Mary Hansen

MARY HANSEN (1923-)

Mary ble født i Hokksund og kom til Kristiansand som tolvåring.

Som ung jente arbeidet Mary både som hushjelp og i en fotobutikk i byen i Kristiansand.

I oppveksten ble hun sterkt preget av sin far som var kommunist og aktiv i fagforeningsarbeid. Han var med og startet kommunistpartiet i Kristiansand. I 1942 ble Mary med i en liten motstandsgruppe tilknyttet kommunistmiljøet. Denne gruppen var dannet av en løst sammensatt vennegjeng.

Mary rakk ikke å gjøre noe annet motstandsarbeid under krigen enn å skrive navnet sitt på lista over medlemmer i denne kommunistgruppa. Seinsommeren 1942 ble de kommunistiske sabotasje-gruppene på Sørlandet avslørt. Marys far ble arrestert den 21. august 1942. To dager senere ble Mary arrestert og tatt med til Arkivet.

Les artikkel om Mary Hansen i Nytt Blikk 2013.