600 000 ekstra til Stiftelsen Arkivet

600 000 ekstra til Stiftelsen Arkivet

Stiftelsen Arkivet har fått 600.000 kroner ekstra etter budsjettforliket på Stortinget. I forbindelse med oppussing og utbygging har alle organisasjonene på huset flyttet til nabobygget, og dermed har Arkivet mistet husleie.

Stiftelsen Arkivet er veldig godt fornøyd med at Kristelig Folkeparti har fått gjennomslag for kr. 600.000,- kroner i økt driftstilskudd i forhandlingene med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett, uttaler direktør Audun Myhre.
I forbindelse med oppussing og utbygging har alle organisasjonene på huset flyttet til nabobygget. Dette har medført tapte leieinntekter for Stiftelsen Arkivet på kr 600.000,-
Gjennom budsjettforliket har vi nå fått kompensert for dette, og kan konsentrere oss om det viktige arbeidet vi driver for «Større rom for menneskeverd».
Stiftelsen Arkivet er også godt i gang med planleggingen for nybygging, som forventes å starte november i år. Når det er ferdig ultimo 2017 vil vi fremstå som et fullverdig senter for historieformidling og fredsbygging, avslutter Myhre.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til direktør Audun Myhre på telefon 915 52 888