Workshop for ansatte.

Workshop for ansatte.

Tirsdag 10. mars: Workshop for alle ansatte i forbindelse med utvikling av ny permanent utstilling. May-Brith Ohman Nielsen holder foredrag om Fortiden i nåtiden, endinger i forskning og fortellinger om andre verdenskrig i Norge.