Nettstedet Krigsarkiver.no

Nettstedet Krigsarkiver.no

En ressurs i arbeidet med kildebruk og andre verdenskrig

Dette nettstedet er utviklet av Stiftelsen Arkivet i samarbeid med Statsarkivet i Kristiansand og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA). Nettstedet skal være en ressurs for videregående skoler i arbeidet med kildebruk og andre verdenskrig. Nettstedet inneholder lærerveiledninger, differensierte undervisningsopplegg og kildestoff for bruk i historiefaget i videregående skole. Det overordnede målet med krigsarkiver.no er å gjøre til nå lite kjent og lite brukt kildemateriale om andre verdenskrig i Agder gratis tilgjengelig for skolene på nett.

http://www.krigsarkiver.no