Astrid Dalseid

ASTRID DALSEID (1920-1947)

Astrid kom fra Dalseid gård, Dale i Bruvik, i Hordaland.

Høsten 1942 reiste hun til Grimstad for å bo hos sin tante og onkel, Knut og Dina Dyvik, som drev et trykkeri. Astrid gikk i lære som typograf i familiens trykkeri, og hjalp sin tante Dina i huset. Hele familien Dyvik, foreldre, seks sønner og to døtre, var involvert i motstandsarbeid. Astrid deltok også i motstandsarbeidet, blant annet som kurér.

4. januar 1943 reiste Astrid med beskjed til en som hadde flyktet fra en arrestasjon, og som ble holdt skjult av motstandsfolk, at han måtte komme seg videre. Flyktningen satt inne med viktige opplysninger og var ettersøkt av Gestapo. Etter Astrids beskjed, kom mannen seg ut av landet og reddet mange fra å bli avslørt.

Men etter denne flukten ble det gjennomført en massearrestasjon av folk som på ulike vis var knyttet til Milorg  på Sørlandet.

Den 23. januar 1943, 22 år gammel, ble Astrid arrestert. Hennes fem fettere fra Dyvik-familien ble også arrestert, og alle sendt til Arkivet.