Kristine Storesletten Sødal portrett 2022

Kristine Storesletten Sødal

Direktør

Kristine Storesletten Sødal (Tina) er direktør ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, og har vært i stillingen siden medio april 2021. Hun er utdannet lektor, med tilleggsutdannelse innen økonomi og ledelse.

Sødal kom fra stillingen som generalsekretær i bistandsorganisasjonen Strømmestiftelsen, der hun tidligere har vært markeds- og kommunikasjonssjef.

Pressefoto.