48590950507 dd138d616b k

Arendalsuka Ung

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter arrangerer workshopen "Uenig!" for skoleelever torsdag 19. august og fredag 20. august.

TIDSPUNKTER:
  • Torsdag 19. august kl. 10.30-11.30
  • Torsdag 19. august kl. 12.30-13.30 (fullt)
  • Fredag 20. august kl. 09.00-10.00 (fullt)
  • Fredag 20. august kl. 11.00-12.00 (fullt)
OM WORKSHOPEN:

Workshopen foregår på Demokratiscenen.

Dette er ikke et åpent arrangement arrangement. Send en mail til [email protected] for påmelding.

I et velfungerende demokrati skal vi kunne leve godt sammen, selv om vi er forskjellige og selv om vi er uenige. Hvis meningsmotstanderne våre utsettes for hets, har vi feilet. Derfor må vi øve på i stå i kontrovers og på å håndtere konflikt på en konstruktiv måte. Ikke minst innebærer dette øvelse i å ta andres perspektiv, slik at vi kan søke løsninger og nye ideer gjennom samtale og meningsbrytning. Målet er det aktive demokratiet hvor uenighetsfellesskap og kritisk tenkning er viktig, og hvor aktiv deltakelse favner langt bredere enn å stemme ved valg.

I denne workshopen jobber vi sammen om, for og gjennom demokrati. Sammen med elevene utforsker vi hva som rører seg i elevenes eget miljø og hva elevene selv er opptatt av. Vi bruker perspektivtakingsøvelser for at elevene skal få ta valg, diskutere valgene sine og se disse valgene fra ulike perspektiver. Elevene får en fri og aktiv rolle, og workshopen resonnerer godt med læreplanens overordnede del.

Det er plass til 60 elever per workshop. Alle elevene som deltar må komme fra samme skole, helst også samme trinn.