Paul Glomb

Paul Glomb

Paul Glomb var født i 1905 i Oberschlesien, et område som etter 1945 ble en del av Polen. Ved kapitulasjonen var han SS-Sturmscharführer og kriminalsekretær. (Foto: Statsarkivet i Kristiansand)

Paul Glomb snakket like godt polsk som tysk. Faren, som var postfunksjonær, skal senere ha hatt en forbindelse til attentatet mot Hitler 20. juli 1944.

Glomb arbeidet en tid som handelsbetjent før han kom inn på politiskolen. Etter 12 års tjenste i ordenspolitiet søkte han seg over i kriminalpolitiet. Han ble først stasjonert i Stettin. I 1938 fikk han fast ansettelse mot å melde seg inn i NSDAP.

Etter tjeneste i grensepolitiet ved den polske grensen og deltakelse i felttoget i Polen høsten 1939, ble han overført til Gestapo i Pommern i april 1940.

Den 1. februar 1943 kom Glomb til Norge. Han tjenestegjorde først i Stavanger, deretter i Kristiansand fra februar 1944 til kapitulasjonen. Begge steder arbeidet han i Sipos avd. IV.

Glomb var kjent som en brutal person både i Stavanger og Kristiansand, selv om det er kjent at han ved noen anledninger gjorde en innsats for å bedre situasjonen for enkelte fanger, delvis bak Kerners rygg.

Etter krigen ble han tiltalt for tortur og drap på russiske krigsfanger. Fikk først dødsdom, men Høyesterett omgjorde til 20 års tvangsarbeid. Glomb ble benådet og utvist til Tyskland i 1950.

"Det er kjent at ingen steder i hele Norge har det vært foretatt så mange arrestasjoner som i Kristiansand".
- Glomb under rettssaken.
 
Tiden Glomb tjente ved Arkivet: