Krigsseilerhistorier

Krigsseilerhistorier

Under dette menyvalget vil vi presentere ulike både krigsseileres egne beretninger og dokumenter, foto og andre kilder som kan gi interessant informasjon om deres historie.

Første krigsseiler som forteller sin egen historie er: Svein Eriksen.