Brennpunkt Arkivet SAR 00386 1920

Motstandskampens dag

Motstandskampens dag på Agder markeres hvert år 9. mai, på datoen da leder for motstandsbevegelsen på Sørlandet ble henrettet i 1944. Denne dagen minnes vi dem som ga sitt liv for at andre skulle få oppleve et fritt Norge igjen.

BAKGRUNN FOR MARKERINGEN

Datoen, 9. mai, er valgt fordi major Arne Laudal, distriktsleder av Milorg på Sørlandet, ble henrettet av nazistene på Trandum 9. mai 1944. Laudal ble skutt sammen med 5 av sine medsammensvorne.

Laudal var den første som opprettet en Milorggruppe på Sørlandet; Kampgruppe 3. Opprullingen av gruppen begynte i desember 1942. Laudal ble arrestert. Det samme gjorde hans 16 år gamle sønn, Lasse Laudal. Begge ble ført til ARKIVET, hvor Arne flere ganger ble torturert under avhør. Senere ble han sendt til Grini fangeleir, dømt til døden og henrettet ved skyting i Trandumskogen

Rundt 400 nordmenn ble henrettet i Norge under andre verdenskrig, hvorav om lag 300 etter dom. I den såkalte «Sørlandssaken» ble ni utpekte hovedmenn stilt for tysk krigsrett i Oslo den 14. april 1944. De seks som ble henrettet ved skyting på Trandum den 9. mai, var major Arne Laudal fra Oddernes, bilsakkynding Arne Thurin Bjørge fra Arendal, redaktør Olav Dyvik og bokholder Torleif Tellefsen fra Grimstad, lærer Aanund Tveit fra Lillesand og disponent Knut A. Bø fra Bygland. Alle seks hadde vært dypt involvert i oppbyggingen av Milorg og etterretningsorganisasjonen XU i Agder fra 1941.


MARKERING I KOMMUNENE

Tradisjonen med å markere Motstandskampens dag ble startet av Stiftelsen Arkivet i 2007. Markeringen i Åseral og Sirdal kommune i 2019 markerte en milepæl; Motstandskampens dag har nå blitt markert i samtlige kommuner i Agder.