Elevers møte med krigsmaleren, Sigmund Solm.

Elevers møte med krigsmaleren, Sigmund Solm.

Siden åpningen av Sigmund Solm-utstillingen i april har 320 elever fra 9. trinn besøkt utstillingen. Hver elev får i oppdrag å velge ut ett maleri fra samlingen som gjør spesielt inntrykk. De noterer i stikkordsform hva de mener bildet handler om, og hvorfor de valgte nettopp dette maleriet. Elevenes møte med Solms kunst har vært veldig spennende, og for oss som jobber på Stiftelsen Arkivet er det inspirerende å høre elevenes refleksjoner omkring både tematikken og det kunstneriske uttrykket. Se et utvalg av malerier med tilhørende elevkommentarer her

- Jeg tok dette bildet fordi jeg forbinder det med nazismen i krigen
- Krig, bombing, død, seier, tap, litt håp
 
 
- Det ser ut som en far som er død
- Jeg mener dette bildet handler om død og familie. Jeg valgte dette bildet fordi jeg mener at det må ha vært veldig tungt å miste noen som er veldig nære
- Jeg mener at dette bildet er trist, det er godt malt og viser følgene av krigen. Jeg tror det handler om en mann som døde på et krigsskip og får en hav-begravelse. Jeg valgte dette bildet fordi det var det første jeg så.
 
 
- Et av de eneste “rolige” bildene. Bildet handler om hvordan alle ble rammet av krigen. Jeg valgte det fordi det var annerledes
- Bildet handler om at man dør fra begge sider. Jeg valgte bildet fordi det ga mest inntrykk.
 
 
-  Jeg synes at dette bildet viste hvordan tyskerne angrep Kristiansand veldig bra og hvordan situasjonen var under angrepet
- Byen er under angrep av tyskerne. Folk rømmer ut av byen mens nazistene kommer inn og dreper folkene. Bildet gjør inntrykk på meg fordi det er en sann historie

- Det handler om en mann som ser på noe og tenker: “hva er det for noe?” Jeg valgte dette bildet fordi mannen ser på noe og jeg lurer på hva det er for noe.

- De drukner i brann. Noen på midten klarer å redde seg
- Det skjer noe i hele bildet. De blir angrepet, mange blir drept

- Bildet handler om krigsseilere, der båtene har forlist og folka ligger i sjøen og roper på hjelp. Jeg valgte bildet fordi farfar var krigsseiler under krigen.

- Det er et vakkert bilde av noe ondt
- Bildet var veldig tydelig å forstå. Man ser veldig godt hva som skjer
- Jeg likte bildet fordi det var mye action i det