KrF-delegasjon besøkte Arkivet

KrF-delegasjon besøkte Arkivet

I dag har en stor delegasjon fra KrF besøkt Stiftelsen Arkivet. Ut over en generell presentasjon av virksomheten ble det informert særlig om Holocaustdagen, arbeidet med Krigsseilerregisteret
og finansiering av ut- og ombygging. Omvisning i Gestapokjelleren inngikk som en selvfølgelig del av besøket

. For Stiftelsen Arkivet er det et viktig signal
at sentrale politikere i en hektisk valgkamp prioriterer et slikt besøk.

fra venstre:
Hans Fredrik Grøvan (Stortingsrepresentant, Vest-Agder), Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius (fylkessekretær),
Anne Ma Timenes (Kr.sand KrF, 2.kandidat, fylkestingslista), Tore Askildsen (ordfører i Mandal og fylkesordførerkandidat),
Hans Olav Syversen (Leder av finanskomiteen), Audun Myhre (direktør), Kjell Ingolf Ropstad (Stortingsrepresentant, Aust-Agder)