Krigsarkiver.no - Ressurs for Skolen

Krigsarkiver.no - Ressurs for Skolen

Krigsarkiver.no er et nettsted utviklet av Stiftelsen Arkivet i samarbeid med Statsarkivet i Kristiansand og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA). Nettstedet skal være en ressurs for videregående skoler i arbeidet med kildebruk og annen verdenskrig.

Hva er krigsarkiver.no?
Krigsarkiver.no skal være en ressurs for skolen i arbeidet med annen verdenskrigs historie i Norge og opplæringen i kildebruk og kildekritikk. Nettstedet inneholder lærerveiledninger, differensierte undervisningsopplegg og kildestoff for bruk i historiefaget i videregående skole. Det overordnede målet med krigsarkiver.no er å gjøre til nå lite kjent og lite brukt kildemateriale om annen verdenskrig i Agder gratis tilgjengelig for skolene på nett.

Her finner du bilder av ulike typer kildemateriale som Stiftelsen Arkivet besitter: trykte og håndskrevne dokumenter, fotografier og gjenstander. En del av dette materialet er publisert som kildemateriale til bruk i undervisningsopplegg på nettstedet www.krigsarkiver.no.

Hvem står bak?
Nettstedet er laget av Statsarkivet i Kristiansand, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) og Stiftelsen Arkivet.

Sponsorer
Utviklingen av nettstedet har vært støttet av ABM-Utvikling, Vest-Agder fylkeskommune og Hægebostad, Farsund, Vennesla og Flekkefjord kommuner.