AGDERSEMINARET VI OG DE ANDRE

«VI» og «DE ANDRE» – utenforskap og fiendebilder på Agder, ca. 1850 til i dag

Gruppetenkning innen kategoriene «vi» og «de andre» fremstilles ofte som en motsats til et inkluderende fellesskap. Samtidig er det vanskelig å tenke seg fellesskap som ikke på en eller annen måte defineres i kontrast til noe annet. I fellesskapet ligger dermed også kimen til utenforskap og fiendebilder.

Disse valørene har endret seg over tid. Seminaret retter søkelyset mot noen aspekter ved denne tematikken, slik det har kommet til uttrykk i tiden fra ca. 1850 til i dag.

Seminaret er todelt: Første dag retter oppmerksomheten generelt mot ulike typer utenforskap, med historisk blikk på skinnsyke, fattige, vanføre og homofile over et lengre tidsrom. Andre dag retter oppmerksomheten mot fiendebilder i form av rasisme og antirasisme på Agder i nyere tid.

Vi håper dette kan være et grunnlag for kritisk refleksjon om hvordan begrepsparet «oss» og «dem» kommer til utrykk i politiske og sosiale sammenhenger i dag.

Dag 1: Utenforskap

 • Overordnet perspektiv på fenomenet utenforskap i fortid og nåtid
  Kjetil Homane Grødum. Forsker ved ARKIVET og leder Plattform – Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
 • «Sindssyg» – utenfor, midt blant alle: Om 1800-tallets fattige sinnssyke, deres diagnoser, muligheter og plass i samfunnet i tiden før psykiatri, psykofarmaka og store behandlingsinstitusjoner»
  Anne Mette Seines. Stipendiat ved Institutt for religion, filosofi og historie. Universitetet i Agder.
 • Fattiggårdtrusselen: skattebetalerne og de uverdige fattige
  Thomas Olsen. Arkivar. Arkivverket, Statsarkivet i Kristiansand.
 • Funksjonshemming som forestilling, identitet, politikkfelt og sosial arena: Sørlandske Vanførelag ca. 1925–1960
  Thomas Hagen. Forskningsleder. ARKIVET.
 • Skeiv lokalhistorie
  Dag Hundstad. Instituttleder ved Institutt for samfunnsfag, religion og filosofi. Høgskolen i Innlandet.

Dag 2: Fiendebilder

 • Arendal som antirasistisk sone
  Monika K. Håland. Arkivar ved arkivavdelingen. KUBEN/Aust-Agder museum og arkiv.
 • Folkeaksjonen mot innvandring i lokale medier
  Kristoffer Vadum. Seniorforsker. KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv.
 • Rasisme mot asiater i Norge
  Solveig Hessaa-Szwinto. Fagkoordinator for inkludering og mangfold. ARKIVET.
 • · Mellom mistenkeliggjøring og stakkarsliggjøring. Profesjonelles kategorisering av kvinner med fluktbakgrunn
  May-Linda Magnussen. Førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. UiA.
 • Antirasismen på Sørlandet 1960-2020: hva var forholdet mellom det lokale, det nasjonale og det transnasjonale?
  Sindre Bangstad, Forsker II/ARKIVET/Stanley Kelley Jr. Distinguished Visiting Professor in the Teaching of Anthropology ved Princeton University, USA

Mer detaljert tidsskjema kommer.

Tid

Thu 24 Nov 2022
Klokken: 09:00

Sted

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Kristiansand

Billettpriser

Arrangementet foregår over to dager: 24. og 25. november.
Pris per dag: 200 kr. (Inkludert lunsj)
Gratis deltakelse for studenter.