Arkivverket og Stiftelsen Arkivet inngår samarbeid for å gjøre historien om krigsseilerne tilgjengelig for alle

Arkivverket og Stiftelsen Arkivet inngår samarbeid for å gjøre historien om krigsseilerne tilgjengelig for alle

Arkivverket og Stiftelsen Arkivet signerte 29. oktober 2015 en samarbeidsavtale om skanning av arkivmateriale til det nye digitale Krigsseilerregisteret. Hovedformålet med registeret er å dokumentere og formidle de norske krigsseilernes historie under andre verdenskrig. Registeret skal være fritt tilgjengelig for allmennheten og lanseres i egen nettside senere i 2015.

Stiftelsen Arkivet har satt i gang et større arbeid med å samle inn og formidle informasjon om krigsseilere, hvem de var og hvilke skip de seilte på under andre verdenskrig. Arbeidet skjer i samarbeid med Lillesand sjømannsforening (miljøet bak www.sjohistorie.no) og flere andre sjømannsforeninger i Norge. De viktigste kildene til krigsseilernes historie befinner seg i Riksarkivet.

Formålet med samarbeidet mellom Stiftelsen Arkivet og Arkivverket er å digitalisere arkivmateriale som skal brukes som grunnlag for opprettelse av et nasjonalt digitalt register over norske krigsseilere og utenlandske krigsseilere på norske skip under andre verdenskrig. Hver krigsseiler skal få sin egen «hjemmeside» i Krigsseilerregisteret. Riksarkivet skanner arkivmaterialet, og Stiftelsen Arkivet bruker kildematerialet til å opprette et digitalt register, tilgjengelig på Internett. Oslo Sjømannsforening stiller med frivillige som deltar i det store arbeidet med å tilrettelegge arkivene før de skannes.

Både Arkivverket og Stiftelsen Arkivet har felles interesse av at arkiver som dokumenterer krigsseilernes historie blir digitalisert og lettere tilgjengelig, både for partene selv og allmennheten. Dette gjelder informasjon som biografiske opplysninger, fartstid og utmerkelser. Personsensitive opplysninger vil ikke bli ført inn i det nye Krigsseilerregisteret.

Vil du vite mer? Ta kontakt med direktør Audun Myhre ved Stiftelsen Arkivet tlf. 91552888 eller e-post: [email protected]