11. april 1940

11. april 1940

Hva skjedde på Agder i de viktige aprildagene 1940: Vennesla, rundt 11. april 1940: Et par dager etter angrepet på Kristiansand kom tyske soldater kjørende til Vennesla. To motorsykler med sidevogn og en lastebil kjørte gjennom bygda og vinket gemyttlig til alle skuelystne. Venndølene vinket visstnok slukøret tilbake. Sannsynligvis kom tyskerne til Vennesla fordi de hadde kjørt feil.

Bildet viser tyske soldater.

Kilde: "Krigen på Agder": http://stiftelsen-arkivet.no.erkunde.no/krigen-paa-agder