Gudny Høegh Omdal

GUDNY HØEGH-OMDAL (1913-1991)

Gudny ble født og vokste opp i Kristiansand.

Ved krigsutbruddet jobbet Gudny for Telegrafverket på Notodden, men hennes faste stilling var i Kristiansand. En ingeniør i NSB fikk henne med i motstandsarbeid. Gudny skulle være hovedkontakten på strekninga Stavanger-Kristiansand-Oslo i et nettverk av motstandsgrupper, og sikre at ordren om mobilisering ble gitt via Telegrafverket i tilfelle en alliert invasjon.

Gudny var gift med en journalist, Hans, som bodde i Haugesund, og hun reiste ofte dit og hadde da alltid med kurérpost som blant annet inneholdt oversikt over tyske militære anlegg. Gudny hadde også to brødre i motstandsbevegelsen. Sammen med den ene broren og hans nettverk, drev Gudny med kopiering av såkalte «stolpetegninger» som viste hvor sambandslinjer til forskjellige viktige byer lå. Den andre broren hennes, fikk Gudny og noen hjelpere i Telegrafverket til å avlytte telefonene ved Arkivet for å få informasjon om Gestapos virksomhet.

Våren 1942 fikk Gudny et brev i posten som inneholdt et opprop mot samarbeid med NS på arbeidsplassen. Disse la hun i de ansattes kåpe- og frakkelommer, men ble sett av en kollega som anga henne. Gudny ble arrestert, men slapp ut igjen noen dager senere og fikk saken sin opp for det som het Folkedomstolen. Kontakten i NSB oppfordret Gudny til å sone straffen hun fikk etter rettssaken, så hun kunne komme ut igjen og fortsette å jobbe for Milorg. Gudny satt da fengslet i Åkebergveien i Oslo.

Den 5. januar 1943 skulle Gudny løslates, men i mellomtiden hadde navnet hennes kommet opp i forbindelse med den store opprullingen av Milorg på Sørlandet. Gudny ble ikke løslatt, men sendt fra Oslo til Kristiansand hvor hun havnet på Arkivet.