Vellykket markering av Motstandskampens dag i Bykle og Valle.

Vellykket markering av Motstandskampens dag i Bykle og Valle.

Stiftelsen Arkivet startet i 2007 en ny tradisjon ved å markere Motstandskampens dag 9. mai. Vi ønsker å minnes den kampen hvor flere egder ga sitt liv, for at vi igjen skulle få oppleve å leve i et fritt land. 9. mai er valgt fordi det var den dagen nazistene tok livet av leder for motstandsbevegelsen på Sørlandet, major Arne Laudal. Han ble henrettet i Trandum skogen 9. mai 1944 om morgenen, sammen med fem av sine med-sammensvorne.

Dagen startet med en markering ved Rådhuset i Bykle ved ordfører Jon Rolf Næss. Dagen ble også markert i Valle kommune. Ved minnebautaen ved Valle kyrkje ønsket ordfører Steinar Kyrvestad  velkommen. Lagmann Hanne Sophie Greve holdt tale og la ned krans i begge kommunene. Markeringene i  både Bykle og Valle ble avsluttet med en ungdomsapell fra en av kommunens ungdomskoleelever.