Falne fra Hisøy 1940 – 1945

Falne fra Hisøy 1940 – 1945

Nedenfor vises en oversikt over navnene på bautaen reist av folket på Hisøy i 1947. Dernest følger en oversikt over de falne fra Hisøy 1940-1945.

Tekst og foto: Aksel Ongre

Navn på bautaen,                                Født -  Død,   Årsak
Leif Mangor Andersen                         1915 – 1943   Krigsforlis
Olaf Andersen                                      1917 – 1942   Henrettet
Berner Severin Berntzen                     1894 – 1940    Flyangrep
Rune Hjartsvein Bruland                     1924 – 1941    Ulykke          
Emil August Bruun                               1881 – 1942    Krigsforlis
Pehr Bruun                                           1911 – 1943    Krigsforlis      
Anders Emil Danielsen                         1905 – 1940    Krigsforlis
Arnulf  Forsberg                                    1915 – 1941   Sykdom
Manuel  Meinhart  Hansen                   1916 – 1940    Krigsforlis
Arthur  E.  Jacobsen                             1883 – 1941    Sykdom
Charles Jacobsen                                 1911 – 1942    Henrettet
Petter  Thoritz  Jensen                          1894 – 1942    Krigsforlis
Arthur Johannessen                              1903 – 1940    Krigsforlist
Carl Petter Johansen                             1909 – 1942    Henrettet
Arthur Elwood Sigurd Knudsen             1916 – 1940    Krigsforlis
Karl Emil Knudsen                                  1881 – 1943    Krigsforlis
Marius Olav Knudsen                             1917 – 1941    Krigsforlis
Kristian Kristiansen                                 1912 – 1943    Ulykke
Leif Langefoss                                        1898 – 1942    Krigsforlis
Bjarne Martinsen                                     1911 – 1942    Krigsforlis
Gunleif Johan Midtbø                             1904 – 1942    Krigsforlis
Andreas Emil Møller                               1902 – 1940    Krigsforlis
Karl Nilsen                                               1914 – 1940    Krigsforlis
Nils Olai Nilsen                                        1898 – 1944    Krigsforlis
Haakon Olsen                                          1913 – 1942    Krigsforlis
Ole Andreas Olsen                                  1908 – 1942    Krigsforlis
Knut Langtveit Olsen                               1923 – 1940    Krigsforlis
Tallak Pedersen                                      1887 – 1943    Krigsforlis
Trygve Pedersen                                     1899 – 1942    Ulykke
Olav Sundby                                            1908 – 1942    Krigsforlis            
Knut Aron Fridtiof Svensson                   1887 – 1943    Krigsforlis
Oscar Sørensen                                      1919 – 1946    Sykdom
Evald Morten Trommestad                     1914 – 1942    Krigsforlis

Bautahistorikk

Minnebautaen ble avduket den 17. mai 1947 og stod da ved His skole. Denne plasseringen ble etter hvert uheldig på grunn av utviklingen i området. I 1988 ble bautaen flyttet til Elim der den var godt synlig og lett tilgjengelig. Oppvoksende vegetasjon medførte at den ble mindre synlig, og etter opprettelse av sansehage for demente ble den stående i lite tilgjengelige omgivelser. Det var generell enighet om at bautaen burde flyttes, og helst plasseres på His. Men det var vanskelig å finne et egnet sted på grunn av usikre planer for utbygging av området til bydel. Flytting til kirkegården ble diskutert, men på det tidspunkt måtte saken til Kirkedepartementet som med henvisning til gjeldende regler ville avslå slik plassering.

En som representerte de etterlatte til en av de falne, påpekte i 2016 bautaens uverdige plassering. Siden regelverket nå var blitt endret slik at bispedømmerådet lokalt kunne gi tillatelse til plassering på kirkegården, ble saken tatt opp fra dvale og møtt med velvilje fra besluttende organer innenfor kirke og kommune. (Mer om dette i Agderposten 8.5. 2017). Den 8. mai 2017 ble det med en enkel seremoni markert at minnebautaen stod plassert i verdige omgivelser på Hisøy kirkegård. 

 

De falne

Leif Mangor Andersen Født 16. oktober 1915 på Hisøy. Middelskole, verkstedpraksis og maskinistskole, 3. maskinist. Var påmønstret DS Norland da skipet ble torpedert og senket 20. mai 1942 i Nordatlanteren. Deretter påmønstret DS Nortun (Panama). Omkom da skipet ble torpedert 20. mars 1943 (U-516) 70 miles syd-vest av Lüderitz i Namibia.

Olaf Andersen Født 11. juli 1917 på Hisøy. Utdannet mekaniker, gjennomgått flyskole og handelsskole. Var kvartermester ved marinens flystasjon i Kristiansand. Ble tatt til fange ved krigshandlingene 9. april 1940. Sammen med fem andre dro han 27. juli 1941 fra Hisøy mot England i seilbåten Good Hope for å melde seg til krigstjeneste. Neste morgen ble båten oppdaget. De ble tatt om bord i en tysk vaktbåt som med Good Hope på slep brakte dem til Kristiansand der de ble fengslet. Senere overflyttet til Oslo. Fem ble 10. februar 1942 dømt til døden av Marinekriegsgericht, den sjette til 15 års tukthus. Olaf Andersen ble henrettet på Håøya ved Drøbak 16. mars 1942. Gravlagt på Hisøy. Se Charles Jacobsen, Carl Petter Johansen og Oscar Sørensen.

Berner Severin Berntzen Født 15. november 1894 i Arendal. Bosted Hisøy. Var under første verdenskrig 1. styrmann på briggen «Rana» som ble torpedert i 1918. Var 1. styrmann på DS Tora Elise som ble angrepet av tyske fly 23. mars 1940 25 n.mil utenfor Bergen på vei fra England til Norge. På vei opp til broa ble han truffet og drept. Skipet tok seg inn til Kirkwall der han ble gravlagt 23. mars 1940. Han er også oppført på navnestøtte ved krigsmonumentet i Arendal.

Rune Hjartsvein Bruland Født 18. april 1924 i Kvalsund. Bosted Hisøy. Gymnasiast, elev ved Arendal offentlige høiere almenskole. Sammen med en kamerat stakk han 13. august 1941 ut fra Utsira i en 19-fots seilsjekte. Antas omkommet under overfart til England.

Emil August Bruun Født 12. august 1881 i Øyestad. Bosted Hisøystrømmen. Skipsfører. Fikk Carnegies sølvmedalje for at han som fører av DS Tholma under storm natten mellom 14. og 15. desember 1915 utenfor Virginia Capes ledet redningen av 17 mann fra forliste SV Pilgrim, en amerikansk stålbark. Han førte DS Tholma også i januar 1917 da skipet ble senket av en tysk ubåt vest av Cape Finisterre på vestkysten av Galicia. Han førte DS Torungen da skipet utenfor Nova Scotia på reise fra Halifax til Charleston ble torpedert den 22. februar 1942 (U-96). Alle omkom. Far til Pehr Bruun. Se Olav Sundby.

Pehr Bruun Født 2. november 1911 i Øyestad. Sønn av Emil Bruun. Hadde handelsskole og styrmannsskole. Seilte som matros på DS Tromøsund som ble kapret i Rekefjord 28. februar 1943 av en gruppe fra Kompani Linge, ledet av Odd Starheim, og forsøkt ført til England. Flukten ble oppdaget og skipet senket av tyske fly. Alle om bord, mannskap og passasjerer, omkom. Se Karl Emil Knudsen.

Anders Emil Danielsen Født på Hisøy 2. mai 1905. Var donkeyman på DS Takstaas da skipet krigsforliste 2. september 1939. Fra mars 1940 donkeyman på DS Dokka. Omkom da skipet 17. oktober 1940 under reise fra Barry Docks til Quebec i konvoi OB-228 ble senket av tysk ubåt (U-93).

Arnulf Forsberg Født 15. august 1915 på Hisøy i følge Våre falne og krigsseilerregisteret, men 17. august ifølge klokkerbok og ministerialbok for Hisøy sokn. Foreldrenes bosted Gullsmedengen. Seilte fra 1939 som fyrbøter på DT Marit. Fikk revmatisk hjertelidelse og døde i New York 28. mars 1941. Gravlagt på Evergreen gravplass, New York.

Manuel Meinhart Hansen Født 29. juni 1916 i Oslo. Bosted Hisøy. Var på nøytralitetsvakt som utskreven dekksmann på panserskipet Norge. Omkom da skipet ble senket på Narvik havn 9. april 1940.

Arthur Eugen Jacobsen Født 3. mars 1883 på Hisøy. Skipsfører. Var påmønstret DS Dux i tiden 12. november 1938 – 26. august 1941. Døde 26. august 1941, ifølge opplysninger fra familien av sykdom, i Oban. Ble tildelt Medaljen for edel dåd i sølv i 1906 for å ha forsøkt å redde en av mannskapet som hadde falt overbord i en storm.

Charles Jacobsen Født 18. januar 1911 i Arendal. Styrmann, bosted Hisøy. Var med på fluktforsøket til England med seilbåten Good Hope 27. juli 1941, se Olaf Andersen. Jacobsen skrev en beretning om turen som er gjengitt i Dagfinn Hauges bok Slik dør menn (1945), i kapitlet Englandsfarere, sidene 72-84. Han ble henrettet på Håøya ved Drøbak 16. mars 1942. Gift 4. mars 1942 på Akershus med Ruth Schumann. Han er også minnet ved krigsmonumentet i Arendal. Se Olaf Andersen, Carl Petter Johansen og Oscar Sørensen.

Petter Thoritz Jensen Født 11. mars 1894 på Hisøy. Maskinmester. Var påmønstret DS Fanefjeld som ble torpedert 8. april 1942 (U-252) ifølge krigsseilerregisteret, på nordvestkysten av Island. Hele besetningen omkom. Ubåten oppgir 9. april for senkningen, sannsynligvis Sentraleuropeisk sommer tid, CEST, også kalt Hitlertid. Noen dager senere, den 14. april, ble ubåten senket av britiske marinefartøyer. Besetningen omkom, «all hands lost».

Arthur Johannessen Født 4. oktober 1903 på Hisøy. Maskinisteksamen. Ble innkalt til militærtjeneste i marinen i september 1939. Omkom da panserskipet Eidsvold ble senket i Ofotfjorden 9. april 1940.

Carl Petter Johansen Født 20. desember 1909 i Antwerpen. Styrmann, bosted Hisøy. Middelskole, styrmannsskole, radioskole. Utmerket seg i kampene ved Vinje i 1940. Kom med i en illegal gruppe, men ble arrestert i august 1940. Løslatt våren 1941. Var med på rømningsforsøket til England med seilbåten Good Hope og ble dømt til døden. Sendt til Tyskland og henrettet 5. juni 1942 i Brandenburg am Havel. Omtalt i Dagfinn Hauge: Slik dør menn, og i H. P. Lødrup: Vinjesvingen, begge utgitt i 1945. Se Olaf Andersen, Charles Jacobsen og Oscar Sørensen.

Arthur Elwood Sigurd Knudsen Født 17. juni 1917 i Brooklyn. Bosted Hisøy. Var 2. styrmann på DS Fredville som seilte i nøytral fart. Omkom 11. januar 1940 da skipet på vei fra Drammen til Methil i ballast, for å laste kull for Oslo, ble torpedert (U-23) i Nordsjøen nordøst av Scotland.

Karl Emil Knudsen Født 24. mars 1881i Arendal. Bosted Hisøy. Styrmanns- og kystloseksamen. Var kystlos på DS Tromøsund som ble kapret 28. februar 1943 i Rekefjord av en gruppe fra Kompani Linge og forsøkt ført til England. Dagen etter ble skipet funnet av tyske fly og bombet i senk. Alle omkom. Han er også minnet på navnestøtte over falne i Arendal. Se Pehr Bruun.

Marius Olav Knudsen Født 9. juli 1917 på Hisøy. Motormann. Seilte som messegutt på MS Donerail (Panama) da skipet 9. desember 1941 ble senket av japansk ubåt (I-10) 200 miles sydøst av Hawai på vei til Vancouver, Canada. Omkom i livbåt. 27 av mannskapet og 7 passasjerer døde, 9 overlevde etter 38 døgn i livbåt. For detaljer se: http://www.usmm.org/donerail.html .

Kristian Kristiansen Født 20. oktober 1912 på Hisøy. Båtsmann på MS Elin K. Under reise fra Sydney NSW til Liverpool via Panama arbeidet han 3. februar 1943 på en plattform da han ble skyllet over bord og druknet i Stillehavet. Skipet stoppet og det ble søkt etter ham i tre timer uten resultat.

Leif Langefoss Født 22. mai 1898 i Arendal. Bosted Hisøy. Styrmanns-, skipper- og radioskole. Seilte under krigen som kaptein på MS Besholt. Gikk ned med skipet da det ble torpedert (U-174) 2. desember 1942 i Søratlanteren på vei fra Lobito til New York via Trinidad. 14 omkom, 28 overlevde inkludert en passasjer. Han er også minnet på navnestøtte ved krigsmonumentet i Arendal.

Bjarne Martinsen Født 26. november 1911 på Hisøy. Han var smører på MS Tyr og omkom da skipet 9. mars 1942 ble torpedert (U-96) utenfor Nova Scotia på reise fra Loch Ewe til Halifax. 13 omkom, 18 overlevde.

Gunleif Johan Midtbø Født 23. september 1904 i Øyestad. Bosted Hisøy. Han var 2. maskinist på DS Nordvangen som ble savnet på reise fra Paramaribo, Surinam, til New Orleans via Trinidad med en last bauxite. Vrakrester funnet ved Trinidad. Tysk ubåt U-129 oppgir 20. februar 1942 for senkningen.

Andreas Emil Møller Født 24. september 1902 i Arendal. Bosted Hisøy. Styrmannsskole. Var tømmermann på MT Italia på reise fra Port Arthur til Manchester da skipet gikk syd av Irland og ble torpedert 15. juni 1940 (U-38) utenfor vestkysten av Storbritannia. 19 omkom, 16 overlevde. Han er også minnet på navnesøyle ved krigsmonumentet i Arendal. Se Karl Nilsen og Knut Langtveit Olsen.

Karl Nilsen Født 9. april 1914 på Hisøy. Styrmannsskole. Var matros på MT Italia og omkom da skipet den 15. juni ble torpedert (U-38) utenfor vestkysten av Storbritannia. Torpedoen traff foran maskinrommet i akterskipet og satte brennstofflasten i full fyr med hurtig spredning av flammene. Av de 19 som omkom tilhørte 11 maskinbesetningen på 13. Se Andreas Emil Møller og Knut Langtveit Olsen.

Nils Olai Nilsen Født 18. september 1898 på Hisøy. Matros på MT Inger Johanne som tilhørte hjemmeflåten. Omkom da skipet ble bombet i senk 15. oktober 1944 av allierte fly utenfor Justøya ved Lillesand på reise mellom Oslo og Kristiansand med oljelast.  

Haakon (Håkon) Olsen Født 26. juni 1913 på Hisøy. Fyrbøter. Overlevde torpederingen av DS Inga I den 27. juli 1941. Omkom 12. desember 1942 da DS Marianne ble senket av tysk E-båt utenfor østkysten av Storbritannia.

Ole Andreas Olsen Født på Hisøy 14. april 1908. Siste mønstring registrert i Arendal mønstringskrets var med DS Solaas 10. juni 1927 som kokk. Registrert som emigrant til USA fra Arendal 8. mars 1928. Senere gift med amerikansk dame og bosatt i Buffalo, New Jersey. Var stuert på amerikansk turbintanker Caddo og omkom da skipet ble torpedert (U-518) den 23. november 1942 på reise fra Baytown, Texas, til Island. (Kilde: US Merchant Mariners killed on US operated Ships WW2.)

Knut Langtveit Olsen Født 8. august 1923 på Hisøy. Reiste til sjøs etter konfirmasjonen. Var byssegutt på MT Italia og omkom da skipet ble torpedert 15. juni 1940 utenfor vestkysten av Storbritannia. Se Andreas Emil Møller og Karl Nilsen som også omkom på MT Italia.

Tallak Pedersen Født 14. juni 1887 i Gjerstad. Bosted Hisøy. Var maskinmester på DS Hallfried og omkom da skipet ble torpedert (U-262) 30. oktober 1943 på reise i konvoi fra Huelva-Freetown til Androssan via Gibraltar. (Våre falne oppgir 30. oktober og ubåten 31. oktober for torpederingen.)

Trygve Pedersen Født 7. juni 1899 i Risør. Bosted Hisøy. Styrmanns- og skipperskole. Var 2. styrmann på DS Inviken. Forsvant fra skipet 16. november 1942 da det lå i Calcutta.

Olav Sundby Født 18. mars 1908 på Hisøy. Stuertskole. Mønstret som stuert på DS Torungen 12. februar 1939 i Arendal. Omkom da skipet ble torpedert (U-96) 22. februar 1942 utenfor Nova Scotia på reise fra Halifax til Charleston. Ingen overlevende. Ubåten skal ha observert at mannskapet gikk i livbåtene og rodde mot land. En livbåt ble funnet med den omkomne Sivert Krøble som var 1. maskinist. Alle kan ha frosset i hjel. Se Emil August Bruun.

Knut Aron Fridtjof Svensson Født 18. april 1887 i Trollhättan, Sverige. Var 2. maskinist på DS Fingal. Omkom da skipet ble torpedert i Det tasmanske hav 5. mai 1943 på reise fra Sydney NSW, Australia, til Salomonøyene. I warsailors er han oppgitt som Knut Svendsen, 2. Engineer.

Oscar Sørensen Født på Hisøy 14. februar 1919. Handelsgymnas. Dispasjør-eksamen som kvalifiserte for arbeid i rederi- og sjøforsikringsvirksomhet, avskaffet i 1999. Var med på fluktforsøket 27. juli 1941 med seilbåten Good Hope for å ta seg over til England, se Olaf Andersen, Charles Jacobsen og Carl Petter Johansen som fikk dødsdom. Ble dømt til 15 års tukthus. Han protesterte mot dommen. Hva var meningen med å gi ham en annen dom enn de andre når de var i samme båt? Ble sendt til Tyskland. Under fangenskap i Hamburg fikk han tuberkulose og ble sendt til et sanatorium i København i 1943. Kom hjem med ambulansefly etter frigjøringen. Døde hjemme 14. februar 1946. Gravlagt på Hisøy.

Evald Morten Trommestad Født 7. november 1914 på Hisøy. Motormann. Mønstret ut 23. desember 1939 i Sandefjord med MT Aristophanes. Var motormann på MS Sørholt og omkom da skipet ble torpedert 15. september 1942 (U-515) ved Trinidad på reise fra Buenos Aires til New York.

 

Kilder: Våre falne 1939 – 1945, bokverk utgitt av Den norske stat 1949 – 1951. Minnehallen i Stavern. Krigsseilerregisteret. Warsailors. uboat.net. Arendal og omegn krigshistoriske forening akhf.no.  Riksarkivet. Noen kilder angitt i biografiene.

I kildene er noen navn skrevet annerledes enn på bautaen. 

 

Oversikten er utarbeidet av  Aksel Ongre. E-post: [email protected]

16. mai 2017.