Kjetil Homane Grødum portrett 2022

Kjetil Homane Grødum

Forsker og fagkoordinator for radikalisering og voldelig ekstremisme

Kjetil Homane Grødum er forsker ved ARKIVET, og hans faglige bakgrunn er i psykologi, statsvitenskap og religionssosiologi. I 2012 tok han doktorgraden basert på en studie av rettsoppgjøret etter folkemordet i Kambodsja under Røde Khmer regimet.

For tiden jobber han med temaet overgangsrettferdighet etter massive menneskerettighetsbrudd, samt temaet radikalisering og voldelig ekstremisme.