Etter Freden

Om norske kvinnestemmer fra 8. mai 1945 og 8. mai 2013.

8. mai 2013 avholdt Stiftelsen Arkivet seminaret Etter freden, om norske kvinnestemmer fra 8. mai 1945 og 8. mai 2013.

Gro Kvanvig fra Stiftelsen Arkivet innledet med å fortelle om kvinners innsats i gjennoppbyggingen av Norge etter andre verdenskrig. Forfatter og medarbeider ved Stiftelsen Arkivet, Mirjam Kristensen, fortalte om foregangskvinnen Henriette Bie Lorentzen.

Hvilken rolle har kvinner i dagens konflikter? Gunvor Andresen, leder for FN-Sambandet Sør, fortalte om kvinners rolle i FNs Resolusjon 1325. Spesielt i forhold til  at kvinners deltakelse skal styrkes når avgjørelser tas. At seksuell vold må unngås i konflikter Og at overgripere må holdes ansvarlig.

Tigu Akberom fra Eritrea og Spogmy Jarbarkil fra Afghanistan fortalte om erfaringer fra sine hjemland.

 

Seminaret ble støttet av Vest-Agder fylkeskommune.