12 år i «fengsel»

12 år i «fengsel»

Som del av samarbeidsprosjektet «Mennesker i Limbo» har vår praktikant fra UiA, Charlott-Andrea Stapnes, skrevet et lite stykke etter et intervju. «Mennesker i Limbo» ønsker å opplyse om de ureturnerbare flyktningene og deres situasjon. Ikke de som ikke ønsker å returnere til hjemlandet, men de som ikke kan returneres fra Norge fordi det ikke finnes utleveringsavtale. Disse menneskene kan ikke jobbe, studere eller bli fullkomment del av samfunnet.

Hver morgen våkner Helen på asylmottak. Slik hun har gjort de siste 12 årene siden hun kom til Norge fra Eritrea på flukt fra sin egen regjering.

- Tidligere gråt jeg, dag og natt, men det hjelper ikke. Jeg kom hit for å få et liv, men ser meg selv i fengsel.

Til å begynne med var Helen svært aktiv. Hun var frivillig på sykehjem og for Røde Kors. Hun var også både tillitsvalgt og medlem av arrangementsgrupper på asylmottaket. Hun ville jobbe og forsørge seg selv.

- Jeg ville gjøre en forskjell og trodde jeg skulle kunne bruke det i arbeidslivet. Men oppholdstillatelsen kom aldri.

Norge sender ikke asylsøkere tilbake til Eritrea fordi situasjonen i landet er for ustabil. I 2014 fikk nesten alle fra Eritrea som søkte asyl i Norge midlertidig opphold. Helen er en av de få som ikke har fått det.

- Jeg kan ikke reise, jobbe eller ta utdanning. Livet mitt er ikke et liv.Det har ingen mening fordi jeg kan ikke bidra. Tilbake til Eritrea kan jeg heller ikke dra.

Helen er en av de ureturnerbare asylsøkerne som ikke får opphold, men som heller ikke kan returneres til hjemlandet. Norge har forpliktet seg til å ikke sende tilbake asylsøkere til land hvor personen risikerer fengsling, forfølgelse eller tortur.

Helen var medlem av et demokratisk parti som i 2001 skrev et kritisk brev til presidenten og regimet. Dette medførte fengsling av 11 ledende medlemmer og flere andre motstandere. Demokrati er praktisk talt fraværende. Journalister uten grenser har rangert landet som 180 av 180 på pressefrihet. Nord Korea var 179.

- Jeg vil ikke at noen skal måtte leve slik som dette. Det er umenneskelig.

- Andre som kommer til landet, kommer på mottak og får opphold ser ned på meg fordi livene deres går videre. Mitt står helt stille.

Og det har det gjort i 12 år.

 

 "Mennesker i Limbo" er et samarbeid mellom Batteriet.no, Røde Kors Vest-Agder, FN-Sambandet Sør og Stiftelsen Arkivet.