Kim Bredesen 1

Kim Bredesen

Prosjektkoordinator i Norsk digitalt fangearkiv & Historiker

Kim ble ansatt i 2019 og arbeider som prosjektkoordinator for Norsk digitalt fangearkiv. Hans arbeidsområder er formidling, dokumentasjons- og prosjektarbeid. En hovedoppgave er å gjennomføre oppbyggingen av en ny digital database for nordmenn i fangenskap fra 1940-1945.

Prosjektet innebærer tett samarbeid med frivillige organisasjoner og museums- og arkivinstitusjoner for å kunne innhente dokumentasjon og gjennomføre kvalitetssikring av innholdet i databasen. Kim besvarer også publikumshenvendelser.

Mer om Kim Bredesen.

Publikumshenvendelser til Norsk digitalt fangearkiv: [email protected]