Minnedag i Jegersberg 2022 SAR 02018 Foto Linn Maria Larsen

Russerfangenes dag

Russerfangenes dag markeres hvert år 5. mai. Markeringen skal minnes de nær 50 sovjetiske krigsfangene som ble henrettet i Kristiansand under krigen.

BAKGRUNN FOR MARKERINGEN

5. mai 1945 ble Semjon Kotlik, Nikolaj Gladkikh og Fjodor Tsjerbakov henrettet av gestapisten Paul Glomb på Jegersberg øst for Kristiansand sentrum. Bakgrunnen for henrettelsen skal ha vært at fangene hadde klaget på maten de fikk i fangeleiren.

Rundt 100 000 sovjetiske krigsfanger ble sendt til Norge som slavearbeidskraft etter det tyske angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941. Av disse kom rundt 3000 til Agder. Den største krigsfangeleiren på Sørlandet ble anlagt på Lista, med over 600 fanger.

Selv om de på folkemunne ble kalt "russerfanger", kom de fra hele Sovjetunionen. Majoriteten var russere, men mange kom fra ukrainske, polske, litauiske og hviterussiske områder. Noen hadde jødisk bakgrunn. Dette gjaldt også fangene som havnet på Arkivet og som ble henrettet av personer fra det tyske sikkerhetspolitiet (Sipo) i Kristiansand.

ÅRLIG MARKERING PÅ JEGERSBERG

Primus motor i arbeidet med å samle dokumentasjon om de henrettede fangene, har vært pensjonist Einar Svendsen. I samarbeid med ARKIVET har han fått satt opp minnesmerker ved de stedene i Kristiansandsområdet der det foregikk henrettelser av sovjetiske krigsfanger. Den årlige markeringen foregår ved minnesmerket på Jegersberg ved Grønn slette.

Einar Svendsen har avlevert mye dokumentasjon om krigsfanger til ARKIVET. Her gis en smakebit på hva dette privatarkivet inneholder: Tragedien på Jegersberg.

Falstadsenteret drifter nettsiden Krigsgraver.no, som er en database om utenlandske krigsgraver i Norge. Her fins også opplysninger om alle de som ble henrettet i Kristiansand, hvem de var, hvor de kom fra, hvilke leirer de tilhørte, fangenummer, dødsdato og opplysninger om rettersted, opprinnelig gravplass og nåværende gravsted.