48590950507 dd138d616b k

Tirsdag 17.08

Tid: 18.00-18.45
Sted: Demokratiscenen

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter er ett av syv freds- og menneskerettighetssentre i Norge. Senteret er både et minnested og et fremtidsrettet forsknings- og formidlingssenter med nasjonalt nedslagsfelt. Gjennom denne timen vil ARKIVETs direktør Kristine Storesletten Sødal sammen med forskere tilknyttet ARKIVET, utforske hvordan vi som samfunn kan skape større rom for menneskeverd. For som Nordahl Grieg skriver: Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred.

Medvirkende:

  • Kristine Storesletten Sødal. Direktør, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.
  • Thomas V.H. Hagen. Avdelingsleder for fagavdelingen, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.
  • Sindre Bangstad. Forsker II, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Med forbehold om endringer.

Arrangør: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Tid: 19.15-20.00
Sted: Demokratiscenen

BE HEARD! er et fortellerkonsept som omfavner ARKIVETs arbeid innenfor fagfeltet migrasjon, inkludering og mangfold.

Konseptet bruker personlig historiefortelling fra vår egen fortid og samtid som et verktøy til å synliggjøre individet og motarbeide gruppefiendtlighet. Dette er med på å forebygge fremmedfrykt og rasisme i samfunnet. Når individer med ulike bakgrunner forteller sin personlige historie til allmennheten kan de negative fordommene vi har om hverandre bli brutt ned, og vi kan skape et mer inkluderende samfunn.

Gjennom denne timen vil du få en smakebit av en live fortellerkveld, som er et av formidlingsuttrykkene til BE HEARD!.

Tre fortellere skal stå på scenen og fortelle sine selvopplevde historier.

Dialogsamtale med de tre fortellerne om deres erfaringer knyttet til opplæring i fortellerkunsten på tidligere BE HEARD!-fortellerkurs og eget utbytte av fortellerkvelden.

Ledet av fagkoordinator for inkludering og mangfold ved ARKIVET, Solveig Hessaa-Szwinto.

Arrangør: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Tid: 20.30-21.30
Sted: Samfunnsteltet

Noen av landets viktigste eksperter på konspirasjonsteorier møtes for å gi deg et dypdykk i dagsaktuelt konspirasjonssnakk.

Du får høre om:

1. Usunn skepsis (av Asbjørn Dyrendal, NTNU)

2. Arbeiderpartihatet (av Terje Emberland, HL-senteret)

3. Propaganda i øst og vest (av John Færseth, forfatter)

4. Globalt muslimhat (av Iselin Frydenlund, MF vitenskapelig høyskole)

Deretter får du stille forskerne det spørsmålet du selv lurer på. Send gjerne inn spørsmålet ditt i forkant!

Kontaktperson: Christian Berg, Kommunikasjonssjef, HL-senteret, 47344510, [email protected]

Medvirkende

  • Terje Emberland, Seniorforsker, HL-senteret
  • Iselin Frydenlund, Professor, MF vitenskapelig høyskole
  • Asbjørn Dyrendal, Professor, NTNU
  • John Færseth, Forfatter

Arrangør: HL-senteret