E-læringsprogrammet Norge og Agder under andre verdenskrig

E-læringsprogrammet Norge og Agder under andre verdenskrig

Introduksjon til tema nazisme, krigen i Norge/ på Agder og rettsoppgjøret etter krigen

Dette e-læringsprogrammet ble produsert i 2006 og er således relativt gammelmodig i uttrykket. Innholdsmessig gir programmet likevel en god introduksjon til tema nazisme, krigen kommer til Norge, krigen på Agder og rettsoppgjøret etter krigen. Mange lærere i ungdomsskolen har gode erfaringer med å bruke dette som forarbeid til et besøk på Arkivet.

http://arkivet.no/norge-og-agder-under-2-verdenskrig