Ragnhild

Ragnhild Bie Nielsen

Prosjektmedarbeider Krigsseilerregisteret

Prosjektmedarbeider ved Norsk senter for krigsseilerhistorie. Kvalitetssikring av innhold på Krigsseilerregisteret.no.