Sigrun Gauslaa

SIGRUN GAUSLAA (1906-1989)

Sigrun kom fra Lillesand.

Hun var datter av utgiver og redaktør av Lillesands-Posten. Sigrun begynte tidlig å jobbe som forretningsfører for avisen. Da andre verdenskrig brøt ut, var det ingen tvil om hvor avisfamilien Gauslaa sto. Sigruns far ga klart uttrykk for sine anti-nazistiske holdninger i avisen. I 1942 ble avisen stoppet på grunn av dette.

Sigrun ble med i motstandsarbeid og var den eneste kvinnelige etterretningsagenten i Lillesandsavsnittet av Milorg. Hun fungerte som kurér og postkasse for etterretningssjefen i gruppen. De distribuerte blant annet kopier av militære kart.

Like etter nyttår i 1943, ble det gjennomført en massearrestasjon av folk som på ulike vis var tilknyttet Milorg på Sørlandet.

Den 23. januar 1943, 37 år gammel, ble Sigrun arrestert og tatt til avhør på Arkivet.