Tønnesen, Andreas + Søgne * 9.7.1885 # Smed/Schmied/Blacksmith & 1.7.41–17.7.41: Kristiansand

Tønnesen, Einar + Oddernes * 5.2.1906 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Tønnesen, Eugen + Kristiansand * 17.11.1891 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Tønnesen, Hans A. + Mandal * 26.9.1904 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.12.42–26.1.43: Kristiansand

Tønnesen, Ingrid Synnøve + Kvinesdal * 16.06.1925 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 1.12.41–19.12.41: Kristiansand, sykehus

Tønnesen, Johan Tidemand + Mandal * 7.4.1913 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 1.7.42–7.7.42: Kristiansand

Tønnesen, Karl Dagfin + Kristiansand * 21.3.1908 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 6.8.42–19.8.42: Kristiansand

Tønnesen, Lars + Åseral * 14.9.1914 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–30.12.44: Kristiansand

Tønnesen, Leif Konradi + Farsund * 7.4.1911 # Urmaker/Uhrmacher/Watchmaker & 18.3.44–24.5.44: Kristiansand

Tønnesen, Olaf Rynning + Flekkefjord * 22.12.1901 # Skipsmegler/Offiser Schiffsmakler/Offizier Ship broker/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Tønnesen, Olaf Thorleif + Kristiansand * 19.5.1910 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 4.5.43–23.6.43: Kristiansand

Tønnesen, Reidar + Lillesand * 2.1.1898 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 15.3.41–3.5.41: Marlag u. Milag Nord

Tønnesen, Sem + Farsund * 5.2.1913 # Sjømann/Seemann/Sailor & 6.2.42–13.2.42: Kristiansand

Tønnesen, Thorvald + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 1.9.1891 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 16.4.45–8.5.45: Kristiansand

Tønnesland, Sigurd + Hornnes * 8.6.1917 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.8.42–9.10.42: Grini

Tønnessen, Alf Johan + Mandal * 26.7.1921 # Bankassistent/Bankassistent/Bank clerk & 20.6.44–27.6.44: Kristiansand

Tønnessen, Einar + Vennesla * 23.3.1914 # Papirarbeider/Papierarbeiter/Paper worker & 25.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Tønnessen, Finn Walter + Mandal * 15.8.1916 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 20.2.42–24.2.42: Kristiansand

Tønnessen, Harald Richmann + Farsund * 24.1.1905 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 29.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tønnessen, Ragnar T. + Kristiansand * 13.1.1917 # Murer/Maurer/Mason & 11.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Tønnessen, Rolf Bertin + Vennesla * 14.12.1919 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 4.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Tønnessen, Tønnes Kviljo + Farsund * 9.8.1913 # Donkeymann/Heizer/Stoker & 4.7.42–8.5.45: Japan

Tønseth, Harald + Arendal * 19.10.1884 # Butikksjef/Geschäftsleiter/General manager & 3.8.42-5.10.42: Grini

Tørresen, Martin + Mandal * 3.2.1905 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 5.1.45–17.1.45: Kristiansand

Tørresen, Tom Marius + Mandal * 12.8.1895 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.3.44–14.4.45: Kristiansand, Grini

 


Fanger med etternavn som begynner på U-Z


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Ubostad, Trygve + Kristiansand * 10.2.1922 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 29.3.43–12.5.43: Kristiansand, Åkebergveien, Møllergata 19

Udland, Alf L. + Sør-Audnedal * 23.5.1900 # Bonde/Bauer/Farmer & 2.2.44–13.2.44: Kristiansand

Ufsvatn, Gjermund + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 23.6.1893 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.5.45–8.5.45: Kristiansand

Ugelstad, Leif + Arendal * 15.5.1916 # Elektriker/Radioreparatør Elektriker/Radioreparateur Electrician/Radio repairman & 8.3.45–24.4.45: Arendal

Ugland, Alexander Dugan + Arendal * 12.11.1915 # Forsikringsagent/Versicherungvertreter/Insurance agent & 28.7.41: Kristiansand, Møllergata 19, Akershus festning, Håøya død 15.3.42

Ugland, Alfred + Evje * 27.1.1914 # Sekretær/Sekretär/Secretary & 19.2.43: Victoria terrasse, Møllergata 19, Grini, Natzweiler død 15.3.45

Ugland, Augusta + Arendal * 7.12.1927 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 29.12.44–24.2.45: Kristiansand

Ugland, Bendiks + Fjære * 26.7.1919 # Student/Student/Student & 30.11.43–20.12.44: SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Ugland, Elinor + Arendal * 28.6.1887 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 29.12.44–24.2.45: Kristiansand

Ugland, Gjerulf + Vennesla * 22.4.1918 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 2.10.43–8.5.45: Møllergata 19, Grini

Ugland, Innis + Evje * 3.8.1922 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 2.9.43–2.10.43: Kristiansand

Ugland, Jens + Arendal * 14.12.1878 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 29.12.44–24.2.45: Kristiansand

Ugland, Ketil + Arendal * 17.12.1904 # Arkitekt/Architekt/Architect & 3.2.44–13.2.44: Kristiansand

Ugland, Margaretha + Arendal * 9.8.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 29.12.44–24.2.45: Kristiansand

Ugland, Ole + Arendal * 9.10.1876 # Statsveterinær/Staatsveterinær/State veterinarian & 20.12.43–27.1.44: Kristiansand

Ugland, Ragnvald + Evje * 3.3.1916 # Anleggsarbeider/Bauarbeiter/Building labourer & 2.9.43: Kristiansand, Grini, Møllergata 19

Uglem, Olav Birger + Kristiansand * 9.11.1909 # Politimann/Polizist/Policeman & 23.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Uleberg, Arne Birger + Evje * 10.1.1915 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 15.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Uleberg, Halvor + Evje * 14.6.1900 # Urmaker/Uhrmacher/Watchmaker & 3.11.43–24.12.43: Kristiansand

Uleberg, Knut Gunnar + Evje * 15.4.1906 # Likningssjef/Leiter im Steuerwesen/District tax inspector & 1.6.41–31.5.42: Møllergata 19, Akershus festning, Fuhlsbüttel

Uleberg, Lars + Evje * 13.7.1910 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 7.11.42–18.11.42: Kristiansand

Uleberg, Magnus + Hornnes * 3.2.1918 # Lærer/Befal Lehrer/Offizier Teacher/Officer & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Ullern, Birger Kristoffer + Kristiansand * 28.3.1893 # Oberstløytnant/Oberstleutant/Lieutenant colonel & 20.4.44–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Ullnes, Eliette + Kristiansand * 10.9.1901 # Pakker/Packer/Packer & 9.2.44–22.2.44: Kristiansand

Ulseth, Erling + Kristiansand * 1.6.1904 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 20.11.41–21.11.42: Kristiansand, Grini

Ulstrup, Håkon + Risør * 18.11.1906 # Bokhandler/Buchhändler/Bookseller & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Uppstad, Tellef + Evje * 5.12.1900 # Verksarbeider/Werksarbeiter/Engineering worker & 8.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Upsahl, Egil Weinur + Kristiansand * 13.2.1919 # Radioreparatør/Radioreparateur/Radio repairman & 18.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Upsahl, Lars + Øvrebø * 21.7.1920 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 20.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Usterud, Petter + Mykland * 29.4.1915 # Bankassistent/Bankassistent/Bank clerk & 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Usterud, Olav + Kristiansand * 26.9.1912 # Maler/Maler/Painter & I 25.10.41–5.11.41: Kristiansand, Bredtveit II 25.5.44-8.5.45: Kristiansand, Grini

Utheim, Oliver + Kristiansand * 11.11.1918 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–27.1.45: Kristiansand

Vabo, Olav + Arendal * 21.11.1903 # Fisker/Fischer/Fisherman & 19.1.43–25.1.43: Kristiansand

Valand, Bendik + Konsmo * 20.7.1899 # Bonde/Bauer/Farmer & 24.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Valand, Karsten + Holum * 11.4.1917 # Veiarbeider/Straßenarbeiter/Roadman & 23.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Tyskland

Valand, Olaf + Holum * 5.7.1917 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.12.42–31.12.42: Kristiansand

Valente, Dante Andreas + Fjotland * 4.3.1917 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 15.12.42–23.12.42: Kristiansand

Valhaug, Arne + Mandal * 10.6.1921 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Valle, Severin + Åmli * 6.9.1915 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 11.11.42–25.11.42: Kristiansand

Valvik, Ivar Bakken + Mandal * 28.1.1918 # Typograf/Schriftsetzer/Typographer & 11.12.41–10.12.42: Kristiansand, Grini

Van Der Brill, Henri + Arendal * 21.6.1899 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.3.43–2.4.43: Kristiansand

Vang, Bjarne + Kristiansand * 30.10.1910 # Politibetjent/Polizist/Policeman & 31.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Vanin, Mikhail + Mogilew, Sovjetunionen (Mahiljou, Hviterussland) * 17.12.1919 # Student/Krigsfange Schüler/Kriegsgefangener Student/Prisoner of war & 29.11.43: Kristiansand

Varen, Johan Bernhard + Kristiansand * 8.12.1890 # Skoleleder/Schulleiter/Headmaster & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Vasilenko, Ivan + Saporska, Sovjetunionen * 12.5.1919 # Arbeider/Krigsfange Arbeiter/Kriegsgefangener Worker/Prisoner of war & 7.8.44: Kristiansand død21.8.44

Vasland, Ånen + Vigmostad * 8.9.1911 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.6.44–13.4.45: Kristiansand, Grini

Vassilov, Viktor + Leningrad, Sovjetunionen (St. Petersburg, Russland) * 10.3.1922 # Tekniker/Krigsfange Techniker/Kriegsgefangener Technician/Prisoner of war & 21.3.44: Kristiansand død31.5.44

Vatne, Gunnar + Søgne * 31.8.1914 # Stuert/Zahlmeister/Purser & 20.6.43–10.7.43: Kristiansand

Vatne, Reidar + Holum * 4.2.1914 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Vatne, Trygve + Søgne * 14.9.1916 # Lastearbeider/Lastenarbeiter/Cargo worker & 28.6.43–10.8.43: Kristiansand

Vatnedal, Ola + Kvås * 6.1.1900 # Bonde/Bauer/Farmer & 28.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Vatnedalen, Sjur + Bykle * 26.12.1905 # Bonde/Bauer/Farmer & 13.1.43–23.6.43: Kristiansand

Vatsend, Gunvald Lunden + Bygland * 19.11.1924 # Stasjonsbetjent/Eisenbahnangestellter/Porter & 19.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Vegge, Bertine + Kvås * 16.12.1880 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 3.44–: Kristiansand

Vegge, Gunda + Kvås * 20.2.1918 # Kontorist/Büroangestellte/Clerk & 26.3.44–15.5.44: Kristiansand

Vegge, Ingvald + Kvås * 20.10.1892 # Bonde/Lærer Bauer/Lehrer Farmer/Teacher & 30.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Vegge, Olav Bjarne + Kvås * 24.2.1922 # Student/Student/Student & 17.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Vegge, Ole A. + Kvås * 30.7.1887 # Gårdbruker/Lærer Landwirt/Lehrer Farmer/Teacher& 23.3.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Vegge, Tobias + Kvås * 28.10.1898 # Gårdbruker/Landwirt/Farmer & 23.3.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Akershus festning, Grini

Vegge, Trygve + Kristiansand * 8.11.1914 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.3.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Veggeland, Lars + Kvinesdal * 2.11.1912 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 19.11.42–7.12.42: Kristiansand

Vehus, Henry + Mykland * 10.2.1915 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 2.11.44–30.11.44: Kristiansand

Velle, Abraham + Lista * 25.1.1882 # Bonde/Bauer/Farmer & 5.10.43–20.10.43: Kristiansand

Vellum, Egil + Grimstad * 22.8.1912 # Tegner/Zeichner/Draughtsman & 28.1.43–8.5.45: Møllergata 19, Grini, Fuhlsbüttel, Rendsburg

Venemyr, Simon + Froland * 16.7.1917 # Smed/Schmied/Blacksmith & 4.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Venås, Per + Arendal * 15.11.1915 # Møbelsnekker/Möbeltischler/Cabinetmaker & 14.8.42–3.10.42: Grini

Vercoe, Alexander Mac Bean + Kristiansand * 11.3.1919 # Sjøkadett/Seekadett/Sea cadet & 22.10.40: Kristiansand, Møllergata 19

Vercoe, Alexander + Kristiansand * 10.12.1891 # Speditør/Spediteur/Freight forwarder & 1.10.42–8.5.45: Møllergata 19, Grini, Luckenwalde

Verdal, Hans + Grindheim * 6.5.1915 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Verpe, Georg + Kristiansand * 29.4.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 6.9.43–14.9.43: Kristiansand

Verås, Anders + Vennesla * 21.9.1920 # Snekker/Tischler/Joiner & 2.10.43–8.5.45: Møllergata 19, Grini

Veraas, Olav + Kvinesdal * 29.7.1923 # Student/Student/Student & 30.8.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Verås, Ole + Vennesla * 4.11.1896 # Byggmester/Baumeister/Builder & 16.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini, Åkebergveien

Veraas, Øivind + Kvinesdal * 9.2.1914 # Jernbanekspeditør/Fenrik Fahrkartenverkäufer/Fähnrich Ticket agent/Ensign & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Vesthassel, Anton + Farsund * 11.11.1897 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 20.12.43–8.5.45: Bogor (Vest-Java, Indonesia)

Vestrheim, Sigurd + Kristiansand * 13.9.1896 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–22.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Vestøl, Syvert + Evje * 29.10.1910 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 7.6.42–9.11.42: Fuhlsbüttel

Vetland, Andreas Torvik + Lista * 6.5.1916 # Sjømann/Seemann/Sailor & 30.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Vetnes, Teodor + Holum * 10.11.1922 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 23.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Vidringstad, Andreas + Kvås * 12.2.1889 # Bonde/Bauer/Farmer & 22.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Vidringstad, Sigrid + Kvås * 28.8.1901 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 22.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Vigeland, Asbjørn + Sør-Audnedal * 15.7.1914 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 10.9.44–22.9.44: Kristiansand

Vigmostad, Thorgny + Søgne * 28.1.1900 # Lærer/Offiser Lehrer/Offizier Teacher/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Vik, Leif + Grimstad * 31.1.1907 # Båtbygger/Bootsbauer/Boatbuilder & 20.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Vika, Magnus + Øyestad * 4.7.1916 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 29.10.44–23.12.44: Grini

Vikebakk, Henrik + Kristiansand * 5.1.1888 # Havnearbeider/Hafenarbeiter/Stevedore & 2.2.45–9.4.45: Kristiansand, Grini

Vikeså, Håkon Ingjald + Kristiansand * 15.2.1914 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Vilshammer, Teodor + Arendal * 18.8.1920 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 11.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Vilster, Jan + Kristiansand * 29.4.1912 # Offiser/Offizier/Officer & 16.8.43–20.1.45: Grune, Oflag XXI-C

Vindfjell, Jacob + Gjerstad * 1.9.1919 # Gruvearbeider/Bergmann/Miner & 27.3.45–8.5.45: Grini

Vinje, Thomas + Kristiansand * 17.9.1912 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 9.3.43–18.3.43: Kristiansand

Vinje, Torgeir K. Langfeldt + Kristiansand * 20.10.1916 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Vinje, Åsmund Langfeldt + Kristiansand * 3.4.1921 # Student/Student/Student & 3.11.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Natzweiler

Vinnes, Erling + Flekkefjord * 25.1.1906 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 31.3.44–: Bergen, Espeland

Virak, Benedikte + Flekkefjord * 8.5.1895 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 20.10.42–28.10.42: Grini

Virak, Gerd + Flekkefjord * 6.7.1923 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.42–28.10.42: Grini

Vogt, Carl + Kristiansand * 8.7.1901 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Vogt, David + Mandal * 2.12.1902 # Banksjef/Advokat Bankchef/Anwalt Bank manager/Lawyer & I 24.2.42–20.12.42: Kristiansand, Grini II 27.1.44: Kristiansand, Møllergata 19, dødDS "Westfalen" 8.9.44

Vogt, Edvard Dahm + Kristiansand * 14.6.1923 # Student/Student/Student & 24.8.43–24.11.43: Kristiansand

Vogt, Fredrikke (Juncker) + Kristiansand * 26.1.1925 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 18.11.44–løslatt etter en uke: Kristiansand

Vogt, Ivar + Kristiansand * 25.7.1895 # Sekretær/Offiser Sekretär/Offizier Secretary/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Vogt, Johanne Margrete + Kristiansand * 29.10.1897 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 18.11.44–løslatt etter en uke: Kristiansand

Voie, Erling + Oddernes * 18.8.1906 # Trearbeider/Holzarbeiter/Logger & 24.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Voksdalen, Knut + Vegusdal * 22.10.1912 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.10.44–13.11.44: Kristiansand

Vold, Nils + Evje * 11.11.1882 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 3.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Vollan, Arne + Birkenes * 24.10.1912 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Vollan, Gudmund + Birkenes * 20.2.1907 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 30.7.41–5.9.41: Kristiansand, Arendal

Vollan, Kåre + Birkenes * 13.4.1915 # Handelsbetjent/Handelsangestellter/Salesman & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død 16.6.44

Vollen, Åmund + Vennesla * 11.7.1904 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.9.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Voreland, Henry Verner + Vennesla * 22.2.1922 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 31.1.42–24.2.42: Kristiansand

Voreland, Sigvart + Evje * 1.1.1915 # Konduktør/Schaffner/Conductor & 3.11.43–21.12.43: Kristiansand

Voreland, Thomas + Evje * 31.7.1884 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 3.11.43–24.12.43: Kristiansand

Vrålstad, Neri + Tovdal * 27.1.1899 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 9.1.45–18.1.45: Kristiansand

Vådne, Hans + Holum * 26.4.1908 # Bonde/Bauer/Farmer & 11.10.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Walgård, Carsten Børre + Kristiansand * 15.7.1921 # Gullsmed/Goldschmied/Goldsmith & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Walgård, Ragnar + Kristiansand * 28.11.1924 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.12.44–21.12.44: Kristiansand

Walik, Kristen + Vegårshei * 28.9.1907 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 17.5.44–25.5.44: Kristiansand

Walle, Olaf Reidar + Tvedestrand * 31.5.1908 # Politimann/Polizist/Policeman & 16.8.43–8.5.45:Grini, Stutthof

Walvik, Kristen + Stokken * 25.9.1907 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.11.44–8.5.45: Berg

Walås, Arthur L. + Lista * 27.5.1883 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 19.3.44–16.5.44: Kristiansand

Wang, Hans + Oddernes * 8.3.1878 # Agent/Handelsreisender/Commercial traveller & 12.9.41–19.9.41: Grini

Watne, Albert Thomas + Austre Moland * 26.9.1921 # Lærer/Lehrer/Teacher & 14.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Watne, Nils William + Austre Moland * 26.7.1917 # Sekretær/Sekretär/Secretary & 4.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Wattne, Margrethe Lund + Mandal * 27.3.1902 # Gartner/Gärtner/Gardener & 7.2.44–12.3.45: Kristiansand, Grini

Weatherstone, Leo Blaire + Høvåg * 13.1.1918 # Gårdbruker/Fisker Landwirt/Fischer Farmer/Fisherman & 4.1.43–26.1.43: Kristiansand

Wehus, Karl Bertinius + Kristiansand * 4.10.1917 # Gartner/Gärtner/Gardener & 9.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Wemmestad, Bernt Chr. + Lyngdal * 23.1.1896 # Bonde/Løytnant Bauer/Leutnant Farmer/Lieutenant & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Wendt, Halfdan + Mandal * 20.9.1925 # Student/Student/Student & 4.8.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Wergeland Franck, Oscar + Kristiansand * 12.8.1911 # Politifullmektig/Polizeirat/Deputy chief constable & 8.2.45–løslatt etter noen uker: Kristiansand

Werner, Harald Ivar + Tvedestrand * 15.11.1913 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.9.42–10.11.42: Møllergata 19

Werner, Richard + Stokken * 14.5.1926 # Sjømann/Seemann/Sailor & 31.1.45–5.3.45: Grini

Westbye, Sigurd + Øyestad * 23.11.1913 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 14.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Westermoen, Sverre + Landvik * 16.2.1918 # Båtbygger/Bootsbauer/Boatbuilder & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Berg

Westin, Hilmar + Kristiansand * 7.12.1907 # Skredder/Schneider/Tailor & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Wesøy, Tom + Eide * 23.4.1915 # Matros/Matrose/Seaman & 15.3.41–3.5.41: Marlag u. Milag Nord

Wiblemo, Gordon + Mandal * 23.6.1908 # Sjåfør/Fahrer/Driver & I 29.10.41–28.11.41: Kristiansand II 4.2.45–20.3.45: Kristiansand

Wichstrøm, Karl + Mandal * 27.12.1894 # Maskinist/Maschinist/Operator & 31.1.45–22.3.45: Kristiansand

Wiedsvang, Helge + Kristiansand * 26.12.1924 # Student/Student/Student & 4.11.41–17.11.41: Kristiansand

Wiig, Arne + Risør * 10.2.1920 # Politikonstabel/Polizist/Policeman & 23.1.43–23.12.44: Kristiansand, Grini

Wiig, Herlof + Søgne * 26.11.1912 # Meierist/Meierist/Dairyman & 11.10.43–22.12.43: Kristiansand

Wiig, Tobias + Halse og Harkmark * 15.4.1912 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 14.11.44–30.11.44: Kristiansand

Wilhelmsen, Hans Kristian + Kristiansand * 6.6.1922 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 3.8.42–9.10.42: Grini

Wilhelmsen, John Wilhelm + Kristiansand * 1.5.1908 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 19.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Wilhelmsen, Robert + Flekkefjord * 15.2.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.42–29.10.42: Grini

Wilhelmsen, Sverre + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 17.11.1907 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 4.12.44–10.2.45: Kristiansand

Willumsen, Georg Vilhelm + Oddernes * 14.3.1913 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 9.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Wilson, David + Kristiansand * 8.10.1909 # Politimann/Polizist/Policeman & 23.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Winger, Henrik + Kristiansand * 25.9.1913 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 4.10.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Sachsenhausen

Winnem, Kåre + Lyngdal * 16.4.1921 # Gartner/Gärtner/Gardener & 16.9.43–15.10.43: Kristiansand

Winnem, Mikal + Lyngdal * 7.8.1919 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 16.9.43–15.10.43: Kristiansand

Winther, Børre + Kristiansand * 28.12.1877 # Distriktstannlege/Bezirkszahnarzt/Regional Dentist & 24.8.43–21.9.43: Kristiansand

Wirsching, Ludvig jr. + Kristiansand * 28.8.1925 # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Wirsching, Ludvig Theodor + Kristiansand * 5.01.1898 # Øyenlege/Augenarzt/Ophthalmologist & 17.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Mysen

Wishmann, Carl Christian + Mandal * 22.4.1875 # Fylkeslege/Provinzarzt/Doctor & 1.4.42–25.12.43: Kristiansand, Grini

Witsøe, Hermod + Kristiansand * 30.11.1907 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & I 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes II 8.2.45–2.3.45: Kristiansand

Woid, Sara Fernanda + Kristiansand * 27.11.1917 # Servitør/Kellnerin/Waiter & 6.4.44–1.7.44: Kristiansand

Wold, Hans Alfred Ådne + Kristiansand * 12.9.1903 # Redaktør/Redakteur/Editor & 28.1.41–10.4.41: Kristiansand

Wonderlich, Harriet + Arendal * 14.2.1924 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–28.10.42: Grini

Wonderlich, Magda + Arendal * 20.12.1893 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 21.10.42–28.10.42: Grini

Wonderlich, Ruth + Arendal * 4.5.1920 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 21.10.42–28.10.42: Grini

Wormsen, Olav + Farsund * 21.1.1925 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 13.1.44–18.4.44: Kristiansand

Wroldsen, Asbjørn Johan + Arendal * 3.5.1896 # Bonde/Bauer/Farmer & 11.5.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Wroldsen, Ole Johan + Arendal * 17.9.1917 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 26.8.43–8.5.45: Grini

Zachariassen, Erik Johan + Hisøy * 7.7.1911 # Ekspeditør/Verkäufer/Seller & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Zachariassen, Leif + Kristiansand * 23.4.1918 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 23.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Fuhlsbüttel, Rendsburg, Dreibergen-Bützow

Zahl, Håkon Anker + Kristiansand * 8.8.1910 # Havnearbeider/Hafenarbeiter/Stevedore & 27.1.44: Kristiansand, Møllergata 19 død DS "Westfalen" 8.9.44

Zahl, Jens Norman + Kristiansand * 14.4.1919 # Trearbeider/Holzarbeiter/Logger & 27.1.44: Kristiansand, Møllergata 19 død DS "Westfalen" 8.9.44

Ziegler, Hans Kristian + Stokken * 10.9.1915 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 6.2.45–1.3.45: Kristiansand

Ziesler, Ernst Hadler + Arendal * 7.8.1901 # Overlege/Oberarzt/Chief physician & 22.2.44–19.7.44: Kristiansand, GriniFanger med etternavn som begynner på Ø-Å


+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

 

Ødegård, Aksel + Høvåg * 14.3.1909 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.1.43–8.2.43: Kristiansand

Ødegård, Engebret August + Konsmo * 4.8.1904 # Baneformann/Eisenbahnangestellter/Gang foreman & 16.3.43–20.12.43: Kristiansand, Grini

Ødegård, Tobias + Mandal * 17.11.1898 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 3.2.45–24.3.45: Mandsjuria (Kina)

Ødegård, Tønnes + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 19.9.1906 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.10.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Grini

Øi, Bjørn + Åmli * 10.5.1903 # Bonde/Bauer/Farmer & 5.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Øidne, Abraham + Grindheim * 15.9.1883 # Lensmann/Polizist/Policeman & 26.11.42–3.12.42: Kristiansand

Øidne, Amalie + Grindheim * 4.12.1893 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 26.11.42–3.12.42: Kristiansand

Øidne, Paul Oddleif + Grindheim * 1.5.1924 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 26.11.42–3.12.42: Kristiansand

Øidne, Rebekka + Konsmo * 4.1.1920 # Kontorist/Büroangestellte/Clerk & 29.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Øigarden, Olaf + Arendal * 11.5.1907 # Motormann/Mechaniker/Mechanic & 28.7.41–16.8.41: Møllergata 19

Øigården, Simon + Froland * 16.11.1918 # Båtbygger/Bootsbauer/Boatbuilder & 29.4.42–6.5.42: Kristiansand

Øina, Oddvar + Vestre Moland * 10.10.1921 # Bonde/Bauer/Farmer & 20.2.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død25.6.44

Øiraas, Bjarne + Froland * 12.7.1918 # Baneformann/Eisenbahnangestellter/Gang foreman & 6.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Ørbakk, Sigurd + Kristiansand * 24.9.1907 # Politimann/Offiser Polizist/Offizier Policeman/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Ørbek, Bjørn + Kristiansand * 29.10.1917 # Lastearbeider/Lastenarbeiter/Cargo worker & 25.8.42–: Kristiansand, Arendal

Øslebye, Reidar + Kristiansand * 12.3.1921 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 3.8.42–9.10.42: Grini

Øslebø, Gunnar + Kristiansand * 27.7.1909 # Sjømann/Seemann/Sailor & 14.10.40–21.10.40: Kristiansand

Øslebø, Karl Johannes + Kristiansand * 26.10.1918 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 27.8.42–24.4.44: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Fuhlsbüttel

Østberg, Severine Kjellevik + Kristiansand * 9.12.1901 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 29.7.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Østberg, Leif Scharffenberg + Kristiansand * 2.10.1918 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 18.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Østberg, Sverre + Kristiansand * 18.3.1896 # Drosjesjåfør/Taxifahrer/Taxidriver & 18.12.42–30.12.42: Kristiansand

Østby, August Kristian + Vennesla * 25.2.1885 # Maskinist/Maschinist/Operator & 23.10.43–22.4.44: Berg

Østby, Harald + Kristiansand * 26.8.1908 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Østby, Thora + Farsund * 26.6.1912 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 28.3.42–: Kristiansand sykehus

Østebø, Alfred + Kristiansand * 17.1.1901 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 22.11.40–7.1.41: Kristiansand II 9.8.43-8.10.43: Kristiansand

Østensen, Walter Martin + Spind * 12.4.1925 # Butikkekspeditør/Verkäufer/Seller & 21.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Østerbø, Hans + Farsund * 9.7.1891 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 3.8.42–24.9.42: Grini

Østerhus, Ingvald + Evje * 18.10.1918 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 8.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Staaken-Falkensee, Neuengamme

Østerhus, Ivar + Evje * 9.5.1890 # Bonde/Bauer/Farmer & 6.11.43–20.12.43: Kristiansand

Østerhus, Nils + Flekkefjord * 3.10.1895 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 12.10.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Østerhus, Torjus + Evje * 26.2.1882 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.11.43–21.12.43: Kristiansand

Østrådal, Håkon Eikås Larsen + Kristiansand * 27.9.1916 # Baneformann/Eisenbahnangestellter/Gang foreman & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Østtorp, Ove Gran + Farsund * 8.6.1919 # Bankassistent/Bankassistent/Bank clerk & 4.4.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Øverland, Harald + Kristiansand * 2.10.1889 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 14.11.43–1.9.44: Kristiansand, Grini

Øvland, Arne + Vennesla * 9.7.1909 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 31.1.42–13.2.42: Kristiansand

Øvland, Magne + Vennesla * 9.12.1923 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 31.1.42–24.2.42: Kristiansand

Øvland, Mary + Kristiansand * 23.7.1922 # Bibliotekar/Bibliothekarin/Librarian & 27.1.44–26.2.44: Kristiansand

Øvland, Tormod + Spangereid * 30.1.1911 # Bonde/Bauer/Farmer & 9.5.42–2.2.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Øydegard, Johan + Kristiansand * 3.4.1888 # Faktor/Technischer Leiter einer Druckerei/Foreman & 27.1.44: Kristiansand, Møllergata 19 dødDS "Westfalen" 8.9.44

Øydegard, Per Joakim + Kristiansand * 28.9.1925 # Student/Student/Student & 27.1.44–15.2.44: Kristiansand

Øydna, John T. + Grindheim * 11.5.1908 # Gårdbruker/Løytnant Landwirt/Leutnant Farmer/Lieutenant & 9.12.42: Kristiansand, Grini, Natzweiler død5.6.44

Øydne, Severin + Hægebostad * 27.4.1899 # Lensmann/Landpolizist/Country policeman & 24.2.45–2.3.45: Kristiansand

Øydne, Sigurd + Flekkefjord * 7.4.1908 # Politimann/Offiser Polizist/Offizier Policeman/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Øyen, Nils + Stokken * 20.4.1922 # Byssegutt/Kombüsenjunge/Galley boy & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas, Los Baños (Filippinene)

Øygardslia, Knut (Vollane) + Vegårshei * 10.4.1897 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 7.6.44–17.3.45: Kristiansand, Grini

Øyna, John Aslaksen + Hægeland * 8.7.1920 # Sagbruksarbeider/Sägemühlenarbeiter/Sawmill worker & 18.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Øyslebø, Asbjørn + Øyslebø * 23.10.1883 # Bonde/Bauer/Farmer & 26.8.41–16.12.41: Kristiansand

Øyslebø, Olav + Søgne * 26.7.1914 # Snekker/Tischler/Joiner & 3.8.42–9.10.42: Grini

Øysteinsland, Elias + Lyngdal * 11.2.1891 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Øysteinsland, Esther Synnøve + Kvås * 8.4.1916 # Hushjelp/Hausangestellte/Maid & 25.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Øysteinsland, Isak + Lyngdal * 14.4.1896 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Øysteinsland, Sigvald + Kvås * 7.8.1921 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Aabel, Anders + Birkenes * 18.11.1901 # Slakter/Fleischer/Butcher & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Åbel, Jens + Kristiansand * 5.11.1887 # Kontrollør/Kontrolleur/Inspector & 25.9.42–30.11.42: Kristiansand

Aabel, John + Birkenes * 31.5.1925 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 10.1.45–?: Kristiansand

Aabel, Mads + Birkenes * 12.12.1921 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 5.12.43–15.12.43: Kristiansand

Åbel, Martin + Kristiansand * 7.8.1900 # Vaktmann/Wachmann/Security officer & I 29.12.42–8.3.43: Kristiansand II 23.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Åbel, Olav Jørgensen + Vennesla * 23.2.1909 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 4.9.43–11.9.43: Kristiansand

Aabel, Søren + Birkenes * 19.7.1916 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & 7.12.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Aaberg, Gustav Arthur + Kristiansand * 27.3.1916 # Havnearbeider/Hafenarbeiter/Stevedore & 21.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen, Neuengamme

Ådahl, Henry + Arendal * 19.10.1926 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.10.42–29.10.42: Grini

Ådland, Ole + Valle * 1.2.1908 # Motormann/Mechaniker/Mechanic & 13.11.44–24.11.44: Bergen

Ådnevik, Georg A. + Kristiansand * 12.5.1914 # Fisker/Fischer/Fisherman & 14.10.40–21.10.40: Kristiansand

Ågedal, Ingvald + Mandal * 23.5.1914 # Kontorist/Offiser Büroangestellter/Offizier Clerk/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Ågård, Ulrik Fr. Cappelen + Arendal * 17.2.1917 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Aakhus, Nere K. + Bygland * 13.7.1891 # Kaptein/Hauptmann/Captain & 16.12.42: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau død 28.1.45

Aaknes, Gunnulf + Åseral * 3.4.1885 # Bonde/Bauer/Farmer & 5.1.45–17.1.45: Kristiansand

Aaknes, Knut + Åseral * 18.5.1888 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 9.11.44–12.12.44: Kristiansand

Åkre, Jon Aksel + Grimstad * 6.11.1925 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.5.43–31.5.43: Kristiansand

Åkre, Torjus + Valle * 3.6.1897 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–12.9.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Åkset, Olav + Mandal * 31.1.1912 # Bonde/Offiser Bauer/Offizier Farmer/Officer & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Åkseth, Søren + Øyslebø * 21.9.1917 # Elektromontør/Elektromonteur/Electrical fitter & 12.11.41–18.11.41: Kristiansand

Åmland, Herløv + Austad * 14.4.1907 # Lærer/Lehrer/Teacher & I 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes II 2.11.44–8.5.45: Kristiansand, Berg

Åmland, Petter + Åseral * 22.11.1908 # Bonde/Bauer/Farmer & 23.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg

Aamland, Tolv + Birkenes * 21.1.1893 # Skoleleder/Schulleiter/Headmaster & 3.5.42–23.5.42: Kristiansand

Åmland, Åsmund + Kristiansand * 27.10.1909 # Journalist/Journalist/Journalist & 2.2.44–13.2.44: Kristiansand

Aamlid, Sigurd + Kristiansand * 8.9.1889 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–9.9.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Åmlid, Torbjørg + Hylestad * 19.2.1923 # Lærer/Lehrer/Teacher & 15.2.45–14.3.45: Grini

Åmodt, Georg + Kvinesdal * 24.6.1909 # Baker/Bäcker/Baker & 27.10.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Åmodt, Rudolf + Kvinesdal * 11.12.1922 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 12.11.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Åmodt, Samuel S. + Kvinesdal * 31.3.1910 # Rutebilsjåfør/Busfahrer/Bus driver & 28.9.43–26.10.43: Kristiansand

Aanelsen, Christen + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 12.2.1900 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.3.45–7.4.45: Kristiansand

Aanensen, Bernhard + Birkenes * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 19.8.43–25.8.43: Kristiansand

Ånensen, Hans Olaus + Kristiansand * 24.7.1905 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 16.7.43–18.4.45: Kristiansand

Aanensen, Jens Kjell + Kristiansand * 28.9.1926 # Student/Student/Student & I 21.12.43–28.12.43: Kristiansand II 14.11.44–1.12.44: Kristiansand

Aanensen, Lars Gunnar + Kristiansand * 25.2.1921 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Ånensen, Olaf + Mandal * 7.1.1920 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.5.42–30.5.45: Kristiansand

Ånensen, Olav + Kristiansand * 7.8.1910 # Pantefullmektig/Pfandleiher/Pawnbroker & 10.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ånensen, Oliver + Mandal * 7.7.1918 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 4.12.41–24.4.42: Kristiansand

Ånensen, Oscar + Kristiansand * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Ånensen, Reidar + Sør-Audnedal * 4.11.1923 # Grunnarbeider/Fundamentarbeiter/Worker & 6.9.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ånensen, Trygve + Kristiansand * 24.10.1912 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 19.6.42–24.6.42: Kristiansand

Ånensen, Åge + Åmli * 15.10.1925 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 5.12.42–12.12.42: Kristiansand

Aanesen, Torvald + Kristiansand * 25.1.1895 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–25.9.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Aanesland, Frantz + Birkenes * 15.2.1917 # Bonde/Bauer/Farmer & 29.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Aanesland, Olaus + Birkenes * 6.6.1913 # Tømrer/Zimmermann/Carpenter & 29.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau

Aanesland, Olav + Birkenes * 28.10.1914 # Leketøysfabrikant/Spielzeugfabrikant/Toy manufacturer & 28.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død 4.7.44

Aanesland, Ånund + Birkenes * 7.5.1908 # Leketøysfabrikant/Spielzeugfabrikant/Toy manufacturer & 29.1.43–8.2.43: Kristiansand

Aanonsen, Nils + Arendal * 1.1.1915 # Sjømann/Seemann/Sailor & 17.5.42–23.2.45: Santo Tomas, Los Baños (Filippinene)

Ånonsen, Tellef + Arendal * 9.5.1904 # Drosjesjåfør/Taxifahrer/Taxi driver & 13.8.40–8.5.45: Møllergata 19, Åkebergveien, Fuhlsbüttel

Ånonsen, Terje + Mykland * 12.5.1906 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 24.8.43–17.11.43: Møllergata 19, Grini

Aanås, Sigurd + Øyslebø * 11.12.1899 # Baneformann/Eisenbahnangestellter/Gang foreman & 16.3.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Årdal, Astrid + Kristiansand * 29.3.1901 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 10.2.45–16.2.45: Kristiansand

Årdal, Roald + Kristiansand * 2.9.1927 # Hjelpearbeider/Hilfsarbeiter/Labourer & 30.8.42–1.11.44: Kristiansand, Grini, Akershus, Bastøy

Årestrup, Gustav + Farsund * 1.1.1916 # Jurist/Jurist/Jurist & 15.7.41–18.10.41: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Aarhus, Halvor + Gjerstad * 10.1.1904 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 18.4.45–8.5.45: Kristiansand

Aarhus, Sverre + Gjerstad * 30.3.1924 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 18.4.45–8.5.45: Kristiansand

Aarnes, Alv J. + Lyngdal * 11.2.1913 # Lensmann/Fenrik Polizist/Fähnrich Policeman/Ensign & 16.8.43–8.5.45: Oflag XXI-C, Luckenwalde

Aarnes, Kittel + Ukjent/Unbekannt/Unknown * 27.1.1920 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 19.1.45–27.1.45: Kristiansand

Aaros, Olav Johan (Jacobsen) + Søgne * 1.5.1918 # Bonde/Bauer/Farmer & 29.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Aaros, Walter (Jacobsen) + Søgne * 29.5.1914 # Bonde/Bauer/Farmer & I 8.2.43–28.2.43: Kristiansand II 8.10.44–24.12.44: Kristiansand

Aarsbog, Peder + Fræna * 14.8.1918 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 23.4.42-8.5.42: Kristiansand

Ås, Anton + Birkenes * 19.10.1889 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 16.4.43–6.8.43: Kristiansand, Grini

Aas, Bjarne + Hornnes * 3.2.1915 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 5.1.45–22.2.45: Kristiansand

Ås, John + Sør-Audnedal * 31.8.1922 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 14.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ås, Jørgen + Vennesla * 30.8.1919 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 3.6.43–10.6.43: Kristiansand

Ås, Rolf + Farsund * 26.4.1924 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 28.1.44–28.2.44: Kristiansand

Ås, Salve Irgens + Evje * 17.9.1918 # Telemontør/Telekommunikationsmonteur/Telecommunications fitter & 11.9.42–21.9.42: Kristiansand

Aas, Sigvald Arnfeldt + Lyngdal * 14.11.1915 # Gårdsarbeider/Landarbeiter/Farmhand & 15.6.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ås, Sverre Olav + Mandal * 24.12.1919 # Lettmatros/Leichtmatrose/Seaman & 22.6.40–26.3.41: Casablanca

Ås, Trygve + Holum * 12.6.1914 # Politimann/Polizist/Policeman & 16.8.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Aasbø, Peder + Gjerstad * 7.6.1906 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 7.4.45–8.5.45: Kristiansand

Aasbø, Sverre + Gjerstad * 22.8.1926 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & I 24.1.44–4.2.44: Kristiansand, Grini II 22.5.44–27.2.45: Kristiansand, Akershus festning

Aase, Andreas + Kvinesdal * 13.3.1897 # Slakter/Fleischer/Butcher & 1.6.44–6.6.44: Kristiansand

Aase, Hans + Greipstad * 31.8.1902 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 16.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Åsebø, Odd Lyder + Konsmo * 9.2.1921 # Jernbanearbeider/Eisenbahnarbeiter/Railroad worker & 23.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Aasen, Arne O. + Hægeland * 21.1.1921 # Snekker/Tischler/Joiner & 18.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Åsen, Olav T. + Hægeland * 10.8.1902 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 20.12.44–19.1.45: Kristiansand

Åsen, Olav + Evje * 2.12.1918 # Bilmekaniker/Automechaniker/Auto mechanic & 3.11.43–9.12.43: Kristiansand

Åsen, Sigmund T. + Hægeland * 1.4.1916 # Bonde/Bauer/Farmer & 16.11.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Aasen, Sigurd + Kristiansand * 20.3.1900 # Lektor/Sekundarschullehrer/Secondary school teacher & 8.2.45–9.3.45: Kristiansand

Åsland, Elias + Åseral * 7.8.1912 # Bonde/Bauer/Farmer & 21.10.43–7.11.43: Kristiansand

​Åsland, Jørgen +​ Åseral * 16.9.1915 # Messegutt/Messdiener/Messboy & 14.1.41-4.5.41: Bordeaux, Marlag und Milag

Åsland, Tobias + Finsland * 13.5.1888 # Bonde/Løytnant Bauer/Leutnant Farmer/Lieutenant & 23.12.42–30.1.45: Kristiansand, Grini

Åteigen, Oskar + Kristiansand * 15.12.1913 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 10.2.45–13.3.45: Kristiansand

Åvitsland, Margit + Vennesla * 25.11.1923 # Kjøkkenhjelp/Küchenhilfe/Cookmaid & 30.7.43–1.9.43: Kristiansand

 

Side 1 av 1. Velg side: