Omar Sadiq SAR 00090

Omar Sadiq

Interkommunal rådgiver & daglig leder i PLATTFORM

Omar har siden 2016 vært ansatt som interkommunal rådgiver og daglig leder i PLATTFORM - Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. PLATTFORM er et samarbeid mellom ARKIVET, politiet, KS Agder og 25 Agder-kommuner.

Omar jobber blant annet med å øke tverrinstitusjonelt samarbeid, kompetansehevende tiltak, kommunikasjon og prosjektledelse.