Krigen på Agder - Interaktivt kart

Krigen på Agder - Interaktivt kart

Interaktivt kart om okkupasjon om motstand på Agder 1940-1945

I dette interaktive kartet formidles ulike sider ved Agders okkupasjonshistorie: fangeleirer for sovjetiske krigsfanger, flyslipp, jøder i Agder, radiostasjoner, Gestapoaksjoner, tyske kystfort og "krigen kommer". Kartet kan brukes i ungdomsskolen og videregående skoler som kilde til informasjon om hva som skjedde i nærområdet under krigen.

Se kartet her: http://stiftelsen-arkivet.no/krigen-paa-agder