Lars Erik Vaale

Lars-Erik Vaale

Frivilligkoordinator i Norsk digitalt fangearkiv & historiker

Lars-Erik ble ansatt i 2020 og arbeider som frivilligkoordinator for Norsk digitalt fangearkiv. Hans arbeidsområder er rekruttering og oppfølging av frivillige registratorer, dokumentasjonsarbeid og formidling. En hovedoppgave er å administrere oppdatering og registrering av fangeprofiler i den digitale database over nordmenn i fangenskap 1940-1945.

Prosjektet innebærer tett samarbeid med frivillige lag, foreninger og organisasjoner, samt museums- og arkivinstitusjoner i dokumentasjonen og kvalitetssikringen av innholdet i databasen.

Som historiker er Lars-Erik særlig opptatt av rettsoppgjør i overgang fra diktatur til demokrati, og har selv bidratt med forskning knyttet til bruken av dødsstraff og forholdet mellom juss og politikk i slike oppgjør nasjonalt og internasjonalt. For tiden holder han på med en engelskspråklig artikkel om krigsforbryteroppgjøret i Norge og en omfattende biografi på norsk om NS-generalsekretær og -minister Rolf Jørgen Fuglesang (1909-1988).

Mer om Lars-Erik Vaale.