Sindre Bangstad SAR 00876

Sindre Bangstad

Forsker II i PLATTFORM

Sindre Bangstad er forsker II i et 20% toårig engasjement fra august 2021. Stillingen er tilknyttet PLATTFORM, et tverrsektorielt samarbeid for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme mellom ARKIVET, politiet i Agder og kommunene i Agder gjennom KS Agder.