Henriette Bie Lorentzen

HENRIETTE BIE LORENTZEN (1911-2001)

Henriette vokste opp i Oslo.

Den 9. april 1940 jobbet hun som lærer og sekretær ved Nansenskolen på Lillehammer. Seks dager senere var hun uten jobb da de tyske okkupantene tok over skolen. Henriette flyttet deretter til Kristiansand der mannen hennes, Øyvind, hadde fått jobb ved Kristiansand Katedralskole. Henriette kunne ikke få jobb på samme sted som sin mann, og dermed brukte hun tiden sin på motstandsarbeid, som både hun og mannen hadde blitt involvert i. De engasjerte seg i flyktningarbeid, og Henriette reiste ofte som kurér mellom Kristiansand og Oslo, og både hun og mannen distribuerte illegale aviser lokalt i Kristiansand.

I januar 1942 fikk ekteparet en sønn. De fortsatte motstandsarbeidet, og hadde barnevakt når de var ute på oppdrag og jobb.

Sommeren 1943 var Henriette gravid med ekteparets andre barn, og den lille familien bodde på en gård i Søgne. En ung mann kom med beskjed om at Øyvind måtte gå i dekning. Henriette ble værende hjemme. De tenkte at om hun skulle bli tatt, ville de sette henne fri igjen. De hadde aldri hørt om at en gravid kvinne hadde blitt satt i fangenskap.

Etter at mannen hennes hadde gått i dekning, dro Henriette til ekteparets byleilighet i Kristiansand for å fjerne alle spor av illegale aviser. Den natten skjulte hun også en mann fra motstandsbevegelsen som var på flukt i samme gruppe som hennes mann. Morgenen etter ble hun selv arrestert av Gestapo, som under ransaking av leiligheten fant et eksemplar av den illegale avisen Håndslag under et stolsete, som hun ikke hadde rukket å fjerne.

Henriette ble tatt med til Arkivet.