Permanent utstilling

Brennpunkt Arkivet

"Brennpunkt Arkivet: Okkupasjon, motstand, fangenskap og samarbeid i Agder 1940-1945» skal med utgangspunkt i Arkivets historie som Gestapo-hovedkvarter 1942-1945, gi større forståelse for hvordan enkeltmenneskers handlingsvalg påvirker samfunnsutviklingen i en bestemt retning. Utstillingen reflekterer ny forskningskunnskap om Gestapos virksomhet på Agder og presenterer nye perspektiver på norsk fangehistorie. Hva var senvirkningene av fangenskap, for de tidligere fangene og deres familier? Arkivet plasseres i en ny og større kontekst, som et første stoppested innenfor det enorme komplekset av fengsler og leirer som nazistene skapte over store deler av Europa. Samtidig ønsker Stiftelsen Arkivet å av-demonisere overgriperne, ta deres menneskelighet på alvor – uten å frita dem for skyld i ugjerningene på Arkivet. 

Utstillingen består av ulike rom som skal gi svar på ulike spørsmål. De ulike avdelingene framstår med forskjellig uttrykk.  Det tar i bruk  et vidt spekter av virkemidler og utstillingsmåter: fra detaljrike dioramaer og rekonstruerte celler med modellfigurer til filminstallasjoner, trykkskjermer, ta på-gjenstander og tekstrike paneler med bakgrunnsinformasjon om personer og hendelser.

 

Bildet viser et element fra "Handlingsrommet". Design: Christine Lohre og Stian Berger.

Hovedsponsor for Brennpunkt Arkivet er Spareskillingsbanken