Historien om Arkivet; innsikt i lokal okkupasjonshistorie

Historien om Arkivet; innsikt i lokal okkupasjonshistorie

Bygningen som i dag bare er kjent under navnet Arkivet, ble innviet som statsarkiv 8. mars 1935.

Den 10. april 1940 ble Statsarkivet okkupert av tyskerne. Det ble forhandlet om frigivelse av bygningen, men man oppnådde bare tillatelse til å fjerne mer av arkivsakene og utstyret i bygningen. Den 6. desember 1940 ble huset likevel frigitt, og ordinær virksomhet ble startet opp igjen.

I slutten av januar 1942 okkuperte tyskerne Statsarkivet på nytt. Fram til krigens slutt var nå den store murbygningen ved Vesterveien Gestapos hovedkvarter på Sørlandet. Det ble innredet celler og torturkammer. Arkivet var ikke fengsel, men politistasjon for det tyske sikkerhetspolitiet, Sipo, som Gestapo var en del av. Arresterte fra hele landsdelen ble brakt hit for forhør. Oppholdet kunne vare fra noen timer eller et par dager opptil fire uker. Over tre tusen fanger var innom Arkivet minst en gang.

I maidagene 1945 ble bygningen overtatt av Hjemmestyrkene, før Statsarkivet etter hvert flyttet inn igjen. Statsarkivet holdt til i huset fram til 1997. Den nye arkivbygningen i Märthas vei 1 ble offisielt åpnet i mars 1998. Det ble bestemt at den gamle arkivbygningen i Vesterveien 4 skulle legges ut for salg på det åpne marked. En aksjonskomité protesterte mot dette og sørget for at planene om salg ble stanset. Isteden fikk en egen stiftelse, Stiftelsen Arkivet, overta bygget. Den offisielle overleveringen skjedde 9. april 1999. Senteret for historieformidling og fredsbygging åpnet 8. mai 2001.

Har du spørsmål om Agder under andre verdenskrig? Skriv gjerne en epost til historie(a)stiftelsen-arkivet.no