64 trinn

64 trinn

Stedsspesifikk kunstinstallasjon i den indre trappen på Arkivet åpner 6. juni. Installasjonen har fått tittelen ”64 trinn”. Tittelen knytter installasjonene til denne bestemte trappen som har nøyaktig sekstifire trinn fra kjeller til tak.

Dette prosjektet er et stedsspesifikt kunstprosjekt. Det betyr at kunstneren har valgt et bestemt sted som utgangspunkt for hele prosjektet og installasjonen. Stedet som er brukt i prosjektet er trappen som installasjonen finner sted i.Trappen ble brukt til å frakte fanger mellom etasjene til og fra avhør og celler. I kjelleren var torturkammeret. Trappen på Arkivet er valgt av ulike grunner. For det første er det et sted som er ladet med stemning og bærer en sterk historie. For det andre er en trapp i seg selv en åpen installasjon. Trappen kan knyttes direkte opp til situasjoner i livet der man jobber seg oppover ulike stadier, for eksempel for å prøve å komme seg ut av en sykdom. Noen ganger kommer man seg lett opp et par trinn, mens andre ganger opplever man å stå fast i et trinn, eller i verste fall å gå ned et trinn. Trappen og de ulike trinnene kan knyttes til reisen gjennom livet.

Ønsket med prosjektet er å presentere en bit av en viktig historie på en ny måte. Samtidig som installasjonen sier noe mer generelt om livet og det å leve som menneske i dag. Installasjonen har fått tittelen ”64 trinn”. Tittelen knytter installasjonene til denne bestemte trappen som har nøyaktig sekstifire trinn fra kjeller til tak.

Marita Skeibrok Holthe er 25 år og kommer opprinnelig fra Farsund, men er bosatt i Kristiansand. Holder for tidenpå med en mastergrad i kunstfag ved Universitetet i Agder. 64 trinn er den praktiske delen av en eksamen i faget kunstnerisk utviklingsarbeid. Les mer om Marita Skeibrok Holthe her: www.marita-art.no